slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Wat Afrikaanse missionarissen ons te zeggen hebben

InterCom220617 AfrikaanseZendelingenEuropa steeds meer een zendingsveld

Eeuwenlang vertrokken talloze missionarissen vanuit Europa naar Afrika. Het belangrijkste doel was dat zoveel mogelijk bewoners van het continent Christus zouden leren kennen. Op zich kunnen we zeggen dat die opdracht voor een deel vervuld werd: meer dan de helft van de Afrikanen (zo’n 700 miljoen) hangen vandaag de dag het christendom aan. Intussen is er een omgekeerde beweging: het aantal christenen in Afrika groeit terwijl het in Europa lijkt af te nemen. Het is dus niet onlogisch dat er nu zendelingen vanuit het Zuiden naar het Noorden trekken. Een idee om aan te wennen. Evangelical Focus onderzocht het verschijnsel in het Verenigd Koninkrijk en concludeert dat de aanwezigheid van Afrikaanse zendelingen in Europa veelzeggend is.

Evangelisatie op de begraafplaats van de zending

InterCom220617 LausanneBegraafplaatsMissieEen voorbeeld voor gemeentestichting uit India

Effectief werken aan het stichten van nieuwe kerken is steeds een enorme uitdaging. Christenen nemen de taak om het evangelie te verkondigen tot aan het einde van de aarde serieus, maar stellen ook dikwijls vast dat pogingen daartoe niet altijd even succesvol zijn. In een publicatie van ‘Lausanne’ delen Victor John en Dave Coles hun ideeën en ervaringen. Victor John kreeg zo’n 30 jaar geleden het verlangen om een aanpak te vinden die het goede nieuws meer effectief zou kunnen brengen aan de Bhojpuri-bevolking in de regio waar hij zendeling was. Een gebied dat bekend stond als de ‘begraafplaats van de zending’, omdat veel missionarissen hun inspanningen dood zagen lopen. Zijn zoektocht leverde veel bruikbare ideeën op voor India, maar net zo goed voor andere delen van de wereld.

De prijs van pacifisme

InterCom220617 RussichOrthodoxePriesterOrthodoxe priester riskeert zware straffen wegens kritiek

In het nieuws over de inval van Rusland in Oekraïne wordt geregeld gewezen op de nauwe band tussen de Russische president Poetin en de Patriarch van Moskou Kirill. Daarmee wordt de indruk gewekt dat de Russisch-Orthodoxe kerk de invasie volledig steunt. Dat zal zeker het geval zijn voor een groot deel van het patriarchaat, maar er zijn ook gelovigen die het conflict niet genegen zijn. Een van hen is priester Ioann Kurmoyarov, die zich een duidelijke tegenstander van de vijandelijkheden heeft getoond. De Brusselse mensenrechten Human Rights Without Frontiers maakte bekend welke sancties hij kreeg, en nog verder riskeert;

Kick-off Art of Faith Festival

InterCom220617 AoFFKickOff05LQExact een jaar voordat het echte evenement plaatsvindt, werd op 14 mei in Bornem het startschot gegeven voor het Art of Faith Festival. Het tweede weekend van mei 2023 zal in het teken staan van kunst en geloof en daar wordt het komende jaar hard aan gewerkt. ‘Verder gewerkt’ is eigenlijk een betere omschrijving, want de voorbereidingen zijn in feite al enkele jaren geleden begonnen. Corona heeft een tijdlang een stokje gestoken voor de realisatie van alle plannen, maar volgend jaar wordt zo ongeveer ‘derde keer, goede keer’.

Vlaamse Reuzen en Primitieven


ArtsExperienceLabyrint08LQEen belangrijke episode uit de Belgische kunstgeschiedenis is die van de Vlaamse Primitieven.  Daarmee bedoelen we een aantal bekende schilders uit de 15de en 16de eeuw, zoals Hieronymus Bosch, Roger van der Weijden, Hans Memling en vooral de gebroeders van Eyck.  Zij werkten in de Zuidelijke Nederlanden en dankzij de internationale handel raakten hun oeuvre in heet Europa bekend. De Vlaamse schilderstijl beïnvloedde de schilderkunst van Italië tot aan de Oostzee. Nog altijd zijn mensen diep onder de indruk van meesterwerken als het Lam Gods. Een van hen is Gerdine Baaij van OM in Zaventem. De schilderijen inspireerden haar tot een het vervaardigen van een bijzondere expositie, het Arts Experience Labyrinth.

Liefst hoogopgeleide, vrouwelijke en christelijke vluchtelingen

Maximiliaanpark05LQOpvang van vluchtelingen loopt regelmatig mis

Ondanks alle goede bedoelingen en voornemens is er opnieuw sprake van een vluchtelingencrisis in België. Steeds vaker belanden asielzoekers op een wachtlijst voor opvang, hoewel ze recht hebben op een opvangplaats. Een Brusselse arbeidsrechtbank suggereerde dat er een bewuste strategie van de bevoegde staatssecretaris. Zelf ontkent die dit ten stelligste, al kan niet ontkend worden dat Fedasil steeds vaker in gebreke blijft.

