slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Geschiedenis EAV

Benieuwd naar de geschiedenis van de EAV, bekijk dit filmpje.

Ontslag transgender onwettelijk

InterCom200813 LGTBAmerikaAmerikaans Hooggerechtshof verbiedt discriminatie op grond van gender

Een recente uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof waarbij het ontslag van een werknemer door een christelijke begrafenisondernemer onterecht werd verklaard, heeft in de Verenigde Staten heel wat stof doen opwaaien. Het ontslag werd gegeven op grond van het feit dat de werknemer zich tot een werkneemster had laten transformeren. Dat ging tegen de morele overtuiging van de werkgever in, waardoor er een einde werd gemaakt aan de arbeidsovereenkomst. In tegenspraak met de wetgeving die discriminatie verbiedt, oordeelde het hoogste rechtsorgaan.

Titel VII van de ‘Civil Rights Act’ van 1964 verbiedt discriminatie op het werk op grond van ras, kleur, godsdienst, geslacht en nationale origine. In de rechtszaak ging de discussie nu over de vraag of ‘geslacht’ ook van toepassing is op het feit dat men van geslacht verandert. Volgens de uitspraak van de rechtbank is dat inderdaad het geval, ook al staat het niet letterlijk in de wet vermeld.

Eenzijdig van alle kanten?

InterCom200713 IsraelAnnexatieNa een aanslepende politieke impasse, heeft Israël uiteindelijk toch weer een regering. De coalitie onder leiding van Benjamin Netanyahu heeft heel wat problemen op te lossen, waaronder de relatie met de Palestijnen. Sinds de zogenaamde Oslo-akkoorden van 1993 wordt er onderhandeld tussen de Israëlische regering en de Palestijnse Autoriteit, maar die gesprekken hebben nog niet veel opgeleverd. Onlangs besloot Israël om een deel van Judea en Samaria – vaak ook de ‘bezette gebieden’ genoemd – niet langer meer onder militair, maar onder civiel bestuur te zetten. Die beslissing, die door de politiek en de media een ‘annexatie’ werd genoemd, zorgde wereldwijd voor veel kritiek. Ook de Wereld Evangelische Alliantie (WEA) gaf een verklaring uit waarin het besluit betreurd werd.

Algemeen Secretaris van de WEA, Efraim Tendero, schrijft: “Als een wereldwijde familie uit vele naties en volken, wordt de WEA geleid door de Bijbelse principes van diversiteit, verzoening en vreedzame samenwerking en co-existentie. Hoewel we erkennen dat ieder land het recht heeft op zelfbestemming en zichzelf mag verdedigen, drukt de WEA haar diepe bezorgdheid uit over de plannen van Israël om grote delen van de Westelijke Jordaanoever te annexeren.”

Wereld Evangelische Alliantie opent duurzaamheidscentrum

InterCom200708 WEASustainabilityCentreBonnDe WEA heeft een duurzaamheidscentrum opgericht binnen de Campus van de Verenigde Naties in Bonn. Dit World Evangelical Alliance Sustainability Centre (WEASC) opereert in nauwe samenwerking met de ‘Creation Care Task Force (CCTF) van de WEA en wil thema’s op het vlak van duurzaamheid behandelen vanuit een christelijk perspectief. Daarbij is het de bedoeling om bij te dragen aan de internationale discussies op het vlak van duurzame ontwikkeling en om christenen de mogelijkheid te geven om in deze materie het voortouw te nemen op lokaal en internationaal niveau.

De WEA is er van overtuigd dat de zorg voor Gods schepping onderdeel is van de authentieke en Bijbels-orthodoxe benadering van het christelijk geloof.

Dichterbij ... of toch niet?

InterCom200713 CoronaEredienstenEen blik op de nieuwe Coronamaatregelen

Sinds 1 juli mogen we weer een aantal dingen die voordien verboden waren als gevolg van de Coronamaatregelen. Er mogen meer mensen aan tafel schuiven in een restaurant en de ‘bubbels’ zijn wat groter geworden. Ook voor de erediensten is er een zekere versoepeling van de maatregelen. De mogelijkheden om terug samen te komen, zijn wat ruimer geworden. Toch  wil de overheid zo voorzichtig mogelijk zijn, en is wat al dan niet toegelaten is, niet altijd even logisch en duidelijk.

