slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Argentijnse senaat verruimt mogelijkheid abortus

InterCom210223 AbortusArgentinieVrouwenbeweging spreekt van historische mijlpaal

Na een marathondebat van 12 uur heeft de Argentijnse Senaat een wet goedgekeurd die abortus legaliseert tot 14 weken in de zwangerschap. Voor- en tegenstanders volgden de besprekingen op grote schermen voor het Senaatsgebouw in Buenos Aires. Tot nu toe was zwangerschapsafbreking alleen toegelaten na een verkrachting of als de gezondheid van de moeder in gevaar was. Dat een land met een sterke invloed van de Rooms-Katholieke kerk een dergelijke wet goedkeurt is opvallend.

Twee jaar geleden stemde de senaat nog nipt tegen het wetsvoorstel, ditmaal stemde 38 senatoren voor en 28 tegen, terwijl een senator zich onthield. Enkele uren voor de stemming tweette Paus Fransiscus, zelf een Argentijn, nog dat ‘de Zoon  van God geboren werd als een verschoppeling om te tonen dat iedere verschoppeling een kind van God is. Hij kwam in de wereld zoals ieder kind in de wereld komt, zwak en kwetsbaar, zodat wij kunnen leren om onze zwakheden te accepteren met tedere liefde’.

Denemarken vraagt vertaling van preken

InterCom210223 DenemarkenVertalingPrekenEen wetsontwerp dat voorgelegd wordt aan het Deense parlement vraagt van alle religieuze groeperingen dat ze over een versie in het Deens beschikken van alle preken en boodschappen die ze aan de gelovigen geven. De regering van Eerste Minister Mette Frederiksen had beloofd dat er een sterkere controle zou komen op islamitische groepen waarvan de leerstellingen botsen met de democratische waarden van het land. Er wonen meer dan 270.000 moslims in het land en de meeste toespraken in de moskeeën worden in het Arabisch gegeven. Dat maakt de controle moeilijk.

De regering liet weten dat het doel van de wet is de ‘transparantie van godsdienstige evenementen en preken in Denemarken te vergroten, wanneer daarbij een andere taal wordt gebruikt dan het Deens. Op die manier moet er een beter zicht komen op de ideeën en waarden die in het land worden verspreid.

Franse minister noemt evangelischen een probleem

InterCom210223 EvangelischenFrankrijkGeraldDarmanin... maar de plooien worden terug gladgestreken

In een interview met TV-zender C News zei Gérald Darmanin, minister van Binnenlandse Zaken van Frankrijk, dat de ‘evangelische christenen een belangrijk probleem vormden, maar duidelijk wel van een andere aard dan het islamisme dat terroristische aanslagen pleegt’. De CNEF, de Franse Evangelische Alliantie vroeg en kreeg onmiddellijk een gesprek met de adviseur voor religieuze zaken van de minister. Ook publiceerde de alliantie een verklaring waarin werd gesteld dat ze de opmerkingen van de minister een belediging waren voor de veel Protestants-Evangelische christenen in Frankrijk en daarbuiten.

De adviseur van de minister gaf in het gesprek toe dat de uitspraken van de minister ongelukkig waren en alleen doelden op enkele specifieke situaties. Vorig jaar had dezelfde minister nog een jubileum van de CNEF bijgewoond en toen verklaard dat ‘gelovig zijn het dikwijls ook mogelijk maakt om een goede burger te zijn’. Hij had de CNEF ook bedankt voor de ‘relatie van vertrouwen’ die de organisatie had met de overheid.

Het is een jongen – het is een meisje – of toch niet?

InterCom210223 IntersekseKamercommissie keurt nieuwe resolutie goed

In België worden ieder jaar zo’n 115.000 kinderen geboren. Iets meer de helft daarvan zijn jongens, de rest meisjes. Hoewel, bij een klein percentage van de pasgeborenen is het niet helemaal duidelijk wat ze zijn. Daarbij kan het gaan om zaken die uiterlijk niet zichtbaar zijn, zoals afwijkende chromosomen of hormonen, maar ook om duidelijk waarneembare anomalieën aan de geslachtsorganen. In dat laatste geval wordt dikwijls een corrigerende operatie uitgevoerd, zodat de betrokken persoon er later geen last meer van heeft. De Kamercommissie Gelijke Kansen keurde eind januari een resolutie goed, die een dergelijke ingreep minder gemakkelijk moet maken. De bedoeling is dat dergelijke correcties pas kunnen worden uitgevoerd als alle betrokken partijen – dus ook het kind zelf – voldoende geïnformeerd zijn en uitdrukkelijk toestemming geven.

