slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Zie! Wat Ik deed en doe

InterCom210921 WeekVanDeZendingWeek van de zending

Het zendingsplatform van de EAV – een samenwerking van verschillende organisaties die zich in Vlaanderen met zending bezig houden – biedt van 27 september tot en met 3 oktober een Zendingsweek aan. Dit is geen centrale week: alle activiteiten gaan door in de plaatselijke gemeenten en groepen, of bij mensen thuis. Het platform zorgt wel voor alle nodige materialen om in die week te gebruiken.

Dit jaar ligt de focus op hoe God aan het werk is. Er beweegt wat op het vlak van zending en God is door de geschiedenis heen aan het werk. Soms is het eens goed om terug te kijken en ons te laten bemoedigen door het verleden en van hieruit met nieuwe moed en geleid door Gods Geest terug Zijn zendingsopdracht op te nemen.

Euthanasie steeds meer aanvaard in Canada

InterCom21083 EuthanasieCanadaVijf jaar geleden legaliseerde Canada de vroegtijdige levensbeëindiging. Sindsdien nemen steeds meer inwoners van het land hun toevlucht tot euthanasie. In 2016 ging het om meer dan 1000 mensen; inmiddels staat de teller op meer dan 7500 per jaar. Dat komt overeen met 2,5 procent van het totaal aantal sterfgevallen, al ligt dat cijfer in sommige provincies hoger. In 2020 was er een groei van 34 procent ten opzichte van 2019. Ook is er steeds meer medisch personeel bereid om de ingreep uit te voeren.

Wettelijk wordt euthanasie in Canada eufemistisch ‘medische bijstand bij het sterven’ genoemd. Vooral in rusthuizen wordt steeds vaker gekozen een dergelijk levenseinde. De woonzorgcentra die de mogelijkheid van euthanasie niet bieden, staan steeds meer onder druk, aangezien de maatschappelijke opinie vroegtijdige levensbeëindiging steeds meer als een normale optie voor het levenseinde beschouwt.

Methodisten VK keuren homohuwelijk goed

InterCom210831 MethodistenHomohuwelijkReacties op besluit sterk verdeeld

De Methodistenkerk in het Verenigd Koninkrijk – de vierde grootste denominatie – heeft tijdens een conferentie eind juni besloten dat haar bedienaars van de eredienst huwelijken mogen sluiten tussen mensen van hetzelfde geslacht. Een grote meerderheid (254 tegen 46) stemde in met het voorstel waarover al geruime  Voorstanders van het homohuwelijk noemen dit besluit een belangrijke stap in de goede richting; tegenstanders betreuren de beslissing en vrezen de consequenties voor de kerk.

De discussie rond het homohuwelijk is al een tijd aan de gang bij de Methodisten. Het voorstel tot aanvaarding werd in 2019 naar de lokale synoden gestuurd en zou in 2020 ter stemming worden voorgelegd. Vanwege Covid-19 werd de nationale conferentie een jaar uitgesteld. In 2021 werd dan de knoop na een emotionele discussie doorgehakt.

Schotland vervangt blasfemiewet

InterCom210831 WetGodslasteringSchotlandEvangelische Alliantie UK en Mr. Bean protesteren samen

Afgelopen voorjaar was er in Schotland een vreemde combinatie. Niet zozeer vanwege het feit dat de evangelische en katholieke kerken samenwerkten, maar vooral dat ze daarbij in Sir Rowan Atkinson – bij ons beter gekend als Mr. Bean – een bondgenoot hadden. De gezamenlijke strijd had te maken met de nieuwe wet ‘Haatmisdrijven en openbare orde’, die in april werd gestemd. Met die wet verving het Schotse parlement de eeuwenoude blasfemie- of godslasteringswet. Daarbij was er een sterke bezorgdheid over het behoud van het recht op vrije meningsuiting. De regering was het in de eerste plaats te doen om de zogenaamde ‘hate speech’ te beteugelen.

Nog altijd kennen heel wat landen in de wereld een zogenaamde ‘blasfemiewet’ waarmee het beledigen van een bepaalde godsdienst verboden wordt. Heel bekend zijn de wetten die in Pakistan tegen de christenen worden gebruikt en waardoor mensen zoals Asia Bibi jarenlang in de gevangenis verbleven – en ook anderen ter dood werden veroordeeld. In Schotland was er een vergelijkbare wet, al is er de laatste 175 jaar niemand meer veroordeeld en de roep om de wet definitief af te schaffen al lang klonk.

Metamorfose

Heeft christelijke hulpverlening een meerwaarde? Het is niet onlogisch dat Metamorfose, tijdschrift voor pastoraat en hulpverlening zich de vraag stelt. Naomi Appelhof wijdde er een artikel aan. Zelf werkte ze 17 jaar in de seculiere hulpverlening. Heer ervaring was, dat hier mooie resultaten werden geboekt, maar dat er dikwijls toch iets ontbrak. Ze geeft dat weer in de boutade ‘als je computer kapot is, ga je niet naar de slager om hem te repareren’. De mens is geschapen naar het beeld van God en weet hoe wij bedoeld zijn. Vanuit die optiek is het niet meer dan logisch dat een hulpverlener God betrekt bij het herstel van ‘kapotte’ mensen.

