slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Netanyahu citeert Bijbel om te laten zien dat Grot van de Aartsvaders Joods is

18-07-2017 door World Israel News
Benjamin Netanyahu

 

Vanuit de Bijbel toonde de Israëlische premier Netanyahu aan dat de resolutie van de VN-organisatie Unesco een grote historische fout is. De resolutie die vorige week werd aangenomen, bestempeld de Grot als Palestijns erfgoed. "Deze Grot van de Aartsvaders in Hebron is niet Palestijn, zoals de Unesco besliste, maar Joods," aldus Netanyahu. Afgelopen zondag, tijdens de kabinetsvergadering, las hij Genesis 23:16-20.

Gereformeerden en katholieken eens over de rechtvaardigingsleer

 

Standbeeld Maarten Luther
06-07-2017 door Reformatorisch Dagblad | Nederlands Dagblad | Trouw

Gereformeerde kerken wereldwijd ondertekenden woensdag in het Duitse Wittenberg een gemeenschappelijke verklaring over een van de kernpunten van de Reformatie, de rechtvaardigingsleer, melden diverse media. Dit is een historische stap, omdat dit geschil 500 jaar geleden uitmondde in de Reformatie.

Digitale Bijbel wereldwijd in opmars


Wereldwijd wordt de Bijbel steeds vaker digitaal gelezen. Dat blijkt uit cijfers van de United Bible Societies
(UBS). Lag in 2010 het aantal digitaal verspreide bijbels nog onder de 200.000, in 2016 steeg dit naar ruim 3 miljoen. Ook in Nederland groeit het aantal digitale bijbellezers snel, merkt het Nederlands Bijbelgenootschap.

De huiskerken van China

InterCom170706 WEAHuiskerkenChinaHuiskerken zijn een groeiend fenomeen in China. Sommige daarvan zijn simpelweg gemeenten die in een huis samenkomen, maar sommige zijn heel groot en bieden plaats aan 600 mensen. Dat is wat Brian Stiller van de World Evangelical Alliance tijdens een recent bezoek aan China kon vaststellen. Hij bezocht een aantal grote steden n het land, en ontdekte er kerken met honderden leden, met zondagsschoolruimtes en een worship band. Dat wil net zeggen dat het leven van de christenen eenvoudig is. 2016 was een moeilijk jaar;een van de kerken werd gesloten met het oog op een vergadering van de G20. De politie wilde eigenlijk dat alle niet-geregistreerde kerken gesloten zouden worden. Gelukkig werd een nieuwe samenkomstplaats gevonden, die nu door 2 gemeenten gebruikt wordt.

Wanneer is een huiskerk niet een kerk in een huis?

Racisme is ‘anti-christelijk’

InterCom170706 SouthernBaptistRacismDe voorzitter van de beleidswerkgroep van de Southern Baptist Convention heeft zaken als de suprematie van het blanke ras en ‘bloed en bodem’-racisme bestempeld als ‘antichristelijke leerstellingen’. Hij riep ook alle Baptisten op om op dit vlak tegengas te geven aan sommige wereldse opvattingen.

RusselMoore berichtte over de activiteiten van de Commissie Ethiek en Godsdienstvrijheid tijdens de jaarlijkse conferentie van de Southern Baptists. Hij benadrukte dat de werkgroep focust op raciale verzoening. “De Baptisten moeten duidelijk zijn en de moed hebben om het evangelie toe te passen op antichristelijke doctrines.

Met één stem

InterCom170706 EFNBridge2017Komend najaar, van 16 tot 20 oktober organiseert het European Freedom Network van de EEA een nieuwe BRIDGE-conferentie. Spreekster op het evenement is Dr. Becca Johnson, Inteernational Program Director for rescue van Freedom International. Ze heeft gediend als trainer, counselor, psychologe en klinisch directeur voor een aantal organisaties die strijden tegen mensenhandel en kindermisbruik. Ze ondersteunt diverse initiatieven op het vlak van traumaverwerking.

Ze is al 25 jaar een erkend psycholoog en ze was ook klinisch directeur van Engedi refuge, een vluchthuis voor vrouwen die slachtoffer zijn van seksslavernij. Ze gaf er individuele en groepstherapie. Ze was actief betrokken bij de Agape International Mission als internationaal directeur van het nazorgprogramma. Ze is nog

Nieuwsbrief