slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Geschiedenis EAV

Benieuwd naar de geschiedenis van de EAV, bekijk dit filmpje.

Mondiale verblinding


Hoe is het mogelijk dat het afgelopen weekend 151 geciviliseerde landen een resolutie van de VN hebben ondertekend waarin de duizenden jaren oude band tussen Israël en haar hoofdstad Jeruzalem wordt verbroken, en Israël een ‘bezettingsmacht’ wordt genoemd met als consequentie dat besluiten over Jeruzalem ‘illegaal en daarom van nul en generlei waarde zijn’.

Lezen deze representanten van miljarden mensen geen Bijbel?
En hoe kunnen deze landen (waaronder Nederland!!!) de vele archeologische bevestigingen van de aanwezigheid van het Joodse volk in Jeruzalem eenvoudigweg van tafel vegen?
Zelfs een fervente antisemiet kan niet om de feiten heen.
De VN kennelijk wel!
Hoe kunnen bijna al de landen op deze planeet, die allen toegang hebben tot de Bijbel, de waarheid op zo’n afschuwelijke manier geweld aan doen?
Welke belangen steken hier achter?
 
Ik bezocht een keer het huis waar Albert Einstein aan het begin van de vorige eeuw in Bern heeft gewoond.
Het eerste wat mij opviel was dat de trotse Zwitsers, die Einstein graag voor hun public relations gebruiken, nergens vermelden dat Einstein van Joodse origine is. Verder las ik dat Einstein in 1922 Tel Aviv in Palestina heeft bezocht.
Dat is inlegkunde.
Geschiedvervalsing!
Er is nooit een staat of een land Palestina geweest!
Dat betekent dat Palestijnen het recht claimen op een land dat er nooit is geweest en dat zij nooit hebben bezeten.
 
Is de macht en de invloed van de islam zó groot geworden dat de VN, en daarmee zo ongeveer de hele wereld, door de knieën gaat? Vindt men het politiek correct om tolerant te zijn tegenover een godsdienst die streeft naar de beheersing van de wereld? Laat de VN zich voor het karretje spannen van een religie, die als een wolf in schapenvacht, ons allemaal wil verslinden?


Leo Habets

Innovatie & Evangelisatie

InterCom171106 LausanneCreativeEvangelismIn een recente editie van Lausanne’s ‘Global Analysis’ vraagt Paul Dzubinski zich af hoe we meer creatief denken en handelen in de verspreiding van het evangelie kunnen brengen. De aandacht voor innovatie vinden we vooral in de zakenwereld en in de technologie. Maar wat zou het betekenen als we de principes van vernieuwing zouden toepassen bij het uitvoeren van de opdracht om het goede nieuws aan heel de wereld te brengen?

Dzubinski vertrekt vanuit de ‘Kaapstad Verklaring’ over integrale zending. Een dergelijke missie vraagt het onderscheiden en proclameren van de Bijbelse waarheid dat het evangelie het goede nieuws van God is - door de kruisdood en opstanding van Jezus Christus – voor ieder persoonlijk, voor de maatschappij en voor Gods schepping.

WEA bedankt Kosovo voor aandacht godsdienstvrijheid

InterCom171106 GodsdienstvrijheidKosovoEfraim Tendero, algemeen secretaris van de Wereld Evangelische Alliantie (WEA) was onlangs de hoofdspreker op een aantal evenementen in Kosovo ter gelegenheid van ‘500 jaar Reformatie’. Tijdens zijn verblijf in het land bracht hij ook een bezoek aan Hashim Thaçi, president van de Republiek Kosovo. Hij werd daarbij vergezeld van pastor Driton Krasniqi, president van de Kosovaarse Protestants-Evangelische Kerk (lid van de WEA) en de directeur van het organiserend comité van de Herdenking van de Reformatie, pastor Femi Cakolli.

Europa her-evangeliseren 500 jaar na de Reformatie

InterCom171106 EEA GADe leden van de Europese Evangelische Alliantie kwam van 9 tot 12 oktober in Praag samen voor de jaarlijkse Algemene Vergadering. Ongeveer 100 deelnemers bogen zich over de vraag hoe de evangelische christenen in Europa effectief de boodschap kunnen verkondigen aan een cultuur die seculier, postseculier, postmodern, na-christelijk, na-communistisch, enzovoorts is. Daarbij worden ze geconfronteerd met feiten als:
-    miljoenen jongeren hebben geen enkele relatie met de kerk
-    sommige conflicten duren al generaties lang
-    migranten hebben alles verloren
-    kinderen hebben geen plaats die ze ‘thuis’ kunnen noemen.

