slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

In de file voor gebed …

InterCom170511 GebedsdagZuidAfrikaAOp 22 april was er een geslaagde gebedsdag in Brussel met zo’n 150 à 200 bidders. Een mooi aantal naar Belgische begrippen en het Gebedsnetwerk is dan ook enthousiast: “We geloven dat er echt dingen gebeurd zijn in de hemelse gewesten, en we zien ernaar uit om de vrucht ervan te zullen zien”.

Op dezelfde dag vond in Zuid-Afrika ook een gebedsdag plaats, maar dan op een veel grotere schaal. De organisatie had gehoopt op 1 miljoen bidders. Of dat cijfer ook effectief gehaald werd, is maar de vraag, maar iedereen is het er wel over eens dat er minstens een half miljoen kwamen opdagen.

 

Dat gaf al praktische problemen genoeg, want in en rond Bloemfontein – de plaats waar de gebedsdag doorging – stonden er enorme files. Er zat dan ook weinig anders op om de dienst een paar uur later te laten beginnen, zodat iedereen kon deelnemen. 

Het massale gebeuren in de Zuid-Afrikaanse stad trok ook de aandacht van de internationale pers. Lieve Leroy, een Belgische die momenteel in Zuid-Afrika woont, houdt een blog bij in De Standaard en schreef daar onder meer het volgende:

“’It’s time’ (de organisatie) heeft met verschillende landbouwers, net buiten Bloemfontein, afspraken gemaakt om hun grasland ter beschikking te stellen. Aan de ene kant stond een gigantisch podium. Op geregelde afstanden geluidsversterking zodat iedereen alles kon volgen. Aan de andere kant van de invalsweg, was een tijdelijke camping opgezet. Vele mensen waren al donderdag en vrijdag aangekomen. Er werden boorgaten geboord om zo een massa van water te voorzien. Er werden 1000 toiletten en balen wc-papier aangereden”.

Boegbeeld van het evenement was Angus Buchan, een bekende televisiepredikant en trekker van de populaire beweging ‘Faith like Potatoes’ (genoemd naar het boek dat hij geschreven heeft). Op zijn website schrijft hij: “We zijn het moe dat mensen het recht in eigen handen nemen. We roepen de Heer aan om gerechtigheid, vrede en hoop te brengen in ons geliefde Zuid-Afrika”. Hij had iedereen opgeroepen om alle andere afspraken af te zeggen en voorrang te geven aan het gebedsgebeuren in Bloemfontein. “Ik geloof echt dat dit de laatste kans is die we in Zuid-Afrika hebben om de normale toestand terug te krijgen in ons land”.

Leroy: “Het gaat hier om veel mensen, Heel veel mensen. Mensen van allerlei slag, verschillende kerken, verschillende kleuren, verschillende politieke voorkeuren ook. Allemaal christenen, zeggen ze”. Haar mening over Buchan: “Hij gaat het politiek discours uit de weg, maar het is duidelijk dat de mensen die gehoor geven aan de oproep bezorgd te zijn om de politieke toestand waarin dit land zich bevindt, om de criminaliteit, de ongelijkheid, de financiële crisis, … Dat is de ideale voedingsbodem voor zijn populariteit en beweging”.

Voor buitenstaanders blijft een gebedsdag een moeilijk te begrijpen activiteit. Leroy heeft blijkbaar ook moeite om het gebeuren te duiden: “De mensen die hier vandaag bijeenkwamen geloven in de kracht van gebed. Daar kan men het mee eens zijn of niet. Dit soort gebeurtenissen brengt mensen samen, over de traditionele grenzen van kleur, klasse, geslacht, rijkdom. Dat is wellicht belangrijk in dit land, maar de beweging achter de biddag doet vragen rijzen. Veel vragen”.

We mogen er van uit gaan dat wie werkelijk de kracht van gebed kent, die dag ook veel antwoorden gekregen heeft …

(bronnen: Herald Live, De Standaard, website Angus Buchan)

 

Nieuwsbrief