slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Antwerpse arts weigert Joodse patiënt

In België wonen meer dan 30.000 Joden, waarvan ongeveer de helft in Antwerpen. Iedere keer dat het Midden-Oosten (negatief) in het nieuws komt, ervaart de Joodse gemeenschap daarvan de gevolgen. Het conflict laat niemand onberoerd, maar vreemd genoeg zorgen de perikelen ook voor een opstoot van antisemitisme in ons land. Enkele weken geleden werd dit schrijnend duidelijk toen een Antwerpse dokter van wacht een joodse vrouw niet wilde helpen. Met dit voorval haalde ons land weer eens de internationale pers.

‘Stuur ze maar voor enkele uren naar Gaza, dan zal ze geen pijn meer voelen’ waren de woorden van de arts die de 90-jarige vrouw met een ribfractuur niet wilde helpen. Dat het om een joodse vrouw ging, had hij al snel geconcludeerd aan de hand van de naam en het accent van de kleinzoon die belde. Toen verschillende telefoontjes niet hielpen, werd ook contact opgenomen met Samuël Markovitz, districtraadslid in Antwerpen en zelf ook ambulancier. Hij belde zelf naar de hulplijn en confronteerde de dokter met zijn uitspraken. De arts bekende de feiten en zei gehandeld te hebben in een ‘vlaag van emotie’.

Max Freilich van Joods actueel merkt de laatste tijd een toename van antisemitische uitingen. Hij wijst er op dat in een Antwerpse winkel onlangs een vrouw niet bediend werd omdat ze joods was. Ook was er een Luiks café dat een bordje had opgehangen met de tekst: ‘honden welkom, Joden niet’. Hij benadrukt: ‘Belgische Joden zijn geen Israëli’s. Ze hebben een louter emotionele band met het land, maar ze hebben geen enkele invloed op het conflict daar’.
Het incident lokt gelukkig ook heel wat verontwaardigde reacties uit – ook van politici – wat er op duidt dat het antisemitisme in België zeker niet algemeen is. Ook Antwerps

burgemeester Bart De Wever reageert verbolgen: "In Antwerpen leven moslims en joden vreedzaam naast elkaar. Ik zal nooit aanvaarden dat de gemeenschappen in mijn stad tegen elkaar opgezet worden. Het is volstrekt ridicuul om de Joodse gemeenschap in ons land verantwoordelijk te stellen voor het oorlogsgeweld in het Midden-Oosten". Toch maken veel Joden de vergelijking met wat er voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog gebeurde. Niet ten onrechte wordt vaak gezegd dat de geschiedenis zich herhaalt …

(bronnen: Knack, VTM-nieuws, Joods Actueel, israelnationalnews.com)

SportQuest in Brakel

Afgelopen zomer gingen in verschillende steden en dorpen de activiteiten van SportQuest door. Brakel sloot de rij in de eerste week van augustus – de plaatselijke sporthal was nu eenmaal door het verlof niet eerder open. De evangelische kerk van Brakel organiseerde dit project al voor de vijfde keer, en deed dat heel bewust. De combinatie van sport en geloof is uniek en opent deuren. Henk Van Dorp: ‘Er komen gemiddeld zo’n 40 jongeren naar toe en driekwart komt van buiten onze kerk. Naast de sport willen we zo ook iets van de liefde van God laten zien. Dat doen we niet zozeer door de woorden die we spreken, maar vooral door wat de groep uitstraalt: de aandacht voor de jongeren, een arm rond de schouder, dat soort dingen. En in de pauze is er dan het getuigenis van een van de sporters en daarna wordt daar over door gesproken in kleine groepjes. Dat christelijk aspect weerhoudt de jongeren niet om te komen; integendeel, er is vrijwel niemand die gedurende de week afhaakt’. Mede-organisator Daan De Ceuckeleire bevestigt het belang van de actie: ‘Een kerk moet iets betekenen voor de omgeving. Dat kan door een voedselactie, bijvoorbeeld, maar net zo goed door een sportactiviteit. We willen ons amuseren met de sport, maar tegelijk ook iets van God laten zien. Het is niet de bedoeling de mensen de gemeente binnen te lokken, maar we hopen toch dat ze God beter leren kennen, dat ze een stapje dichter bij Hem komen’.

