slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Geschiedenis EAV

Benieuwd naar de geschiedenis van de EAV, bekijk dit filmpje.

Meer dan 2000 geestelijken tegen Anglicaans genderstandpunt

InterCom190505 AnglicaanseKerkGenderIn een open brief dringen meer dan 2000 ambtsdragers van de Anglicaanse kerk er op aan dat hun denominatie de recent goedgekeurde richtlijn met betrekking tot transgenders zou herzien. In dat document worden geestelijken aangemoedigd om mensen die problemen hebben rond hun geslacht aan te spreken met de naam die ze zelf kiezen. Bovendien kan er een speciale ceremonie gehouden worden ter gelegenheid van een geslachtsverandering. In de brief wordt uitgelegd dat genderdysforie (geslachtsidenntiteitsstoornis) weliswaar al enkele decennia wordt erkend, maar dat het bewijsmateriaal van uit de medische en sociale wetenschappen elkaar vaak tegenspreekt en van bedenkelijke kwaliteit is. De brief gaat in op de verschillende nieuwe, controversiële theorieën over de link tussen het biologische geslacht (welk geslacht een mens biologisch gezien heeft) en de gender van een persoon (van welk geslacht iemand zichzelf beschouwt).

VN-Resolutie tegen seksueel geweld bij conflicten

InterCom190505 VNResolutieSeksueelGeweldDe Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft een resolutie aangenomen (2467) waarin strijdende partijen waar ook ter wereld worden opgeroepen om te stoppen met het barbaarse en vaak verzwegen gebruik van seksueel geweld tijdens gewapende conflicten. De Raad drukte de diepe bezorgdheid uit over het feit dat het fenomeen – ondanks herhaaldelijke veroordelingen van geweld tegen vrouwen en kinderen in geval van een gewapend conflict steeds opnieuw de kop opsteekt. Dikwijls blijft dit geweld onbestraft en in een aantal situaties komt het wijdverspreid voor, met een onvoorstelbare brutaliteit.

In de resolutie wordt ook opgeroepen om slachtoffers van dit soort geweld zonder onderscheid bij te staan en aan de staten wordt gevraagd om de gelijke rechten te verlenen aan de slachtoffers – zowel vrouwen als kinderen, en zeker ook de kinderen die geboren worden als gevolg van het seksuele geweld. In de nationale wetgevingen zouden bepalingen moeten worden ingeschreven die zich richten op de preventie en de eliminatie van dit geweld.

Uit de zakken van een jas ...

BEZColporteurBestaan er toevallige ontmoetingen? De meningen daarover verschillen, maar soms is het overduidelijk dat twee mensen elkaar niet zomaar tegenkomen. Midden in de Eerste Wereldoorlog ontmoette de Amerikaan Ralph Norton een Belgische soldaat. Uiteindelijk zou dat tot de oprichting van de Belgische Evangelische Zending leiden. Maar voor het zover was, had het nog heel wat voeten in de aarde. Vooral de modderige aarde van de loopgraven rond Ieper. Op het desolate slagveld van de Westhoek, in de barre omstandigheden van de velden rond de IJzer, overal bracht de ‘groote oorlog’ dood en verderf. Een plek waar hoop onvindbaar leek: de witte graven van vandaag verwijzen naar de zwarte dreiging van ruim honderd jaar geleden. Maar tegelijk waren er lichtpuntjes in de donkere nacht, die houvast boden aan de soldaten voor wie de enige zekerheid het nadere einde leek …

Vertel het niet aan de kinderen...

Ziekenhuisbeelden27SpuitEuropees Hof buigt zich over een klacht over euthanasie

Toen Tom Mortier de vraag kreeg van het Universitair Ziekenhuis in Brussel om even contact op te nemen, had hij er geen idee van dat hij op de hoogte gesteld zou worden van het overlijden van zijn moeder – door euthanasie. Misschien had hij iets kunnen vermoeden: ze had hem enkele maanden eerder een mail gestuurd met de mededeling dat ze een aanvraag had ingediend. Maar het contact tussen moeder en zoon was al lang slecht en contact was zeldzaam. Toch kon Mortier niet leven met de wetenschap dat de artsen de dodelijke injectie hadden toegediend zonder ook maar iemand van de familie te verwittigen, dus diende hij een klacht in bij de Orde der Geneesheren. Die oordeelde dat oncoloog Wim Distelmans – tegelijk voorzitter van de ‘levenseindevereniging’ Leif vzw – geen fout had gemaakt. Mortier zette zijn juridische toch verder en begin dit jaar trok hij naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens – het is de eerste keer dat een dergelijke zaak vanuit België daar belandt. 

Abortus toegelaten tot aan de geboorte

InterCom190322 AbortusTotGeboorteDe gouverneur van  New York dreigde er begin dit jaar mee dat hij de begroting van zijn staat niet zou ondertekenen tenzij een nieuwe wet over abortus zou worden goedgekeurd. Hij drong er daarbij ook op aan dat abortus een recht zou worden volgens de grondwet van de staat. Hij sprak zijn pro-abortus-rede uit in het bijzin van voormalig presidentskandidaat Hillary Clinton. Cuomo’s redevoering kwam er nadat de Democraten opnieuw de controle hadden gekregen over de senaat van de staat New York, dankzij de verkiezingen eind 2018. Zijn oproep was bedoeld om de Rebublikiense regering tegen te werken, die juist de pro-life standpunten probeert door te drukken. Nu de conservatieven de meerderheid hebben in het Amerikaanse Hooggerechtshof, vrezen voorstanders van abortus dat de huidige regeling waarbij abortus toegelaten is, vernietigd zal worden.

