slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Geschiedenis EAV

Benieuwd naar de geschiedenis van de EAV, bekijk dit filmpje.

Sneller Bijbels vertalen door nieuwe technologie

LogoSILDe Wycliffe Bijbelvertalers hebben een opmerkelijke ontwikkeling aangekondigd waardoor de vertaling van de Bijbel een stuk sneller zal kunnen gaan. Het programma, ‘ParaText Lite’ is speciaal voor smartphones ontworpen en wordt beschouwd als revolutionaire software. Het betreft een gezamenlijk project waarin ook SIL International (Summer Institue of Linguistics) participeert.

Een belangrijk voordeel van de nieuwe software is, volgens Doug Hennum, verantwoordelijke voor innovatie en informatica bij Wycliffe dat er bij het vertaalwerk veel minder behoefte is aan Westerse christenen die naar een verafgelegen zendingsveld vertrekken en dat er veel meer een beroep kan worden gedaan op de plaatselijke bevolking. In een interview met The Christian Post liet hij weten dat het in de afgelopen jaren steeds duidelijker is geworden dat de gelovigen van het land zelf steeds meer verlangden om het vertaalwerk zelf te kunnen doen. In plaats van alleen de Westerse vertalers te ondersteunen, willen ze nu meer en meer leren om het zelf te doen.

Humanitaire visa: Gave Veste geeft uitleg in het parlement

InterCom190322 GaveVesteHumanitaireVisaDe afgelopen maanden is er uitgebreid gediscussieerd over de humanitaire visa die door de overheid werden uitgereikt aan Syrische christenen. Vooral het feit dat er misschien door sommigen veel verdiend werd aan deze visa (die gratis door de Belgische overheid werden uitgereikt), heeft veel kwaad bloed gezet. Blijkbaar hebben een aantal personen de gelegenheid gehad om rechtstreeks kandidaten voor een dergelijk visum aan (ex-)staatssecretaris Francken door te geven, en mogelijkerwijs hebben sommigen van hen daar goed aan verdiend. Het onderzoek daarover loopt nog. Intussen heeft een parlementaire commissie ook een onderzoek ingezet, met een aantal hoorzittingen. Naast de dubieuze praktijken van sommige particulieren hebben ook een aantal bonafide hulpverleningsorganisaties van de humanitaire visa gebruik gemaakt.

#Jail&Justice bezoekt arresthuis Sint-Gilles.

InterCom190322 JailJusticeVertegenwoordigers levensbeschouwingen pleiten voor meer waardigheid

Wie in de gevangenis belandt, zal daar wel niet voor niets zitten. Het is een opvatting die veel mensen huldigen. Vaak hebben ze gelijk: een veroordeling heeft normaal gezien grondige redenen. Maar moeten daders of verdachten volledig aan hun lot overgelaten worden? De staat verleent aalmoezeniers en morele consulenten toegang tot de gevangenis om de gedetineerden de nodige bijstand te verlenen. Ze werken vanuit hun eigen achtergrond, maar werken daarnaast ook samen. |#Jail&Justice is de naam van een informeel platform bestaande uit alle erkende erediensten en de vrijzinnigheid. Het initiatief wordt gesteund door de minister van Justitie. Op donderdag 31 januari heeft een delegatie van 45 leden de gevangenis van Sint-Gillis bezocht. De krant ‘Le Soir’” berichtte er over, en het platform zelf verspreidde een persbericht.

Dienen en liefhebben …

InterCom190322 BelgiumMissionTeam02Belgium Mission Team helpt in binnen- en buitenland

Armoede vind je overal, zowel dicht bij huis als ver weg. Het Belgium Mission Team brengt mensen samen die een hart voor arme en gebroken mensen hebben. Het motief om concreet iets aan schrijnende situaties te doen, komt uit het evangelie van Mattheüs, waar Jezus zegt: “Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald”.

Belgium Mission Team is zowel in Belgische steden als in het buitenland actief. Als je door een stad loopt, word je al snel geconfronteerd met daklozen. In eerste instantie zie je alleen maar een vrouw

Mannen van God

InterCom190322 CPCVanManTotManOp zaterdag 30 maart 2019 organiseert het Centrum voor Pastorale Counseling een themadag voor mannen met als onderwerp ‘Mannen van God’. Tijdens de dag zal er worden stilgestaan bij Jozef, Johannes de Doper, Jeremia, maar ook bij de mannen van vandaag. Mannen die geroepen zijn, beschikbaar en … onbekwaam. Maar ook mannen die God geloven en bruikbaar worden. Mannen die door dalen gaan maar volhouden in tegenstand. Jonge en oude mannen die God dienen, zonder excuses.

De sprekers zijn Leander Janse, Miel Vanbeckevoort en Dirk Lemmens. Leander Janse spreekt over Jozef, met zijn complexe en dramatische leven. Gods genade maakt het onafwendbare afwendbaar. Gods openbaring wekt werkzaam geloof. Gods genade maakt het onmogelijke mogelijk.

Millennials kennen hun Bijbel …

InterCom190322 Millennials .. maar evangeliseren liever niet

Alpha USA heeft een rapport besteld bij de organisatie Barna (een organisatie die research verricht om culturele trends te onderkennen op het vlak van waarden, overtuigingen, attitudes en gedrag) om uit te vinden welke ervaringen mensen hebben als ze hun geloof delen en wat hun houding is ten opzichte van evangelisatie. Het onderzoek maakt duidelijk dat vrijwel iedere praktiserende christen van mening is dat ‘getuige zijn’ een deel is van hun ‘christen zijn’ en dat het beste wat een mens kan overkomen, is dat hij Jezus leert kennen.

