slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Geschiedenis EAV

Benieuwd naar de geschiedenis van de EAV, bekijk dit filmpje.

Vrije vestiging binnen EU ook voor homokoppels

InterCom180720 FreedomOfMoveSameSexCouplesBinnen de Europese Unie geldt het vrij verkeer van personen en goederen en iedereen mag zich vrij binnen de EU vestigen. Dat is althans de wetgeving, maar bij de toepassing daarvan komen onverwachte problemen aan het licht. Over een van die gevallen heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie zich onlangs uitgesproken. De zaak was aangespannen door Adrian Coman, een Roemeens-Amerikaanse burger en zijn echtgenoot Clai Hamilton. Een kwestie van een homohuwelijk dus. Dat is in België toegestaan, maar niet in Roemenië. Het koppel woonde een tijd in het buitenland, maar wilde terugkeren naar Oost Europa. Uiteraard geen probleem voor Adrian, die de Roemeense nationaliteit heeft. Maar zijn ‘echtgenoot’ die meekwam op basis van ‘gezinshereniging’, kreeg geen verblijfsvergunning, aangezien hij door de Roemeense overheid niet als echtgenoot en ook niet als deel van het gezin wordt beschouwd.

Hongarije verbiedt hulp aan vluchtelingen

InterCom180720 VluchtelingenHongarije02Voedsel geven aan een vluchteling. Informatie of rechtsbijstand bieden aan een asielzoeker. Het lijkt een vanzelfsprekendheid, maar in Hongarije is het nu wettelijk verboden. Met 159 tegen 5 stemmen keurde het parlement een wet goed die niet-gouvermentele organisaties (ngo’s) die vluchtelingen helpen, hard aanpakt. Werknemers en activisten van deze ngo’s riskeren tot één jaar cel wegens ‘medewerking aan illegale immigratie’.

Toen in 2015 de vluchtelingencrisis losbarstte, trokken meer dan een miljoen migranten via Hongarije van Griekenland naar het noorden en westen van Europa. Hun bestemming was zelden Hongarije zelf: ze hoopten in Duitsland of in het Verenigd Koninkrijk terecht te komen. Toch waren de transitlanden allerminst opgezet met deze stroom van mensen en al spoedig werden de grenzen afgesloten, zodat de vluchtelingen op zoek moesten naar andere wegen. Intussen zijn een aantal vooral Zuid Europese landen overspoeld door immigranten uit Afrika en het Midden-Oosten en worden er door de EU allerlei pogingen gedaan om de lasten daarvan over hel de Unie te verdelen.

Als ze maar niet …

InterCom180720 BethesdaZorgenOmJeKindHet is een enorm voorrecht om kinderen op te mogen voeden, maar vrijwel alle ouders zullen toegeven dat het niet vanzelf gaat. Ouders zijn zorgzaam, maar dikwijls ook bezorgd. Relatie- en gezinstherapeut Gerrit Houtman van Bethesda schreef een brochure die begint met een open brief aan bezorgde ouders. Hij begint met: “Jouw zorgen gaan voor een deel van je leven uit naar je kinderen. Het is hun toekomst, ontwikkeling, gezondheid die jou voortdurend bezighouden. Je hoopt voor hen dat ze een voorspoedig en gelukkig leven zullen leiden, dat ze goede vriendschappen zullen krijgen en dat het leven hen veel kansen tot ontplooiing gaat bieden”.

In tegenstelling tot de wereld waarin veel ouders – of nog eerder de grootouders – opgroeiden, is de huidige samenleving veel minder voorspelbaar. Vroeger hadden de ouders min of meer de regie in handen als het over de ontwikkeling van hun kind ging, bijvoorbeeld over beroeps- of partnerkeuze.

