slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Geschiedenis EAV

Benieuwd naar de geschiedenis van de EAV, bekijk dit filmpje.

Abortusdebat in VS steeds heviger

InterCom190610 AbortusAmerikaSinds het aantreden van Donald Trump als president van de Verenigde Staten, is het debat rond het al dan niet toelaten van abortus een stuk heviger geworden. Nu de Republikeinen het hoogste ambt weer ‘in hun bezit’ hebben, krijgt de pro-life beweging meer ademruimte. Aan de andere kant zit de ‘Planned Parenthood-beweging ook niet stil, en de afgelopen jaren is de polarisatie sterkt toegenomen. Aan de ene kant is er de staat New York die nog niet lang geleden de mogelijkheden van abortus heeft uitgebreid tot vlak voor de geboorte, aan de andere kant zijn er verschillende staten die een zwangerschapsafbreking in vrijwel alle gevallen verbieden zodra er bij de foetus een hartslag waarneembaar is. Terwijl de een vecht voor het leven van het ongeboren kind, strijdt de ander voor de verworven rechten van de vrouw. Welke richting de Verenigde Staten in de toekomst uit zullen gaan, is verre van zeker.

Bulgaarse Christenen halen opgelucht adem …

InterCom190610 BulgaarseChristenenTot de val van ‘de muur’ was Bulgarije een communistisch land waar evangelische christenen doorgaans hun geloof ondergronds moesten beleven. Sindsdien is er veel veranderd, maar de verhouding van de overheid tot religieuze groeperingen – zeker als ze niet tot de Orthodoxe Kerk behoren – ligt regelmatig moeilijk. Dat bleek opnieuw eind vorig jaar toen er wetsvoorstellen werden ingediend die sterk in het nadeel van minderheidsgroepen dreigden uit te draaien. De Bulgaarse Evangelische Alliantie reageerde alert, en deed een beroep op andere allianties via de EEA en de WEA. De druk vanuit het buitenland zette de Bulgaarse regering aan het denken en de voorstellen werden aangepast.

De dreiging blijft

InterCom190610 AntisemtismeSintAmandsbergAntisemitisme in België en in de Europese Unie

Hoe veilig voelen onze Joodse landgenoten zich. De indruk heerst dat de Joodse gemeenschap in ons land goed geaccepteerd wordt en zich weinig zorgen hoeft te maken. Het feit dat een vooraanstaande Jood (Michaël Freilich) tijdens de afgelopen verkiezingen in het Federale Parlement werd verkozen, lijkt op een verregaande integratie te wijzen. En toch duiken af en toe berichten over antisemitische incidenten op. Wellicht niet zo expliciet als in buurland Frankrijk, maar toch. Binnen de Europese Unie worden regelmatig onderzoeken gedaan om te zien of er een toenemende Jodenhaat valt waar te nemen. De resultaten daarvan zijn niet echt geruststellend …

God heeft een rolstoel

InterCom190610 GodHeeftEenRolstoelProbeer me niet te ‘genezen’

In het Nieuwe Testament staat te lezen dat Jezus tijdens zijn verblijf op aarde veel mensen heeft genezen, en ook bij zijn volgelingen uit die tijd was het gebed voor zieken heel belangrijk. Met de Bijbel als uitgangspunt geloven de Christenen van vandaag nog altijd in een God die kan genezen. Voor de een zal dat een stille hoop zijn, voor de andere een expliciete bediening van gebedsgenezing. De aanpak verschilt, de hoop is dezelfde. Er zijn Christenen die het als hun taak zien om voor zoveel mogelijk zieken te bidden, zodat ze door God aangeraakt kunnen worden. In sommige gevallen gaat men dan de straat op en biedt men de voorbijgangers gebed aan. De ene keer wordt dat op prijs gesteld, de andere keer wordt er afwijzend gereageerd. De BBC maakte een documentaire in de radioreeks Heart and Soul.