‘Millennial christenen’, dat zijn gelovigen die tussen 1984 en 1998 geboren zijn, geven aan dat ze over de nodige capaciteiten beschikken om hun geloof met anderen te delen. Ongeveer drie kwart van hen geeft aan dat ze weten hoe te antwoorden op vragen die met hun geloof te maken hebben en ze zijn er van overtuigd dat ze de juiste gaven hebben om over hun geloof te spreken. Ze zijn op dat vlak een stuk meer zelfverzekerd dan christenen van oudere generaties. Echter, millennials evangeliseren blijkbaar niet veel. Een behoorlijk aantal geeft aan dat evangelisatie in zekere mate ‘verkeerd’ is.

Aangenaam kennismaken ...

InterCom190322 HopeForEuropeEen week lang netwerken in Talliinn

370 mensen, uit 37 landen, verdeeld over 17 tracks. Het zijn enkele getallen die weergeven wat de omvang van de Hope for Europe-conferentie in Tallinn was. De bijeenkomst die door de Europese Evangelische Alliantie (EEA) georganiseerd was, had tot doel evangelische christenen die op een aantal terreinen actief waren, samen te brengen om in de eerste plaats van elkaar te leren en zo nieuwe inspiratie op te doen. Er waren ook een aantal deelnemers uit Vlaanderen. Een van hen was Patrick Couchement, voorganger van de Evangelische Kerk van Brugge. Hij maakte een heel geslaagde conferentie mee, al bleef hij hier en daar wel op z’n honger zitten …

Patrick heeft al lang een voorliefde voor Oost-Europa en de voormalige communistische landen. Een bijeenkomst in Tallinn, de hoofdstad van Estland sprak hem dus zeker aan. Hij was overigens aangenaam verrast dat er zoiets als een Europese Evangelische Alliantie bestond – dat was dus een eerste aangename kennismaking.

Uitnodiging ten dans ...

Wat kan een Evangelische Alliantie in een land betekenen, en wat is de specifieke rol van organisaties binn181204 EAVOntmoetingorganisaties03en dat samenwerkingsverband? Het waren vragen waar EEA-Algemeen Secretaris bij stilstond tijdens een ontmoeting van de verschillende organisaties binnen de EAV. Die bijeenkomst was bedoeld als een overlegmoment van het EAV-bestuur en vertegenwoordigers van een reeks organisaties, maar evengoed als een kennismaking tussen die vertegenwoordigers onderling. Door zijn werk voor de Europese Evangelische Alliantie heeft Bucher heel wat ervaring opgedaan en daaruit had hij heel wat te delen.

Nieuwe halte voor Den Tram gezocht

Intercom190322 DenTram03aIn 1994 begonnen Johan en Carine Vermeulen met een bijzonder project: Den Tram. Geen middel voor openbaar vervoer, wel een aanhangwagen die ingezet werd voor kinderevangelisatie. De bijbehorende tractor bracht Den Tram naar verschillende woonwijken in Mechelen en daar konden er dan 25 tot 30 kinderen in terecht voor een aangenaam programma. Het was een uitstekend middel om heel wat contacten op te doen en om kinderen bekend te maken met het evangelie.

Een luid klinkende stille stem ...

InterCom190322 MarsVoorHetLevenTiende Mars voor het Leven in Brussel

De Mars voor het Leven die op 31 maart in Brussel doorgaat is alweer de tiende editie.  Het initiatief is indertijd van start gegaan naar aanleiding van ‘20 jaar abortuswet’. De organisatoren wilden toen aantonen dat de discussie rond zwangerschapsafbreking niet afgesloten was. Ook nu, tien edities van de Mars verder, is het gesprek rond het leven nog bijzonder belangrijk. De waardigheid van het leven verdient nog altijd bescherming, op welk vlak dan ook. Het is dus niet alleen een mars tegen abortus of tegen euthanasie.

De organisatie benadrukt dat de Mars voor het Leven een positief evenement is: het is niet gericht tegen iets, het is eerder bedoeld om een stem te geven aan degenen die geen stem hebben.
Het concept van de mars is een stille mars, als een eerbetoon aan alle slachtoffers die hun leven verloren door

What’s Up!?

FotAngelSarahHennie02aAchter de schermen van de Vrouwenontmoetingsdag

Op  zaterdag 23 maart wordt de VrouwenOntmoetingsDag gehouden in Brasschaat. De vrouwen van de Evangelische Gemeente hebben alles gedaan om de dag te organiseren. Het is de vijftigste editie, dus zal het allemaal extra feestelijk zijn. Het thema van de dag is ‘What’s Up’ en de spreekster is Hilde Deleebeeck uit Brakel. 

Hoewel de organisatie van de Vrouwenontmoetingsdag altijd in handen is van een plaatselijke gemeente (en soms van enkele gemeenten samen), is er een Comité dat het initiatief overkoepelt en de vrouwen ter plaatse steeds ondersteunt. In de loop van de jaren was dat comité redelijk ‘vergrijsd’. Voorzitster Elly Kamp hamerde er al een hele tijd op dat

Nieuwsbrief

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database zoekopdrachten