slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Agenda

Inleiding Pastorale Counseling (CPC)
Zaterdag, 26 September 2020
Hits : 165
Contact www.pastoralecousenling.org

LogoCPC2020Vernieuwde opzet van de cursus vanaf dit jaar

Het Centrum voor Pastorale Counseling organiseert dit najaar een cursus ‘Inleiding in de Pastorale Counseling’ ; het is de ‘Basiscursus Jaar A’. Dit gebeurt zowel via lessen online als dagen waarop de studenten samenkomen. De lesdagen in Heverlee gaan van start op 26/09, en vervolgens een zaterdag om de twee maanden. Die dagen worden primair gebruikt om vragen te stellen over de thuis verwerkte opdrachten, casussen te bespreken, vaardigheden te oefenen en via bemoedigingsgroepen de invloed van de lesmaterialen op het eigen geestelijk leven en pastorale praktijk te bespreken, en voor elkaar te bidden. Deze opzet is nieuw vanaf dit jaar en heeft als gevolg dat de student vooral thuis via het internet verwerkt en maar een beperkt aantal zaterdagen op de cursuslocatie moet zijn.

De thema’s van de curus zijn o.a. het mensbeeld en doelstelling van de pastorale counseling, de kwaliteiten van de hulpverlener als man/vrouw Gods en de noodzaak van wedergeboorte bij de confident, de rol van de Schrift in de begeleiding en de taak van de plaatselijke gemeente op het gebied van het pastoraat. De cursus biedt een praktische pastorale methode waarin de student zowel continue en de opeenvolgende taken van de hulpverlener zodanig te kennen dat hij zelf in staat is de betrokkenheid van de confident te bevorderen en geschikte huiswerkopdrachten te geven, maar ook om een probleem te analyseren, de Bijbelse oplossing te ontdekken, de oefening in de godsvrucht te begeleiden en de begeleiding tot een goed einde te brengen. Er is aandacht voor de verloop van een hulpverleningsgesprek en de principes van een goede gesprekstechniek.

Meer info bij het Centrum voor Pastorale Counseling.

Aanmelden kan via deze link:

Locatie Tervuursesteenweg 194c, 3001 Leuven-Heverlee

Nieuwsbrief