Alsof God de toon voor de gesprekken wilde zetten, moest de eerste samenkomst verplaatst worden van de grote zaal naar een leslokaal. De deelnemers waren dus verplicht om zich in de kleine ruimte te persen, een bijna onmogelijke opdracht…

Lazarus Yeghnazar: Ik verwacht dat Iran een christelijk land wordt


Hij spreekt snel, met drukke handgebaren. Als het over het bereiken van Iraniërs met het Evangelie gaat, is Lazarus Yeghnazar een gedreven man. „Ik zie een grote toekomst voor de kerk in het Midden-Oosten. In Iran is honger naar het Woord. Mensen zijn teleurgesteld in de islam.” Zijn organisatie, 222 Ministries, probeert Iraniërs te bereiken met evangelisatie via tv-uitzendingen, Bijbelcursussen en trainingen. Yeghnazar is ondanks zijn 68 jaar een drukbezet man. Hij reist de hele wereld over om Iraanse christenen in de diaspora te bezoeken. Hij preekt, leidt cursussen en seminars en stuurt zijn organisatie 222 Ministries aan. Die is inmiddels actief in Engeland, de Verenigde Staten, Zweden, Duitsland en Nederland.

Het Jeruzalembesluit van Donald Trump

 

Willem Ouweneel
08-12-2017 door Willem J. Ouweneel

Jeruzalem is de hoofdstad van de staat Israël. Dat weet iedereen. Ze is dat al sedert pakweg 1000 vóór Christus. Tijdens de twee Diaspora’s (de Babylonische ballingschap en de Grote ballingschap sedert het jaar 70 na Christus) heeft ze als zodanig niet kunnen functioneren. Maar ze is ook nooit de hoofdstad van enig ander rijk geweest. In ieder geval is Jeruzalem zeker nooit een Palestijnse hoofdstad geweest. Palestina is nooit een zelfstandige niet-joodse staat geweest met Jeruzalem als hoofdstad. Er is zelfs nooit een Palestijns ‘volk’ geweest, totdat Yasser Arafat het uitvond; vóór die tijd werden Joden die in het Heilige Land woonden, eveneens Palestijnen genoemd. Het valt dan ook niet in te zien welke rechten ‘de’ Palestijnen (lees: islamitische Arabieren die in het Heilige Land wonen) op Jeruzalem kunnen laten gelden.

Bij het verdelingsplan van de Verenigde Naties (1947) werd besloten Jeruzalem onder internationaal bestuur te plaatsen. De Arabieren waren zo onverstandig dat verdelingsplan te verwerpen en de kersverse staat Israël aan te vallen. Israël sloeg die aanvallen af; aan het eind van die Onafhankelijkheidsoorlog (1949) was West-Jeruzalem in handen van de Israëli’s, terwijl Oost-Jeruzalem door de Jordaniërs (niet door Palestijnen!) bezet was. Alsof Jordanië enig recht op Jeruzalem kon laten gelden! Bovendien: wat is Oost-Jeruzalem? Dat is gewoon oud-Jeruzalem, oftewel het eigenlijke Jeruzalem uit de geschiedenis. Daarom is het onzin te zeggen dat Jeruzalem in tweeën gedeeld is, want West-Jeruzalem is van huis uit helemaal niet ‘Jeruzalems’. De moslims claimen heel Jeruzalem (dat wil zeggen het eigenlijke, oude Jeruzalem). De Joden doen dat ook, maar die hebben daar tenminste historische gronden voor.

Ik ben ervan overtuigd dat Jeruzalem is uitgeroepen tot derde heilige stad van de islam ten diepste alleen uit anti-joodse sentimenten.

