slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Met het opleuken van een dienst bereik je een beperkt aantal mensen


Gert van den Bos
05-07-2017 door Jeffrey Schipper
Met het opleuken van een dienst bereik je een beperkt aantal mensen. Ook moderne diensten voelen voor buitenstaanders onnatuurlijk aan,” vertelt Gert van den Bos. De missionair diaconaal werker schreef het afstudeeronderzoek ‘Kunnen we elkaar ontmoeten?’. Hij interviewde nieuwkomers, zoekers en buitenstaanders over allerlei kerkvormen die worden toegepast om mensen te bereiken met het Evangelie.

‘Wat opvalt is dat veel van de vormen waar we als kerken mee komen, voortkomen uit wat we gewend zijn,’ schrijf je. Wat bedoel je hiermee?
“We zoeken als kerken naar vormen en mogelijkheden om mensen te vertellen over God en Zijn liefde. Maar zijn onze wijkbewoners op zoek naar laagdrempelige diensten? Dat vraag ik mij af, omdat ook moderne diensten voor buitenstaanders onnatuurlijk aan voelen. Als kerken bereiken we een beperkt deel van de samenleving. Daar moeten we ons goed bewust van zijn. Dat heeft onder andere te maken met onze kerkcultuur. Het opleuken van een dienst of een muziekband brengen daar geen verandering in.

Daarnaast is er meestal niet de ruimte om vragen te stellen die de kerkdienst bij een wijkbewoner oproept. Sommigen vragen zich ook af of ze door hun komst mogelijk onrust teweegbrengen. ‘Wat zullen ze wel niet van me denken?’ Christenen zouden zich ervan bewust moeten zijn dat God ook buiten onze kerkmuren aanwezig is. Dat bewustzijn helpt om aan te sluiten bij hoe Gods Geest in onze samenleving aan het werk is.”

"Als kerken bereiken we een beperkt deel van de samenleving. Daar moeten we ons goed bewust van zijn."

Welke essentiële dingen komen terug in de nieuwe kerkvormen? Waarom kan het goed zijn om essentiële dingen overboord te gooien?
“Tijdens mijn scriptie ben ik teruggegaan naar de wortels van de kerken die in de traditie van de Reformatie staan. Vanaf de tijd van de Reformatie moest het Woord en de sacramenten centraal komen te staan. Begrijp me niet verkeerd, ik pleit er niet voor om deze belangrijke elementen van kerk-zijn overboord te gooien. Maar ze hoeven niet per se het uitgangspunt te zijn wanneer je je geloof met wijkbewoners wil delen. Dat zie je ook terug in het boek Handelingen. Door de uitstorting van de Heilige Geest is er vanzelf een geloofsgemeenschap ontwikkeld. Pas in een later stadium kwamen vragen aan bod als: ‘Hoe moeten gelovigen uit de heidenen omgaan met vlees eten en besnijdenis?’ Handelingen toont aan dat we als christenen ontspannen met kerk-zijn om mogen gaan. Mensen krijgen alle ruimte om op hun eigen tempo naar God toe te groeien.”

Wat is het gevaar als we vasthouden aan onze eigen kerkvorm tijdens het bereiken van anderen?
“In het uiterste geval stoot je anderen af. Het kan de afstand tussen God en mensen vergroten in plaats van verkleinen. God is groter dan onze kerkvormen. Hij kan ze gebruiken , maar ze zijn niet per se nodig. Laten we kijken hoe we bij de werking van Gods Geest, die al in die zoekende buitenstaander aan het werk is, mogen aansluiten.”

Heb je een voorbeeld?
“Denk zo eenvoudig mogelijk,” antwoordt Gert. “Denk bijvoorbeeld aan wielrennen, voetballen en handwerken. Het moeten vooral thema’s zijn die mensen in je wijk bezighouden, middenin het leven van alledag. Daar komen geloof en ‘gewoon’ leven bij elkaar. In onze gemeente zit iemand die dol is op koken. Die persoon heeft op een gegeven moment besloten om die gave ook buiten de kerk in te zetten voor mensen in de buurt. Zo kun je als christen op een simpele manier anderen bereiken. Het mooie is dat de scheiding tussen zondag en de rest van de week daardoor verdwijnt. Ook dat wat je in het dagelijks leven doet heeft te maken met je leven met God.

"Traditionele vormen van kerk-zijn en compleet andere vormen van ontmoeting of gemeenschap bijten elkaar niet."

Volgens mij is de angst dat de Bijbel achterwege blijft onterecht. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen het Evangelie keihard nodig heeft. Om aan te sluiten bij de mensen om je heen hoeft dat echt niet per se met een Bijbel of evangelisatiefolder in de hand. Doe en leef mee met wat er in je wijk speelt, leg relaties en luister. Dan ontstaat er vanzelf interesse in elkaar. Paulus preekt voornamelijk in de synagoge, op een plek waar dat van hem werd verwacht. Zeg maar de kerkelijk bekende vorm. Toen hij rondliep door Athene merkte Paulus dat mensen zich aan allerlei goden toewijden. Op een gegeven moment zei de apostel: ‘De onbekende god die jullie vereren ga ik verkondigen.’ Daarmee zei hij met andere woorden: ‘God is hier al aan het werk en ik haak daar nu op in.’”

Waardoor ben je verrast tijdens je afstudeeronderzoek?
“Sommige zoekers zeggen: ‘Laat mij anoniem naar de kerk komen.’ Sommigen vinden het heerlijk om achterin de kerk te bekijken hoe het eraan toegaat, zonder er meteen bij betrokken te raken. Ook sprak ik een ex-moslim die het heerlijk vindt om in een kerkgebouw, een voor hem heilige plek, de stilte op te zoeken. Deze verhalen laten mij zien dat we de kerk juist niet zouden moeten afschaffen. Traditionele vormen van kerk-zijn en compleet andere vormen van ontmoeting of gemeenschap bijten elkaar niet. We hebben het juist allemaal nodig om de volle breedte en diepte van leven met God te zien en te ervaren.”

Nieuwsbrief