slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

EAVLidvraagGemeente.pdf

Lidaanvraaggemeente

Dit aanvraagformulier is bedoeld voor kerken/gemeenten. Er is een apart formulier voor organisaties.

Om het lidmaatschap van de Evangelische Alliantie Vlaanderen aan te vragen: download het formulier, druk het af, vul het in en verstuur het naar EAV, Boomlaarstraat 12, 2500 LIER. Wie lid wordt van de alliantie, moet ook instemmen met de statuten, de huishoudelijke reglementen en de bijlagen.