slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Geschiedenis EAV

Benieuwd naar de geschiedenis van de EAV, bekijk dit filmpje.

Amerikaanse voorganger wint ‘The Voice’

InterCom200919 VoorgangerWintTheVoiceDat voorgangers soms onverwachte muzikale talenten hebben, werd onlangs bewezen toen Todd Tilghman de zangwedstrijd ‘The Voice’ in Amerika won. Intussen stelt de leider van de Cornerstone Church in Meridian (Mississippi) vast dat zijn bediening op spectaculaire wijze gegroeid is. De manier waarop hij zijn diensten leidt, is grondig veranderd en het aantal bezoekers sterk gestegen.

Als gevolg van de Coronacrisis worden de diensten van de kerk waar Tilghman voorgaat ook online gestreamd, en zijn bekendheid na het winnen van The Voice draagt ertoe bij dat er heel wat bezoekers online komen. Op zich was de voorganger wel gewend om voor een publiek te zingen, maar dit jaar traden de deelnemers door de COVID-19 maatregelen – op vanuit hun eigen huis. “Je legt op die manier heel anders contact met je publiek. Wanneer ik voor de camera stond, dacht ik: ‘Ik zing voor God’. Deze wedstrijd kwam voor mij op het juiste moment en eigenlijk had ik al heel lang training gehad in de kerk.”

Wit-Russische christenen bidden voor vrede

InterCom200919 WitRuslandVoorgangers riskeren vervolging en marteling

Volgens officiële bronnen werden de presidentsverkiezingen van begin augustus gewonnen door Aleksandr Loekasjenko. Vanaf het begin werd vermoed dat de resultaten vervals waren en de mededeling dat de zittende president 80 procent van de stemmen behaald zou hebben, werd gevolgd door een massaal protest van de bevolking. Zowel nationaal als internationaal wordt de stembusuitslag sterk in twijfel getrokken en de Europese Unie kondigde sancties af. Ook de kerken in Wit-Rusland hebben gereageerd. De evangelische denominaties benadrukken vooral het gebed voor vrede en gerechtigheid in het land.

Loekasjenko is al aan de macht sinds 1994 en zijn bewind wordt door Westerse waarnemers als de laatste dictatuur in Europa beschreven. Internationale waarnemers stelden vast dat de verkiezingen vrij nog eerlijk waren. Oppositieleidster  Svetlana Tichanovskaja beweerde al in de eerste verkiezingsronde de vereiste meerderheid behaald te hebben en riep Loekasjenko op tot onderhandelingen. Het antwoord was een harde aanpak van de oppositie en de manifestanten.

De Europese Rechten van de Robot

InterCom200919 ArtificieleIntelligentieRobotEEA reageert op witboek rond Kunstmatige Intelligentie

“Het zal de beste, maar wellicht ook de laatste uitvinding van de mens zijn”. Dat zei de Zweedse filosoof Nick Bostrom, verbonden aan de Universiteit van Oxford, over Artificiële Intelligentie. Deze techniek – vaak ook Kunstmatige Intelligentie genoemd (KI) – streeft ernaar om computersystemen de mogelijkheid te geven om ook echt te denken, en zelfs beslissingen te nemen. Mocht KI – of AI, zo u wilt – een dagelijkse realiteit worden, dan zal de machine evenveel macht als de mens hebben. Een enorme sprong voorwaarts of juist een bedreiging? De Europese Unie publiceerde een witboek rond het fenomeen en wil de discussie op gang brengen.

Blijvend werken aan verandering

TearfundJaarverslag2019CoverJaaroverzicht 2019 Tearfund

200 Regenjassen, 225 kachels, 504 brandstofbonnen en 2309 dekens … Het zijn enkele cijfers uit het jaarrapport van Tearfund. Het gaat over hulp die aan de bevolking van Syrië werd gegeven om de winter door te komen. Maar het verslag van de christelijke hulporganisatie uit Vilvoorde gaat over veel meer dan cijfers. Het is een uitgebreid overzicht van de activiteiten, maar ook van de missie en visie van Tearfund. Het gaat immers niet over het lukraak uitdelen van geld aan de armen in de wereld, maar om een doordachte strategie om – voor een stukje – de armoede de wereld uit te werken. Een taak die Tearfund zich voor een lange tijd gesteld heeft: ‘We gaan verder zolang armoede bestaat’.

