slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Geschiedenis EAV

Benieuwd naar de geschiedenis van de EAV, bekijk dit filmpje.

Buitenlands nieuws over Belgische euthanasie-praktijk

Euthanasie neemt toe in België: katholieken waarschuwen dat patiënten worden gedood zonder controles
euthanasie

16-01-2018 door Hendriëlle de Groot

Rooms-katholieke kerkvertegenwoordigers waarschuwen dat de Belgische controversiële euthanasiewet wordt misbruikt. Patiënten worden gedood, zonder dat aan de wettelijke controles is voldaan, meldt Christian Post.

Uit cijfers van het ministerie van Gezondheid blijkt dat het sterfgevallen als gevolg van euthanasie, jaarlijks met 27 procent toeneemt in België, waar het in 2002 gelegaliseerd werd.

Teken de petitie voor het behoud van de uitzending van erediensten!

Ondanks de beloften dat de verenigingen betrokken zouden worden bij de ‘religie op radio en TV’, is daar in de praktijk weinig van te zien. Geert Lorein, voorzitter van de Federale Synode van Protestantse en Evangelische Kerken, merkt op dat het dossier weinig vooruitgang gekend heeft: “Vanaf het begin van het optreden van minister Gatz hebben de levensbeschouwingen (erkende erediensten en vrijzinnig humanisme) in allerlei gesprekken (met betrokken parlementariërs, met de VRT, …) gepoogd tot een goede oplossing te komen voor het wegvallen van de levensbeschouwelijke uitzendingen.

Verjaardagscadeaus voor de paus

InterCom171218 WEAsecretarisOnmoetPausTijdens een privé-ontmoeting tussen Efraim Tendero, Algemeen Secretaris van de Wereld Evangelische Alliantie WEA en paus Franciscus hebben beide kerkleiders gesproken over het versterken van de godsdienstvrijheid in de wereld. Algemeen wordt aangenomen dat ongeveer 100 miljoen christenen in deze wereld te maken hebben met een of andere vorm van discriminatie of vervolging vanwege hun geloof. Verder hebben ze het ook gehad over de mogelijkheid van een partnerschap om de Bijbel beter te verspreiden. Eveneens kwamen er een aantal zaken van sociale rechtvaardigheid aan bod.

Bouwvergunning voor 21 Egyptische kerken

InterCom171218 EgyptischeKerkenEenentwintig kerken in het Egyptische Minya hebben van de plaatselijke gouverneur de toelating gekregen hun gebouw te renoveren, uit te breiden of te herstellen. Sommige van deze gemeenschappen waren al 20 jaar op de nodige vergunningen aan het wachten. Ook in Tama ontving een kerk de toelating voor een renovatie. Aan de goedkeuring gingen verschillende bezoeken van internationale evangelische delegaties aan Cairo vooraf. Onlangs was er in de Egyptische hoofdstad ook een ontmoeting van verschillende evangelische leiders met president Addel Fattah el Sisi. Dat gebeurde in het kader van de viering van 500 jaar Reformatie. Vorige maand was er ook al een ontmoeting tussen evangelische leiders uit de Verenigde Staten en Egypte. Eind december staat er ook een bezoek van VS-vice-president Mike Pence op het programma. Volgens plaatselijke bronnen wil de Egyptische president aan de Verenigde Staten laten zien dat zijn land achter de christenen staat en dat er geen vervolging is in de regio van Minya. Echter, tezelfdertijd werden enkele Koptische kerken gedwongen hun gebouw te sluiten. In een aantal gevallen werd gebouwen in brand gestoken.

Geestelijk leiders: open staan voor correctie

 

 

 

We krijgen er allemaal in de christen gemeente mee te maken. Iedereen staat in feite bloot aan kritiek en wel het meest geldt dit voor degene die iets doen in de gemeente. Gemeenteleiders zullen er daarom zeker mee te maken krijgen en op dit punt spreken we zelf  ook uit ervaring. Welke beslissing een voorganger, oudste of welke andere gemeente leider of leidster ook neemt, er zullen altijd voor- en tegenstanders zijn. Onze ervaring is dat je het feitelijk nooit iedereen naar het zin kan maken, hoe goed je je best ook doet. Maar uiteindelijk gaat het daar ook niet om, maar veel meer om de verheerlijking van de naam van Jezus in de gemeente en niet dat iedereen gelijk krijgt.