Doorheen de geschiedenis van West-Europa is er vaak een duidelijke band geweest tussen kerk en hulpverlening – op verschillende terreinen. Een mens heeft meer nodig dan materiële voorzieningen. Vaak is begeleiding een kwestie van bestrijding van symptomen in plaats van het verhelpen van de onderliggende problematiek. Dat Was voor Appelhof de reden om over te stappen naar de christelijke hulpverlening. “Ik wilde hulpverlening bieden vanuit een holistische visie. Hulpverlening die de wortel van het probleem aanpakt, maar ook werkt aan het herstel van de relatie met God. Ik wilde zien dat mensen bevrijd worden van de last die zij met zich meedragen. Simpelweg omdat ik weet dat het mogelijk is.”

ETF: Jaarverslag 2020

InterCom210831 ETFjaarverslag2020CoverLQDe zomertijd is het uitgelezen moment om een jaarverslag te presenteren. Ook de Evangelische Theologische Faculteit blikt uitgebreid terug op wat er in 2020 gebeurd is. Zo’n verslag kan niet zonder het fenomeen dat het afgelopen jaar een totaal onverwachte wending heeft gegeven: corona. Net zoals iedereen, was het voor de ETF een jaar van aanpassing en improvisatie. Een uitzonderlijk jaar dus, maar daarom niet noodzakelijk een tegenvallend jaar.

Op 16 maart 2020 werden de gewone lessen stopgezet en moest er overgeschakeld worden op online-onderwijs. Medewerkers moesten van thuis uit werken, veel activiteiten werden opgeschort en kort daarna werden ook de bezoekmogelijkheden van de bibliotheek sterk ingeperkt. De interne studenten brachten enkele maanden thuis door.De examens van het academiejaar konden nog wel op de campus plaatsvinden, onder strikte maatregelen.

Evangelische migranten als zendelingen

InterCom210831 LausanneEvangelicalMigrantsTijd om het stokje door te geven

Tijden veranderen en strategieën worden aangepast. Dat is zo in de bedrijfswereld en dat is zo in het kerkelijk leven en de zending. Vandaag de dag is het in veel landen moeilijk om binnen  te geraken als zendeling. Toch zijn er veel landen en volken die zo goed als onbereikt zijn met het evangelie – een groot zendingsveld dus. Op welke manier kunnen christenen vorm geven aan hun missie in die regio’s? Binnen ‘Lausanne’ worden mogelijkheden gezocht en gevonden. Een nieuwe werkmethode die voorgesteld wordt, is het inschakelen van migranten. Harvey Thiessen en Alena Popova leggen uit wat ze daar mee bedoelen. Een samenvatting.

De diepgaande demografische veranderingen en de bewegingen van hele volksgroepen zorgen zowel voor obstakels als voor nieuwe mogelijkheden. We moeten opnieuw gaan bedenken hoe en waar we de werkers in Gods Koninkrijk inzetten. Mensen ondersteunen die al onderweg zijn is daarbij essentieel.

Turkije stapt uit Verdrag van Istanbul

InterCom210831 TurkijeVerdragIstanbulDe Turkse president Erdogan kondigde aan dat zijn land uit het ‘Verdrag van Istanbul’ stapt, een overeenkomst die de deelnemende landen ertoe verbindt om geweld tegen vrouwen te bestrijden. De reden daartoe is volgens de president dat ‘het verdrag de traditionele familiewaarden omdat de tekst de gelijkheid tussen geslachten promoot’. Hij volgt hiermee de kritiek van conservatieve en islamistische groepen in zijn land. Die zijn ook van mening dat de conventie homoseksualiteit promoot omdat er in opgeroepen wordt om niet te discrimineren op basis van seksuele geaardheid.

Het verdrag dat 10 jaar geleden in de Turkse (!) stad Istanbul werd ondertekend, vertrok indertijd vanuit de vaststelling en grote bezorgdheid dat ‘vrouwen en meisjes vaak worden blootgesteld aan ernstige vormen van geweld, zoals huiselijk geweld, seksuele intimidatie, verkrachting, gedwongen huwelijk, misdrijven gepleegd in het kader van de zogenaamde ‘eer’, en genitale verminking, die een ernstige schending van de mensenrechten van vrouwen en meisjes vormen en een belangrijk obstakel voor de verwezenlijking van de gelijkheid van mannen en vrouwen.’ Het streven van de Europese Unie is een Europa te creëren dat vrij is van geweld tegen vrouwen en van huiselijk geweld.

