slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Grandia over botsende karakters (in de kerkenraad)

 


06-04-2017 door Cock Grandia, De Waarheidsvriend

"God schiep mensen met tegenovergestelde karakters, gedragsstijlen en drijfveren. Daarmee heeft Hij ons geweldig gezegend. Maar wat een zegen had moeten zijn, is voor veel mensen tot een last geworden," zegt Cock Grandia in De Waarheidsvriend.

 

Denkers en voelers

 

"Het mensdom kun je karakterologisch indelen in ‘denkers’ en ‘voelers’. Zonder eraan voorbij te gaan dat mengvormen mogelijk zijn, is alleen al het onthouden van deze basisindeling goud waard. Denkers beslissen in eerste instantie met hun hoofd. Alles wat bij hen binnenkomt, beoordelen ze eerst analytisch vóórdat ze het gevoel raadplegen. Als zender van een boodschap is het geweldig belangrijk om te beseffen dat je boodschap bij denkers eerst in het hoofd belandt voordat gevoelens daarin meespreken. Er vindt puur een rationele afweging plaats of het verhaal klopt, consistent is en fundamenteel onderbouwd is. Argumenten als ‘het voelt goed aan’ of ‘mijn gevoel zegt’, staan haaks op wat denkers willen horen.

 

"God schiep mensen met tegenovergestelde karakters, gedragsstijlen en drijfveren. Daarmee heeft Hij ons geweldig gezegend"

 

Voelers beslissen in eerste instantie vooral met hun hart. Alles wat bij hen binnenkomt, wordt eerst vanuit het gevoel beoordeeld. Analytische afwegingen staan voor hen duidelijk op de tweede plaats. Aangedragen rationele argumenten werken zelfs tegenovergesteld als daarbij niet of nauwelijks aandacht is voor het emotionele aspect.

 

Onderverdeling

 

Voelers en denkers vinden we overal. Ze zitten ook binnen de muren van de kerk. Het is boeiend om deze voelers en denkers nader onder te verdelen. We kunnen hierbij denken aan mensen die het niet schuwen om op de voorgrond te staan en graag sturend optreden, de zogenaamde leiders. Problemen zijn voor hen een uitdaging en hun oplossingen zijn vaak fantasierijk en verrassend en met rationele argumenten onderbouwd. Tegenover de mooie eigenschappen staat een vaak wat botte en dominante houding als het hun niet snel genoeg gaat of anderen hen tegenwerken.

 

 

 

Een andere groep mensen kenmerkt zich door een extraverte, hartelijke houding. Deze personen zijn graag in gezelschap van anderen, de zogenaamde inspirators. Steeds zijn zij op zoek naar die omgeving of situatie waar het leggen en onderhouden van contacten mogelijk is. Ze zijn voortdurend uit op vriendschap. Daar staat tegenover dat zij in hun sprankelende enthousiasme mogelijk hun gevoel te veel aan het woord laten en weinig oog hebben voor meer rationele overwegingen.

 

Een derde groep mensen zouden we de supporters kunnen noemen. Zij kenmerken zich als introverte, aardige, rustige personen die goed met anderen kunnen opschieten. Zij zijn attent en willen het anderen graag naar de zin maken. Ze aarden het best in een stabiele en voorspelbare omgeving, waar tegenover staat dat ze bij te veel of te snelle veranderingen koppig en vijandig worden.

 

"Samen vormen de voelers, de denkers, de leiders, de supporters, de inspirators en de observators één lichaam. Samen zijn ze één geheel"

 

Een vierde groep mensen kenmerkt zich door hun precieze, voorzichtige en gedisciplineerde optreden. Deze observators hebben een sterk ontwikkeld waarnemingsvermogen en eisen altijd zowel van zichzelf als van de ander een stevige onderbouwing van conclusies en beweringen. Als introverte denkers zijn zij voortdurend op zoek naar het juiste antwoord. Het nemen van beslissingen stellen ze zo lang mogelijk uit. Meestal zijn zij zeer terughoudend in het toegeven van een fout en zullen zij zich tot het uiterste inspannen om hun gelijk aan te tonen.

 

Rijkdom

 

Bovenstaand is slechts een ruwe schets van een aantal gedragsstijlen. Maar wel genoeg om iets van de rijkdom te zien die onze Schepper voor ogen had. Samen vormen de voelers, de denkers, de leiders, de supporters, de inspirators en de observators één lichaam. Samen zijn ze één geheel."

Nieuwsbrief