slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Racisme is ‘anti-christelijk’

InterCom170706 SouthernBaptistRacismDe voorzitter van de beleidswerkgroep van de Southern Baptist Convention heeft zaken als de suprematie van het blanke ras en ‘bloed en bodem’-racisme bestempeld als ‘antichristelijke leerstellingen’. Hij riep ook alle Baptisten op om op dit vlak tegengas te geven aan sommige wereldse opvattingen.

RusselMoore berichtte over de activiteiten van de Commissie Ethiek en Godsdienstvrijheid tijdens de jaarlijkse conferentie van de Southern Baptists. Hij benadrukte dat de werkgroep focust op raciale verzoening. “De Baptisten moeten duidelijk zijn en de moed hebben om het evangelie toe te passen op antichristelijke doctrines.

 

”Welke boodschap kunnen we aan de wereld geven wanneer de mensen zien dat onze kerken bestaan uit leden van elke taal en natie en dat de mensen elkaar dienen en liefhebben?” was de vraag die hij aan de leiders en afgevaardigden stelde. “Ze zouden een signaal zien dat tegen bepaalde opvattingen in de wereld ingaat. Als de rest van de wereld terug wil keren naar een scheiding tussen de rassen, dan moeten wij duidelijk maken dat we één familie zijn, één lichaam, en dat een aanval op een van de delen van het lichaam een aanval is op het hele lichaam, inclusief het hoofd, Jezus Christus”. In de Verenigde Staten, waar heel wat christenen een conservatief standpunt innemen ten opzichte van de verschillende rassen, is dit een heel duidelijk signaal. Moore speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van de resolutie die met ruime meerderheid – en met een staande ovatie - werd aangenomen. Moore vindt het beschamend dat de kerk vaak achterop loopt bij de verzoening tussen de rassen. “We zouden het evangelie in alle duidelijkheid moeten brengen en we mogen niet zonder hoop zijn, zoals de wereld vaak is. We moeten goed begrijpen dat Jezus mensen kan veranderen en dat er dingen kunnen veranderen dankzij het evangelie”.

Dat het de Baptisten ernst is om de rassen te verzoenen, blijkt onder andere ook uit het feit dat er volgend jaar een grootse herdenking zal zijn van het feit dat het 50 jaar geleden is dat Martin Luther King werd vermoord.


(bron: The Christian Post)

Nieuwsbrief