Groepsaankoop City Bibles

InterCom190610 CityBiblesHet uitdelen van Bijbels aan mensen die Gods Woord nog niet kennen is een veelvoorkomend gebruik bij evangelisatie-acties. IkZoekGod.be organiseert momenteel een groepsaankoop voor Vlaanderen. Er zullen gezamenlijk een aantal Bijbeltjes (meer bepaald: Nieuwe Testamenten) worden aangekocht bij ‘City Bibles’. Door een grote oplage te bestellen, wordt de prijs goedkoper en kan ook de cover worden aangepast: er worden een aantal foto’s voorzien van herkenbare plaatsen in België. Een doos van deze City Bibles bevat 60 exemplaren, en kost slechts 90,00 euro, ofwel 1,50 euro per NT. De vertaling die gebruikt wordt, is de Herziene Statenvertaling (HSV).

Methodisten houden vast aan traditioneel huwelijk

InterCom190610 MethodistenHomohuwelijkmaar zijn intern verdeeld

Na uitvoerige debatten heeft de United Methodist Church met een krappe meerderheid besloten haar standpunt rond het huwelijk niet te veranderen. De voornamelijk liberale en pro-LHBT delegatie uit de Verenigde Staten had geprobeerd om de regels op dit vlak aan te passen. De vraag was in de eerste plaats om iedere aangesloten kerk de vrijheid te geven om een eigen doctrine te volgen wat betreft de menselijke seksualiteit.

Als gevolg van de stemming (438 afgevaardigden voor het traditionele standpunt, 384 tegen) blijven homohuwelijken uitgesloten in de Methodistenkerk en zullen praktiserende homo’s geen functie binnen de denominatie mogen uitoefenen.

De discussie werd gevoerd omdat steeds meer UMC-leiders in de Verenigde Staen zich als homoseksueel hebben geout. De Amerikaanse pro-LHBT afgevaardigden op de Algemene Vergadering van de UMC hebben ermee gedreigd de denominatie te verlaten en homohuwelijken te zullen afsluiten – en die ook uitgebreid in de media te brengen. Veertig procent van de afgevaardigden in de vergadering waen afkomstig uit andere landen dan de VS, voornamelijk uit Afrika. Binnen de denominatie is er een steeds sterkere culturele diversiteit.

Met alle Chinezen ...

InterCom190610 LausanneChinaNewNormalLeven met een sterker politiek toezicht

Dertig jaar geleden werd het Tiananmen in Peking (Bejing) wereldwijd een begrip. Wekenlang hadden voornamelijk studenten het plein bezet als protest tegen de regering en als oproep voor meer vrijheid. De overheid liet een tijdje begaan, maar besliste later de demonstanten met bruut geweld te verwijderen. Iconisch werd de foto waarop een man te zien is die op z’n eentje een colonne tanks tegenhoudt. Maar het plein van de Hemelse Vrede veranderde in een hel toen een nog altijd onbekend aantal actievoerders werd doodgeschoten. Wat is er eigenlijk sindsdien gebeurd? China leek een koers van meer openheid te gaan varen, aar de laatste jaren gaan veel deuren weer dicht. Joann Pittman, ondervoorzitster van China Source, werkte 28 jaar in China en kent de situatie ter plaatse zeer goed. In de nieuwste edite van Lausanne Analysis geeft ze haar kijk op de ontwikkelingen. Een samenvatting …

In naam van 20 miljoen

FotDePaterArie05In alle commotie rondom de Vlaamse en federale verkiezingen van 26 mei is het feit dat er ook voor het Europees Parlement gestemd werd, grotendeels vergeten geworden. Natuurlijk, het aantal zetels dat door de afgevaardigden uit België mag worden ingenomen, is heel beperkt en voor de meesten geeft het politieke gebeuren van de Europese Unie een ‘ver van mijn bed’-gevoel. Ten onrechte als je bedenkt hoe sterk de invloed van de EU is op onze nationale wetgeving. De Europese Evangelische Alliantie volgt de ontwikkelingen in ‘Brussel’ op een aantal terreinen nauwgezet. Iets meer dan 25 jaar is er al een permanente vertegenwoordiging in ons land, the ‘Brussels Office’. Twee jaar geleden ging Arie de Pater daar aan de slag en inmiddels kent hij zijn weg goed in de Europese instellingen.