Voor de Joden is Jeruzalem een heilige stad omdat daar bijna duizend jaar de heilige tempel van God gestaan heeft (eerst de tempel van Salomo, toen die van Zerubbabel, herbouwd tot die van Herodes). De moslims ontkennen glashard dat er ooit een tempel op de Tempelberg gestaan heeft. Hun eigen gronden om Jeruzalem een heilige stad te noemen, zijn trouwens uiterst zwak. Jeruzalem wordt nergens in de Koran genoemd; men heeft pas naderhand in Soera 17:1 ingelezen dat daar op deze stad gezinspeeld wordt. Ik ben ervan overtuigd dat Jeruzalem is uitgeroepen tot derde heilige stad van de islam ten diepste alleen uit anti-joodse sentimenten.

In 1967 werd Israël van alle kanten bedreigd; Israël wist zich staande te houden door de eerste klap uit te delen en uiteindelijk te winnen. In die Zesdaagse Oorlog werd oud-Jeruzalem veroverd (zonder de agressie van de buurlanden zou dat dus niet eens gebeurd zijn). Begrijpelijk dat de Israëli’s besloten hun geliefde heilige stad nooit meer uit handen te geven. In 1980 verklaarde de staat Israël Jeruzalem tot ‘ondeelbare hoofdstad’ van het land (een besluit dat trouwens door bijna geen enkel land ooit erkend is). Sindsdien vormen oud-Jeruzalem en de Tempelberg verreweg de meest betwiste vierkante kilometer in de hele wereld. Bij de Oslo-akkoorden van 1993 werd bepaald dat de uiteindelijke status van Jeruzalem door vredesonderhandelingen zouden worden vastgesteld. Van die vredesonderhandelingen is sindsdien niet veel terechtgekomen. Dat is ook geen wonder: ten eerste zijn de Palestijnen nog altijd niet bereid de staat Israël te erkennen. Ten tweede zullen Israëli’s en Palestijnen het nooit eens worden over de status van oud-Jeruzalem, doordat beide de oude stad en de Tempelberg claimen op historische en religieuze gronden. Het is finaal ondenkbaar dat één van beide partijen de oude stad ooit zal opgeven of zal instemmen met internationaal bestuur als definitieve oplossing. Kortom, er kómt nooit een vredesakkoord.

Als men nu roept dat Trump de vredesonderhandelingen voor de voeten loopt met zijn besluit Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël, dan vergeet men (a) dat er nauwelijks van vredesonderhandelingen sprake is, en (b) die sowieso nooit tot een goed resultaat zullen kunnen komen. Wat men ook vergeet is dat de Verenigde Staten al twintig jaar geleden Jeruzalem als hoofdstad van Israël hebben erkend, maar dat tot dusver geen enkele president dat besluit geconcretiseerd heeft; en dat Jeruzalem allang de facto de hoofdstad van Israël is: de Knesset is daar, de president en de premier hebben er hun residentie, het Hooggerechtshof is daar, enzovoort. Of het psychologisch en politiek wijs was van Trump om dit besluit op dit moment te nemen, is een andere vraag; maar inhoudelijk heeft hij niets nieuws verkondigd; hij heeft gewoon een verkiezingsbelofte ingelost.

Trump heeft inhoudelijk niets nieuws verkondigd; hij heeft gewoon een verkiezingsbelofte ingelost.

Bovendien is er iets wat misschien niet iedereen is opgevallen: hij sprak uit dat de uiteindelijke grenzen van Jeruzalem door vredesonderhandelingen moeten worden vastgesteld. Maar dit betekent dat Trump principieel ruimte laat voor de mogelijkheid dat West-Jeruzalem de hoofdstad van Israël en Oost-Jeruzalem (het eigenlijke Jeruzalem!) de hoofdstad van een Palestijnse staat zou worden! Met andere woorden: aan de ene kant speelt hij mooi weer naar Israël en naar zijn Amerikaanse achterban, maar aan de andere kant laat hij ruimte voor de idee dat oud-Jeruzalem op den duur toch weer aan Israël onttrokken wordt. ‘Dat moeten vredesonderhandelingen uitwijzen’ (roepen ook alle andere westerse leiders naïef). Maar die onderhandelingen zijn er niet (de kansen erop zijn intussen nog geringer geworden), en als ze er zouden zijn, zouden de partijen het over oud-Jeruzalem nooit eens worden.