YouVersion brengt de Bijbel naar alle uithoeken van de wereld

youversion
05-01-2018 door Hendriëlle de Groot

De makers van de populaire Bijbel-app YouVersion, hebben enkele verbluffende feiten gedeeld over de groei van de app. De cijfers wijzen in de richting van de volgende conclusie: de Bijbel komt terecht in alle uithoeken van de wereld.

Trump; Wat was er eerst, de kip of het ei?

 

De Amerikaanse president Donald Trump waarschuwde dinsdag, dat als de Palestijnse Autoriteit niet verzoenender wordt tegenover Israël en terugkeert naar de onderhandelingstafel, hij de Amerikaanse financiële steun aan de PA en ermee verbonden organisaties zal stopzetten.

Afbeelding: Machmoud Abbas en president Donald Trump tijdens een bijeenkomst in Bethlehem op 23 mei 2017 (foto: Flash90)

De Palestijnse leiders noemden de recente erkenning door Trump van Jeruzalem als de hoofdstad van Israël een belangrijke hinderpaal voor de vrede, en gingen zo ver dat ze elke verdere Amerikaanse rol in het vredesproces verwerpen.
Trump's Witte Huis heeft geantwoord dat de Palestijnse Autoriteit zelf, al lang voordat hij ooit naar het Witte Huis kwam, een obstakel voor vrede was. Trump zei dat dit bleek uit de recente weigering van het Palestijnse regime om zelfs maar naar de onderhandelingstafel te komen.

De positieve kanten van migratie

InterCom171218 LausanneMigratieEscobarIn veel (Europese) landen wordt negatief gereageerd op de voortdurende migrantenstroom. In de aanloop naar ‘Kaapstad 2010’, de grote conferentie van de Lausanne-beweging, werd al nagedacht over de consequenties van de migrantenstroom voor de kerk. Samuel Escobar, die vijftig jaar lang zendeling was en in heel wat verschillende landen gediend heeft, somde de voordelen van de toestroom van vluchtelingen op.

“In de vele jaren van onze bediening hebben mijn vrouw en ik heel wat ervaring opgedaan met immigratiewetten. Zo stonden we in 2007 in Valencia urenlang in de rij, moesten we een hele reeks formulieren invullen en baden we tot God om geduld zodat we om konden gaan met de bureaucratische traagheid. In zo’n rij hoor je verbazingwekkende verhalen over de vreugde, tragedies en teleurstellingen van de immigranten”.

God (m/v)

InterCom171218 GodMVLutherseKerkZwedenWereldwijd wordt God aanbeden en vereerd als de Vader, maar de Lutherse Kerk in Zweden wil God genderneutraal maken. Er wordt al bijna 30 jaar over de kwestie nagedacht, maar nu heeft de kerk de knoop doorgehakt: er zal niet langer naar God verwezen worden als ‘Hij’ of  ‘Heer’. Afgelopen maand zaten afgevaardigden van de kerk samen om haar liturgie en aartsbisschop Antje Jackelen kwam met het opzienbarende nieuws naar buiten.

Genderneutraliteit krijgt dat laatste tijd veel aandacht in de Noord-Europese landen en het idee is inmiddels een hele hype geworden. De Lutherse Kerk in Zweden heeft ook een sterk progressief imago – zo had deze kerk als in 2009 een lesbische bisschop.

Bestrijding kindersterfte Burundi

InterCom171218 KindersterfteBurundiTearfund maakt zich grote zorgen over de kindersterfte in Burundi. De ngo uit Vilvoorde maakt melding van een geslaagd pilootproject in de centrale provincie Gilega. Dat heeft er toe geleid dat Tearfund een akkoord heeft kunnen ondertekenen met de Belgische federale overheid, waardoor het project kan worden uitgebreid tot zes gezondheidsdistricten. Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo is gestart met 80 procent van het programma te subsidiëren. Dat geeft enorme mogelijkheden, maar het houdt tegelijk in dat Tearfund voor de andere 20 procent moet zorgen – en daarvoor is er momenteel 23 000 euro (per jaar) tekort.

De vier belangrijkste ziektebedreigingen voor kinderen in Burundi zijn malaria, longontsteking, diarree en ondervoeding. Daarvan is malaria een van de belangrijkste doodsoorzaken (48 procent van de sterftegevallen bij kinderen jonger dan vijf jaar).

Nieuwsbrief