slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Geschiedenis EAV

Benieuwd naar de geschiedenis van de EAV, bekijk dit filmpje.

Bijbel is al vertaald in 3312 talen er moeten nog 1636 taalgroepen volgen

Op dit moment is de Bijbel geheel of gedeeltelijk vertaald in 3312 levende talen. Voor 114 miljoen mensen, verspreid over 1636 taalgroepen, geldt dat zij geen enkel fragment van de Bijbel beschikbaar hebben in hun eigen taal.

De ethiek van zelfrijdende auto's, een geestelijk probleem

Hieronder een artikel uit New Scientist. We ontwerpen steeds meer zelfdenkende machines, maar wie neemt de beslissing over de ethische vraagstukken? Je krijgt langzamerhand steeds meer van dit soort artikelen, die naar mijn inzicht een gevolg zijn van het loslaten van het geloof in een God die ons ter verantwoording kan roepen. (HS)

Zelfrijdende auto’s laten jou bepalen wie overleeft tijdens een crash

Zou jij in een auto rijden die bereid was je te laten sterven? Hoe zelfrijdende auto’s omgaan met het nemen van morele beslissingen is een van de grootste dilemma’s waar fabrikanten mee kampen. In de toekomst bevatten auto’s misschien een ‘ethische knop’ – een knop die mensen zelf laat beslissen hoe de auto morele beslissingen neemt, en de verantwoordelijkheid voor die beslissingen weer bij de bestuurder legt.

Met de ‘ethische knop’ geven mensen de waarde van hun eigen leven aan ten opzichte van het leven van anderen. Bron: chombosan

EU in Pakistan vanwege zaak Asia Bibi

Een delegatie van het Europees parlement is deze week in Pakistan. Met name om de situatie van de mensenrechten aldaar te bespreken. En over de zaak van de vanwege godslastering ter dood veroordeelde christin Asia Bibi. Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP) houdt een dagboek bij.

Foto: Europarlementariër Peter van Dalen met echtgenoot en dochters van Asia Bibi in Pakistan

Algemene informatie:
Drie Europarlementariërs van de fractie van Europese Conservatieven en Hervormers (ECR) zijn deze week in Pakistan. Peter van Dalen, delegatieleider en Europarlementariër voor ChristenUnie-SGP, Tomasz Poreba (Rooms-Katholiek uit Polen) en Branislav Skripek ((Rooms-Katholiek uit Slowakije) die tevens voorzitter is van de ECPM (European Christian Political Movement), een samenwerkingsverband van christelijke partijen waarbij onder andere ChristenUnie en SGP zijn aangesloten.

VN vragen afschaffing wetten godslastering

InterCom171106 UNBlasphemyAlle staten die een zogenaamde ‘anti-blasfemie’ of ‘godslasteringswet’ hebben, zouden die moeten afschaffen om zo de vrijheid van godsdienst en overtuiging te vergroten. Dat is de mening van Ahmed Shaheed, een expert van de Verenigde Naties op het vlak van mensenrechten. Dergelijke wetten worden vooral in moslimlanden gebruikt om mensen die zich niet aan de islam willen onderwerpen te kunnen berechten (en in een aantal gevallen zelfs tot de doodstraf te veroordelen).

“Wetten tegen godslastering, afvalligheid en bekeringen, die soms ten onrechte worden gepresenteerd als ‘anti-provocatie-regels’, dienen vaak als platforms die religieuze onverdraagzaamheid bevorderen”, aldus Shaheed naar aanleiding van de presentatie van zijn eerste rapport aan de Algemene Vergadering van de VN in New York.

De gevolgen van ongeloof en ‘comfortabel christendom’

InterCom171106 MillenialsMillenials – de generatie geboren tussen 1980 en 2000 – toont een toenemende belangstelling voor astrologie en andere occulte zaken. Ze profileren zich ook steeds sterker als ‘zonder godsdienst’. Sommige voorgangers wijten dit deels aan een zogenaamd ‘comfortabel christendom’.

Onderzoek in de Verenigde Staten heeft laten zien dat het percentage van jonge mensen tussen18 en 29 jaar die nooit aan het bestaan van God twijfelen gedaald is van 81 procent in 2007 tot 67 procent in 2012. In ‘The Christian Post’ verscheen een interview met Wanda Alger van Intercessors for America (Voorbidders voor Amerika) en voorganger van de Crossroads Community Church in Winchester, Virginia, waarin ze ingaat op het belang van de bovennatuurlijke realiteit. “Mensen zijn gemaakt naar Gods beeld en God is geest. Daarom hebben we belangstelling voor het geestelijke”.

Kunstmatige Intelligentie versus menselijk verstand, wie zal de winnaar zijn?

