slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

De vierde musketier

FotDe4deMusketier04De mannen die in de Ardennen de grenzen van hun fysieke en mentale mogelijkheden verkennen, zullen waarschijnlijk geen tijd hebben om aan de roman van de Franse schrijver Alexandre Dumas te denken. Toch heeft de organisatie waarmee ze op stap zijn haar naam ontleend aan zijn bekendste boek: de drie musketiers. Maar blijkbaar waren er vier musketiers en vormen ze een inspiratie voor de mannen op het karakterweekend. Hoe dan ook, de ‘vierde musketier’ werd onlangs lid van de EAV en dat was een goede reden om te gaan spreken met Christiaan Van Dorp, een van de trekkers van de organisatie.

Christiaan: “Het idee komt oorspronkelijk uit Nederland. Het kwam op bij Henk Stoorvogel, voorganger van een grote gemeente in Zwolle. Een kleine tien jaar geleden zat hij op een dieptepunt in zijn leven. Zijn vrouw stelde hem voor met een paar vrienden naar de Ardennen te trekken om op die manier eens iets anders te doen, er even uit te zijn. Je kunt dus bijna zeggen dat deze mannenbeweging door een vrouw is ontstaan … Henk trommelde een aantal vrienden op, en dat was de start van het eerste ‘karakterweekend’ – een fysieke maar tegelijk ook geestelijke activiteit. Het was niet zo georganiseerd als nu en er liep van alles mis, maar het idee was geboren en van daaruit is ‘de vierde musketier’ – gelukkig beter uitgewerkt – gegroeid”.

Welke overeenkomsten zijn er met de musketiers van Dumas? Zeker de zin voor avontuur, maar nog belangrijker: de vriendschap, of beter gezegd de broederschap. Wat het avontuur betreft, biedt een karakterweekend een stevige fysieke uitdaging. Niet dat iemand een topatleet moet zijn om mee te kunnen op weekend, maar er wordt wel geadviseerd om in de weken die aan het evenement vooraf gaan wel wat voorbereidende training te doen. Wennen aan een rugzak en toch al wat kilometers in de benen hebben. En de deelnemers moeten bereid zijn om het sober aan te doen: tijdens de tocht geen comfortabel warm stortbad na alle inspanningen, om maar iets te noemen. Dat kan als een koude douche overkomen, maar dat is nu eenmaal het karakter van het weekend. In de loop van de dagen dat het weekend duurt, komen de mannen heel wat tegen, en vroeger of later komen ze ook zichzelf tegen. In feite draait het vooral om dat laatste: het weekend is uitstekende gelegenheid om zichzelf te ontdekken – en God te ontmoeten. Tijdens de zware inspanningen komen zaken naar boven die de deelnemers zelf niet verwacht hadden. Ook dat is een avontuur …

4G
Tijdens het weekend moet de focus helemaal op het programma liggen. Een paar dagen lang is iedereen geïsoleerd van de wereld. Internet is onbestaande en GSM’s mogen niet mee. En toch gebruikt ‘de vierde musketier’ een term uit de mobiele wereld: 4G. Dat staat voor de vier kernbegrippen van de beweging, die dus alle vier met een ‘G’ beginnen. De eerste – en dat is wellicht vrij evident voor een christelijke organisatie – staat voor God. “We vinden het heel belangrijk dat een man zijn relatie met God ontwikkelt en dat hij daarmee verder gaat. Een man moet zijn verantwoordelijkheid opnemen en God zoeken”. De tweede ‘G’ staat voor gezin. Veel mannen hebben de verantwoordelijkheid voor een gezin, ten opzichte van hun vrouw en kinderen. Niet gemakkelijk, volgens Christiaan, en een terrein waar het vaak misgaat: “Ik zie in Vlaanderen vaak dat mannen hun verantwoordelijkheid niet opnemen. Dat ze niet thuis zijn als ze er zouden moeten zijn, of dat ze wel thuis zijn, maar hun gezin negeren, en gewoon de hele avond voor de TV hangen”. Wie geen eigen gezin heeft, mag overigens ook deelnemen aan de activiteiten van ‘de vierde musketier’. Uiteindelijk was Christiaan zelf toen hij bij de beweging betrokken geraakte nog student aan de ETF en nog niet gehuwd.
Het opnemen van verantwoordelijkheden heeft ook te maken met de derde ‘G’, namelijk de gemeente. Christiaan is er van overtuigd dat er meer dan genoeg mannen in de kerken zitten die de taken zouden kunnen invullen, maar te vaak gebeurt het toch niet. “Ik geloof zeker dat iedere man een stuk leiderschap zou kunnen opnemen. Dat willen we ook tijdens het weekend benadrukken. We zeggen tegen de mannen: jullie zijn in een gemeente geplaatst, neem daar jullie verantwoordelijkheid. Ga na dit weekend eens met je voorganger praten en vraag wat je kunt doen. En bidt daar eens over”.
De vierde ‘G’ is die van ‘gerechtigheid’. Het maatschappelijke aspect komt wellicht niet zo sterk tot uiting tijdens een karakterweekend, maar de betrokkenheid is er zeker wel. Daarom organiseert ‘de vierde musketier’ nog een andere belangrijke activiteit: de ‘muskathlon’. Dat is een combinatie van een sportieve prestatie met een daadwerkelijke inzet voor de medemens. De vierde musketier werkt daarvoor samen met enkele partnerorganisaties die elk opkomen tegen het onrecht in de wereld. Een daarvan is ‘Open Doors’ dat zich inzet voor christenen die vanwege hun geloof vervolgd worden, een andere is ‘Compassion’ dat vooral iets wil doen aan de armoede onder kinderen in de Derde Wereld. In het verleden werd ook samengewerkt met een vereniging die het opneemt voor vrouwen en kinderen die in de seksslavernij zijn terecht gekomen. Tijdens een muskathlon lopen de deelnemers een marathon (of leveren ze een andere sportieve prestatie) in een land als Oeganda of Kenia. Maar voordat ze mogen deelnemen, moeten ze eerst 10000 euro verzamelen voor een sponsorproject in die landen. Dat is ook een behoorlijke uitdaging, maar ook niet onmogelijk, aangezien 15 Belgische deelnemers dit nu al tot een goed einde hebben gebracht, zowel fysiek als financieel.