Finse politica Päivi Räsänen vrijgesproken

FotRasanenPaivi01aVerdict belangrijk met oog op vrijheid van meningsuiting

Het Finse gerecht heeft onlangs voormalig Minister van Binnenlandse Zaken Päivi Räsänen en de Lutherse bisschop Juhana Pohjala vrijgesproken van de beschuldigingen van haatspraak en etnische agitatie in een brochure van de kerk over het huwelijk. Räsänen stond daarnaast ook terecht voor het tweeten van een Bijbelvers en voor het bekendmaken van haar ideeën over gender en seksualiteit tijdens een radio-interview. De rechtbank erkende weliswaar dat haar ideeën op dit gebied door sommigen als beledigend ervaren konden worden, maar ze konden desondanks niet als haatspraak gekwalificeerd worden.

Aanbiddingsleiders moeten Bijbelgetrouw blijven

InterCom220617 ChrisTomlinChris Tomlin doet oproep

In de aanloop naar de K-LOVE Fan Awards in Nashville (Tennessee, VS) deed Chris Tomlin een opmerkelijke oproep. De aanbiddingsleider, die bij ons vooral bekendheid verwierf als schrijver van ‘How Great Is Our God’, moedigt zijn ‘collega’s’ aan om gefocust te blijven op het ‘hart van aanbidding’ en niet op ‘werelds succes’.

Aanbiddingsliederen krijgen de laatste decennia steeds meer succes binnen het genre van de hedendaagse christelijke muziek. In de Amerikaanse ‘award shows’, maar ook in de hitlijsten zien we een toenemende populariteit. Songs als ‘How Great Is Our God’ zijn intussen minstens even bekend als de traditionele hymns die eeuwenlang in kerken gezongen werden.

Oekraïense samenkomsten

InterCom220617 GaveVesteOekraineSamenkomstLQGave Veste organiseerde onlangs in Mechelen een eerste samenkomst voor Oekraïense vluchtelingen. Onder leiding van Bart De Craene – een Vlaamse zendeling in Sint-Petesburg die als gevolg van de oorlogsomstandigheden momenteel met zijn gezin terug in ons land verblijft – kwamen enkele Oekraïense families samen. Er is een grote belangstelling voor dit soort bijeenkomsten. Een Oekraïense broeder uit Brugge die ook aanwezig was, zei: ‘Als jullie dit elke week doen, is de zaal binnen een maand te klein’.

Uitbaten of uitbuiten?

InterCom220617 SekswerkersStrafwetProstituee heet voortaan sekswerker

Het nieuwe ‘seksrecht’ dat in maart door het parlement werd goedgekeurd, is sinds 1 juni officieel van kracht. Dat heeft effecten op veel terreinen; een daarvan is de prostitutie. De oorspronkelijke bepalingen van artikel 380 van het strafrecht – dat dateert van 1867 – vervallen. Vanuit de ‘sector’ wordt positief gereageerd: de ‘decriminalisering’ zorgt ervoor dat mensen die in de prostitutie actief zijn, nu als gewone werkers worden behandeld en als zelfstandige hun ‘job’ kunnen uitoefenen.

Turkse moskeeën vechten erkenningsvoorwaarden aan

InterCom220617 DiyanetIn hoeverre mag de Vlaamse overheid regels opleggen?

Het nieuwe decreet over de erkenning van plaatselijke geloofsgemeenschappen dat vorig jaar van kracht werd, valt niet bij alle (erkende) erediensten in goede aarde. Diyanet, de overkoepelende organisatie van veel Turkse moskeeën in ons land, trok naar het Grondwettelijk Hof om de regelgeving aan te vechten. Het decreet verbiedt immers buitenlandse inmenging, en dat is een probleem voor de moskeeën die door de Turkse overheid gecontroleerd worden. Minister Somers ziet in de stappen van Diyanet juist een bevestiging dat zijn decreet hard nodig was.

Gezegend, maar niet gelovig ...

FotMoonSteveSangCheol01aHet percentage van mensen die geen band hebben met een specifieke godsdienst blijft in veel delen van de wereld groeien. Hoe zal dat in de komende jaren zijn? Welke zendingstheorieën bestaan er om dit fenomeen te verklaren. Wat moet er gedaan worden om de tendens te stoppen. Missioloog Dr. Steve Sang-Cheol Moon probeert de antwoorden op deze vragen te vinden voor ‘Lausanne’. Een samenvatting van zijn Zuid-Koreaanse visie.

Het Pew Research Center (kortweg Pew) bericht over de groei van de ‘niet-religieuze’ wereldbevolking in de afgelopen 10 jaar. In 2010 waren er in de wereld 1,1 miljard atheïsten, agnosten en mensen die zich met geen enkele religie identificeren. Voorspellingen zeggen dat daar in de periode 2010 en 2050 meer dan 61 miljoen bijkomen. Meer bepaald verwacht men dat er zo’n 97 miljoen ‘niet gelovigen’ bijkomen, terwijl er ongeveer 36 miljoen wel zullen gaan geloven.