Gastgemeente zijn van een Bijbelclub

Bijbelclubs opnieuw van start

 Na de vakantie is het ook voor de Bijbelclubs van Gemeenten en gehandicapten tijd om er opnieuw in te vliegen. In Oost-Vlaanderen gebeurt dat vanaf 21 september in het gebouw van de Christelijke Gemeente LICHT , Blekerijstraat 15 te Oudenaarde. Diezelfde zondag wordt om 15:00 u. het startschot in Genk (Paukuskerk) gegeven. Wie in Noord-Limburg woont kan terecht bij Ruben en Kelly Dreesen in Hechtel. Meer info over de clubs en Gemeenten en Gehandicapten op de website (www.geng-info.be) of via een mailtje  (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Bijbelclub in uw gemeente?

In de meeste gemeentes worden alle doelgroepen zo goed mogelijk bediend. Het begint in de crèche en daarna volgen de verschillende zondagsschoolklassen. Wie de kinderjaren ontgroeid is, kan doorgaans terecht in de tienerclub en kan later doorstromen naar het jeugdwerk. Zijn er niet veel jongeren in de kerk, dan wordt er soms samengewerkt met andere gemeentes in de buurt …. In grotere gemeenten zijn er soms ook speciale bijeenkomsten voor alleengaanden, ouderen, en noem maar op. Maar wat met de gehandicapten in de kerk ? Omdat er voor heen vaak niets gedaan wordt, is ‘Gemeenten en Gehandicapten’ indertijd op verschillende plaatsen gestart met Bijbelclubs. De Bijbelclub kan gezien worden als één van de kleine groepen in een gemeente. De deelnemers zijn mensen met een verstandelijke handicap (soms maar een hele kleine handicap) en vaak zullen deze mensen ook lichamelijke en/of psychische beperkingen hebben. Zo’n club is normaal gezien een samenwerkingsverband van verschillende kerken, waarbij één gemeente als gastheer optreedt. Maar wat houdt het eigenlijk in om gastgemeente te zijn?


 

Specialist godsdienstvrijheid wordt hoogleraar ETF

Dr. Christof Sauer werd recent aangesteld als hoogleraar Godsdienstwetenschappen en Missiologie aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven. Zijn onderzoeksopdracht heeft een specifieke focus op godsdienstvrijheid en vervolging.

Prof. dr. Christof Sauer is mede-oprichter van het International Institute for Religious Freedom (IIRF) en bestuurder van de afdeling van dit instituut in Kaapstad, Zuid-Afrika. Daarnaast is hij redacteur van het wetenschappelijke tijdschrift International Journal for Religious Freedom en van verschillende boekenseries over dit thema. In zijn onderzoeksopdracht aan de ETF staan de thema’s van individuele en collectieve godsdienstvrijheid centraal. Prof. Sauer onderzoekt wereldwijd situaties waarin deze fundamentele mensenrechten, in het bijzonder van christenen, worden beperkt of geschonden. Gerelateerde problematieken, zoals vervolging van mensen omwille van hun geloof, worden vanuit christelijk perspectief doordacht en onder de aandacht gebracht.


Prof. dr. Patrick Nullens, rector van de Evangelische Theologische Faculteit over de benoeming van dr. Christof Sauer: “De aanstelling van dr. Sauer aan onze faculteit betekent dat wij met onze studenten en docenten uit verschillende contexten en landen, actuele vragen rond mensenrechten en godsdienstvrijheid kunnen doordenken en onderzoeken vanuit een christelijk perspectief.”

Studentenzondag

Op zondag 19 oktober 2014 organiseren Ichtus Vlaanderen en het EAV hun studentenzondag. We roepen u op om die dag te bidden voor studenten in uw kerk en om het werk van Ichtus Vlaanderen te steunen.
 
