slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

"Gods wet is een zalfje en Gods Geest is het medicijn"

03-06-2017 door Jeffrey Schipper

“Mensen om mij heen gebruiken middelen om het ouderdom uit te stellen. Ook christenen gebruiken trucjes. Maar alleen Gods Geest kan u veranderen,” vertelt Patrick Nullens. Zaterdagochtend sprak hij tijdens de Opwekkingsconferentie over het thema ‘Gods Geest schrijft op jouw hart: vrijheid, liefde en wijsheid’. “Gods Geest neemt de sluier over uw hart weg.”

Terwijl Nullens leest uit Paulus’ brief aan de gemeente van Korinthe benadrukt hij dat alle christenen zijn als een brief. “We zijn hier dit weekend met 50.000 brieven bij elkaar. En we zijn allemaal verschillend. Korte brieven, lange brieven, emotionele brieven, zakelijke brieven en brieven met veel of weinig spellingsfouten. Gods Geest, die door ons heen werkt, is de Auteur. En we worden gelezen door buren, vrienden en collega’s. Wat schrijft God op uw hart? Zijn waarden en principes. Dat zijn woorden van vrijheid, liefde en wijsheid.

Terug naar Jodendom?


Moeten we terugkeren tot de Joodse manier van leven en denken? Ja, zullen velen antwoorden, Jezus was een
Jood en onderhield de wet. Ook van apostelen horen we dat ze op de sabbat in de synagoge waren. Argumenten lijken te bevestigen dat we terug moeten naar de Joodse manier van leven. Bovendien heeft de kerk niet een verschrikkelijke geschiedenis in haar relatie tot dit volk?

Typisch Evangelisch volgens Binnendijk: ‘Lieve God’

 

Eigenlijk dekte de titel van het door Ark uitgegeven boek ‘Typisch Evangelisch’, waarvan hij donderdag het eerste exemplaar kreeg, niet de bediening en status van Henk Binnendijk, zei hij. “Ik ben wel typisch, maar niet evangelisch. Gewoon hervormd.” Maar ook Johannes de Heer, die door de onverkorte Maranatha-prediking toch een aardige stimulans voor de evangelische beweging was, bleef tot zijn dood toe Hervormd, voegde Binnendijk er aan toe.

Nieuwsbrief