slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Geschiedenis EAV

Benieuwd naar de geschiedenis van de EAV, bekijk dit filmpje.

Historische verklaring van Paus en Groot-Moefti

InterCom191109 PausGrootMoeftoIn een document dat in de Verenigde Arabische Emiraten werd ondertekend door Paus Franciscus en Groot-Moefti Ahmed el-Tayeb veroordelen beide religieuze leiders terrorisme en geweld: ‘God wil niet dat zijn naam wordt gebruikt om mensen te terroriseren.’  Het Vaticaan beschouwt de verklaring –  het ‘Document over de broederschap voor wereldvrede en samenleven’ – als een mijlpaal in de relatie tussen het christendom en de islam, maar ook als een boodschap met een sterke impact op de internationale scene.

De tekst stelt dat ‘geloof er de gelovige toe leidt om in de ander een broeder of een zuster te zien die geliefd en ondersteund moet worden’ en roept iedereen niet in God en de menselijke broederschap gelooft op om zich te verenigen en samen te werken. Beide leiders spreken naar eigen zeggen ‘in naam van de God die alle menselijke wezens geschapen heeft met gelijke rechten, plichten en waardigheid’. Ze spreken ook namens de armen, de weduwen en de wezen, de vluchtelingen, de slachtoffers van oorlog en vervolging. Vanuit die optiek zoeken ze een cultuur van dialoog, een wederzijdse samenwerking als ethische code en onderling begrip als ‘methode en standaard’.

De Ierse verteller

InterCom191109 EAIerlandPodcastWekelijkse podcast van Evangelische Alliantie

De Evangelische Alliantie van Ierland lanceert een wekelijkse podcast op Spotify. Het programma heeft de naam ‘The Evangelical Seanchai’. Het woord seamchai (uitgesproken ‘shan-a-kie’) verwijst naar een traditionele verteller, die verhalen ten gehore brengt in ruil voor eten, drinken en onderdak. De podcast wil informeren en mensen samenbrengen via gesprekken en verhalen. Wekelijks geeft de uitvoerend directeur van de alliantie, Nick Parks, zijn blik op de hoogtepunten van het nieuws, bespreekt hij hoogtepunten uit het kerkelijk leven en interviewt hij diverse gasten. Hij geeft ook tips en Bijbelse principes die kerken kunnen helpen om te groeien.

Vrouwen aan de top …

LogoGelijkwaardigLeiderschapMissieNederlandPleidooi voor meer gelijkwaardig leiderschap in evangelische kerken

Het ‘Netwerk Vrouwentheologen’ van MissieNederland (De Nederlandse Evangelische Alliantie) heet sinds begin dit jaar ‘Gelijkwaardig Leiderschap’. De nieuwe missie van het netwerk is recht doen aan de roeping van mannen en vrouwen door gelijkwaardig leiderschap in de kerk te stimuleren. Volgens initiator Laura Dijkhuizen gaat het hierbij niet alleen over gender, maar ook over diversiteit aan persoonlijkheidsprofielen.

Het vernieuwde netwerk wil het gesprek over gelijkwaardig leiderschap op gang brengen, en richt zich daarbij op alle kerkgenootschappen die bij MissieNederland zijn aangesloten. Die waren ook alle achttien vertegenwoordigd op een eerste ontmoeting, afgelopen voorjaar. Dijkhuizen geeft daarvan in IDEAZ de volgende impressie:

Groeiend antisemitisme in België

InterCom191109 AntisemitismeIn België is er sprake van groeiend antisemitisme. De vaststelling wordt zowel in binnen- als in buitenland gedaan. De Guardian ging vorige maand in op een rapport waarin gesteld wordt dat 39 procent van de Beligsche Joden lastig gevallen werden en dat sommigen geen keppa meer op straat durven dragen. In een nawoord van een nieuw boek van Ludo Abicht schreef expert Midden-Oosten en mensenrechtenactivist Brigitte Hermans: ‘De situatie is ernstig: antisemitisme floreert in maatschappijen die intolerant zijn, waar wantrouwen heerst tegenover minderheden en polarisering troef is’.

Internationaal OM-archief verhuist naar Leuven


LogoEVADOCkortOp 19 oktober vierde EVADOC, het Protestants-Evangelisch Archief- en Documentatie Centrum, het tienjarig jubileum. Naast de gebruikelijk terugblik op de afgelopen jaren, was er ook een belangrijk aankondiging voor de nabije toekomst: Operatie Mobilisatie Internationaal (OM) geeft het archief van de organisatie in bewaring van EVADOC. Het gaat daarbij om een zeer uitgebreid archief: het beslaat een periode van 60 jaar en bevat onder meer dossiers over Bijbelsmokkel naar de Sovjet-Unie, een scheepsramp, teams die in een minibus van Zaventem naar India tijden en bergtochten in de Himalaya.

Opnieuw Syrië

180410SalluxSyrie08"Syrië staat weer centraal in het nieuws, en voor alle  verkeerde redenen.” Het was de openingszin die Johannes de Jong, directeur van Sallux (de stichting achter de European Christian Political Movement) ruim een jaar geleden uitspraak op een ‘High level conference’ van de EU. Hij doelde onder meer op de verhalen rond de herovering van Raqqa. De stad was vrijwel volledig verwoest, er waren talloze burgerslachtoffers gevallen, maar aan de terreurbeweging IS was een zware slag toegebracht. Ook de afgelopen maand kwam de streek in het nieuws, en opnieuw wegens geweld: het Turkse leger stak de grens over en bezette een strook in het Noord-Oosten van Syrië. Nochtans leek de regio zich eindelijk op te maken voor een stabiele vrede …

Gelovigen en ongelovigen samen aan tafel

EEABrusselsOffice25 07aSchirmacherHet Pew Resaerch Centre, algemeen erkend als het meest vooraanstaande en betrouwbare onderzoekscentrum op het vlak van godsdienst en statistieken, stelt vast dat 80 procent van de wereldbevolking in een omgeving met religieuze beperkingen woont. Het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken organiseerde onlangs een seminar rond het bevorderen van de geloofsvrijheid. Meer dan 1000 civiele en religieuze leiders namen er aan deel en er waren ook ruim 100 delegaties van buitenlandse regeringen.