Buddy Holly in Oostende

InterCom210223 BuddyHollyHet bijwonen van een gebedssamenkomst kan bijzondere gevolgen hebben. Dat hoeft niet eens een spectaculaire gebedsverhoring te zijn. Soms gaan gewoon tijdens het bidden je ogen open. Holly Ware maakte het een paar maanden geleden mee. Het resultaat is dat ze nu iedere week van Kortrijk naar Oostende reist en er vier uur in het AZ-Damiaan doorbrengt. Niet als patiënt maar als buddy die COVID-patiënten begeleidt. Een opvallende activiteit midden in de coronacrisis …

Holly: “Er was een bidstond voor de situatie rond COVID-19 in België. Er was daar ook een spreker van een christelijke organisatie die actief is in de gezondheidszorg over de hele wereld. Hij vertelde waar de kerk mee bezig was in Latijns-Amerika en in het Midden-Oosten. Christenen hebben er zich in de frontlinie geplaatst om anderen te helpen. Sommigen van hen zijn letterlijk gestorven, omdat er niet voldoende beschermingsmiddelen beschikbaar waren. Toch hebben ze geholpen en er de ultieme prijs voor betaald.

Met de hulp van rabbi en imam


InterCom210223 BartSomersOrbitvzwMinister Somers promoot vaccins bij geloofsgemeenschappen

Vlaams minister Bart Somers van Binnenlands Bestuur wil de geloofsgemeenschappen betrekken bij het promoten van de coronavaccins. Hij werkt daarvoor samen met de vzw Orbit, een vereniging die werkt rond diversiteit en migratie en opleidingen tegen racisme verzorgt. Tegelijk gaf Op die manier wil hij de – wat hij noemt – ‘desinformatie rond de vaccins’ bestrijden en het percentage van de bevolking dat zich laat vaccineren omhoog trekken.

“Alle fakenewsberichten die zowel online als offline te vinden zijn, zorgen ervoor dat sommige burgers zich vragen stellen bij de vaccins”, liet Somers aan ‘De Zondag’ weten. Als reactie op die berichten wil “de Vlaamse regering correcte en duidelijke informatie geven. Op de die manier willen we alle twijfels wegnemen, ook bij de christenen, moslims en joden die uit religieuze overtuiging overwegen om zich niet te laten vaccineren.”

Hebben christenen het Capitool bestormd?

InterCom210223 BestormingCapitoolDe storm rond de overdracht van het presidentschap in Amerika is al weer grotendeels gaan liggen, maar de gevolgen van gebeurtenissen die er aan vooraf gingen, zijn nog altijd goed zichtbaar. In de aanloop naar de verkiezingen was het duidelijk dat een grote groep evangelische christenen de zittende president, Donald Trump, voluit steunden. Ook waren velen van hen overtuigd van het feit dat de verkiezingen ‘gestolen’ waren en Joe Biden niet echt gewonnen had. Toen begin januari het Amerikaanse Parlementsgebouw bestormd werd, leken daar ook veel conservatieve christenen bij betrokken. Zo werd het alleszins in de Verenigde Staten en daarbuiten grotendeels voorgesteld. Politiek commentator, en redacteur van The Dispatch, David French sloot zich bij die visie aan en spreekt van een christelijke opstand. Toch zijn er veel evangelische stemmen die de gebeurtenissen in Washington scherp veroordelen.