Discotheken en dancings blijven gesloten, maar een dansfeest naar aanleiding van een huwelijk mocht dan weer wel. Althans, zo werd het even verkondigd, maar even snel weer ontkend. De experts zagen hierin een ideale gelegenheid zien om de epidemie weer op gang te trekken, en al gauw bleek dat de gasten op hun stoel moesten blijven zitten. Verwarring is nog regelmatig troef … 

Vroegtijdige afbreking onderhandelingen?

InterCom200713 AbortuswetAf en toe duikt de discussie over het versoepelen van de abortuswet weer op. Terwijl de aandacht van de media voor de wetswijziging minimaal lijkt, gaat op de achtergrond – in de parlementaire commissie – gestaag verder. Normaal gezien zou er – na het tweede advies van de Raad van State – een parlementaire stemming geweest zijn. Bij de CD&V ligt de materie bijzonder gevoelig en zou een dergelijke stemming de huidige pogingen om een nieuwe volwaardige regering tot stand te brengen, zwaar gehypothekeerd hebben. Een vroegtijdige afbreking van de regeringsonderhandelingen zou daarmee reëel zijn geworden. Maar dat is nog niets vergeleken met de implicaties van de nieuwe abortuswet. De plooien werden min of meer glad gestreken door het wetsvoorstel en de amendementen voor een derde keer naar de Raad van State te sturen, maar of uitstel ook afstel wordt, valt sterk te betwijfelen. De Raad was immers heel snel klaar met het gevraagde advies, en de stemming staat terug op de agenda ...

Meer seksueel kindermisbruik tijdens de pandemie

InterCom200713 HRWFKindermisbruikTijdensCoronaWat verwacht en ook gevreesd werd, blijkt ook uitgekomen te zijn: tijdens de Coronacrisis is er een toename geweest van online seksueel misbruik van kinderen. Vanaf het moment dat kinderen meer en meer actief werden op het internet – bijvoorbeeld voor het afstandsleren – werden ze vaker benaderd door misbruikers. Ook andere vormen van cybercriminaliteit steeg spectaculair vanaf het moment dat veel mensen gingen telewerken en online winkelen.

Catherine De Bolle, directeur van Europol – nadat ze een tijdlang hoofd was van de Belgische politie – verklaarde tijdens een hoorzitting in het Europese Parlement: “Het meest verontrustende was de verhoogde online activiteit van mensen die materiaal zochten op het vlak van seksueel misbruik.” Ze verwees daarbij naar rapportering van de nationale politiediensten van de 27 EU-lidstaten, waarin een verhoogde toegang tot illegale sites werd gemeld.

Geen Passion meer bij de EO

InterCom200713 EOstoptMetPassionDe Nederlandse Evangelische Omroep heeft laten weten geen nieuwe editie van The Passion meer te organiseren. EO-directeur Arjan Lock dat het voor hem een hele worsteling was om die beslissing te nemen, “een van de moeilijkste keuzes die ik ooit heb moeten maken.”

De EO heeft meegewerkt aan 10 edities van The Passion, waarin het verhaal van het lijden en sterven van Christus op een eigentijdse en creatieve manier wordt uitgebeeld. Ook de omroepen KRO en NCRV maakten deel uit van het project dat het lijdensverhaal op een zeer laagdrempelige manier onder de aandacht van het publiek wil brengen. Te laagdrempelig voor critici, die daarbij vooral wijzen op de deelname van veel bekende artiesten die weinig met het geloof hebben, maar toch Bijbelse figuren als Petrus, Maria en Jezus zelf uitbeelden.

Evangelische kerk Fuertaventura helpt migranten

InterCom200713 CanarischeEilandenDe ‘Modern Christian Mission Church’ in Fuerteventura biedt momenteel opvang aan een grote groep migranten die de afgelopen maanden op de Canarische eilanden zijn toegekomen. Door de overheid worden deze mensen nauwelijks geholpen en er is sprake van heel veel improvisatie. De kerk voorziet dagelijks 350 mensen van drie maaltijden; bijna 200 daarvan zijn migranten. 150 van hen krijgen ook onderdak. Voorganger Angel Manuel Hernandez legde in een interview met een lokale radio uit dat zijn kerk dit doet omdat de vluchtelingen anders gewoon aan hun lot worden overgelaten.