Blijven pompen …


InterCom180720 TearFundWaterpompen02Wie aan Afrika denkt, maakt dikwijls direct de associatie met droogte, maar er is op het continent ook heel wat water te vinden. Het Kivu-meer, in het Midden-Afrikaanse Grote Merengebied is bijvoorbeeld bijna net zo groot als de hele provincie Antwerpen. Bovendien is het op sommige plaatsen meer dan 400 meter diep, zodat er van een behoorlijke watermassa gesproken kan worden. Dat Tearfund in Zuid-Kivu in de herfst van 2016 in die streek een project rond water opstartte, mag dan vreemd klinken. Maar water is niet altijd drinkbaar, en het gebrek aan zuiver water is een grote bedreiging voor de bevolking. Daarom besloot de NGO uit Vilvoorde om samen met haar zusterorganisatie Tearfund-UK het nodige te doen om de inwoners van Kalehe (Zuid-Kivu) op verschillende manier te hulp te schieten. Het project duurde een jaar en drie maanden en was bijzonder succesvol.

God werkt veel met mensen met beperkingen, waarom doen wij dat in de gemeente dan niet?

Katie VlaardingerbroekIn Exodus vinden we een God die onze fysieke en mentale handicaps helemaal niet als beperkingen ziet. Sterker nog, als Mozes tegen God zegt: “Neemt u mij niet kwalijk, Heer, maar ik ben geen goede spreker. Dat is altijd zo geweest, en daar is geen verandering in gekomen nu u tegen mij, uw dienaar, gesproken hebt,” antwoordt Hij: “Wie heeft de mens een mond gegeven? Wie maakt iemand stom of doof, ziende of blind? Wie anders dan ik, de Heer? Ga nu.”

Dit zegt Tim Keller over het geloof van seculieren

 

Ik ben al bijna dertig jaar dominee in Manhattan. Veel mensen in de stad waar ik woon zijn niet religieus of gelovig. Zelfs niet ‘op wieltjes’, zoals dat heet – dat ze alleen in de kerk komen om gedoopt of begraven te worden, of met kerst en Pasen. Nee, de meeste mensen zullen van zichzelf zeggen dat ze ‘niet godsdienstig’ of ‘seculier’ zijn. Dit is een fragment uit Kellers boek 'Bij je volle verstand'.

Opnieuw Protestantse kerken gesloten in Algerije

InterCom180720 HRWFAlgerijeWorld Watch Monitor stelt vast dat de Algerijnse overheid steeds strikter wordt ten opzichte van religieuze minderheden. Regelmatig worden kerken gesloten: eind mei werden opnieuw de deuren van twee Protestantse gebouwen verzegeld. Een kerk staat in Ait-Mellikeche, zo’n 200 kilometer ten Oosten van de hoofdstad Algiers. De gemeente behoorde sinds 2007 tot de koepel van Protestantse kerken, de Eglises Protestantes d’Algerie (EPA). Volgens een van de kerkleiders – die anoniem wil blijven – kwam de aankondiging dat de kerk, die wekelijks 200 bezoekers heeft,  gesloten zou worden totaal onverwacht: “De politieagenten kwamen binnen op vrijdagmorgen en verzegelden simpelweg de hoofdingang zonder enige voorafgaande waarschuwing. Dat was eerder ook al het geval geweest bij andere EPA-kerken”. Er werd geen reden voor de sluiting opgegeven en pogingen om een verklaring te vinden liepen op niets uit. “We werden aangeraden om een verzoekschrift naar de prefect van Bejaia te sturen, de enige persoon die iets aan de situatie kon veranderen, aangezien hij de opdracht gegeven had”.

