slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Franstalige godsdienstlessen gehalveerd

InterCom160917 FranstaligeGodsdienstlessenGehalveerdIn Wallonië zijn de godsdienstleerkrachten ernstig bezorgd over de toekomst van hun vak. Vanaf dit schooljaar is in het lager onderwijs een van de twee uren ‘godsdienst’ vervangen door ‘Filosofie en Burgerschap’. Een school heeft ook de mogelijkheid – afhankelijk van het aantal inschrijvingen – beide uren te vervangen door het nieuwe vak. De leerkrachten betreuren vooral de uitgebreide promotie die voor ‘Filosofie en Burgerschap’ (F&B)  gemaakt wordt - waardoor de godsdienstlessen nog sterker in de verdrukking komen.  Voor de duidelijkheid: onderstaand verhaal is alleen van toepassing in het Franstalig onderwijs – in Vlaanderen verandert er niets aan de bestaande situatie, ook al wordt in ons landsdeel dezelfde discussie gevoerd.

Moralisme versus genade

InterCom160917 DifferentMoralismeGenadeHomoseksualiteit bespreekbaar maken. Het is onderdeel van de missie van Different Vlaanderen. Different Vlaanderen gaat ervan uit dat, wil je homoseksualiteit in de kerk en onder christenen bespreekbaar maken, het ook van belang is dit onderwerp in een breder kader te zetten. Tegen die achtergrond verschenen er op de website van Different Vlaanderen onlangs drie artikelen rond het thema “Moralisme versus genade”.

Het eerste artikel staat hieronder, de andere twee zijn te lezen op de website van Different

http://www.differentvlaanderen.be/moralisme-versus-genade-2/

http://www.differentvlaanderen.be/moralisme-versus-genade-3-verhaal/

Mensenhandel en slavernij

 

Slavernbij en misbruik gebeurd nog steeds en steeds mee ...

10 Bijbelverzen die iedere nieuwe christen zou moeten kennen

Gepubliceerd op maandag 15 augustus 2016 om 10:41 -

 

De Bijbel is een geweldige bemoediging voor christenen. Scott Slayton licht 10 Bijbelverzen uit die iedere nieuwe christen zou moeten kennen. 

1. 'In het begin schiep God de hemel en de aarde.' - Genesis 1
Dit eerste vers in de Bijbel laat ons een God zien die alles geschapen heeft. Hij heeft de hemel en de aarde geschapen door de kracht van Zijn Woord. De sterren aan de hemel? De heerlijke zon? De prachtige natuur? Een pasgeboren baby? God is de Schepper van al wat leeft! 

Nieuwsbrief