slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Studenten spreken zich uit…

Studentenzondag2017FlyerStudentenzondag op 15 oktober 2017

Op 15 oktober organiseren Ichtus Vlaanderen en de EAV de studentenzondag, een dag waarop we stilstaan bij en bidden voor studenten en het studentenwerk. Het thema voor deze dag is hetzelfde als het jaarthema van Ichtus Vlaanderen, dat dit jaar draait rond ‘stemlozen’.

Net voor Lemuels moeder in Spreuken 31 de ideale vrouw bezingt, geeft ze haar zoon, de koning, nog wat raad mee over hoe hij zich moet gedragen als goede vorst. Als ‘koningskinderen’ kunnen we best van haar leren wanneer ze besluit dat een goede heerser een stem moet geven aan de stemlozen.

 

Dit past volledig in het weerkerend refrein van het Oude Testament: ‘Zorg voor de wees, de weduwe en de vreemdeling’. Kortom, kom op voor hen die niet kunnen terugvallen op natuurlijke relaties, voor mensen die er alleen voor staan, voor eenieder die zichzelf niet gehoord weet of wiens  stem hem of haar ontnomen wordt.

Vanuit ons gemeenschapsdenken ligt deze oproep ons bij Ichtus nauw aan het hart, maar wie zijn deze mensen nu? En meer in het bijzonder: wie zijn dit voor studenten in Vlaanderen en Brussel. Dit jaar willen we studenten helpen bij het nadenken over deze vraag. En omdat het een verkiezingsjaar is willen we dit ook opentrekken en dus ook stilstaan bij onderwerpen als recht, onrecht, gerechtigheid en onze verantwoordelijkheid. 

In lezingen, Bijbelstudies, evangelisatie-acties en trainingen willen we studenten laten zien dat deze onderwerpen God nauw aan het hart liggen en dat we er iets mee moeten op de plek waar Hij ons geroepen heeft; zeker wanneer we beweren dat Hij Heer is over alle aspecten van ons leven. De context waar God onze – uw – studenten geroepen heeft is in een bepaalde studentenstad, is in een welbepaald kot, in een studiedomein dat nood heeft aan een Bijbelse kijk, … 

Help ons op studentenzondag om dit waar te maken. Luister naar een studentengetuigenis, nodig iemand van Ichtus uit om een presentatie te geven, bid voor de studenten die in uw kerk zitten of die u hebt uitgezonden naar een andere stad, collecteer voor ons, bouw uw liturgie en uw preek op rond dit thema. Zo kunnen we samen zien hoe studenten hun stem en die van anderen laten horen.

Tom De Craene – Algemeen Secretaris Ichtus Vlaanderen

Wilt u meer weten over de studentenzondag? Ga naar ichtus.be/studentenzondag 

 

Nieuwsbrief