slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Goede Vrijdag!

 

Uw onbaatzuchtig, door liefde gedreven opofferen van Uw leven voor ons, ook voor mij! Ik moet U eerlijk zeggen, Heer, dat ik Uw discipelen goed begrijp, dat ze eerst niet doorhadden waar U het over had; dat ze niet doorhadden waarvoor dat nu nodig zou zijn, of dat ze zelfs (Petrus) zich er eerst heftig tegen verzetten. Ik herken dat onbegrip en dat verzet in mijn eigen leven. Dank U wel dat U dat veranderd hebt, Here Jezus. Wat U gedaan hebt op Golgotha, Uw plaatsvervangend lijden en sterven als het Lam van God, geslacht in mijn plaats..., U hebt het in Uw genade door Uw Geest het rustpunt van mijn ziel gemaakt...., het fundament van Uw in mij wonende vrede.
Dank U wel voor de oneindige diepte van Godverlatenheid die U daar, aan het kruis hangend, bent ingegaan, Heer, opdat dwalenden thuis konden komen aan Vaders hart, en nooit meer van Zijn en Uw peilloze liefde en heerlijke omgang zouden zijn verstoken. De Hebreeënbrief zegt, dat U door de eeuwige Geest Uzelf opgeofferd heeft (Hebreeën 9: 14) - dat vind ik zo mooi, Heer. De Heilige Geest hielp U, was erbij. En Diezelfde Heilige Geest Die 2000 jaar geleden daar even buiten de poorten van Jeruzalem, op Golgotha, erbij was, en Die de druppels van Uw bloed die op de aarde dropen - zo krachtig, zo verzoenend en vredegevend bloed - in Zijn kracht bewaarde..., Diezelfde Geest is nu in mij, en in ieder die in U, Here Jezus, gelooft. Lieve Heilige Geest, dank U wel dat U die druppels bloed die toen vloeiden, nu in mij hun verzoenende, bevrijdende, helende, reinigende, heiligende, dichterbij brengende kracht laat doen. Dank U wel voor Golgotha, Heer! U bent geweldig!

Teus Schep

Nieuwsbrief