slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

UCL schorst professor wegens abortus-uitspraken

InterCom170420 StephaneMercierAbortusDe hele discussie is aan Vlaanderen voorbij gegaan, maar in Wallonië is er een dispuut ontstaan over een lezing van filosofieprofessor Stéphane Mercier. Voor de Université Catholique de Louvain (UCL) waren zijn uitspraken de aanleiding om deze docent te schorsen. De burgerorganisatie CitizenGo lanceerde onmiddellijk een petitie-actie om de vrijheid van meningsuiting te verdedigen.

De hele opschudding is ontstaan toen Mercier in een college van de universiteit de stelling verdedigde dat abortus moord is. In zijn lezing volgde filosofieprofessor de gedachtengang van Peter Kreeft, voormalig professor van het Boston College en King’s College, New York, en verdedigde hij het recht op leven voor ieder wezen en dat vanaf het moment van de bevruchting. Tegelijk verwierp hij het ‘recht op abortus’ zoals dat tegenwoordig vaak verdedigd wordt. Mercier profileert zich uitdrukkelijk als ‘pro-life’ en ziet geen enkele omstandigheid waarbij abortus gerechtvaardigd zou zijn.

 


De centrale stelling van het betoog van Stéphane Mercier was: het is moreel slecht om opzettelijk een onschuldig persoon te doden. In zijn verdere betoog ging hij in op de vraag of een embryo als een persoon beschouwd kan worden. In de discussie rond abortus wordt vaak gezegd dat een embryo van enkele weken op zich nog niet levensvatbaar is, maar een zuigeling kan strikt genomen zonder hulp ook niet overleven. Embryo, foetus, zuigeling, kind, … het zijn verschillende stadia in het leven van een persoon, maar het gaat altijd om een persoon. Het is onmogelijk om te zeggen dat een ongeboren geen persoon is, en een pasgeborene wel.

Mercier stelt dat een mens volwaardig is vanaf het moment dat zijn genetische code compleet is, en dat gebeurt bij de bevruchting. Het heeft dan ook geen zin om een aantal celdelingen af te wachten, vooraleer men om een volwaardig mens te spreken. Hieruit volgt dat het opzettelijk onderbreken van een zwangerschap het beëindigen van een mensenleven is, een moord met andere woorden. De conclusie van de argumentatie is ‘Het doden van een kind in de embryonale of foetale fase, in de moederschoot, is moreel slecht, even slecht als het vermoorden van een kind dat bijvoorbeeld 5 jaar oud is’. Het doden van een embryo is in zijn ogen zelfs slechter, omdat het slachtoffer zich onmogelijk kan verdedigen. Daarbij verbaast Mercier er zich over dat sommige mensen abortus op zich wel moreel verwerpelijk vinden, maar tegelijk niet strafbaar willen stellen. In onze maatschappij is deze vorm van moord niet illegaal; integendeel: de mutualiteit vergoedt de ingreep.

Het is opvallend dat Stéphane Mercier geen godsdienstige argumenten in zijn betoog gebruikt, alleen redenen van humanitaire aard.  De enige verwijzing naar de Bijbel is een vergelijking van de mensen van tegenwoordig met de houding van Pontius Pilatus, die zijn handen in onschuld waste.

De uitgesproken standpunten van Mercier hebben voor heel wat opschudding gezorgd. Zijn werkgever, de UCL, heeft laten weten dat er een disciplinaire procedure tegen hem wordt ingesteld. De universiteit kwam met een verklaring naar buiten dat de standpunten van Mercier ingaan tegen de waarden van de instelling (die overigens een katholieke universiteit heet te zijn). Dat deze standpunten in het kader van een les werden uitgedragen, noemt de universiteit ‘onacceptabel’. Daarenboven wijst de universiteit op het feit dat abortus in ons land al sinds 1990 wettelijk geregeld is.

In een reactie op knack.be stelt Jonathan Lambaerts, docent filosofie van de Thomas More hogeschool in geel, dat de vragen die Mercier opwerpt op zich niet het probleem zijn, aangezien het eigen is aan de filosofie is om de heersende opvattingen te bevragen en te onderzoeken. Dat een filosoof daarbij provoceert, is volgens Lambaerts ook het probleem niet. Hij verzet zich echter tegen het feit dat een docent filosofie een mening verdedigt, in plaats van te bevragen en dat hij zijn studenten niet heeft aangemoedigd om zijn stelling kritisch te onderzoeken. In zijn ogen hoort een filosoof te erkennen dat hij niets met zekerheid weet. Ook verwerpt hij het gebruik van een klaslokaal als een forum van het eigen gelijk. Zijn conclusie is duidelijk: “Als Mercier idiotisme wil verdedigen, dan is dit zijn volste recht, maar een universiteitsaula is daarvoor niet de plaats. En als hij deze idiotismen als mogelijke waarheden naar voren wil schuiven, dan dient hij, zoals een filosoof betaamt, zijn argumenten hiervoor op tafel te leggen, zodat de redelijkheid ervan onderzocht kan worden”. Met andere woorden, stellen dat abortus moord is, is voor de filosoof uit Geel een idiote bewering en de argumenten van Mercier ‘tarten de redelijkheid in die mate dat het onmogelijk is om deze stellingen ernstig te nemen’.

In een interview op lalibre.be benadrukt Mercier dat hij zijn studenten wel degelijk een filosofisch probleem heeft voorgelegd en dat die aangespoord werden om er zelf over na te denken. “Ze hoeven mijn mening niet te delen! Ze moeten nadenken en niet zomaar het onderwijs dat ze krijgen passief ontvangen. Ik geef materiaal om over na te denken en om over te debatteren. Ik heb de academische vrijheid niet misbruikt, ik heb er gebruik van gemaakt. Ik heb een filosofische argumentatie gegeven ten voordele van het recht op leven. Dat is niet meer dan normaal”.

Stéphane Mercier was overigens ook te gast op de Mars voor het Leven, enkele dagen na het voorval op de universiteit, en vertelt ook dat veel mensen blij zijn met zijn stellingname. Hij is er ook van overtuigd dat zijn studenten de vrijheid van meningsuiting op waarde weten te schatten. Tijdens de Mars zei hij onder andere: “Het is mijn taak als filosoof vrijelijk te mediteren over de zin en de waardigheid van het leven. Een katholieke universiteit zou volgens mij de waardigheid van het leven moeten verdedigen”.

CitizenGo beschouwt de houding van de UCL in flagrante tegenspraak met de academische vrijheid, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van geweten: “Als een docent op grond van een beargumenteerde visie tot een morele stellingname komt tegen abortus, dan moet dat, zeker op een katholieke universiteit, gewoon kunnen. Wat blijft er over van het academische debat als er bij ieder moreel vraagstuk slechts één wenselijke uitkomst mag worden uitgedragen?”.

CitizenGo heeft daarom een petitie opgesteld aan de rector van de universiteit, Vincent Blondel, en vraagt iedereen om die ondertekenen. Inmiddels hebben meer dan 20000 personen dit gedaan – het streefdoel is 50000.

Wie de petitie zelf wil ondertekenen, kan dit via deze link
http://www.citizengo.org/nl/pr/44306-verdedig-academische-vrijheid-een-docent-moet-tegen-abortus-kunnen-zijn?
De volledige tekst van de lezing (in het Frans) kan bekeken worden op deze link
https://www.slideshare.net/redacsel/le-cours-de-stphane-mercier?ref=http://www.lesoir.be/1465223/article/actualite/belgique/2017-03-21/l-ucl-convoque-charge-cours-auteur-du-plaidoyer-anti-avortement

Nieuwsbrief