slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Gezinstrajecten van ouders en kinderen na een (echt)scheiding

Gezinstransities02Samenvatting van de studie over Gezinstransities (Studiedienst Vlaamse Regering) door Kristel De Leenheer

Deel 2: Gezinstrajecten van ouders en kinderen na een (echt)scheiding

Je zou het goed nieuws kunnen noemen: het aantal echtscheidingen in België daalt. In 2011 waren er nog zo’n 28000, in 2012 26000, terwijl in 2013 25000 huwelijken ontbonden. De belangrijkste reden hiervoor is niet dat koppels vaker bij elkaar blijven, maar vooral dat er nu eenmaal steeds minder mensen in het huwelijksbootje stappen. En natuurlijk is het cijfer nog altijd heel hoog. Aan de andere kant gaan veel mensen na een scheiding vrij snel een nieuwe relatie aan: Binnen de vijf jaar na de echtscheiding gaan 2 op de 3 mannen en vrouwen een nieuwe partnerrelatie aan. Deze relatie blijft niet altijd duren. Uit onderzoek bleek ook dat ongehuwde samenwoonrelaties minder stabiel zijn dan gehuwde. Huwelijken van hogere orde (tweede, derde, …) zijn ook minder stabiel dan eerste huwelijken.

Veranderingen in de burgerlijke staat doorheen de levensloop

Gezinstransities01Samenvatting van de studie over Gezinstransities (Studiedienst Vlaamse Regering) door Kristel De Leenheer

Deel 1: Veranderingen in de burgerlijke staat doorheen de levensloop

Tijden veranderen. Mensen veranderen. Wat vroeger de maatstaf was, kan nu de uitzondering op de regel zijn. Huwelijken bijvoorbeeld. Begin jaren 70 waren er jaarlijks meer dan 70 000 huwelijken. De gemiddelde leeftijd van de bruidegom van 24 jaar, van de bruid 21 jaar. In 2010 werden er 42 000 huwelijken geteld, was de gemiddelde bruidegom 31 jaar en de gemiddelde bruid 29 jaar. De Studiedienst van de Vlaamse Regering heeft verleden jaar een studieboek uitgebracht over ‘gezinstransities in Vlaanderen’. Aan de hand van cijfermateriaal worden de verschillen tussen vroeger en nu voor wat betreft huwelijken, echtscheidingen, samenwonen, etc. aangetoond.

Nieuwsbrief