Jongeren komen in hun studententijd in een andere omgeving terecht, ze leren op hun eigen benen staan en vormen verder hun geloof. We vragen gebed dat deze jongeren het geloof in hun studententijd mogen verspreiden en dat zij zelf sterk in hun geloof mogen staan. Elke maand verspreiden wij ook een gebedsbrief met meerdere dank- en gebedspunten voor deze studenten. U kunt deze ontvangen via http://www.ichtus.be/steun/bid/.
 
Studenten kunnen zich ook aansluiten bij Ichtus. Ichtus Vlaanderen is een gemeenschap van studenten, stafwerkers en vrijwilligers die het evangelie handen en voeten willen geven. Dat willen ze doen door middel van studie, gebed, evangelisatie en nog veel meer. Ichtus heeft lokale groepen in de grote studentensteden, maar leden kunnen ook deelnemen aan overkoepelende weekends en vormingen. Studentenwerkers staan hun lokale groep bij met geestelijke en structurele ondersteuning. Wij als Ichtus Vlaanderen bieden de kans aan onze lokale groepen om te evangeliseren of aan leden om zich te vormen. Dit zijn bijvoorbeeld de vormingsweekends die we dit jaar aan onze studenten aanbieden. Daarin geven we toerusting mee door onderwijs, gebed, en workshops:
 
Startweekend – eind november 2014– toerustingsweekend met oog op de start van het academiejaar en jaarthema.
Halftimeweekend – begin maart 2015– toerustingsweekend met gastspreker.
 
Vindt u het belangrijk dat studenten gevormd worden? Wilt u het werk van Ichtus steunen op studentenzondag? Dat kan door een collecte te houden voor onze werking. Door giften kunnen wij de onkosten van onze studentenwerkers dekken, evangelisatiebudgetten mogelijk maken of onze vorming ondersteunen.
Steun onze werking op studentenzondag met een collecte op rekening van
Ichtus Vlaanderen
BIC: GEBABEBB
IBAN: BE57 2300 0887 7035
Met als mededeling: gift studentenzondag
 
Meer informatie over studentenzondag kunt u vinden op www.ichtus.be/studentenzondag, of u kan mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Frisse wind van B-FRESH

Muziek speelt een belangrijke rol in de evangelische wereld. Tijdens de zondagsdiensten is er dikwijls een ruime variëteit aan instrumenten om de zangdienst te begeleiden. En zet een paar enthousiaste muzikale jongeren bij elkaar en je hebt een gospelbandje. Niet meer zo heel jong, maar wel enthousiast en muzikaal zijn de mensen van B-FRESH. Ze zijn volop met muziek bezig, maar willen niet zomaar een nieuwe praiseband of gospelrockgroep zijn. Hun ambitie is om een frisse wind te laten waaien in de evangelische muzikale wereld. Tegelijk willen ze uit het seculiere circuit treden. Ze zijn geen ‘hallelujah-band’, maar in hun teksten klinkt de boodschap door.

Frederik Van Herterijck is al van jongs af aan met muziek bezig. Zijn grootvader was een verdienstelijk muzikant, en Fredriks ouders wilden weten of hun zoon ook over talenten beschikte. Hij volgde dus lessen piano en klarinet, maar de grote interesse kwam eigenlijk toen er een jongen met een interessant keyboard de nieuwe buur werd. ‘Je kon er ook je eigen stem mee opnemen en op allerlei manieren vervormen. Toen ik dat instrument zag, moest ik ook zoiets hebben’. Binnen B-FRESH zorgt hij voor alle elektronica: talloze knopjes zorgen voor evenzoveel effecten en Frederik is wat dat betreft de man achter de typisch B-FRESH-band. Zijn inspiratie daarvoor haalde hij oorspronkelijk in Amerika:  ‘Ik ben opgegroeid in de jaren ’80 en ’90, toen de techno opkwam met de keyboards en synthesizers. Wat op mij een heel sterke invloed heeft gehad, is de Detroit-techno. Er heerste in die tijd heel wat werkloosheid in Detroit, en veel jongeren brachten hun tijd door met hun eigen muziek. Het was een techno met feeling die mij erg aansprak. In België nam ik dan weer een voorbeeld van groepen als Technotronic en Praga Khan’.

Nieuwsbrief