slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Geschiedenis EAV

Benieuwd naar de geschiedenis van de EAV, bekijk dit filmpje.

Bijbel vertaald in 20 nieuwe talen

Zo’n 14 miljoen mensen kunnen sinds 2017 voor het eerst de Bijbel in hun eigen taal lezen. Zij spreken een van de 20 talen waarin de Bijbel, of een deel ervan, vertaald werd. Dit meldt United Bible Societies (UBS), het overkoepelend orgaan van de bijbelgenootschappen, in zijn jaarverslag over 2017.

In zeven van die 20 talen – gesproken in Mozambique, Birma, Turkmenistan, Zuid-Soedan, Taiwan en Vietnam - is nu de complete Bijbel beschikbaar. In vier talen kwam het Nieuwe Testament af en in negen talen gedeelten van de Bijbel. Wereldwijd werden vertaalprojecten afgerond in 49 talen, die gesproken worden door ruim 580 miljoen mensen. De complete Bijbel is nu beschikbaar in 674 talen die door 5,4 miljard mensen gesproken worden. In nog eens 1.515 talen is het Nieuwe Testament vertaald en voor 406 miljoen mensen zijn bijbelgedeelten beschikbaar. 209 miljoen mensen hebben echter nog geen Bijbel in hun eigen taal.

Levensmoe? Geen reden voor euthanasie

Ziekenhuisbeelden03aWaar de discussie rond voortijdige levensbeëindiging in eerste instantie ging over het ondraaglijke fysieke lijden, wordt nu steeds meer aandacht besteed aan de psychische pijn. Vanuit die optiek wordt steeds vaker geredeneerd dat ook ‘levensmoeheid’ een reden kan zijn voor euthanasie. Immers, waarom zou een mens verder blijven leven als hij vindt dat het voltooid is? Tijdens het Vrijheidscongres van de Open VLD, eind 2017, deed partijvoorzitster Gwendolyn Rutten een oproep om het debat te heropenen. Ze is van mening dat mensen individueel moeten kunnen beslissen over het einde van hun leven en niet alleen in het geval van ondraaglijk lijden. Ze pleit voor het recht om je eigen leven te beëindigen als je vindt dat je ermee klaar bent. Rutten volgt daarmee grotendeels de discussie in Nederland, waar de ministers van Gezondheid en Justitie verklaarden dat mensen met een consistente en weloverwogen doodswens (ook als ze niet ziek zijn) met de assistentie van een hulpverlener een dodelijk middel zouden moeten kunnen innemen. In hun logica moet de overheid barmhartig kunnen zijn, en dus ook in deze gevallen euthanasie toelaten.

Een kwartier voor Europa

InterCom180228 CanopyOfPrayerEuropa bepaalt steeds meer de wetten van ons land en de regels voor ons dagelijkse leven. Dat heeft z’n voor en z’n nadelen. Soms doet dat ons de wenkbrauwen fronsen, maar de Europese eenmaking heeft ook als gevolg dat christenen over de landsgrenzen heen steeds meer gaan samenwerken en de krachten bundelen. Als Paulus de gelovigen opdraagt om voor de overheden te bidden (1 Tim. 2:1-2), houdt dit ook het Europese niveau in. De beleidsmakers van de Europese Unie hebben zonder twijfel gebed nodig, gezien de vele crisissen en de stuurloosheid waarin ons continent zich bevindt. De EU heeft als 'machtsblok' (510 miljoen inwoners!) veel invloed op de rest van de wereld. Je kunt het een geestelijke roeping noemen! In haar identiteit zit veel christelijk erfgoed, vermengd met humanistische waarden. Maar deze roeping kan alleen vastgehouden worden door Gods genade, en door het geloof, het gebed en de moed van christenen, als het Lichaam van Christus in Europa.

Integratie komt van twee kanten

RHP180206 Vimal02aBegin februari verzamelden er in het Nederlandse Helvoirt meer dan 140 mensen voor een ‘ronde tafel’ van de Refugee Highway Partnership. Ze vertegenwoordigden een bonte verzameling van hulporganisaties, die als gemeenschappelijk kenmerk het (evangelische) vluchtelingenwerk hadden. Het is opvallend hoeveel initiatieven er in Europa genomen worden om iets te doen voor de vluchtelingen. Een van de leden van het leiderschapsteam is een ervaringsdeskundige. Peter Vimalasekoren – ze noemen hem meestal gewoon Vimal – moest in zijn jonge jaren vanuit Sri Lanka naar India vluchten. Daar, in een vluchtelingenkamp, leerde hij Christus kennen en nam zijn leven een heel andere wending.

Open Doors in Vlaanderen

LogoOpenDoors01

Open Doors heeft onlangs haar jaarlijkse ‘top 50’ van landen waar christenen het meest vervolgd worden gepubliceerd. Dit overzicht maakt duidelijk dat de vrijheid van godsdienst in veel landen ter wereld zeer wankel en vaak onbestaande is. Dat organisaties als Open Doors oproepen tot gebed voor geloofsgenoten in andere delen van de wereld, blijft zonder meer nodig. We spraken daarover met Dany Claerbout, die de organisatie in Vlaanderen vertegenwoordigt, en met Francine Van Assche, die hem daarbij assisteert.

Verdeel en heers ....

Zijn Amerika, Frankrijk en Engeland onbetrouwbaar nu ze de Koerden in Syrië in de steek laten? Nee, eerder consequent, betoogt Abraham beth Arsan.

