slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Studenten spreken zich uit…

Studentenzondag2017FlyerStudentenzondag op 15 oktober 2017

Op 15 oktober organiseren Ichtus Vlaanderen en de EAV de studentenzondag, een dag waarop we stilstaan bij en bidden voor studenten en het studentenwerk. Het thema voor deze dag is hetzelfde als het jaarthema van Ichtus Vlaanderen, dat dit jaar draait rond ‘stemlozen’.

Net voor Lemuels moeder in Spreuken 31 de ideale vrouw bezingt, geeft ze haar zoon, de koning, nog wat raad mee over hoe hij zich moet gedragen als goede vorst. Als ‘koningskinderen’ kunnen we best van haar leren wanneer ze besluit dat een goede heerser een stem moet geven aan de stemlozen.

Blij dat ik leef-toer

InterCom170614 BlijDatIkLeefToerLevensfonteinVoor het VVP-Gebedsnetwerk zijn maatschappelijke kwestie rond het leven (abortus, euthanasie, …)  belangrijke onderwerpen om voor te bidden. Ook het gebed tegen de binnensluipende doodscultuur is een prioriteit. De mensen van het netwerk zijn in dat verband ook heel enthousiast over het getuigenis van Elma van Delft die jaren geleden de dood zocht in een zelfmoordpoging, maar het leven vond in Jezus Christus. Tegenwoordig heeft ze een belangrijke bediening onder de naam Levensfontein.

Van Delft wil graag een toer doorheen België houden die er vooral op gericht zal zijn mensen die zelfdoding overwegen terug naar het leven te leiden. Dat is geen gemakkelijk werk, dat zeker gebed kan gebruiken, maar ook hulp of open deuren. Het idee komt voort uit een Nederlands initiatief, waar een tak van de NVVE (levenseinde kliniek) onlangs een toer heeft georganiseerd voor jongeren die hun ‘recht’ op euthanasie opeisen. Deze toer heet ‘Café Doodnormaal’. Het concept houdt dat de organisator van deze toer, samen met zijn assistente (beide dertigers) bij cafés in verschillende plaatsen in Nederland een aanvraag doen om euthanasie te promoten onder jongeren die ziek en/of depressief zijn. Op zo’n avond wordt dan doorgesproken over hun doodsverlangen en wordt de weg naar euthanasie gewezen.

Jaarverslag TEARFUND

InterCom170614 TearfundJaarverslag2016In net iets meer dan 100 bladzijden geeft Tearfund een overzicht van haar activiteiten van 2016. Het jaarverslag biedt een bondige omschrijving van de organisatie zelf met daarnaast een uitgebreid overzicht van de vele projecten die deze Ngo beheert.

De missie van Tearfund wordt samengevat in het motto “samenbrengen van mensen in de strijd tegen armoede en onrecht”. Het bestrijden van armoede en onrecht heeft tot doel dat ieder mens het leven mag ervaren als een zegen. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de situatie van vrouwen en kinderen in het Zuiden. Concreet betekent de missie van Tearfund een aantal zaken. In de eerste plaats het ondersteunen en begeleiden van lokale armoedebestrijdingsinitiatieven in het Zuiden. Dat gebeurt in samenwerking met partnerorganisaties die zich engageren voor de kansarmen, zonder onderscheid van godsdienst, ras, geslacht, leeftijd of politieke overtuiging. Daartoe wordt ook de achterban in België gesensibiliseerd voor de Noord-Zuidproblematiek. 

Zomerkampen voor vluchtelingenkinderen

InterCom170614 GaveVesteKampenDe zomermaanden komen er aan en daarmee ook de vele kampen. Voor veel kinderen iets om naar uit te kijken en voor kinderen van vluchtelingen is dat niet anders. Wat vaak veel anders is, is het financiële plaatje: voor veel vluchtelingen is het gezinsbudget doorgaans te beperkt voor extra’s. Gave Veste werkt daarom al een tijdje samen met het Evangelisch Jeugd Verbond en de Pinkster Jongeren Vlaanderen, met als resultaat dat er een aantal plaatsen ter beschikking komen voor kinderen en tieners van vluchtelingen. Wie het hele jaar op een asielcentrum of een appartementje zit, is de zomervakantie niet altijd een pretje. Slapen in een kamphuis, samen eten en de afwas doen, samen zingen, bidden, spelen, sporten … maar ook stil zijn en luisteren en luisteren naar wat God ons vertelt. 

Een schuilplaats tegen de verwoester

InterCom170614 VluchtelingenGebedszondag

Vluchtelingengebedszondag 18 juni 2017

In 2001 hebben de Verenigde Naties 20 juni uitgeroepen tot Wereldvluchtelingendag. Ieder jaar wordt er dan stilgestaan bij het lot van de ongeveer 65 miljoen mensen die op deze aarde op de vlucht zijn. In de aanloop naar dit evenement houdt de Europese Evangelische Alliantie – onder andere via het Refugee Highway Netwerk – een Gebedszondag voor de Vluchtelingen. In de meeste Europese landen is dat op 18 juni, maar hier en daar ook op 25 juni. Enkele landen maken er een hele gebedsweek van. Nog geen activiteiten gepland in het kader van de gebedsdag? Gave Veste - in Vlaanderen verantwoordelijk voor de uitwerking van de dag – biedt een aantal hulpmiddelen:

'Pinksteren: wat is de kern van religie en wat is bijzaak?'

Godsdienstleraar Ignace Demaerel (EAV) staat stil bij de betekenis van Pinksteren.

'Pinksteren: wat is de kern van religie en wat is bijzaak?'

© istock

Godsdienst komt met de regelmaat van de klok in het nieuws als er bepaalde maatschappelijke controverses opduiken: of terreuraanslagen nu echt uit de islam voortkomen of niet, of dieren nu echt onverdoofd moeten geslacht worden, of moslimleerlingen echt ramadan moeten houden tijdens de examenperiode... Maar ook: is het een eeuwig onveranderlijke wet dat katholieke priesters ongehuwd moeten zijn, dat voorbehoedsmiddelen verboden zijn...?

Nieuwsbrief