slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Vluchtelingen vinden vlot werk

Intercom170706 WerkgelegenheidVluchtelingenDe Europese Commissie wil de Vlaamse aanpak wat betreft de tewerkstelling van vluchtelingen als voorbeeld stellen. Dat schrijft De Tijd naar aanleiding van cijfers van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling waaruit blijkt dat bijna de helft van de vluchtelingen die zich de afgelopen twee jaar heeft aangemeld bij de VDAB werk heeft gevonden. Vlaanderen doet het daarbij beter dan bijvoorbeeld Zweden en Duitsland, landen waar de arbeidsmarkt het doorgaans beter doet dan in ons land.

Exacte cijfers over vluchtelingen en tewerkstelling zijn er niet,maar de VDAB houdt wel gegevens bij over de inschrijvingen (20.000 personen tussen januari 2015 en april2017) van anderstalige werkzoekenden met een migratieachtergrond. De meeste van hen zijn vluchtelingen.

 

Het blijkt dat bijna de helft inmiddels aan de slag is; een op vier heeft al na zes maanden werk, bij de anderen kon die termijn oplopen tot 2 jaar.

Anderstalige nieuwkomers met een migratieachtergrond kunnen in Vlaanderen al snel aan de slag, ook al spreken ze geen of amper Nederlands. Ze leren de taal op de werkvloer, onder het motto ‘integratie door werk’. De VDAB biedt iedere vluchteling een traject op maat aan. Geen overbodige luxe, want veel vluchtelingen zijn laaggeschoold. Ze komen uit landen waar de scholingsgraad ofwel de leercultuur veel minder aanwezig is dan in andere landen. “Met die mensen moeten we vanaf nul beginnen om het traject naar werk goed te kunnen realiseren. Dat vraagt intensieve inspanningen”, aldus VDAB-woordvoerder Shaireen Adtab.

De goede cijfers die Vlaanderen kan voorleggen, moeten toch wel wat genuanceerd worden, stelt Sjaak Van Leijenhorst van Gave Veste, een christelijk werk onder vluchtelingen. Hoewel de organisatie zich niet echt focust op tewerkstelling, is de vraag naar een job een belangrijke kwestie die asielzoekers bezig houdt. Bij het zoeken naar werk, speelt de kennis van het Nederlands vaak toch een doorslaggevende rol. Van Leijenhorst heeft het ook meegemaakt dat interimkantoren vreemdelingen niet of slechts met veel tegenzin willen inschrijven, wanneer blijkt dat ze onvoldoende kennis van het Nederlands hebben. Het kan wel zijn dat de VDAB uiteindelijk redelijk vlot in werk kan voorzien, maar er is al een heel traject afgelegd voordat een vreemdeling zich kan inschrijven. Een asielzoeker of vluchteling moet immers eerst over de juiste papieren (verblijfsvergunning, werkvergunning, …) beschikken. Daarbij moet iemand die in ons land binnenkomt ook onderdak – en dus een officieel adres – hebben. Dat kan behoorlijk moeilijk zijn voor een gezin dat niet over een inkomen beschikt. Doorgaans krijgen vluchtelingen wel een leefloon, maar dat is zeker geen ruim inkomen.

Wie werk vindt, krijgt lang niet altijd een betrekking die bij zijn of haar capaciteiten of opleiding past. En toch blijft werkgelegenheid op zich een belangrijke factor bij het integreren in de maatschappij. In dat opzicht zijn alle inspanningen die gedaan worden – en resultaten die behaald worden – de moeite waard.

(bron: deredactie.be, Gave Veste)

Nieuwsbrief