(Het onderstaande verhaal kun je ook uitstekend toepassen op de relatie van Europa tov Israël en de Palestijnen, verdeel en heers ... H.S.)

De Koerden in Syrië worden al weken door het Turkse NAVO-leger zwaar aangevallen. Er vallen ook veel gewone burgers als slachtoffers. De Koerdische stad Afrin staat op omvallen. Koerden schreeuwen om hulp. Salafistische, fascistische groeperingen staan te popelen om de macht van de Koerden over te nemen. Volgens de Koerden zijn dit veelal extremistische moslims uit onder andere de Kaukasus. Als huurlingen van Erdogan staan zij klaar om de ”ongelovige” Koerden te onderwerpen. Waarom laten de Amerikanen, Fransen en Engelsen hun trouwe bondgenoten ”on the ground” in Syrië zo vallen? Zijn ze onbetrouwbaar?

Dit zendingsschip verwelkomde honderden mensen

OM Riverboat
De helft zit erop, voor het pilotproject Riverboat van OM. Na een opbouwfase in Lelystad deed het schip twee havens in Nederland aan: Arnhem en Dordrecht. Honderden mensen kwamen aan boord om uitgedaagd te worden in The Agency Escape Room - een interactieve zendingservaring, gebouwd op het dek.

Wordt België ‘Down-vrij’?

InterCom180228 DownSyndroom2Statistieken laten de laatste jaren een opmerkelijk daling zien van het aantal kinderen dat met het syndroom van Down geboren wordt. Volgens het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie (SPE) ging het in 2013 over 58 baby’s, in 2015 waren dat er 45 en in 2016 was het aantal terug gelopen tot 31. Momenteel staan de exacte redenen waarom dit aantal daalt nog niet vast, maar er zijn sterke aanwijzingen dat de steeds populair wordende NIPT – de Niet-Invasieve Prenatale Test – er een rol in speelt. Deze test is relatief eenvoudig – alleszins veel simpelere dan een zogenaamde ‘vlokkentest’ – en zonder al te veel risico’s. Door de test kunnen een drietal chromosomale afwijkingen bij het ongeboren kind opgespoord worden via het bloed van de moeder. Twee van deze drie afwijkingen hebben tot gevolg dat het kind niet levensvatbaar is, bij de derde – het Syndroom van Down, ofwel trisomie 21 – blijft de baby wel in leven. Ook al zijn er nog geen volledige statistieken bekend, wie via de test te horen krijgt dat het kind dat verwacht wordt dit syndroom heeft, kiest steeds vaker voor een abortus. Dat houdt dus in dat er steeds minder kinderen met het syndroom geboren worden.

 

GSM opladen in de kerk …

FotBloklandGottlieb02aWat doe je als christen wanneer je vluchtelingen tegen komt? Geef je geld, koop je eten en kleding voor hen? Kan – of moet – de kerk een rol spelen bij de hulpverlening? Het zijn vragen die zich steeds opnieuw stellen. Want één ding is duidelijk: er zijn heel wat vluchtelingen in ons land en hun leven hier is verre van gemakkelijk. Integreren is een werk van lange adem; onderdak en werk vinden is vaak een enorme opgave. Gottlieb Blokland van de Brusselse Bethelkerk is van mening dat we de vluchtelingen niet aan hun lot mogen overlaten en dat de kerk een belangrijke rol te spelen heeft bij de zorg voor de naaste. Vanuit de gemeente is er dan ook een belangrijk aanbod, dat zowel uit materiële (voedsel, kleding, …) als geestelijke zaken bestaat. Zowel op woensdag als donderdag gaan de kerkdeuren open – of dat nu is voor een Bijbelverhaal of gewoon om de GSM op te laden …

Bijna 100 jaar …

InterCom180228 BillyGraham05De nalatenschap van Billy Graham

Het overlijden van een predikant zal zelden het journaal halen. Maar als het gaat om een internationaal bekende evangelist, kan het toch gebeuren. En zodoende was de dood van Billy Graham wereldnieuws. Het feit dat zijn preken in 185 landen werden uitgezonden en dat hij met zijn boodschap wellicht meer dan 200 miljoen mensen heeft bereikt, is indrukwekkend. Toch heeft Graham nooit naar beroemdheid gezocht en wilde hij zijn wat hij altijd was: een dienstknecht van God die zijn medemensen naar Christus wilde leiden. Hij werd geboren in 1918; bij zijn overlijden was hij bijna 100 jaar oud. Hij leefde dus bijna een eeuw en heeft de evangelische wereld in de 20ste eeuw zeer sterk beïnvloed.

Een van de organisaties die uitgebreid terugblikte op het leven van Billy Graham was de Lausanne Beweging. Graham was de drijvende kracht bij het ontstaan van deze beweging. In een persbericht van ‘Lausanne’ staat onder andere het volgende te lezen:

Billy heeft 'Zijn' werk gedaan ...

herman1a.jpg

Als voorzitter van een Evangelische Alliantie kun je er natuurlijk niet omheen, om iets te zeggen over het leven (en sterven) van Billy Graham.

Evangelist Billy Graham, who reached millions of people through his Christian rallies and developed a relationship with every US president since Harry Truman, died Wednesday, February 21, at the age of 99.

Voor mij was hij natuurlijk ook een groot voorbeeld. De Elia van onze tijd. Ik hoopte de Billy van België te mogen worden, maar heb wat meer bescheidenheid moeten leren.

Nieuwsbrief