slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Iets is wetenschappelijk als je het empirisch kunt maken: Steriel neutrino bestaat misschien niet

9 augustus 2016 | |

Onderzoekers zijn er niet in geslaagd het veelbelovende ‘steriele neutrino’ te vinden dat mogelijk het bestaan van donkere materie verklaart. Dat bleek na een intensieve zoektocht met IceCube, een deeltjesdetector die zich in het ijs van de zuidpool bevindt. 

IceCubeIceCube Neutrino Observatorium op de Zuidpool. Beeld: Erik Beiser, IceCube/NSF

Het geheim van megakerken

InterCom160815 MegakerkenVermeerMegakerken – volgens de meest gangbare definitie gemeenten met minstens 2000 bezoekers – vinden we in veel landen, al zijn ze in ons land bijzonder zeldzaam. De Nederlandse theoloog Paul Vermeer heeft er vorig jaar een heel onderzoek aan gewijd. Het verschijnsel dat sommige christelijke gemeenschappen bij onze Noorderburen tegen de gangbare trend van ontkerkelijking in groeien en bloeien trok zijn aandacht en hij ging op zoek naar het geheim van deze gemeenschappen. Vermeer is religiewetenschapper en oorspronkelijk afkomstig uit het Noord-Brabantse Tilburg, maar zelf niet kerkelijk. De laatste decennia ziet hij zowel aan protestantse als aan katholieke zijde het ledenaantal teruglopen. Hij verwacht dat ook in het van oudsher overwegend reformatorische Nederland het evangelisch christendom de ‘dominante vorm’ wordt.

IDEAZ: Meer spiritualiteit in de kerk

InterCom160815 IDEAZ16 2CoverIn onze gedachten is Nederland een heel gelovig land (kwamen er in de afgelopen decennia niet talloze zendelingen naar België en het kent het land niet een sterke evangelische omroep?) maar onze Noorderburen stellen verbijsterd vast dat de ontkerkelijking er ontzettend snel gaat. Hoe gaan kerken daar mee om? Hebben gemeentes nog iets te bieden aan de maatschappij en waar liggen dan de aanknopingspunten? Het blad IDEAZ (van MissieNederland)  besteedt in het zomernummer uitgebreid aandacht aan de problematiek en richt zich daarbij vooral op de spiritualiteit.

Vrijheid of veiligheid?

Brussel160323CentraalStation04

Het waarborgen van de veiligheid is sinds de aanslagen in Brussel dit voorjaar een van de hoogste prioriteiten in België. Dat onze regering er alles aan wil doen om een herhaling van het bloedige geweld te voorkomen, is niet meer dan logisch. Dat alle middelen worden aangewend in de terrorismebestrijding lijkt eveneens vanzelfsprekend. En toch … welke prijs moet er betaald worden om de veiligheid te garanderen.

Een van de belangrijkste zaken bij de bestrijding van het geweld, is het verzamelen van voldoende informatie door de inlichtingendiensten, zodat aanslagen voorkomen kunnen worden. Dat was ook de hoeksteen van de Amerikaanse aanpak na de verwoesting van de Twin Towers in 2001. De maatregelen werden opgesomd in de zogenaamde ‘Patriot Act’: een hele verzameling van allerlei bevoegdheden voor ordehandhavers en inlichtingendiensten.

Nick Vujicic in Nederland

InterCom160815 NickVujicicDe bekende Australische spreker Nick Vujicic, geboren zonder armen en benen, komt op 24 september 2016 naar het Omnisport in Apeldoorn (Nederland), dat ruimte biedt aan maximaal 7000 bezoekers. Nick is een wereldwijd bekende spreker, die al voor miljoenen mensen sprak in 59 verschillende landen. Hij is een schoolvoorbeeld van iemand die zijn leven niet laat bepalen door zijn fysieke beperkingen. Dat wil niet zeggen dat zijn leven altijd vanzelf gegaan is: in zijn tienerjaren worstelde Nick met depressie en eenzaamheid.

"Hoe donkerder het is, hoe meer het licht opvalt"

Gepubliceerd op dinsdag 19 juli 2016 om 08:15 - bron: Alpha Prisons

 

“Het is gewoon de leukste ochtend van de week.” Een verontschuldigend lachje verschijnt op het gezicht van Lunette Zijlstra (rechts op de foto). “Dat moet wel vervelend klinken voor de vrouwen die vast zitten, maar het is wel waar. Alpha draaien in de gevangenis geeft me veel terug en ik word er zo blij van. Deze vrouwen zijn zo ontwapenend eerlijk en gemotiveerd. Zij zijn stilgezet en veel deelneemsters ervaren dat God de tijd gebruikt om ze sterker te maken. Je ziet God voor je ogen werken in hun leven. Zo bijzonder.”

Nieuwsbrief