slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Nadenken over Genderdysforie

InterCom220204 StudiedagGenderdysforieLQEnkele decennia geleden werd er nauwelijks over gesproken, tegenwoordig valt de term heel regelmatig: gender. Waar de wereldbevolking vroeger verdeeld was in man of vrouw, wordt het in de huidige samenleving niet langer als vanzelfsprekend beschouwd dat het menselijk leven zuiver binair is. Er wordt steeds vaker beweerd dat het niet langer een kwestie is van of man of vrouw. Een ontdekking van een realiteit of een aanval op het idee dat God man en vrouw schiep, het een of het ander?

De Evangelische Kerk van Aalst organiseert op zaterdag 2 april een studiedag over het thema ‘genderdysforie’. Letterlijk betekent de term dat iemand onvrede heeft met het eigen biologisch geslacht. Met andere woorden: een man die zich eerder een vrouw voelt, of omgekeerd. Ook zijn er mensen die niet kunnen of willen kiezen om een van beide te zijn. In heel uitzonderlijke gevallen is er een tegenstelling tussen wat men biologisch is (volgens de genen) en welke geslachtskenmerken iemand heeft.

Christendom. Populair? Populistisch?

InterCom220317 ChristenenEnExtreemRechtsOnderzoek naar banden tussen gelovigen en extreem-rechts

In onzekere tijden grijpen veel mensen terug naar de herinnering aan betere momenten. In periodes van crisis en oorlog, lijken tradities belangrijker dan ooit. Nu het christendom in West-Europa in een snel tempo lijkt te verdwijnen, is er een conservatieve reflex. Politici die een herstel van de ooit dominante godsdienst van de Westerse wereld beloven, kunnen rekenen op bijval van veel christenen. Niet alleen in Europa, maar ook in Amerika. In de entourage van voormalig president Donald Trump bevonden zich veel evangelische christenen. Ze beschouwden hem als de man die het christendom in de VS kon beschermen. Zijn er speciale banden tussen geloof en politiek? De Nederlandse onderzoeksjournalist Sander Rietveld schreef een boek over de relatie tussen conservatieve christenen en populistische politici en kwam tot opvallende conclusies. Die deelde hij op een boekvoorstelling georganiseerd door de Antwerpse universiteit UCSIA en het weekblad Tertio.

Plek vrij?

InterCom220307 OekraineHoe u Oekraïense vluchtelingen kunt helpen

De eerste Oekraïense vluchtelingen zijn aangekomen in België. Oekraïners mogen vrij naar België reizen. Een visum is niet nodig. Samen met Gave Veste wil de EAV kerken in ons land ondersteunen in de gastvrijheid naar Oekraïense vluchtelingen. Er zijn al meer dan 500.000 mensen die omwille van de oorlog in Oekraïne het land ontvlucht zijn.


Opvang: hoe, wat, waar?
De Federale Regering lanceert de campagne #plekvrij. Binnenkort is het mogelijk om je aan te melden bij je gemeente als Oekraïense vluchtelingen bij jou mogen verblijven. We roepen christenen op zich hierbij aan te sluiten. Kerk: laten we uitblinken in gastvrijheid!
Meer details hier.

50 jaar bio-ethiek

LogoEIB BioEthiekDe term ‘bio-ethiek’ stamt uit het begin van de jaren ‘70. Deze (moraal)wetenschap is ontstaan in het kader van de controle op medische experimenten, en heeft in de afgelopen halve eeuw een belangrijke plaats gekregen. Voor het Europees Instituut voor de Bio-ethiek (EIB) was dit ‘jubileum’ een reden om een speciaal dossier uit te brengen. Daarin wordt aandacht besteed aan het gebruik van woorden in de bio-ethiek. Naar aanleiding hieronder een aantal bedenkingen.

Ook al wordt de term pas een vijftigtal jaar gebruikt, het onderwerp is op zich al veel ouder. De Griekse filosofen verwonderden zich reeds over het leven, en kwamen tot de conclusie dat de mens een bijzondere plaats inneemt. Artistoteles (385 – 323 v. Chr.) – een leerling van Plato – merkte op dat ‘de mens de enige van de dieren is die de logos bezit’. Het begrip ‘logos’ (denk ook aan het eerste hoofdstuk van het evangelie van Johannes) stond voor deze filosofen voor de rede, maar ook voor de spraak, het woord.

Het verhaal van de moraal

InterCom211208 hetVerhaalVanDeMoraalWaarom vinden we sommige dingen goed en andere slecht? Met andere woorden: waar komen onze ideeën van goed en kwaad vandaan. Als het gaat over de hedendaagse normen, dan komt steevast het begrip ‘de Verlichting’ op de proppen. Het moderne Europa beroept zich op het waardenstelsel van de 18de eeuw. Wie wat meer historische kennis bezit, zal opmerken dat de ideeën van toen niet uit de lucht kwamen vallen. Kunnen we zeggen dat onze opvattingen over goed en kwaad al zo’n 2000 jaar geleden ontstaan zijn, met het christendom? Martin Harlaar bracht het boek ‘De Getemde Mens’ uit waarin meer dan 140 auteurs hun mening geven. Op de boekvoorstelling, eerder dit jaar, was er een debat tussen Dirk Verhofstadt en Guido Van Heeswijck over de oorsprong van onze moraal.

Van Heeswijck, die vanwege zijn Rooms-katholieke achtergrond werd aangekondigd als de ‘beminde gelovige’, en de uitgesproken vrijzinnige Verhofstadt (de ‘beminde ongelovige’), zijn beide filosoof en ondanks hun levensbeschouwelijke verschillen redelijk eensgezind. Toch leggen ze een aantal uiteenlopende accenten.

Vrienden zijn goed voor de gezondheid …

InterCom210622 VriendschapDunbarBescherming nodig tegen stress? Een middel om beter te slapen? Een beter immuunsysteem? Niets beter dan vriendschap. Niet zomaar een slogan van een gezondheidsgoeroe, maar een ontdekking van de wetenschap. Het effect blijkt zo groot, dat de onderzoekers stomverbaasd waren toen ze de ontdekking deden. Nochtans staat reeds in de Bijbel beschreven welke heilzame werking de aanwezigheid van vrienden kan hebben.

Sinds het uitbreken van de COVID-10-crisis hebben we kennis gemaakt met een aantal onbekende fenomenen. We gingen in lockdown, moesten voldoende afstand van iedereen houden en werden verondersteld om zo min mogelijk mensen te ontmoeten. Dat beschermde ons deels tegen besmetting, maar had een uitermate negatieve invloed op onze mentale en fysieke gezondheid. Antropoloog Robin Dunbar stelt dat vriendschap de belangrijkste factor is die ons welzijn en onze gezondheid bepaalt. In een uitgebreid rapport stelt hij dat sociale isolatie tot een eenzaamheidsgevoel leidt en eenzaamheid kan dodelijk zijn …