Met deze conferentie wil het Ministerie de deelnemers meer bewust maken van de huidige status van de godsdienstvrijheid in de wereld. Daartoe worden verschillende initiatieven genomen, waaronder de oprichting van 100 international ‘Ronde Tafels’ over de vrijheid van godsdienst. Die worden over de hele wereld verdeeld mert de bedoeling de verschillende landen duidelijk te maken dat iedere persoon recht heeft op zijn of haar eigen godsdienstige overtuiging. Momenteel bestaan dergelijk alternatieven al in Nigeria, Columbia, Brussel (EU), Genève (VN), Soedan, Oekraïene, New York (VN), Zuid Korea, Taiwan en Italië. Op korte termijn hoopt men ook Ronde Tafels te starten in Roemenië, Hongarije, Iraaks Koerdistaan, Indonesië, Londen, Mexico, Parijs en Mongolië.

WEA en duurzame ontwikkeling

FotBoehningMatthiasMatthias Boehning, directeur van het Duurzaamheidscentrum van de WEA (Wereld Evangelische Alliantie) is benoemd als lid van de adviesraad van de ‘Inter-Agency Task Force voor Religie en Ontwikkeling’ van de Verenigde Naties (VN). Hij was daarvoor voorgedragen door Iyad Abumoghil, Coördinator van de ‘Faith for Earth Initiative’ van de VN en tevens zelf ook lid van de Task Force.

De ‘United Nations Interagency Task Force on Religion and Sustainable Development’ bestaat sinds 2010. Dit orgaan heeft tot doel om beleidslijnen uit te werken rond duurzame ontwikkeling en de rol die geloofsgebaseerde organisaties daarbij kunnen spelen. ‘Interagency’ wil in dit geval zeggen dat er 20 verschillende VN-agentschappen bij dit initiatief betrokken zijn.

Plannen kindereuthanasie in Nederland

InterCom191109 KindereuthanasieNederlandSoms lijkt het alsof er op ethisch vlak een opbod is tussen Nederland en België. Beide landen waren de eerste in de wereld die voortijdige levensbeëindiging op verzoek wettelijk mogelijk maakten. Waar Nederland eerst was met een euthanasiewetgeving, behaalde België de primeur met het afschaffen van een minimumleeftijd. Maar momenteel loopt bij onze Noorderburen ook de discussie om de leeftijdsgrens af te schaffen. Alvast 84 procent van de artsen blijkt daar een voorstander van. De Nederlandse journalist Tijs van den Brink heeft daar zo zijn bedenkingen bij. Hieronder een samenvatting daarvan.

Van den Brink wil duidelijk voorop stellen dat hij ervan overtuigd is dat ernstig zieke en zwaar gehandicapte kinderen soms zwaar lijden. “Uiteraard is dat hartverscheurend; voor de kinderen zlef, maar zeker ook voor de betrokken ouders. Dus dat ouders (en wie weet ook de kinderen zelf) soms intens verlangen naar een einde van dat lijden, snap ik heel goed.” Ondanks dat begrip, vallen hem een aantal zaken op bij het lezen van een recent onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK).

Het verschil van 6 weken ...

InterCom191109 AbortusUitbreidingParlement wil abortustermijn verlengen

Nu de onderhandelingen voor een nieuwe Federale regering blijven aanslepen, neemt het Parlement het initiatief in een aantal dossiers. Noodzakelijk in een aantal gevallen – denk maar aan de begroting. Maar ook op ethisch vlak worden er stappen gezet. Normaal gezien worden beslissingen op dit gebied voorzien in een regeerakkoord en worden ze binnen het kader van een regering opgesteld, maar momenteel zijn er ‘wisselmeerderheden’ die voor een verschuiving van het beleid zorgen. Een van de de discussies die onlangs in het Parlement opgestart werden, is de verlenging van de termijn waarbinnen vroegtijdige zwangerschapsonderbreking is toegestaan. Wettelijk is dit nu 12 weken, maar er lijkt een consensus te groeien dat dit naar 18 weken gaat. Voor- en tegenstanders laten hun mening duidelijk horen.

Een gezonde geest …

InterCom191109 SpiritueleZorgHet Vlaamse regeerakkoord en de levensbeschouwingen


Na maandenlange onderhandelingen kon de nieuwe Vlaamse regering van start gaan. Tijdens de besprekingen die de verschillende partijen voerden, werd er vanuit levensbeschouwelijke hoek naar enekel dossiers in het bijzonder uitgekeken. Zo was er de nodige ophef rond het al dan niet behouden van de lessen levensbeschouwing – godsdienst en zedenleer, zeg maar. Uiteindelijk werd besloten dat in de derde graad van het gemeenschapsonderwijs het aantal uren gehalveerd mag worden. Het vrijgekomen uur kan dan worden gebruikt voor de interlevensbeschouwelijke dialoog. Ook de zorgsector kreeg bijzondere aandacht. Zo publiceerde de Vlaamse Interlevensbeschouwelijke Dialoog (VILD) een persbericht waarin werd opgeroepen de spirituele zorg een volwaardige plaats in de zorgverlening te geven.

Nieuwsbrief