Hoe zit het met de inzet van Kunstmatige Intelligentie (KI) en ethiek of moraal? Wie is verantwoordelijk als straks mijn zelfrijdende auto toch een slachtoffermaakt? Kan een computer ooit muziek componeren die ons ontroerd en die origineel is? Hieronder een gedeelte van een artikel uit scientas.nl.  (HS)

Onze Melkweg is uniek, maar dat wisten we toch al?

Het sterrenstelsel waarin wij leven is uniek en kan niet als basis gelden voor de interpretatie van andere sterrenstelsels. Daardoor moeten alle vooronderstellingen uit de wetenschap opnieuw onder de loep genomen worden. We weten het even niet zo goed meer ..... (HS)

Melkweg mogelijk vrij bizar – astronomen maken zich zorgen

Onze Melkweg lijkt steeds meer op een buitenbeentje. Dat is een fikse uitdaging voor de huidige kosmologie, stelt sterrenkundige Geraint Lewis. 

Ons buursterrenstelsel Andromeda is vermoedelijk ook al niet zo typisch. Beeld: NASA.

We hebben lang aangenomen dat de Melkweg een typisch voorbeeld is van het soort sterrenstelsels waarmee de kosmos vol zit. Op basis van die aanname hebben sterrenkundigen ons stelsel intensief bestudeerd. Zij hoopten op die manier een beter beeld te krijgen van het universum als geheel.

Nog even en kinderen worden geboren uit huidcellen. Angstaanjagend of fantastisch?


(Artikel overgenomen uit Scietnas.nl met een aantal zeer wezenlijke vragen H.S.)
Het is bijna niet voor te stellen, maar zo’n 150 jaar geleden wist eigenlijk niemand hoe een baby precies ontstond. Pas in 1876 ontdekte een Duitse bioloog dat de bevruchting bestond uit een samensmelting van een zaad- en eicel. Vele onderzoekers hebben op dat inzicht voortgeborduurd en het resulteert anno 2017 in een breed scala aan mogelijkheden voor mensen met een diepe, maar lastig te vervullen kinderwens. Er is IUI, IVF, ICSI, de mogelijkheid van zaad- en eiceldonatie, een baarmoedertransplantatie of draagmoeder. En achter de schermen wordt momenteel gewerkt aan misschien wel de grootste vruchtbaarheidsrevolutie ooit: in-vitrogametogenese (kortweg IVG). “Dit gaat de voortplanting op zijn kop zetten,” voorspelt Petra de Sutter, arts-gynaecoloog in het UZ Gent en co-auteur van het onlangs verschenen boek ‘De maakbare baby‘. “Als dit er komt, is niks meer zoals het was.”

IVG
IVG stelt artsen in staat om ei- en zaadcellen te kweken uit huidcellen. Het is een vrij ingewikkeld proces, maar kortgezegd gaat het als volgt: men neemt wat huidweefsel weg bij de wensouder(s) en herprogrammeert de huidcellen die hierin zitten tot stamcellen die nog alle richtingen uit kunnen. En die stamcellen stimuleer je – door verschillende stofjes toe te voegen – vervolgens om uit te groeien tot een ei- of zaadcel. “Het is een revolutionair idee,” vindt De Sutter. Voorlopig kan het echter alleen bij muizen. Een jaar geleden maakten Japanse onderzoekers eicellen uit de staart van een muis, bevruchtten deze via IVF en mochten korte tijd daarna een aantal gezonde muisjes verwelkomen. En in China werden vorig jaar voor het eerst gezonde muisjes geboren die ontstaan waren uit zaadcellen die weer afkomstig waren uit stamcellen. Hoewel het onderzoek nog in de kinderschoenen staat, lijkt het een kwestie van tijd voor IVG ook een optie is voor de mens. “Er is nog een lange weg te gaan, maar het is wel denkbaar dat we dit over tien jaar in een kliniek gaan toepassen.”

“Een vrouw met een kinderwens kan haar eigen eicellen bevruchten met zaadcellen die uit haar eigen huid gekweekt zijn”

Natuurlijke grenzen verdwijnen
En dat verandert alles. “De natuurlijke grenzen van de vruchtbaarheid vallen weg,” stelt De Sutter. Nu is voor vrouwen die eind dertig of begin veertig zijn en een kinderwens hebben, haast geboden. Maar als je eicellen uit je huidcellen kunt oogsten, kun je in theorie zelfs enige tijd na de menopauze nog kinderen op de wereld zetten. “Dat spreekt tot de verbeelding.” Daarnaast stelt IVG homoseksuele stellen in staat om een genetisch eigen kind te krijgen. Want onderzoek heeft uitgewezen dat het misschien mogelijk is om uit huidcellen van mannelijke muizen eicellen te maken en uit huidcellen van vrouwelijke muizen kunnen wellicht zaadcellen worden gemaakt. Dus een lesbisch stel hoeft dan geen beroep meer te doen op een zaaddonor en een homostel is niet meer afhankelijk van een eiceldonatie. Datzelfde geldt overigens voor alleenstaande wensouders. Want met IVG wordt ook de solo-voortplanting mogelijk. Een vrouw met een kinderwens kan haar eigen eicellen bevruchten met zaadcellen die uit haar eigen huid gekweekt zijn. Op vergelijkbare wijze kan ook de man eicellen kweken om zijn zaadcellen op los te laten (hij zal dan alleen nog wel een draagmoeder nodig hebben).

