slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Netanyahu citeert Bijbel om te laten zien dat Grot van de Aartsvaders Joods is

18-07-2017 door World Israel News
Benjamin Netanyahu

 

Vanuit de Bijbel toonde de Israëlische premier Netanyahu aan dat de resolutie van de VN-organisatie Unesco een grote historische fout is. De resolutie die vorige week werd aangenomen, bestempeld de Grot als Palestijns erfgoed. "Deze Grot van de Aartsvaders in Hebron is niet Palestijn, zoals de Unesco besliste, maar Joods," aldus Netanyahu. Afgelopen zondag, tijdens de kabinetsvergadering, las hij Genesis 23:16-20.

 

In dit Bijbelgedeelte staat het volgende: 'Abraham luisterde naar Efron; en Abraham woog voor Efron het geld af waarover hij ten aanhoren van de Hethieten gesproken had: vierhonderd sikkel zilver, naar de gangbare [waarde] voor de koopman. Zo ging de akker van Efron in Machpela, die tegenover Mamre lag, de akker en de grot die daarop gelegen is, en al de bomen op de akker, op heel het gebied rondom [de grot], over op Abraham als [zijn] eigendom, voor de ogen van de Hethieten, in het bijzijn van allen die naar de poort van zijn stad gekomen waren. Daarna begroef Abraham zijn vrouw Sara in de grot op de akker van Machpela, tegenover Mamre – het [tegenwoordige] Hebron – in het land Kanaän. Zo ging de akker met de grot die daarop [gelegen] is als een eigen graf over van de Hethieten op Abraham.'

 

"De al duizenden jaren bestaande band tussen het Joodse volk en Hebron en het graf van de aartsvaders is er één van aankoop en geschiedenis, die geen parallel heeft in de geschiedenis van de volken," aldus de premier, die aankondigde dat Israel vanaf heden één miljoen dollar minder zal bijdragen aan de VN.

Nieuwsbrief