slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Agenda

Waarheid en Liefde
Zaterdag, 27 Maart 2021, 10:00 - 16:00
Hits : 216

InterCom210223 CPCThemadagWaarheidEnLiefdeHet Centrum voor Pastorale Counseling organiseert op zaterdag 27 maar een themadag. Normaal gezien gaat het om de jaarlijkse mannendag, maar omdat het programma niet fysiek kan doorgaan, zal er een livestream xorden uitgezonden die zowel voor mannen als vrouwen bedoeld is. Het onderwerp van de dag is ‘waarheid en liefde’. Het programma is het volgen via YouTube, en vragen stellen kan via Zoom.

We leven in een tijd die het moeilijk maakt om voor de waarheid uit te komen. We worden geconfronteerd met moeilijke morele kwesties, zoals de genderproblematiek. We worstelen met visies op Gods Woord die liefde en waarheid tegenover elkaar zetten. Toch wil de Heer die Liefde en Waarheid is ons leiden in een waarachtig leven. De vragen zijn dan: Hoe onderscheiden we wat waar is? Hoe is waarheid liefdevol? En hoe is liefde waarheidsgetrouw?

Miel de Rechter spreekt tijdens de themadag over ‘leven in liefde voor God in overeenstemming met de waarheid van Jezus Christus’. Hoe komt het dat, wat de Bijbel duidelijk onderwijst, in onze tijd en cultuur vak onredelijk en ongeloofwaardig overkomt? Een groeiend aantal kerkleiders, en dus ook hun kerken, wijzen de traditionele interpretatie van Gods Woord af omdat die zo on redelijk en onrealistisch klinkt. Wil dat zeggen dat men het vroeger bij het verkeerde eind had? Schijnt er nu een nieuw licht op liefde en waarheid zoals God het bedoelt?

100 procent liefde en 100 procent waarheid is het onderwerp waar Dirk Lemmens over spreekt. God is een God van liefde. Hij aanvaardt ons liefdevol ondanks onze voortdurende zonde. Tegelijk ziet Hij de zonde niet door de vingers, omdat Hij een God van waarheid is. Hij is zowel liefde als waarheid, allebei voor de volle 100 procent. In een tijd waarin absolute waarheid niet langer bestaat en emotionele bevrediging de absolute prioriteit vormt, is het voor ons als christen niet eenvoudig om zowel met ‘liefde’ als met ‘waarheid’ om te gaan.

Jef De Vriese spreekt over ‘hoe bij onsze waardeoordelen ons denken en onze emoties een rol spelen’. Vandaag de dag denkt men minder vanuit de inhoud van de Schrift omdat men die inhoud vanuit eigen ervaring interpreteert. Hoe beïnvloedt datonze houding met betrekking tot belangrijke kwesties?

De themadag van CPC gaat door op zaterdag 27 maart, van 10:00 u. tot 16:00 u. Wie deze dag wil volgen, kan een ticket reserveren.

Meer info via de website van het CPC.

Nieuwsbrief