Papierwerk is onmisbaar …

FotCousinneChristiane02Aan iedere bediening komt een eind. Het klinkt wat hard, maar het is een realiteit. Immers, ook werkers in Gods Koninkrijk kennen op een bepaald moment zoiets als pensioen. Christiane Cousinne, jarenlang achter de schermen actief bij OMF, wist al een tijdje dat het ogenblik naderde om het kalmer aan te gaan doen. Niet eenvoudig als je tegelijkertijd hoopt het werk aan iemand anders te kunnen overdragen... Ook al oefende zij haar missie niet uit in een ver land, toch is ze een zendelinge in hart en nieren. Niet met een opvallende taak, maar met een ‘administratieve job’. Uiteindelijk heeft iedere organisatie een goed draaiend secretariaat nodig. Op die manier kunnen de werkers hun taak optimaal uitvoeren. Christiane is iemand die dat ‘achtergrondwerk’ altijd met veel plezier heeft gedaan. Niet altijd even eenvoudig – het was een parcours waarop een weg af en toe dood leek te lopen – maar wel bijzonder gezegend. Nu er uiteindelijk een opvolger is gevonden, kan ze ‘op rust gaan’, hoewel dat niet wil zeggen dat ze haar engagement bij OMF volledig loslaat. En toch, het is een mooi moment om terug te blikken op een ‘carrière in dienst van God’.

Vergeet de levensbeschouwingen niet …

Naar aanleiding van de verkiezingen in ons land – en de regeringsvormingen die daarop volgen – hebben de levensbeschouwelijke verenigingen, die samen de VILD vormen (Vlaamse InterLevensbeschouwelijke Dialoog), een memorandum opgesteld voor de verschillende parlementen in ons land. Er heerst nogal wat onrust op het vlak van de relatie tussen de levensbeschouwelijke verenigingen en de overheid. Zo werd er in de afgelopen legislatuur een einde gemaakt aan de de zendtijd van de levensbeschouwelijke verenigingen (aan evangelische zijde ingevuld door ERTS), en besloot minister Homans om geen plaatselijke ‘parochies’ meer te erkennen, zodat heel wat dossiers voor nieuwe ‘bedienaars van de eredienst’ in de koelkast belandden.

De levensbeschouwelijke verenigingen vragen aan de nieuwe regeringen een correcte behandeling, rekening houdend met

Vluchtelingengebedsdag

InterCom190610 VluchtelingengebedsdagDe Wereld Evangelische Alliantie (WEA) en de Refugee Highway Partnership roepen samen de kerken wereldwijd op om een dag apat te zetten om te bidden voor de vluchtelingen. In België wordt deze dag ondersteund door Gave Veste. Een kerk kan kiezen tussen zondag 16 juni of zondag 23 juni – en in de dagen daartussen mag er natuurlijk ook gebeden worden.

Het nieuws over vluchtelingen is in deze tijd van snelle media doorgaans maar erg vluchtig. Maar ook als de asielzoekers uit de hoofdpunten van het journaal verdwenen zijn, blijft hun realiteit hetzelfde, waar ze zich ook op deze wereld bevinden. “De situatie kan overweldigend lijken, maar als de plaatselijke kerken tijd nemen om te bidden en nadenken over Gods perspectief voor mensen op de vlucht en als ze dan een hand uitreiken naar de mensen in hun eigen omgeving die gedwongen hun huis te verlaten, dan kunnen ze een grote impact hebben op de levens van die mensen”, zegt Ephraim Tendero, Algemeen Secretaris van de WEA. “De Vluchtelingengebedsdag kan een uitstekende gelegenheid zijn voor de plaatselijke kerk om betrokken te raken”.

Nieuwsbrief