Lesbische stellen kunnen dankzij IVG een genetisch eigen kind krijgen, maar het geslacht van dat kind staat dan wel op voorhand al vast: het zal altijd een meisje zijn, omdat de wensouders geen Y-chromosoom hebben. Ook een vrouw die haar eicellen bevrucht met zaadcellen gemaakt uit haar eigen huid, zal alleen maar dochters kunnen krijgen. Homoseksuele mannen kunnen zowel een jongen als een meisje krijgen, omdat mannen zowel het Y- als X-chromosoom bezitten.

IVF wordt overbodig
Het klinkt futuristisch. “Maar we moeten ons geen illusies maken: als het kan, gaat het gebeuren,” stelt De Sutter. Maar eerst zullen er aan een aantal voorwaarden moeten zijn voldaan. “Het moet veilig, efficiënt en betaalbaar zijn.” En als het zover is, komt alles op zijn kop te staan. “We gaan dan bijvoorbeeld gewoon geen IVF meer doen. Want daarbij moeten we veertien dagen lang – met alle ongemakken van dien – hormonen inzetten om misschien tien eicellen te verkrijgen, waarmee een vrouw dan – afhankelijk van haar leeftijd – 20, 30 of 40 procent kans heeft op een zwangerschap.” Waarom zouden we die moeite nog doen als er uit één huidbiopt – ongeacht de leeftijd van de vrouw – misschien honderden eicellen kunnen worden gehaald? Ook de ei- en zaadceldonatie lijkt dan overbodig te worden.

Wie zich solo-voortplant, creëert geen klonen van zichzelf. Onze geslachtscellen dragen namelijk een mix van genetische kenmerken van onze ouders mee en die kenmerken worden tijdens de solo-voortplanting flink door elkaar geschud om uiteindelijk in het nageslacht te belanden. Geen klonen dus, maar ook geen instroom van nieuw genetisch materiaal en daarmee wordt de genetische variatie ondermijnd.

De solo-voortplanting
Voor het zover is, is er nog veel onderzoek nodig. Maar ook buiten het lab moet er nog een hoop gebeuren. Zo zijn er veel (ethische) vraagstukken om over na te denken. Eén zo’n vraagstuk dat De Sutter met name bezighoudt, is de solo-voortplanting. “Daar kom ik maar niet uit,” vertelt ze. Haar bezwaren zijn zowel ethisch als wetenschappelijk van aard. Zo maakt ze zich zorgen over eventuele kinderen die uit de solo-voortplanting voortkomen. “Wanneer een broer en zus een kind krijgen, geven ze dat kind allerlei recessieve mutaties mee die afwijkingen kunnen veroorzaken.” Een soortgelijk probleem ontstaat als je jezelf gaat bevruchten: “Eigenlijk is hier sprake van een ‘nulde graad’ bloedverwantschap. In de natuur komt dat nooit voor: zelfs tweeslachtige dieren zoeken altijd een partner.” Zo worden genetische risico’s vermeden. “Bovendien: als we ons allemaal gaan solo-voortplanten, ondermijnen we de genetische variatie (zie kader, red.).” Maar ook ethisch gezien heeft De Sutter haar bedenkingen. “We leven in een geïndividualiseerde samenleving en ik zou het betreuren als we dat doortrekken naar de voortplanting. Het is meer een onderbuikgevoel, maar het voelt gewoon niet goed. Ik hou van een wereld waarin mensen elkaar ontmoeten, contact hebben en gewoon samen een kind maken. Bovendien is met jezelf een kind maken ook wel het summum van narcisme. Daar ben ik echt nog niet aan toe. Maar dat is persoonlijk. Laten we vooral het debat hierover aangaan.”

In het debat over IVG moeten we het ook over genetische modificatie hebben. Want de paden van die twee ontwikkelingen gaan elkaar ongetwijfeld kruisen. Genetische modificatie van embryo’s is zeer omstreden en in veel landen verboden. Maar bij IVG zouden onderzoekers de stamcellen genetisch kunnen modificeren om er daarna geslachtscellen van te maken. Is dat ethisch meer verantwoord dan het morrelen aan de embryo’s zelf? Vragen te over. Afbeelding: geralt / Pixabay.

