slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Geschiedenis EAV

Benieuwd naar de geschiedenis van de EAV, bekijk dit filmpje.

Melk & Honing: nieuwe radioreeks TWR

MelkEnHoningHoofding

Ciara Goossens verzorgt voor Trans World Radio het programma ‘Melk & Honing’. In de Bijbel wordt Israël het land van Melk & Honing genoemd. Eten speelde toen, net als nu, een belangrijke rol in het leven. Maaltijden waren een ideaal moment voor een gesprek. Vandaag de dag vertellen mensen nog altijd even graag verhalen rond de tafel. Ciara koppelt het nuttige aan het aangename en zoekt praatgrage koks op in hun keuken. Op het menu staan boeiende geloofsgesprekken, terwijl er gewerkt wordt aan een hemels hapje.

Het eerste programma in de reeks wordt uitgezonden op vrijdag 23 november 2018, 20/15 u., op de livestream van TWR. https://twrbe.airtime.pro/ Je hoort dan een gesprek met Elise Mukendi.

TWR zendt 24/24 u., 7/7 dagen radioprogramma’s uit rond geloof en leven. Meer info: www.TWR.be

MelkEnHoningFooter

Andrew Brunson vrij – Asia Bibi wacht af in Pakistan

InterCom181030 AndrewBrunsonAsiaBibiHet lot van vervolgde christenen

Niemand weet exact moet hoeveel ze zijn, maar het aantal christenen in deze wereld dat met een of andere vorm van vervolging wordt geconfronteerd wordt op minstens 100 miljoen geschat. De meeste van hen zijn voor ons onbekend – vaak leven ze ook in het verborgene omdat ze voor hun leven vrezen. In enkele gevallen zijn deze christenen bekend en soms halen ze het wereldnieuws. Een voorbeeld daarvan is Andrew Brunson, die in Turkije werd opgepakt en een twistpunt werd tussen presidenten. Ook Asia Bibi is zo’n ‘bekende verdrukte christen’. Zij zit al jaren gevallen en kan nog altijd ter dood veroordeeld worden …

Andrew Brunson is een Amerikaanse evangelische zendeling, die de afgelopen 20 jaar in Turkije actief was als voorganger van de Opstandingskerk in Izmir. Aan zijn werk in deze kleine christelijke gemeenschap kwam in oktober 2016 een plotseling eind toen

Veel meer inclusief …

InterCom181030 EDNTallinnOproep EDN in Tallinn

In oktober vond in de Estlandse hoofdstad Tallinn de Hope for Europe-conferentie plaats. De Europese Evangelische Alliantie (EEA) had honderden verantwoordelijken van evangelische organisaties samen gebracht voor ontmoeting en overleg. Een reeks van 17 verschillende ‘tracks’ was daarvoor voorzien, en een week lang werd er vergaderd over de al dan niet hoopvolle toekomst van Europa.

Een van de tracks was die van het ‘European Disablities Network’, een netwerk voor en met mensen met een handicap in onze kerken. Evangelical Focus bracht een verslag hiervan uit. Hieronder een samenvatting daarvan.

Wijzigingen abortuswet goedgekeurd

InterCom181030 AbortuswetgevingTerwijl in de eerste helft van oktober de aandacht van de politiek uitging naar de (naderende) verkiezingen en de publieke opinie zich vooral bezig hield met de schandalen in het voetbal, werd in alle stilte de abortuswetgeving gewijzigd. In feite slechts een formaliteit, want eerder werden de voorstellen goedgekeurd in de Kamercommissie Justitie. De regeringspartijen die moeilijkheden hadden met de wijziging, of van wie er niet echt een aanpassing moest komen, hadden door het indienen van een voorstel de wind uit de zeilen genomen van de oppositiepartijen die hadden aangestuurd op een grondige herziening. Het voorstel kende wel een aantal amendementen van oppositiezijde, maar de meerderheid had duidelijk een poging gedaan om ‘erger te voorkomen’. Abortus is voortaan in België wat minder strafbaarder dan voordien, maar is nog altijd geen ‘volwaardig recht van de vrouw’, waarop vooral in liberale kringen op was aangedrongen.

Metamorfose themanummer 'identiteit'

InterCom181030 Metamorfose1810Ik ben …

Het najaarsnummer van Metamorfose – met ‘identiteit’ als thema - heeft een bijzonder aanpak: een hele (kortere) reeks artikelen, waarvan de titels haast allemaal beginnen met ‘ik ben’. De artikelen in dit nummer van Metamorfose beogen volgens de redactie de balans te schetsen tussen identiteit en uitwerking, positie en praktijk, voorrecht en verantwoordelijkheid.