Pat Robertson: “Jonge aarde is onzin”

InterCom190505 PatRobertsonBekende TV-predikant spreekt zich uit tegen creationisme

De conservatieve TV-predikant Pat Robertson verwerpt het geloof dat het heelal slechts 6000 jaar oud is en noemt het idee ‘nonsens’. Hij deed de uitspraak in zijn programma ‘The 700 Club’ naar aanleiding van een vraag van een kijker. “Het universum is bijna 14 miljard jaar oud, daar is geen twijfel over mogelijk, we hebben daar overweldigend veel geologisch bewijsmateriaal voor. 6000 jaar is totaal onmogelijk”. Hij voegde er aan toe dat de school die hij heeft opgericht, de Regent University, de theorie van de oude aarde leert. “Toen ze probeerden een cursus creationisme in elkaar wilden steken, was dat onzin en vreselijk gênant.  Als Christenen moeten we de waarheid kennen en als je die kent, dan sta je in verwondering over de God die alles geschapen heeft. Kijk naar de enorme zonnestelsels en de sterren, er zijn er biljoenen van in het universum. Dus laten we God eren voor wat Hij gedaan heeft en Hem niet beperken tot 6000 jaar”.

De EEA en de Europese verkiezingen

EuropeesParlement02De Europese Evangelische Alliantie volgt al meer dan 25 jaar de Europese politiek vanuit het EEA-kantoor in Brussel. De naderende Europese verkiezingen worden dan ook nauwlettend in de gaten gehouden. De meeste Europeanen besteden vrij weinig aandacht aan wat er in de EU gebeurt, en volgens de EEA is dat niet terecht. Ook al lijkt het Europese Parlement ver van het dagelijkse leven af te staan, de normen en waarden van ons continent worden er wel degelijk door beïnvloed. Veel van de nationale wetgeving in de landen van de EU wordt in feite gestuurd door wat ‘Brussel’ beslist. Dat dit ten koste gaat van de vrijheid van de individuele staten is bijvoorbeeld een van de belangrijkste redenen waarom het Verenigd Koninkrijk terug uit de Europese Unie wilde – met een ellenlange ‘Brexit’-discussie tot gevolg. De parlementsleden beslissen niet over alle kwesties, maar toch drukken ze hun stempel op de prioriteiten van de samenleving. In die optiek is het dus zeker niet onbelangrijk om op de hoogte te blijven van wat er in het Europese politieke landschap gebeurt. 

Leider getroffen kerk Sri Lanka wil daders vergeven

InterCom190505 SriLankaOp Paaszondag werden verschillende kerken op Sri Lanka getroffen door uitermate dodelijke aanslagen. Naar aanleiding daarvan gaf de Evangelische Alliantie van het Verenigd Koninkrijk een persbericht uit, waarin de voorganger van een van de kerken liet weten de daders te willen vergeven.

In het bewuste persbericht lezen we: “De leider van de evangelische kerk in Batticaloa, Sri Lanka op Paaszondag heeft laten weten dat hij de aanvallers wil vergeven en hij bedankt iedereen die hulp geboden en gebeden heeft. Pastor Roshan Mahesen heeft ook laten weten dat zijn toewijding aan de missie van de kerk onveranderd blijft. De voorganger zei: “We zijn gekwetst en we zijn boos, maar tegelijk wil de gemeente en ieder getroffen familielid aan de zelfmoordterrorist zeggen: we hebben je lief en we vergeven je, wat je ons ook hebt aangedaan hebt. We houden van je omdat we in de Heer Jezus Christus geloven. Aan het kruis zei Jezus: Vader vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Wij, die in het voetspoor van Jezus willen wandelen, zeggen dus ook: Heer, vergeef deze mensen”

UNIA bezorgd over stijgend homofoob geweld

InterCom190505 HomofoobGeweldMet het oog op de verkiezingen van 26 mei heeft interfederaal gelijkekansencentrum Unia 61 aanbevelingen opgesteld voor de volgende regeringen. Het gaat over suggesties om de nog altijd sterk aanwezige discriminatie in ons land te bestrijden. Onder de titel ‘Inzetten op mensenrechten’ komen heel wat onderwerpen aan bod: van onderwijs tot gezondheidszorg, van immigranten tot gehandicapten, van huisvesting tot werkloosheidsuitkeringen, kortom: alle terreinen waar discriminatie merkbaar is.

Preekwedstrijd ‘Leven in een technologisch tijdperk’

LogoETF ILSETechnologie is niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Hoewel technologie wordt ingezet als hulpmiddel, doet ze meer: ze verandert onze perceptie van de realiteit. Het Institute of Leadership and Social Ethics (ILSE), een onderzoeksinstituut van de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven, organiseert daarom een preekwedstrijd over het thema ‘Leven in een technologisch tijdperk’.

Gedwongen geloof is geen geloof

InterCom190322 WEAgedwongengeloofVorige maand nam Efraim Tendero, algemeen secretaris van de Wereld Evangelische Alliantie deel aan de Wereldwijde Conferentie over Menselijke Broederschap in Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten). Hij was daarvoor uitgenodigd door de Muslim Council of Elders. Tijdens zijn toespraak voor de conferentie sprak hij over de ‘sterke bijdrage aan wereldvrede’ die christenen kunnen maken, aangezien ze door Jezus Christus geroepen zijn om vrede te stichten.

Aan de conferentie namen verschillende honderden religieuze leiders van uiteenlopende godsdiensten. Het evenement werd geleid door de de groot-imam van Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb. De  locatie van de bijeenkomst is opvallend vanwege de relatief grote religieuze tolerantie van de emiraten in een regio die over het algemeen niet echt openstaat voor andere godsdiensten dan de islam. I

Nieuwsbrief