slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Gezegend, maar niet gelovig ...

FotMoonSteveSangCheol01aHet percentage van mensen die geen band hebben met een specifieke godsdienst blijft in veel delen van de wereld groeien. Hoe zal dat in de komende jaren zijn? Welke zendingstheorieën bestaan er om dit fenomeen te verklaren. Wat moet er gedaan worden om de tendens te stoppen. Missioloog Dr. Steve Sang-Cheol Moon probeert de antwoorden op deze vragen te vinden voor ‘Lausanne’. Een samenvatting van zijn Zuid-Koreaanse visie.

Het Pew Research Center (kortweg Pew) bericht over de groei van de ‘niet-religieuze’ wereldbevolking in de afgelopen 10 jaar. In 2010 waren er in de wereld 1,1 miljard atheïsten, agnosten en mensen die zich met geen enkele religie identificeren. Voorspellingen zeggen dat daar in de periode 2010 en 2050 meer dan 61 miljoen bijkomen. Meer bepaald verwacht men dat er zo’n 97 miljoen ‘niet gelovigen’ bijkomen, terwijl er ongeveer 36 miljoen wel zullen gaan geloven.  

Internationale vrouwendag biedt hoop en toekomst

FotJacksonAmanda01a“Op de internationale vrouwendag (ieder jaar op 8 maart) worden we opgeroepen om de bijdrage en waarde van meisjes en vrouwen te erkennen en te waarderen. Tegelijk worden we er aan herinnerd dat we nog een hele weg af te leggen hebben om gelijkwaardigheid te bereiken”. Amanda Jackson, hoofd van het Vrouwencomité van de Wereld Evangelische Alliantie stelt vast dat de Kerk zich meer bewust wordt van de noden van de vrouwen, maar tegelijk ziet ze dat veel vrouwen in de kerk emotioneel en fysiek uitgeput zijn na twee jaar Covid. “Ze snakken ernaar om hun stem te kunnen laten horen”.

Hoewel de Internationale Vrouwendag geen christelijk initiatief is, geeft de dag in sommige landen christenvrouwen wel een unieke gelegenheid om de gelijkheid van man en vrouw bespreekbaar te maken. De Algemeen Secretaris van de Evangelische Kerken in Bangladesh kent de strijd van de vrouwen in haar land en benut het initiatief om over vrijheid te spreken.

Duitse EA evacueert gehandicapten uit Oekraïne

InterCom220317 OekraineGehandicaptenLQGehandicapten zijn doorgaans vrij kwetsbaar in de samenleving en een oorlog maakt het voor hen extra moeilijk. Als het luchtalarm afgaat, vlucht iedereen in een schuilkelder, maar wat als je in een rolstoel zit, of op een andere manier moeilijk ter been bent? In het besef dat mensen met een beperking het bijzonder moeilijk hadden in Oekraïne, besloot het ‘PerspektivForum Behinderung’ van de Duitse evangelische alliantie om zich het lot van een aantal gehandicapten aan te trekken. Enkele medewerkers van het forum vertrokken kort na het uitbreken van de oorlog om een aantal mensen op te halen. Intussen konden ze al zo’n 70 mensen helpen.

Martina Köninger is de eindverantwoordelijke van het forum voor gehandicapten van de EA (te vergelijken met de organisatie Gemeenten en Gehandicapten, in Vlaanderen). Ze kan zich sterk inleven in de omstandigheden van de gehandicapten in Oekraïne, vooral omdat ze zelf al 30 jaar in een rolstoel zit. Los van het feit dat deze mensen weinig mobiel zijn, hebben ze vaak speciale medicatie nodig.

Einde erkenning moslimexecutieve

Veel onvrede over samenstelling en werking huidig orgaan

InterCom220317 MoslimexecutieveVanQuickenborneMinister van Justitie Vincent Van Quickenborne heeft een procedure in gang gezet om de erkenning van het Executief van de Moslimgemeenschap – het orgaan dat de islamitische gemeenschap in ons land bij de overheid vertegenwoordigt – in te trekken. Al sinds zijn aantreden stelt de minister zich vragen bij het functioneren van de ‘Executieve’ en recente vaststellingen hebben hem tot dit besluit geleid. De organisatie zelf reageert sterk verontwaardigd en wijst op de hervormingen die onlangs worden doorgevoerd. Juristen sluiten niet uit dat Van Quickenborne over zijn voornemen juridische problemen krijgt.

