slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

De grootste minderheid

LogoGenGkleurLRIn haar meeste recente nieuwsbrief zet Gemeenten en Gehandicapten een aantal feiten over mensen en handicap op een rij. Het is een greep uit een lijst die gepubliceerd werd door de Verenigde Naties. Enkele opmerkelijke wetenswaardigheden die doen nadenken:

Ongeveer 10 procent van de wereldbevolking - 650 miljoen mensen – leeft met een handicap. Ze vormen de grootste minderheid in de wereld. Dit cijfer neemt volgens de Wereldgezondheidsorganisatie toe als gevolg van bevolkingsgroei, medische vooruitgang, vergrijzing.Tachtig procent van de personen met een handicap leeft in ontwikkelingslanden.

In de landen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) ligt het aantal personen met een handicap significant hoger bij bevolkingsgroepen met een lager opleidingsniveau, aldus het Secretariaat van de OESO.

 

Gemiddeld leeft 19% van de laaggeschoolde mensen met een handicap, bij hoger geschoolden is dat 11%. In de meeste OESO-landen komen handicaps meer voor onder vrouwen dan onder mannen. Daarmee zijn vrouwen dubbel benadeeld: zij worden uitgesloten op basis van hun handicap én hun sekse.

Volgens UNICEF is 30% van alle straatkinderen gehandicapt. De sterfte bij kinderen met een handicap kan oplopen tot 80% in landen waar de algehele kindersterfte onder 5 jaar tot onder de 20% is gedaald, stelt het ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking van het Verenigd Koninkrijk, dat er nog aan toevoegt dat het in sommige gevallen is alsof kinderen worden ‘weg geschoffeld’. 

Uit vergelijkend onderzoek naar wetgeving in verband met handicap blijkt dat in slechts 45 landen antidiscriminatiewetten en andere specifiek op handicap gerichte regelgevingen van kracht zijn.

Gemeenten en Gehandicapten vzw vraagt zich af hoeveel mensen in ons land op een of andere manier met een handicap te maken hebben. De VN spreek over 10 – 15 procent van de bevolking, maar houdt daarbij niet echt rekening met de getroffen familieleden. Mocht dat wel gebeuren, dan zouden we wellicht over ¼ van de Belgische bevolking kunnen spreken. 

Gemeenten en gehandicapten streeft naar een grotere integratie van gehandicapten in de kerken en stelt de vraag: “Hoe kunnen we leiders en gemeenteleden begeleiden naar een houding van minder paternalisme en meer inclusie?”. Jammer genoeg lijkt het zo dat ‘de wereld’ meer aandacht heeft voor mensen met een handicap dan de kerken en gemeenten. Vandaar de vraag: “Hoe kunnen wij beelddragers worden in onze houding naar mensen met een handicap en hun familie of begeleiders/hulpverleners?”

Sinds 2002 bestaan er Bijbelclubs (voor verstandelijk gehandicapte jongeren en volwassenen). Die zijn zo opgezet dat een plaatselijke kerk zich opstelt als gastgemeente. Een Bijbelclub bedient de gehandicapten in de hele regio, zonder onderscheid te maken van welke denominatie ze afkomstig zijn.

Meer informatie over het werk van Gemeenten en gehandicapten is te vinden op de website van GenG. 

 

Nieuwsbrief