Dat maatschappelijke debat moet uiteindelijk resulteren in heldere wetgeving. Want die is overduidelijk nodig, vindt De Sutter. “We moeten daar niet te conservatief in zijn en alles gaan verbieden. Maar er moeten wel strikte kaders komen.” Als voorbeeld haalt ze het niet onomstreden onderzoek op embryo’s aan. Het aanmaken van embryo’s voor onderzoek is in slechts weinig landen toegestaan, en in België bijvoorbeeld moeten onderzoekers eerst twee ethische commissies van de noodzaak van hun studie overtuigen. “Ik vind dat een goede mix: er kan veel, maar wel binnen strikte kaders.” En die kaders moeten zich de komende jaren gaan aftekenen, want IVG komt eraan. Dat betekent dat het maatschappelijk debat nú gevoerd moet worden. Ook al overzien we alle mogelijkheden, haken en ogen die IVG met zich meebrengt misschien nog niet. “Dat overzagen we in de jaren ’70 toen IVF kwam, ook niet. Toen was er ook veel discussie, veroordeling en bezorgdheid. Inmiddels is het 39 jaar later en kunnen we wel concluderen dat het voor een kind niet uitmaakt hoe het gemaakt wordt.” Wat wél uitmaakt, is de wereld waarin deze kinderen terecht komen. Die wereld heeft ‘maakbaarheid’ steeds hoger in het vaandel staan. En met IVG zal die maakbaarheid praktisch onbegrensd worden. De Sutter wordt er enigszins onrustig van. “Misschien is het een moreel gevoel, ingegeven door het idee dat het leven gegeven is, indien niet door God, dan toch door het lot of door de natuur,” zo schrijft ze in ”De maakbare baby”. “Vroeger kregen mensen een kind. Nu plannen, bestellen en kopen ze het. Ondanks mijn expertise bekruipt me daarbij het gevoel dat dit een schending is van iets sacraals, waarbij ik niet iets religieus bedoel, maar iets wat boven of buiten de mens staat, iets waar we respectvol mee om moeten gaan.” Respect: het lijkt een goed en broodnodig fundament voor het debat dat de komende jaren zal losbarsten en draait om die ene vraag: hoever gaan we om onze diepmenselijke, oersterke kinderwens te vervullen?

Innovatie & Evangelisatie

InterCom171106 LausanneCreativeEvangelismIn een recente editie van Lausanne’s ‘Global Analysis’ vraagt Paul Dzubinski zich af hoe we meer creatief denken en handelen in de verspreiding van het evangelie kunnen brengen. De aandacht voor innovatie vinden we vooral in de zakenwereld en in de technologie. Maar wat zou het betekenen als we de principes van vernieuwing zouden toepassen bij het uitvoeren van de opdracht om het goede nieuws aan heel de wereld te brengen?

Dzubinski vertrekt vanuit de ‘Kaapstad Verklaring’ over integrale zending. Een dergelijke missie vraagt het onderscheiden en proclameren van de Bijbelse waarheid dat het evangelie het goede nieuws van God is - door de kruisdood en opstanding van Jezus Christus – voor ieder persoonlijk, voor de maatschappij en voor Gods schepping.

WEA bedankt Kosovo voor aandacht godsdienstvrijheid

InterCom171106 GodsdienstvrijheidKosovoEfraim Tendero, algemeen secretaris van de Wereld Evangelische Alliantie (WEA) was onlangs de hoofdspreker op een aantal evenementen in Kosovo ter gelegenheid van ‘500 jaar Reformatie’. Tijdens zijn verblijf in het land bracht hij ook een bezoek aan Hashim Thaçi, president van de Republiek Kosovo. Hij werd daarbij vergezeld van pastor Driton Krasniqi, president van de Kosovaarse Protestants-Evangelische Kerk (lid van de WEA) en de directeur van het organiserend comité van de Herdenking van de Reformatie, pastor Femi Cakolli.

Europa her-evangeliseren 500 jaar na de Reformatie

InterCom171106 EEA GADe leden van de Europese Evangelische Alliantie kwam van 9 tot 12 oktober in Praag samen voor de jaarlijkse Algemene Vergadering. Ongeveer 100 deelnemers bogen zich over de vraag hoe de evangelische christenen in Europa effectief de boodschap kunnen verkondigen aan een cultuur die seculier, postseculier, postmodern, na-christelijk, na-communistisch, enzovoorts is. Daarbij worden ze geconfronteerd met feiten als:
-    miljoenen jongeren hebben geen enkele relatie met de kerk
-    sommige conflicten duren al generaties lang
-    migranten hebben alles verloren
-    kinderen hebben geen plaats die ze ‘thuis’ kunnen noemen.

Alsof God de toon voor de gesprekken wilde zetten, moest de eerste samenkomst verplaatst worden van de grote zaal naar een leslokaal. De deelnemers waren dus verplicht om zich in de kleine ruimte te persen, een bijna onmogelijke opdracht…

Nieuwsbrief