Versoepeling euthanasiewet blijft gehandhaafd

InterCom220317 GrondwettelijkHofEuthanasieGrondwettelijk Hof verwerpt nietigverklaring

Het Grondwettelijk Hof heeft een verzoek tot het nietig verklaren van de wet van 15 maart 2020, die de euthanasiewet wijzigt en versoepelt, verworpen. Concreet ging het om drie bepalingen die betwist werden. Het Hof was van mening dat de eerste twee niet in strijd waren met de grondwet, en bij het derde punt besloot de rechter dat de verzoekers onvoldoende hun belang hadden kunnen aantonen.

Volgens de Belgische wetgeving kan een arts op grond van gewetensbezwaren weigeren om een euthanasie uit te voeren. Dat riep de vraag op of ziekenhuizen konden beslissen om in hun instellingen geen euthanasiepraktijken toe te laten. De wet van 2020 zorgde voor klaarheid door te stellen dat: ‘geen enkele, al dan niet schriftelijke, clausule een arts mag beletten met inachtneming van de wettelijke voorwaarden euthanasie toe te passen’.

Bidden om vrede in Oekraïne

WereldbolOekraine03LQGezamenlijk gebedsmoment via Zoom op 27/02/2022

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne is bijzonder onrustwekkend. De bevolking van Oekraïne dreigt massaal het slachtoffer te worden van de vijandelijkheden. In een reactie op de invasie hebben de Wereld Evangelische Alliantie en de Europese Evangelische Alliantie opgeroepen tot gebed voor de inwoners van de  getroffen gebieden. In Vlaanderen heeft Gave Veste het voortouw genomen om, samen met verschillende andere gebedsorganisaties, de kerken te mobiliseren om te bidden voor de situatie die momenteel volledig geëscaleerd is.

“Iedereen moet zijn mening vrij kunnen uiten”

FotRasanenPaivi01aPäivi Räsänen spreekt Spaanse Evangelische Alliantie toe

De Algemene Vergadering van de Spaanse Evangelische Alliantie, vorige maand, stond dit jaar in het teken van de vrijheid van meningsuiting in Europa. Een belangrijke toespraak hierover werd gegeven door Päivi Räsänen, de Finse politica die de afgelopen jaren zwaar onder vuur ligt vanwege haar uitspraken rond Bijbel en seksualiteit. De standpunten van de voormalige minister van Binnenlandse Zaken vielen in Finland niet in goede aarde en uiteindelijk werd ze voor de Rechtbank van Helsinki gedaagd op beschuldiging van haat tegen een minderheidsgroepering. De juridische stappen die genomen worden, doen bij haar de vraag rijzen in hoeverre de vrijheid van meningsuiting in Europa nog gegarandeerd is.

Räsänen blikte in haar toespraak terug op het begin van haar carrière als jonge dokter en op haar motivatie om in de politiek te gaan: “Als jonge arts nam ik deel aan openbare debatten rond abortus, schreef ik een boek, gaf ik lezingen en organiseerde ik panelgesprekken. Het verdedigen van het ongeboren leven was mijn topprioriteit als parlementslid.

Israël en de Palestijnen: een apart(heids) geval?

InterCom220317 AmnestyIsraelAmnesty International publiceert omstreden rapport

Begin februari bracht de mensenrechtenorganisatie een uitgebreid rapport uit over de situatie in het Midden-Oosten waarin Israël ervan beschuldigd wordt een apartheidssysteem te hanteren. Volgens het 280 pagina’s tellende document maakt de Joodse staat zich schuldig aan  onwettige moorden en excessief gebruik van geweld ten opzichte van de Palestijnen. De reacties bleven niet uit: enerzijds de verwachte commentaren van anti-Israël regimes en pro-Israël organisaties, maar anderzijds ook van Israëli’s die het beleid van hun regering afkeuren  en van Arabieren die het Amnesty-rapport afkraken …

Nadenken over Genderdysforie

InterCom220204 StudiedagGenderdysforieLQEnkele decennia geleden werd er nauwelijks over gesproken, tegenwoordig valt de term heel regelmatig: gender. Waar de wereldbevolking vroeger verdeeld was in man of vrouw, wordt het in de huidige samenleving niet langer als vanzelfsprekend beschouwd dat het menselijk leven zuiver binair is. Er wordt steeds vaker beweerd dat het niet langer een kwestie is van of man of vrouw. Een ontdekking van een realiteit of een aanval op het idee dat God man en vrouw schiep, het een of het ander?