Kinderen hebben een vader en een moeder nodig

LogoEAZwitserlandDuitsEvangelische Alliantie Zwitserland vraagt referendum

De Zwitserse Evangelische Alliantie wil dat er in het land een referendum wordt gehouden om na te gaan of de bevolking effectief de ‘huwelijk voor iedereen’-wet steunt zoals die eind vorig jaar door het parlement werd goedgekeurd. Een dergelijk referendum is alleen mogelijk indien minstens 50.000 mensen dat verzoek steunen binnen de drie maanden nadat de wet is goedgekeurd. Twee initiatieven die gesteund worden door enkele parlementsleden (waaronder de beide evangelische groeperingen Federale Democratische Unie en de Evangelische Volkspartij) zijn opgestart om voor april voldoende handtekeningen te verzamelen.

De wet werd gestemd in de Federale Assemblée van Zwitserland, waarbij 136 leden voorstemden en 48 tegen. Ook de mee’rderheid van de Raad van State keurde de wet goed. Daardoor hebben LGBT-koppels voortaan ook toegang tot het huwelijk. Ook adoptie door homokoppels en spermadonatie aan gehuwde lesbische paren is nu mogelijk.

Toeschouwers bij een slachting …

InterCom210223 ChristenvervolgingRapport laat de omvang van christenvervolging zien

Godsdienstvrijheid is, net als een reeks andere basisrechten, een belangrijke verworvenheid in de Westerse wereld. Toch, als die vrijheid in het geding is, heeft de politiek soms de neiging om weg te kijken. Andere belangen kunnen zwaarder wegen dan het lot van gelovigen die vervolgd worden. Het Britse dagblad ‘The Times’ schreef daar vijf jaar geleden een artikel over met de titel ‘Toeschouwers bij een slachting’. Het zette Jeremy Hunt, indertijd minister van Buitenlandse Zaken van het Verenigd Koninkrijk, ertoe aan om een diepgaand onderzoek te laten uitvoeren naar christenvervolging in deze wereld. Hij gaf de opdracht aan Philip Mounstephen, Anglicaans bisschop van het Zuid-Engelse Truro. Zijn definitieve rapport is inmiddels verschenen. Het toont aan dat de toestand op sommige plaatsen ronduit dramatisch is.

De woorden van The Times liegen er niet om: ‘Over de hele wereld, in het Midden-Oosten, Azië en Afrika, worden christenen gepest, gearresteerd, opgesloten en geëxecuteerd. Volgens de meeste berekeningen is het christendom de meest vervolgde godsdienst van de moderne tijd.

Wie voert de eindregie?

InterCom210223 PalliatiefDebatBurgerforumBurgerforum bekijkt beslissingen bij het levenseinde

Wat denkt de Vlaming over de zorg rond het levenseinde? De beste manier om dat te weten te komen, is het aan de bevolking zelf te vragen, en dat is dan ook wat Kom op tegen Kanker (KotK) het afgelopen jaar gedaan heeft. Het project kreeg de naam ‘het palliatief debeat’ en werd op verschillende manieren ingevuld. Het begon met een bevraging via internet en kreeg een vervolg in de vorm van een burgerplatform. Dat is een vorm van participatie waarbij een aantal burgers regelmatig samenkomen om over het thema te discussiëren. Niet eenvoudig tijdens de coronacrisis, maar tussen de verschillende golven door konden toch drie weekends georganiseerd worden.

Samenwerking ETF en FLTE

InterCom210223 SamenwerkingETF FLTEDe Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven en de Faculté Libre de Théologie Evangélique in Vaux-sur-Seine, Frankrijk, hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor coöperatieve promoties. Door dit systeem kunnen instellingen voor hoger onderwijs zonder (erkend) promotierecht – zoals FLTE – deelnemen aan een doctoraatsprogramma van een erkende instelling, in dit geval de ETF. De studenten zullen worden begeleid door twee promotors, een van de faculteit in Leuven, de andere van de instelling in Vaux-sur-Seine.

Prof. dr. Andreas Beck, decaan van de ETF Leuven: “De FLTE biedt reeds sinds enkele decennia studies op doctoraatsniveau aan, maar geniet geen officiële overheidserkenning. Op de Universiteit van Straatsburg na, is dat het gev al voor alle theologische faculteiten in Frankrijk.” Dankzij deze overeenkomst zullen onderzoekers uit de Franstalige evangelische beweging een erkend doctoraat kunnen verwerven.

Geschiedenis EAV

Benieuwd naar de geschiedenis van de EAV, bekijk dit filmpje.

Nieuwsbrief