Eerlijk omgaan met migranten

InterCom200817 EEA VluchtelingenEr zijn veel moeilijke vragen rond de vluchtelingencrisis waar we in Europa al verschillende jaren mee geconfronteerd worden. Dat is geen reden om ze uit de weg te gaan. In 2016 publiceerde de Europese Evangelische Alliantie (EEA) haar standpunt rond migratie. Dit jaar gaf ze een update van dat document uit. In de inleiding daarvan schrijft Algemeen Secretaris Thomas Bucher: “Als evangelischen zouden we ons niet moeten laten leiden door angst en vermijding, maar door liefde, medelijden, rechtvaardigheid en het perspectief van het goede voor allen. Niet alleen voor Europa, maar ook voor de landen waar de vluchtelingen vandaan komen. Op die manier zullen minder mensen gedwongen worden om te vluchten, of het verlangen hebben om hun land te verlaten.” Hij roept ook op tot gebed voor de vluchtelingen en de hulpverleners. Hieronder een samenvatting van de standpunten.

M/V verdwijnt van Nederlandse identiteitskaarten

InterCom200919 MVNederlandsPaspoortOnderscheid wordt als discriminatie ervaren

De Nederlandse regering heeft besloten dat de letter M of V, die het geslacht aanduidt, binnen vijf jaar van de identiteitskaarten zal verdwijnen. Het is een tegemoetkoming aan de mensen die zich niet ondubbelzinnig man of vrouw voelen, en dus niet tussen de twee kunnen kiezen.

Minister Ingrid van Engelshoven beschouwt het weghalen van de vermelding van het geslacht op de identiteitskaart als een onderdeel van de aanpak van onnodige sekseregistratie – een belangrijk werkpunt voor haar partij. Die werkwijze zrogde er inmiddels voor dat iemand die bij de overheid solliciteert niet meer moet invullen of hij/zij man of vrouw is.

Het geestelijk probleem van antisemitisme

InterCom200919 HetGeestelijkProbleemVanAntisemitismeHoewel het Christendom uit het Jodendom en beide godsdiensten het grootste deel van de Bijbel gemeenschappelijk hebben, heeft de relatie tussen de twee vrijwel altijd moeilijk gelegen. Antisemitisme – Jodenhaat – heeft gedurende de afgelopen twee millennia in veel landen de kop opgestoken, met als onvoorstelbaar dieptepunt de wandaden van het nazisme tijdens de Tweede Wereldoorlog – nu 75 jaar geleden. Er zijn veel redenen om te veronderstellen dat de gruwelijke moord op 6 miljoen Joden voor eens en voor altijd de ogen geopend zou hebben, maar regelmatig het tegenovergestelde zichtbaar. Keer op keer zijn er brandhaarden van antisemitisme, ook in Europa. In een artikel in de Lausanne Analysis, getiteld ‘Het geestelijk probleem van antisemitisme’, geven de auteurs – Dan Sered en Simon Stout aan waarom christenen zich zouden moeten uitspreken ten behoeve van de Joden. Zelf behoren de beide auteurs tot de groep Joden die in Jezus geloven en ze willen niet dat de haatmisdrijven die tegen hun volksgenoten worden gepleegd, verzwegen worden. Een samenvatting van hun tekst ...

Vrije mening of homofoob?

InterCom200919 HomofobiePäiviRäsänenFins christelijk parlementslid onder vuur

In het afgelopen half jaar heeft het Finse parlementslid – en voormalig minister van Binnenlandse Zaken – Päivi Räsänen regelmatig tijd moeten doorbrengen op het politiebureau. Enkele weken geleden werd ze opnieuw verhoord omdat ze verdacht werd van agitatie ten opzichte van minderheidsgroepen. Volgens de strafwet van Finland is dat een misdrijf dat kan leiden tot een gevangenisstraf van 2 jaar. Dit alles kadert in een onderzoek dat de Openbare Aanklager van Finland in de loop van vorig jaar opstartte toen Räsänen een Bijbelvers op de sociale media had gepost over homoseksualiteit. Daarmee wilde ze kritiek leveren op het feit dat de Finse Lutherse Kerk openlijk haar steunt had betuigt aan 'LGBTQ'-evenementen, meer bepaald aan de zogenaamde 'gay-pride' manifestaties.

Invalide: niet waard om te leven?