De Evangelische Kerk van Aalst organiseert op zaterdag 2 april een studiedag over het thema ‘genderdysforie’. Letterlijk betekent de term dat iemand onvrede heeft met het eigen biologisch geslacht. Met andere woorden: een man die zich eerder een vrouw voelt, of omgekeerd. Ook zijn er mensen die niet kunnen of willen kiezen om een van beide te zijn. In heel uitzonderlijke gevallen is er een tegenstelling tussen wat men biologisch is (volgens de genen) en welke geslachtskenmerken iemand heeft.

Christendom. Populair? Populistisch?

InterCom220317 ChristenenEnExtreemRechtsOnderzoek naar banden tussen gelovigen en extreem-rechts

In onzekere tijden grijpen veel mensen terug naar de herinnering aan betere momenten. In periodes van crisis en oorlog, lijken tradities belangrijker dan ooit. Nu het christendom in West-Europa in een snel tempo lijkt te verdwijnen, is er een conservatieve reflex. Politici die een herstel van de ooit dominante godsdienst van de Westerse wereld beloven, kunnen rekenen op bijval van veel christenen. Niet alleen in Europa, maar ook in Amerika. In de entourage van voormalig president Donald Trump bevonden zich veel evangelische christenen. Ze beschouwden hem als de man die het christendom in de VS kon beschermen. Zijn er speciale banden tussen geloof en politiek? De Nederlandse onderzoeksjournalist Sander Rietveld schreef een boek over de relatie tussen conservatieve christenen en populistische politici en kwam tot opvallende conclusies. Die deelde hij op een boekvoorstelling georganiseerd door de Antwerpse universiteit UCSIA en het weekblad Tertio.

Plek vrij?

InterCom220317 GaveVesteOekraineLQGave Veste geeft tips voor opvang vluchtelingen

De vluchtelingenstroom uit Oekraïne groeit ongekend snel. De kaap van twee miljoen werd al lang gerond en schattingen gaan er van uit dat uiteindelijk 7 van de 44 miljoen Oekraïeners het land zullen verlaten. Deze mensen worden in eerste instantie opgevangen in buurlanden zoals Polen, maar ze zullen zich vandaar over de rest van Europa verspreiden. De West Europese landen tonen een grote bereidheid om iedereen, al dan niet tijdelijk, op te vangen, maar het is duidelijk dat er heel wat inspanningen gedaan moeten worden om alle mensen onderdak te verlenen. Gave Veste – de organisatie die zich al jarenlang inzet voor vluchtelingen die van overal in de wereld komen, inzet – hoopt dat de Vlaamse kerken gastvrij zullen zijn. Om hen te helpen bij de opvang, vermeldt de website een hele reeks tips over hoe de mensen het best geholpen worden.

Aantal asielzoekers blijft stijgen

InterCom220204 AsielzoekersEUAfghanen en Syriërs vormen de grootste groep

Het aantal asielaanvragen in de Europese Unie was in november 2021 een van de hoogste in de afgelopen vijf jaar. Ook in september werden hoge cijfers opgetekend. De meesten van hen waren Afghanen, maar ook de Syriërs vormen een grote groep. Opvallend is ook de toename van andere nationaliteiten.

Een analyse van het Asielagentschap van de Europese Unie maakt duidelijk dat er ongeveer 71.400 aanvragen voor internationale bescherming werden ingediend in november vorig jaar. Dat is het op een na hoogste aantal sinds de ‘immigratiecrisis’ van 2016. Ongeveer 13.000 aanvragen waren afkomstig van Afghanen – sinds de machtsovername door de taliban is er nog altijd een grote vluchtelingenstroom. De Syriërs waren goed voor 11.500 aanvragen en de Irakezen voor 4.300 – een stijging van zo’n 30 procent in vergelijking met de maand daarvoor. Een stevige stijging stellen we ook vast bij Venezolanen, Pakistanen en Columbianen.