De Modern Christian Mission Church is al lang bezig met hulpverlening. Ze bereikt daarmee zo’n 2000 mensen, dankzij bijdragen van de gelovigen en de voedselbank, maar ook door een subsidie van 50.000 euro van plaatselijke overheid. Hernandez: “De eilanden zijn zo hulpeloos op het gebied van voedsel en migratie, dat je beseft dat God de enige is op wie we kunnen vertrouwen.”

Met de kinderen door de crisis

LogoChrisCHRIS over de effecten van Corona

Ook de Vlaamse kinder- en jeugdhulp blikt terug op de Coronacrisis van de afgelopen maanden. Kinderen en jongeren werden dan wel relatief weinig getroffen door het virus, de gevolgen ervan hebben ze wel volop gevoeld. Denk maar aan het onderwijs, waar massaal op afstandsonderwijs werd overgeschakeld. Dat was zeker niet voor iedere leerling een succes. En dan hebben we het nog niet over de vele gezinnen die wonen in een huis of appartement met weinig buitenruimte: zij hadden het bijzonder lastig tijdens de ‘lockdown’.

De gedwongen maatregelen hadden zowel voor- als nadelen. Zo lezen we in de meest recente nieuwsbrief: “Het is fijn om eindelijk eens wat meet tijd met elkaar door te brengen, zonder de druk van het dagelijkse leven. Er moet niet meer heen en weer gerend worden van de ene activiteit naar de andere, geen deadlines van het werk, geen uren tijd verliezen met in de file te staan …

Is Covid-19 een teken van de eindtijd?

Metamorfose2020 02coverZomernummer Metamorfose

Twee thema’s springen er uit in de nieuwe Metamorfose. Het eerste wordt al duidelijk op de cover waarop een gezicht met mondmasker prijkt: de Coronacrisis. Het tweede is niet vreemd voor een magazine voor pastoraat en hulpverlening: relatie & huwelijk. Over beide thema’s valt natuurlijk veel te zeggen – en ze zijn actueel.

Het Coronavirus heeft veel mensen ziek gemaakt, maar ook veel vragen opgeroepen. Dat zal niemand verbazen, want de pandemie die de wereld dit jaar getroffen heeft, is ongezien. Het is niet de eerste keer dat een ziekte slachtoffers maakt op alle continenten, maar zelden slaat er een aandoening toe die volledig buiten onze controle valt. We kennen de jaarlijkse griepepidemie, en onschuldig is die niet: jaarlijks veroorzaakt de griepwereldwijd gemiddeld 2 tot 3 miljoen ernstige infecties en 250.000 tot 500.000 sterfgevallen per jaar (ter vergelijking: het Coronavirus heeft tot nu toe gezorgd voor 525.000 overlijdens). Maar voor de ziekte bestaat een vaccin, en we hebben er min of meer de controle over). Voor Corona hebben we nog geen vaccin en ook geen geneesmiddel. Dat zorgt voor veel ongerustheid – en vaak ook angst – vooral omdat we er geen controle over hebben.

Het spijtige verleden

InterCom200708 ExcusesCongoVoorlopers van de verzoening

Een dramatische gebeurtenis kan de loop van de geschiedenis diepgaand beïnvloeden. De uit de hand gelopen arrestatie van George Floyd in de Amerikaanse stad Minneapolis heeft heel wat mensen aan het denken gezet. En aan het protesteren, al dan niet vreedzaam. De gewelddadige dood van deze zwarte medemens heeft de discussie over het racisme uit het verleden – en in het heden. Bij ons kwam onvermijdelijk de relatie met de voormalige kolonie Congo opnieuw ter sprake. Voeg daarbij het feit dat het nu precies 60 jaar geleden is dat het land onafhankelijk werd en dan is het niet vreemd dat er opnieuw werd geopperd om excuses voor de gebeurtenissen uit het verleden aan te bieden. Nieuw is de gedachte niet: een aantal evangelische christenen is al 15 jaar bezig met de kwestie bezig. Het feit dat de koning onlangs in een brief zijn spijt betuigde, is voor hen een hele opsteker.

Nieuwsbrief