Jef De Vriese opent het tijdschrift met het artikel: ‘Ik ben in Christus!’, gevolgd door de vraag ’werkelijk’?. Hij staat er stil bij de vraag in hoeverre Christus werkelijk centraal staat in ons leven. De benadering van de evangelische christenen van vandaag verschilt nogal van de manier waarop de gelovigen van enkele decennia terug hier mee omgingen:

Herman van Rompuy: "De Bijbel biedt mij bestendige inspiratie

Herman van Rompuy

Herman van Rompuy moest als voorzitter van de Europese Raad midden in de eurocrisis en de vluchtelingencrisis alle 27 EU-landen op één lijn zien te krijgen. Waarom leest deze bekende Europeaan dagelijks in de Bijbel – en wat is volgens hem het belang van dat boek voor Europa?

"Christenen moeten zich meer laten horen in de samenleving," vindt Van Rompuy, een bescheiden en beminnelijk man die naast politicus ook filosoof en econoom is. "Tegenwoordig is het christendom ontdaan van elke machtsfactor. Dat maakt getuigenissen van christenen authentieker dan vroeger. Positief, bewust en zelfbewust opkomen voor christelijke waarden als barmhartigheid en rechtvaardigheid is belangrijk, want onze samenleving is steeds minder een samenleving. Het is 'eigen ik eerst' – en die houding is een omkering van elke moraal. Van de Barmhartige Samaritaan – één van de kernparabelen – kunnen we leren afstand te nemen van onze eigen vooroordelen en voordelen. Daarom bepleit ik een barmhartige houding tegenover vluchtelingen die hier al zijn, zeker voor degenen die uit Syrië komen."

Verzoening
In november is het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog eindigde. Nog geen 25 jaar later volgde de Tweede Wereldoorlog. Van Rompuy zal bij verschillende herdenkingsplechtigheden vooral de verzoening na 1945 benadrukken. Want: ‘Wie niet vergeven kan, is er slecht aan toe.’ Vragen als: waar was God in die oorlogen of in Auschwitz, vindt hij niet vruchtbaar. "Het probleem van het kwaad in de wereld is altijd de rots van het atheïsme geweest. Ik concentreer me liever op wat je als mens in beweging kunt zetten. 'Dit nooit meer', zei men in 1945. Daarom wilden de oprichters van wat nu de EU is – Schuman, De Gasperi, Adenauer – die zwarte bladzij omslaan. Juist deze gelóvige mannen werkten aan verzoening, de christelijke deugd bij uitstek."

Bijbel
"Ik lees elke dag in de Bijbel volgens een rooster. De Bijbel is niet zozeer mijn kompas, maar biedt mij bestendige inspiratie. In het leven van mijn kinderen en hun gezinnen speelt de Bijbel geen grote rol. Dat vind ik spijtig, maar ik geef de hoop niet op. Zelf stopte ik op mijn twaalfde met geloven. Tegen de pastoor zei ik na een preek ter voorbereiding van mijn plechtige communie: 'Ik geloof niets van wat u daarnet verteld hebt.' Hij gaf mij de vijf godsbewijzen van Thomas van Aquino, maar ook die overtuigden mij niet. Hoe ik dan toch gelovig werd op m’n zesentwintigste? Dat zou ik u niet kunnen vertellen. Ineens was het er; er ging een wereld open en vanaf toen las ik
geregeld in de Bijbel."

"Een tekst waar ik herhaaldelijk bij stil sta, is de uitroep van Jezus aan het kruis: “Mijn God, mijn God, waarom hebt Ge mij verlaten?” Als zelfs God – in de persoon van Jezus – die angst had, kan ik empathie
opbrengen voor anderen die zich verlaten voelen. Dit is één van de sterkste teksten die onze godsdienst zo menselijk maakt."

Foto: HH/Dieter Telemans

Zijn alle godsdiensten goed voor God?


InterCom181030 GodAccepteertMeerdereReligiesEen nieuwe studie, uitgebracht door Ligonier Ministries toont aan dat een meerderheid van de evangelische christenen in Amerika gelooft dat God de aanbidding van alle religies aanvaardt. Daarmee wordt openlijk getwijfeld aan een van de kernpunten van het christelijk geloof, namelijk dat Jezus Christus de enige weg naar de Vader is.
Chris Larson, voorzitter van Ligonier Ministries zegt dat de resultaten van de studie, die werd uitgevoerd door LifeWay Research laat zien dat er dringend nodig is aan duidelijk onderwijs rond Bijbelse leerstellingen. “Het onderzoek toont de dringende behoefte aan een moedige bediening die het historische christelijke geloof onderwijst. Het is nooit populair geweest om te spreken over de zondigheid van de mensen of over de exclusieve aanspraken van Jezus Christus, maar juist in deze donkere tijden moet de wereld het licht van het evangelie zien. Het is ontmoedigend hoevelen binnen de evangelische kerken niet goed weten wat de Bijbel leert. We hopen dat dit onderzoek de plaatselijke kerken wat meer inzicht geeft over wat de mensen op de kerkbanken eigenlijk denken”.