WEA lanceert nieuw evangelisatie-netwerk

InterCom210831 WEAnetwerkEvangelisatieDe Wereld Evangelische Alliantie (WEA) heeft een Globaal Evangelisatie Netwerk (GEN) in het leven geroepen om opnieuw haar taak om christenen te verenigen bij het verkondigen van het goede nieuws van Jezus Christus. Het netwerk maakt deel uit van het departement ‘Wereldwijd Getuigenis’, samen met de Zendingscommissie. Samuel Chiang werd aangeduid als algemeen directeur van het nieuwe netwerk.

“Evangelisatie is een van de belangrijkste doelstelling van de WEA sinds de organisatie werd opgericht,” verklaarde dr. Jay Matenga, directeur van ‘Wereldwijd Getuigenis’. “GEN wil er voor zorgen dat evangelisatiebewegingen en organisaties beter contact kunnen leggen met het wereldwijde netwerk van de WEA.” In die zin functioneert het GEN voor evangelische verenigingen, netwerken, ‘ronde tafels’, forums, conferenties en andere initiatieven als een brug met de WEA. Dat zou moeten leiden tot een kruisbestuiving van ideeën, initiatieven en samenwerkingsverbanden. Daarbij wordt onderzoek gedaan naar de praktijk van evangelisatie om een authentieke theologie van evangelisatie te bevestigen en bij te dragen aan meer effectieve evangelisatie in de wereld.

Inclusief zorgonderwijs bij De Springplank

September betekent voor School met dSmdBDeSpringplankOpening17e Bijbel De Springplank niet alleen het begin van een nieuw schooljaar, maar ook de start van een nieuw initiatief. De school uit Aarschot biedt voortaan ook inclusief zorgonderwijs aan. Dat houdt in dat kinderen met en zonder beperking samen leren in dezelfde zorgomgeving. Daardoor kunnen alle kinderen van een gezin, of ze nu extra hulp nodig hebben of niet, samen naar school gaan en opgroeien binnen dezelfde gemeenschap.

De Springplank kiest bewust voor een persoonlijke aanpak voor elk kind. Uitgangspunt is de overtuiging dat elk kind uniek is en recht heeft op een optimale ontwikkeling. Een zorgteam van leerkrachten en therapeuten werkt op maat van het kind een aangepast traject uit. Het aanbod is aangepast aan ieders talent en competenties. Elke dag wordt gestart in de thuisklas en daarna volgen de kinderen de lessen in de klassen die het best passen bij hun eigen traject. Tijdens de speeltijd is er aandacht voor verbinding en wordt er een begeleid speelaanbod voorzien, of de mogelijkheid tot snoezelen.

Bijkomende psychologische bijstand na Corona

InterCom210831 TerugbetalingPsychologischeHulpBudget en aanbod blijft beperkt.

De Coronacrisis heeft niet alleen slachtoffers gemaakt op fysiek vlak. Veel mensen hadden mentale klachten door Covid-19. En net zoals de crisis op medisch vlak nog altijd niet achter de rug is, blijven de psychische klachten aanhouden. Om de bevolking hierbij te helpen, hebben de RIZIV, de FOD Volksgezondheid en de sector van de psychologen een akkoord bereikt om vanaf 1 september een financiële tussenkomst te voorzien. Iedereen erkent dat die hard nodig is, maar de overeenkomst is lang niet op iedere psycholoog van toepassing en het budget dat de overheid ter beschikking stelt, is te beperkt.

Het nieuws werd uitgebreid en enthousiast aangekondigd in de media: volwassenen hebben voortaan recht op gemiddeld 8 rechtstreeks terugbetaalde sessies van 11 euro per jaar. Daarvoor is er geen doorverwijzing van de huisarts meer nodig en wordt het federale budget verhoogd. Jef De Vriese van het Centrum voor Pastorale Counseling en zelf klinisch psycholoog, maakt verschillende kanttekeningen:

Water, modder en slib

InterCom210831 MusketiersVerviersDe 4e Musketier helpt na overstromingen

De leden van de christelijke organisatie de ‘4e Musketier’ kennen het water van de Ardennen. Tijdens de karakterweekenden trekken de deelnemers op een bepaald moment tot op hun middel door een rivier. Ook hulpverlening is de musketiers niet vreemd: herhaaldelijk trokken ze naar Afrika om de bevolking daar bij te staan. Afgelopen zomer combineerden ze de twee: nadat een deel van Wallonië zwaar getroffen was door de overstroomde waterlopen, ging een groep hulp bieden in Verviers en andere plaatsen, waar er een ware ravage was aangericht. In heel wat huizen hadden immers heel wat mensen tot hun middel (en hoge) in het water gestaan, en waren huizen en meubilair zwaar aangetast.

Henk van Dorp, enthousiaste Musketier maar ook medewerker van Vianova, was een van de deelnemers aan de opruimactie. Zodra hij besefte door welke ramp de Ardense valleien getroffen besloot hij om met een aantal mede-musketiers daadwerkelijke hulp te gaan bieden:

Nieuwsbrief