InterCom200919 CatalinaDevandasAguilarVN-rapport pleit voor gelijkwaardigheid ongeacht handicap

In de onderhandelingen naar een nieuwe federale regering in ons land komen ook ethische kwesties aan bod. Voor sommige partijen gaat het hier om ‘breekpunten’, denk aan de discussie over het verruimen van de abortuswet. Voor de ene partij een absolute must, voor de andere een zaak die in geen geval mag gebeuren. In de hele discussie rond het afbreken van een zwangerschap – maar ook over het voortijdig beëindigen van een mensenleven – komt ‘handicap’ ter sprake. Uiteraard zijn er veel meer redenen waarom mensen tot abortus of euthanasie overgaan, maar in een aantal gevallen speelt het aspect wel. Wanneer termen als ‘waardig leven’ en ‘waardig sterven’ gebruikt worden, wordt al snel de indruk gewekt dat ‘gehandicapt leven’ niet volwaardig is. Een denkwijze die Catalina Devandas-Aguilar, speciale verslaggeefster van de Verenigde Naties op het vlak van de rechten van mensen met een handicap, bestrijdt in haar rapport voor de 43ste sessie van de Mensenrechtenraad.

Moord als mensenrecht?

InterCom200919 AmnestyAbortusAmnesty International pleit voor vrije toegang tot abortus

“Alle mensen worden geboren in vrijheid en gelijk in waardigheid en rechten”. Met deze woorden begint het eerste artikel van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Maar hoe zit het dan met de rechten van het ongeboren leven? Steeds vaker klinkt de mening dat die rechten niet van toepassing zijn op wie het levenslicht nog niet aanschouwd heeft. Maar moeten we dan concluderen dat het leven in de baarmoeder nog geen leven is? Vreemd genoeg volgt Amnesty International blijkbaar deze logica. De organisatie pleit voor een betere, onbelemmerde toegang tot abortus voor iedere vrouw die dat wil…

Amnesty International is een van de organisaties die zich wereldwijd inzet op het vlak van de mensenrechten. Na het uitbreken van de Coronacrisis liet de organisatie regelmatig van zich horen omdat verschillende essentiële vrijheden stek onder druk kwamen te staan. Opvallend genoeg besteedde Amnesty uitgebreid ook aandacht aan de zogenaamde ‘reproductieve rechten’. Die houden in dat een vrouw zelf over haar lichaam mag beschikken en dus ook autonoom is om – bijvoorbeeld – een zwangerschap te voorkomen. In die optiek wordt verondersteld dat een vrouw vrij is om al dan niet voorbehoedsmiddelen te gebruiken. Echter, in de opinie van bijvoorbeeld de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de VN, wordt de beëindiging van een zwangerschap steeds meer als een ‘reproductief recht’ beschouwd. Toch is er een essentieel verschil tussen beide: in het ene geval wordt voorkomen dat er een bevruchting is, in het andere geval wordt het leven van een ‘mens in wording’ beëindigd.

Voltooid leven ...

InterCom200817 VoltooidLevenPiaDijkstraLQMet minder dan een jaar te gaan voor de volgende verkiezingen in Nederland, stellen verschillende partijen hun standpunten op scherp. Kamerlid Pia Dijkstra, die deel uitmaakt van de links-liberale D66, diende een langbeloofd wetsvoorstel in dat euthanasie mogelijk moet maken bij een ‘voltooid leven’. Dat het voorstel er zou komen tijdens de huidige regeerperiode, was al bij het aantreden van de bewindsploeg voorzien. Maar het concept lag nogal gevoelig, bij het CDA, maar vooral ook bij de van oorsprong reformatorische ChristenUnie (CU). Dijkstra is al 10 jaar met de materie bezig en houdt vol dat de nieuwe wet nodig is.

Nederland is een van de weinige landen in de wereld die al geruime tijd de mogelijkheid biedt voor euthanasie bij mensen die daarom verzoeken. Net zoals in ons land zijn er duidelijk omschreven regels over wanneer een voortijdige levensbeëindiging is toegestaan. Vaak gaat het daarbij om terminaal zieken. Tegelijk is er een groep mensen die – hoewel ze niet noodzakelijk ernst:ig ziek zijn – van mening zijn dat verder leven geen zin heeft, en er dus een einde aan willen maken. Binnen de huidige wetgeving is dat niet mogelijk, maar D66 vindt dat de optie er moet komen.

Nieuwsbrief