Kampvuur
Hoewel het geestelijke aspect een belangrijke rol speelt in het werk van ‘de vierde musketier’ is het niet de bedoeling dat de organisatie de gemeente vervangt. Natuurlijk, vriendschap en broederschap zijn zaken die je in je eigen gemeente ook zou moeten vinden – en vaak gebeurt dat ook wel – maar de evangelische gemeentes in Vlaanderen zijn over het algemeen klein, en het is zeker niet slecht om ook vrienden vanuit andere kerken te hebben. De deelnemers aan de karakterweekenden – of de andere activiteiten – komen uit verschillende achtergronden en horen zeker niet altijd tot dezelfde gemeente of denominatie. Dat kan een verrijking zijn – het is ook niet de bedoeling om over alle verschillen te discussiëren. De samenhang primeert altijd.
Een karakterweekend is ook niet echt te vergelijken met een (jeugd)kamp of een survivalkamp, ook al verblijven de deelnemers in een tentje aan een rivier. Of misschien toch een beetje het ‘kampgevoel’: op verschillende plaatsen in Vlaanderen gaan kampvuuravonden door. Van Brugge tot in Houthalen komen maandelijks mannen samen rond een kampvuur – al dan niet symbolisch in de vorm van een vuurkorf. Het is een belangrijk element van het werk van ‘de vierde musketier’ omdat hier veel contacten en vriendschappen worden gelegd. ‘Geef een man een vuurtje’ is het motto, en de vonk is al op verschillende plaatsen overgesprongen. Op zo’n avond wordt er wat gedronken, wordt er met elkaar gesproken en is er meestal ook een spreker die iets vanuit de Bijbel doorgeeft. Een al dan niet sportieve of ludieke activiteit kan ook. Christiaan: “Er wordt vaak lang doorgepraat. We merken dat die gesprekken vaak behoorlijk diep zijn. En het gebeurt regelmatig dat er tot in de vroege uurtjes wordt gesproken – gewoon over de dingen die de mannen bezighouden. We zien dit meer en meer lokaal gebeuren en we ondersteunen dat als organisatie ook. We zien dat er mooie dingen ontstaan en dat juichen we alleen maar toe”.