Oud-Jeruzalem is het slachtoffer van een schimmig, duister politiek spel, waarbij men de ogen sluit voor de feiten. Jeruzalem, inclusief oud-Jeruzalem, zal voor altijd de hoofdstad van Israël zijn. De staat Israël kan alleen gedwongen worden oud-Jeruzalem prijs te geven door enorm militair geweld – maar dat zal het Westen nooit toestaan. En dát is dan toch weer het voordeel van Trumps besluit: de Joden wereldwijd beseffen dat zij in Trump een onwrikbare en betrouwbare bondgenoot hebben, die hen nooit in de steek zal laten. En dat weten ook hun vijanden.

Bijbel is al vertaald in 3312 talen er moeten nog 1636 taalgroepen volgen

Op dit moment is de Bijbel geheel of gedeeltelijk vertaald in 3312 levende talen. Voor 114 miljoen mensen, verspreid over 1636 taalgroepen, geldt dat zij geen enkel fragment van de Bijbel beschikbaar hebben in hun eigen taal.

VN vragen afschaffing wetten godslastering

InterCom171106 UNBlasphemyAlle staten die een zogenaamde ‘anti-blasfemie’ of ‘godslasteringswet’ hebben, zouden die moeten afschaffen om zo de vrijheid van godsdienst en overtuiging te vergroten. Dat is de mening van Ahmed Shaheed, een expert van de Verenigde Naties op het vlak van mensenrechten. Dergelijke wetten worden vooral in moslimlanden gebruikt om mensen die zich niet aan de islam willen onderwerpen te kunnen berechten (en in een aantal gevallen zelfs tot de doodstraf te veroordelen).

“Wetten tegen godslastering, afvalligheid en bekeringen, die soms ten onrechte worden gepresenteerd als ‘anti-provocatie-regels’, dienen vaak als platforms die religieuze onverdraagzaamheid bevorderen”, aldus Shaheed naar aanleiding van de presentatie van zijn eerste rapport aan de Algemene Vergadering van de VN in New York.

De gevolgen van ongeloof en ‘comfortabel christendom’

InterCom171106 MillenialsMillenials – de generatie geboren tussen 1980 en 2000 – toont een toenemende belangstelling voor astrologie en andere occulte zaken. Ze profileren zich ook steeds sterker als ‘zonder godsdienst’. Sommige voorgangers wijten dit deels aan een zogenaamd ‘comfortabel christendom’.

Onderzoek in de Verenigde Staten heeft laten zien dat het percentage van jonge mensen tussen18 en 29 jaar die nooit aan het bestaan van God twijfelen gedaald is van 81 procent in 2007 tot 67 procent in 2012. In ‘The Christian Post’ verscheen een interview met Wanda Alger van Intercessors for America (Voorbidders voor Amerika) en voorganger van de Crossroads Community Church in Winchester, Virginia, waarin ze ingaat op het belang van de bovennatuurlijke realiteit. “Mensen zijn gemaakt naar Gods beeld en God is geest. Daarom hebben we belangstelling voor het geestelijke”.

Petitie tegen expliciete Jongerengids

De jongerengids die onder andere in de Vlaamse scholen wordt verdeeld, krijgt sterk geInterCom171106 PetitieOngerusteOudersmengde reacties. Het ‘Comité Bezorgde Ouders’ heeft intussen een petitie gelanceerd om tegen de gids, die informatie over relaties en seksualiteit aanbiedt en daarbij expliciete tekeningen gebruikt, te protesteren. Volgens het comité is het aan de ouders om hun kinderen op te voeden, ook op het vlak van seksualiteit.

Het initiatief voor de jongerengids gaat uit van de organisatie Ambrassade en wordt gesteund door de Vlaamse Overheid. Er is ook een duidelijke link naar de jongerensite van Sensoa, ‘alles over seks’. De samenstellers zeggen dat ze de jongeren proactief willen informeren. Dat houdt in dat ook kinderen uit het lager onderwijs worden geconfronteerd met veel ‘technische informatie’.

Lege kerken, volle sportscholen: sport is de nieuwe religie in Vlaanderen


29-09-2017 door Rik Bokelman

Vlamingen vinden gezondheid de belangrijkste zingever in hun leven. En God, die staat onder aan het lijstje. Dat blijkt uit de enquête over De Grote Levensvragen, meldt De Standaard. Sport is de nieuwe religie.

Nieuwsbrief