Met dank aan de Ahmadiyya-moslims

InterCom181030 WEAAmmadiyyaMoslimsProfessor Thomas Schirrmacher, WEA-secretaris Theologische Zaken en directeur van het International Insitute for Religious Freedom (IIRF) bedankte de 40.000 deelnemers van een jaarlijkse conferentie van Ahmadiyya moslims in Karlsruhe voor het feit dat ze zich openlijk hebben uitgesproken voor het respecteren van de vrijheid van godsdienst. Deze groep moslims werd in Pakistan geconfronteerd met doodsbedreigingen en vluchtte daarom naar Duitsland. Daar genieten ze niet alleen van de vrijheid van godsdienst, ze spreken zich ook openlijk uit ten voordele van die vrijheid en ze keren zich tegen elke vorm van dwang en geweld op godsdienstig vlak.

Zinvolle ontwikkeling

LogoTearfund2011Ontwikkelingshulp is meer dan het voorzien van de juiste hulpgoederen op het juiste moment. Tearfund uit Vilvoorde verleent al zo’n 39 jaar ondersteuning aan een aantal landen in de wereld en heeft daarbij ook een coherente visie op die taak ontwikkeld. In een terugblik op het vorige werkingsjaar somt de organisatie een aantal kernbegrippen uit de werking op.

Het ‘rijke Westen’ heeft verantwoordelijkheden ten opzichte van de armere regio’s in de wereld. Om die reden wordt een deel van de begroting van de Westerse landen besteld voor ontwikkelingswerk. In 1970 namen de Verenigde Naties de doelstelling aan om 0,7 procent van het Bruto Nationaal Product voor dit doel toe te kennen. Geen overdreven groot percentage, maar in de praktijk halen slechts enkele Europese landen deze doelstelling.

Uitdaging neemt een nieuwe start

InterCom181030 UitdagingHet is het laatste jaar nogal stil geweest rond het Nederlandse blad Uitdaging. De belangrijkste oorzaak daarvan lag in het feit dat de bezieler en hoofdredacteur Leo Habets ernstig (en wellicht terminaal) ziek werd. Daardoor stopte het werk van de uitgeverij, maar inmiddels is er een nieuwe partij gevonden om de stichting over te nemen. Daarmee krijgt de christelijke krant een nieuwe toekomst. Een ploeg van zo’n twintig redacteurs is terug aan de slag te gaan. Zoals vroeger het geval was, zal er ook nu weer een speciale pagina aan Vlaanderen gewijd worden. Uitdaging wil christenen in hun geloof opbouwen en hen met elkaar verbinden. De medewerkers van Uitdaging geloven in deze missie en hun werk bij het blad is dan ook volledig pro deo. Toch kent het drukken van een krant veel kosten. Daarom is Uitdaging een crowdfunding-actie gestart via Missie Nederland (de Nederlandse evangelische alliantie). Wie wil bijdragen aan de nieuwe start van deze krant – die ook in Vlaanderen beschikbaar is – kan meer info vinden op de website van Uitdaging. Daar staat ook een hele verzameling van opbouwende en informatieve artikelen te bekijken.

https://uitdaging.nl/6573-help-uitdaging-weer-op-weg

Church Too?

InterCom180922 ChurchTooSchandalen worden niet langer in de doofpot gestopt – of zeggen we beter: veel minder dan vroeger? Door de MeToo-beweging zijn er het laatste jaar veel namen gepasseerd, voornamelijk van mannen die zich schuldig hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. De Engelse christelijke organisatie Restored vroeg zich af in hoeverre kerken met gevallen van misbruik en mishandeling geconfronteerd worden – en op welke manier ze daarop reageren. In de Verenigde Staten is daar al wat research over gedaan, in Europa zo goed als niet. Dat was de aanleiding voor een uitgebreid onderzoek dat uitmondde in het rapport ‘In Churches Too?’. Daarin beperkte men zich  niet tot ongewenst seksueel gedrag, maar werd in een ruimer kader gekeken naar meerdere vormen van huiselijk geweld.

Nieuwsbrief