Alleen voor mannen …
De vierde musketier richt zich specifiek alleen op mannen. Dat doet de vraag rijzen waarom alleen zij in aanmerking komen voor dit initiatief. Christiaan ziet een aantal redenen: “Sowieso houdt God van de man en de man heeft een belangrijke positie, zeker in zijn gezin. Er zijn ooit onderzoeken gedaan die aantonen dat wanneer een man tot bekering komt, de kans groot is dat de rest van het gezin ook God leert kennen. Als dat via een ander familielid gaat, ligt het percentage toch lager. Ik heb me dikwijls afgevraagd waarom het werk van de evangelische kerken in ons land zo traag vooruit gaat. Waarom spreken de gemeenteleiders altijd over ‘harde grond’? Ik heb toen wel echt ervaren dat God mij wees op de belangrijke plaats die mannen kunnen innemen. Mannen kunnen het verschil maken. Ik hoop nog altijd dat duizenden mensen in ons land tot geloof zullen komen, maar ik geloof dat het zal beginnen met de mannen die nu in de gemeentes zitten. En om die klaar te maken, om ze geestelijke vaders van geestelijke kinderen te laten worden, zetten wij ons in. Ik zie ook dat er naar onze activiteiten mannen komen die teleurgesteld zijn in hun gemeente, die soms niet eens meer naar de kerk willen gaan. En dan is het ons gebed – en we zullen er in een karakterweekend ook aan werken – dat die mannen aangeraakt worden en terug hun weg naar een kerk zullen vinden. Maar dat hoeft niet op een weekend te zijn, dat kan net zo goed op een kampvuuravond gebeuren. En dan kan ik alleen maar zeggen: we krijgen hier mooie gelegenheden om iets voor die mannen te betekenen en voor ons land geestelijk iets te betekenen. Die kansen moeten we met beide handen aangrijpen”.

Veel mannen die aan de karakterweekenden deelnemen zijn zo tussen 35 en 45 jaar oud. Mannen die op kamp gaan in de Ardennen en allerlei uitdagingen zoeken. Is het dan toch niet een beetje een therapie voor een midlifecrisis?
Christiaan: “Ik ben nog lang niet in mijn ‘midlife’, maar ik kan wel zeggen dat het werk van ‘de vierde musketier’ in mijn leven al veel betekent heeft. En de leeftijden van de groepen lopen sterk uiteen. Als het gemiddelde rond de 40 jaar ligt, betekent dat ook dat er jongere mensen meegaan. En de oudste die ik ken, die tot nu toe deelnam, was 76”.
Maar is het ‘op zoek gaan naar jezelf niet een typisch Westers fenomeen, in een maatschappij waar we zoveel hebben?
“Ja, dat is wel een probleem van het Westen. Maar waar kunnen mannen vandaag de dag nog rust en stilte vinden? Dat is een probleem voor veel mensen. En tijdens zo’n weekend kan men inderdaad de nodige rust vinden. Waarom werkt dit concept juist goed voor mannen...? We weten het niet altijd.
Laatst leerden wijzelf als leiders dat de oude Rabbijnen geloofden dat er drie manieren waren hoe de mens God konden vinden.
1. De weg van de schepping (in de natuur kan een mens echt tot rust komen en God ontmoeten)
2. De weg van het Woord (door het lezen van Gods woord en daar mee bezig te zijn).
3. De weg van de heilige daden (door zich in te zetten voor het recht en heilige daden te stellen.
Deze drie elementen komen heel mooi terug binnen het karakterweekend en misschien werkt het daarom wel zo goed voor mannen...”.

Op weg naar het kruis …
Veel mannen komen zichzelf tijdens een karakterweekend tegen, maar het is minstens even belangrijk om in die dagen God tegen te komen. Dat kan op verschillende momenten gebeuren, maar vaak is het tijdens de tocht door de rivier. Het idee heeft wat weg van de worsteling die Jacob had aan de oever van de Jabbok, toen hij met de engel des Heren vochten. Nu, hier wordt niet gevochten met engelen, maar tegen de stroom van een rivier ingaan, is ook een hele worsteling. Christiaan: “Dan zeg ik tegen de mannen: Ga nu gewoon eens die rivier in, en misschien zijn er wel dingen die je moet achterlaten of waar je komaf mee moet maken. Misschien een stuk frustratie, teleurstelling, pijn, verdriet. Het kan ook een uitdaging zijn die voor je ligt, iets waar je ook bang voor kunt zijn. En we zien op die momenten veel dingen gebeuren, zelfs bij mensen waar je het niet van verwacht. Ik ga niet vragen wat er gebeurd is, dat is iets tussen God en hen”.

Wat is de beloning voor de mannen die het een heel weekend volhouden?
“Aan het einde van het weekend, op de zondag, is er dienst, een samenkomst. Dan zingen we en is er een preek. Maar er zijn ook getuigenissen van de mannen die iets hebben meegemaakt. Heel het weekend zijn de activiteiten elkaar opgevolgd en er zijn zware momenten geweest. Maar het eindpunt is bij het kruis. Voordat iedereen terug naar huis gaat, vieren we samen het avondmaal. En hopen we dat de mannen bepaalde keuzes maken – misschien is dat wel typisch iets evangelisch. Maar als God heeft duidelijk gemaakt dat ze iets moeten opgeven of achterlaten, dan hopen we dat ze dat ook effectief doen en dat ze in de periode na het weekend aan de slag gaan met wat ze ontdekt hebben”.

Wie meer over ‘de vierde musketier’ wil weten, kan altijd terecht op de website. www.de4emusketier.be

Nieuwsbrief