Het fundament bepaalt alles

InterCom180720 LausanneSierraLeoneLessen van de opgang, neergang en bekering van Sierra Leone

In de Bijbel zien we vaak een rechtstreeks verband tussen het dienen van God en het welvaren van een land. Hoe zit dat in de moderne wereld? Twee auteurs, Bowenson F. Philips van de Pentecostal Fellowship of Sierra Leone, en de Britse journaliste Jenny James-Taylor, willen in een document van 'Lausanne' aantonen dat de situatie vandaag de dag onveranderd is. Hun uitgangspunt is dat naties sprankelen of spartelen op basis van hun geestelijk fundament. Zij nemen daarbij de geschiedenis van Sierra Leone als voorbeeld. Dit West-Afrikaanse land werd aan het einde van de 18de eeuw gesticht door bevrijde slaven die vanuit Amerika terugkeerden.

De Creolen, zoals de voormalige slaven genoemd werden, vergeleken zichzelf met de Israëlieten die door God uit Egypte bevrijd werden. Sierra Leone speelde een bijzondere rol in het toen nog gekoloniseerde Afrika. Toen ze op 11 maart 1792 aan land gingen en daarna de latere hoofdstad Freetown stichtten, droegen ze hun grondgebied aan God op. De volgende 150 jaar bloeide het land op en kreeg het de titel van het ‘Athene van Afrika’: de eerste middelbare scholen – en de eerste universiteit van Afrika – werden hier gebouwd. Zendingsorganisaties hielpen bij de ontwikkeling van het onderwijssysteem, dat ook voorzag in opleidingen voor meisjes.

Het is (g)een misdaad …

InterCom180720 AbortuswetAbortus verdwijnt uit het strafrecht, maar blijft toch strafbaar

De discussie rond de aanpassing van de wetgeving rond abortus die de afgelopen maanden gevoerd werd, bleef grotendeels buiten de media, maar verdiende eigenlijk veel meer aandacht. Immers, de voorstellen betekenden de grootste aanpassing sinds de moeizaam tot stand gekomen abortuswet in 1990, die tegelijk tot een diepgaande crisis van de monarchie leidde. Een dergelijke dramatische gebeurtenis lijkt vandaag ondenkbaar, al ligt de materie rond zwangerschapsafbreking nog altijd gevoelig.

De aanpassing van de abortuswet stond sinds 1990 herhaaldelijk op de agenda, maar de afgelopen maanden werden in de Kamercommissie Justitie serieuze stappen genomen naar een hervorming van de regelgeving. Vanuit de oppositie werden verschillende voorstellen ingediend om een aantal bepalingen te verruimen. Binnen de regering waren de meningen verdeeld: alleen CD&V toonde zich een uitgesproken tegenstander van het idee om abortus uit het strafrecht te halen. Een wisselmeerderheid – een coalitie tussen een aantal regerings- en oppositiepartijen leek een reële mogelijkheid, totdat de regeringspartijen een compromisvoorstel uitwerkten, waarin getracht werd de verschillende standpunten te verzoenen. Dat leidde tot het ‘wetsvoorstel betreffende de vrijwillige zwangerschapsafbreking’ dat ingediend werd door David Clarinval (MR), Carina Van Cauter (Open VLD), Valerie Van Peel (N-VA) en Els Van Hoof (CD&V).

Kennis als gereedschap

FotETF10Het recente jaarverslag van de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven – waarvan we hier een samenvatting geven - biedt een ruim overzicht van alle activiteiten die in het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. De instelling richt onderwijs in op drie niveaus: de Vlaamse Gemeenschap erkent de ETF om in het studiegebied godsdienstwetenschappen en godgeleerdheid de graden van bachelor, master en doctor te verlenen. Daarbij wil de ETF haar opleidingen niet aanbieden als een zuiver theoretische wetenschap in een neutraal vacuüm. Steeds wordt de verbinding met de (beroeps)praktijk gezocht.

België schrapt abortus uit wetboek van strafrecht

abortus
De Belgische coalitiepartijen leggen een compromis-wetsontwerp aan het parlement voor. Als het wordt aangenomen verdwijnt abortus uit het wetboek van strafrecht, maar aan de huidige abortuspraktijk verandert vooralsnog niets, laat het Katholiek Nieuwsblad weten.

Nieuwsbrief