slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Familieleden voorzitter Evangelische Alliantie vermoord

InterCom170416 WEA CAR 02Het geweld is weer opgelaaid in de Centraal Afrikaanse Republiek (CAR) en de World Evangelical Alliance meldt dat onder de slachtoffers ook de broer en neef van Nicolas Guérékoyamé, de voorzitter van de Evangelische Alliantie in de CAR, waren. Guérékoyamé is een van de initiatiefnemers van het Interreligieuze Vredesplatform dat in 2015 nog de Sergio Vieira de Mellaprijs had gekregen vanwege de niet-aflatende inzet voor vredestichting en verzoening. De CAR kent immers een lange geschiedenis van conflicten. 

“Wij hebben geen woorden voor de zinloze moord op de familieleden van onze dierbare vriend Nicolas die een voorbeeld is van nederigheid, opoffering en volharding bij het najagen van de vrede”, zei Efraim Tendero, Algemeen Secretaris van de WEA. “We roepen alle kerken in de wereld op om te bidden dat het conflict in de CAR zal ophouden, en dat er in ieder geval een einde zal komen aan het bloedvergieten”.

Vluchten kan niet meer …

InterCom170614 EEA AdvocacyAnderhalf jaar geleden vroegen een aantal Evangelische Allianties in Europa aan de EEA om zich in het bijzonder te richten op het vinden van een antwoord op de asielzoekerscrisis, ook op politiek vlak. Zeven maanden geleden stelde het EEA-team een aantal prioriteiten op, onder andere: hoe kunnen we de wetgeving rond asiel laten aanpassen (een verwijzing naar de regels van Dublin, maar ook naar het systeem van de ‘compacts’ van de Europese Unie waardoor mensen gemakkelijker teruggestuurd kunnen worden), hoe kunnen we godsdienstvrijheid bevorderen en wat kunnen we doen voor onbegeleide minderjarige vluchtelingen. Het doel was om te komen tot meer op de Bijbel gebaseerde beleidslijnen en antwoorden op de asielcrisis. Vanuit het EEA-kantoor in Brussel werden een aantal bezoeken gebracht aan het Europees Parlement en waren er ontmoetingen met verschillende officials. De eerste taak was om beter de manier van spreken van de politici over het vluchtelingenvraagstuk te begrijpen. Ook werd er meer aandacht gevraagd voor het feit dat heel wat mensen vanwege hun geloof in een vluchtelingenkamp terecht komen.

Geslachtsverandering: herdopen?

InterCom170614 TransgenderDe Algemene Synode van de Anglicaanse Kerk zal zich in juli normaal gezien bezig houden met de plaats van transgender-christenen in de kerk. De motie waarover gestemd gaat worden, is voor traditionalisten onaanvaardbaar aangezien ze van mening zijn dat geslacht iets is waar God over gaat. De vrijzinnigen binnen de kerk zeggen dat ze zich verplicht zien om onofficiële diensten in te richten waar kerkleden die van geslacht veranderd zijn welkom te heten om op die manier de onvoorwaardelijke aanvaarding voor transseksuelen te tonen.

Een vicaris van de Anglicaanse, Chris Newlands, diende dus een motie die ruimte zou laten voor een ceremonie, die het best te vergelijken is met een (kinder)doopdienst, inclusief de nieuwe naamgeving. Zelf had hij van een parochiaan de vraag gekregen op opnieuw gedoopt te worden, nu in zijn nieuwe identiteit. Het eerste antwoord van Newlands was dat de persoon al gedoopt was, maar die antwoordde dat het toen als een meisje was, maar dat hij nu als een man wil gedoopt worden. Newlands heeft daar begrip voor en wijst er op dat de gevolgen van een geslachtsverandering, inclusief de bijbehorende operaties, zwaar zijn. Daarom moet de Kerk het voortouw nemen en meer proactief moet zijn om zeker te zijn dat de mensen een warm welkom krijgen.

Geloof: christen - Registratie: moslim ?

InterCom170614 LausanneChristianMuslimNaar aanleiding van de verschijning van het boek ‘Identity Crisis’ (Religious Registration in the Middle East) publiceerde de Lausanne Beweging een aantal gedachten over de manier waarop men in het Midden-Oosten met ‘geloof’ omgaat. De perceptie in het Westen is dat moslimlanden bijzonder onverdraagzaam zijn op godsdienstig vlak, dat er veel geweld gebruikt wordt en dat doorgaans de christenen het slachtoffer zijn. Een belangrijke reden waarom moslimlanden onderdrukkend zijn, is dat men er haast altijd anders omgaat met godsdienstige rechten dan in het Westen. Bij ons wordt vaak verwezen naar de ‘waarden van de Verlichting’ (die vooral rond individuele vrijheid draaien). Die waarden worden nogal eens bekritiseerd, maar ze bieden wel een basis voor de tolerantie die in onze regio momenteel heerst. 

Het probleem van veel landen in het Midden-Oosten is het idee van segregatie volgens geloof. Die aanpak onderbouwt discriminatie, ondermijnt de rechtsstaat en voedt geweld. De segregatie wordt opgelegd en in stand gehouden door het systeem van religieuze registratie.

Dit vertelden Obama en Merkel over hun geloof in God

29-05-2017 door Jeffrey Schipper
"Je hebt het geloof nodig omdat je in dingen gelooft die je niet meteen kunt zien," vertelde Barack Obama. In het kader van de Duitse Protestantse Kirchentag gingen ze in gesprek over Obama en de Duitse bondskanselier Angela Merkel in gesprek over belangrijke maatschappelijke thema’s, geloofskwesties en levensvragen.

Nieuwe studio Groot Nieuws Radio in gebruik


Groot Nieuws Radio heeft maandag15 mei een nieuwe studio. Om 10:00 uur komt het eerste programma, ‘Bij
Jorieke’, uit de Troubadour aan de Zandstraat 36 in Veenendaal. Dit programma staat in het teken staat van ‘opnieuw beginnen’. De nieuwe plek van Groot Nieuws Radio biedt meer ruimte om luisteraars en (muzikale) gasten te ontvangen.

Nieuwsbrief