slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

We zullen er voor moeten vechten …

ARDILaunch09TimmermansFransEuropa strijdt tegen discriminatie

De voorbije jaren heeft het Europees Parlement een groeiende aandacht getoond voor de discriminatieproblematiek. De vluchtelingencrisis heeft opnieuw aangetoond hoe moeilijk het is om mensen uit een andere cultuur, en zeker met een andere huidskleur, op gelijke voet te behandelen. Vorig jaar nam een aantal Europarlementsleden het initiatief om ARDI op te richten, de Anti-Racism and Diversity Intergroup. Een intergroup is een samenwerkingsverband van politici die, ongeacht hun politieke kleur, een specifiek doel willen bereiken. Van bij de oprichting kreeg de groep de volle steun van Eurocommissaris – en eerste ondervoorzitter van de Europese Commissie – Frans Timmermans. In een gesprek dat InterCom met hem had direct na afloop van de ‘lancering’ van ARDI, toonde hij zich vastberaden om tegen de toenemende discriminatie in te gaan: “Ik ben militant en dat is bewust omdat er een hoop aan de hand is in Europa en het meeste is niet goed”. 

 

In zijn speech ter gelegenheid van de lancering van het initiatief verklaarde Timmermans ARDI te verwelkomen als een belangrijke bijdrage om het hoofd te bieden aan een van de grootste uitdagingen van onze (en de volgende) generatie, namelijk de discriminatie. In het Europa van vandaag wordt diversiteit als positief omschreven, maar tegelijk als een bedreiging beschouwd: “Als de zaken slecht gaan, worden we bang voor diversiteit, we zien er de gevaren van. De geschiedenis maakt duidelijk dat er al heel snel gezocht wordt naar een zondebok wanneer er iets fout loopt. Anderen krijgen de schuld van onze problemen. Traditioneel zijn het vooral de Joden die daar van te lijden hebben gehad”. 

Als mensen bang zijn, dan zoeken ze een bepaalde bevestiging zodat ze de indruk krijgen dat hun angst terecht is. Timmermans verwees daarbij naar de gebeurtenissen op Oudejaarsavond van 2015 in Keulen, toen een aantal vrouwen werd lastig gevallen door vreemdelingen. Vrijwel direct werd de vinger gewezen naar asielzoekers als een bedreiging van onze samenleving. Overal gingen er stemmen op die duidelijk wilden maken dat Europa bedreigd werd door mensen van een andere achtergrond en met een ander geloof, die het doel hadden onze maatschappij te ondergraven. “Wat ik wil duidelijk maken is dat wanneer we er niet in slagen mensen van goede wil samen te brengen om zich over dit probleem te buigen, we ook niet succesvol zullen zijn in het bestrijden van de ‘hate-speach’ die we overal op de sociale media tegenkomen. En als je niet reageert wanneer tijdens een voetbalwedstrijd een voetballer van Afrikaanse origine wordt behandeld alsof die een aap is, dan wordt het binnen de kortste keren als acceptabel beschouwd. Als we ons niet uitspreken tegen antisemitisme of tegen moslimhaat, dan zullen die dingen vroeger of later aanvaardbaar worden. Als we de intentie hebben om het proces van ontmenselijking te stoppen, dan kunnen we dat gevecht winnen. Wanneer we echter het feit aanvaarden dat sommige mensen als minder menselijk worden bekeken, omdat die een andere achtergrond of een verschillend geloof hebben, dan zullen we de strijd verliezen”. 

ARDI heeft zich tot doel gesteld om de gelijkheid van alle rassen te promoten, racisme tegen te gaan en instructies over non-discriminatie te voorzien voor alle medewerkers van het Europese Parlement. De groep richt zich op al het parlementaire werk op het vlak van rassengelijkheid en strijdt tegen iedere vorm van discriminatie die gebaseerd is op raciale of etnische verschillen, godsdienst of overtuiging of nationaliteit, al dan niet gepaard gaand met discriminatie op grond van geslacht of leeftijd.

Het afgelopen jaar ontwikkelde de intergroup een reeks activiteiten, zoals een Actiedag tegen Antisemitisme en Moslimhaat, net voor de zomer. Dat ging in samenwerking met onder andere de Werkgroep Antisemitisme van het Europees parlement, de Europese Unie van Joodse studenten en de Europese Dienst voor  Externe Actie. Op de dag waren naast veel Europarlementsleden ook beroepsmensen uit de mediawereld aanwezig evenals een aantal vertegenwoordigers uit de moslimwereld. Sajjad Karim, ondervoorzitter van ARDI, verklaarde: “Deze gezamenlijke actiedag is een belangrijke oefening in het tot stand brengen van het bewustzijn omtrent de portrettering van moslims in de media. Dat we zoveel belanghebbenden kunnen samenbrengen, draagt bij tot een vruchtbare discussie. Na de recente laffe aanslag in Manchester is het meer dan ooit noodzakelijk dat we hate-speech bestrijden en ingaan tegen bevooroordeelde verslaggeving over groepen in de gemeenschap die het slachtoffer zijn van racisme, discriminatie en intolerantie. Tegelijk moeten we er voor zorg dragen dat de vrijheid van meningsuiting niet in gevaar komt. Ik hoop dat het debat van vandaag daar toe bijdraagt. 

Tijdens de actiedag werd ook een nieuwe publicatie voorgesteld van de ‘Office for Democratic Institutions and Human Rights’ (ODIHR) getiteld ‘Antisemitische haatmisdrijven begrijpen en de veiligheidsbehoefte van de Joodse Gemeenschappen aanpakken – een praktische gids’, waarin een aantal praktische tips worden gegeven waarmee overheden de problematiek kunnen aanpakken.

Mairead McGuinnes; eerste ondervoorzitter van het Europese Parlement, zei: “Wat betreft de Joodse gemeenschappen van vandaag, zien we dat respect voor hun menselijke waardigheid – een van de fundamentele Europese waarden – jammer genoeg op veel plaatsen en op veel manieren ontbreekt. E moeten dit aanpakken door onderwijs, door communicatie en ons te richten op groepen die antisemitische ideeën hebben. Tegelijk moeten we ervoor zorgen dat de autoriteiten de noodzakelijke maatregelen nemen om de veiligheid van onze Joodse gemeenschappen te beschermen”.

Frans Timmermans maakt zich zorgen over de huidige situatie in Europa, en dat verklaart ook het belang dat hij hecht aan de werking van ARDI: “Ik ben bezorgd over de toename van het antisemitisme, over de angst die er is voor moslims, over de discriminatie van mensen met een godsdienst of juist zonder godsdienst. Groepen worden binnen Europa tegen elkaar opgezet en daar maak ik mij zorgen over”.

Gaat de Europese Unie daar iets aan veranderen?

“Ik vind dat we daar iets aan moeten doen, dat hoort tot mijn taken en ik zal daar voor blijven vechten”.

Is dat een kwestie van wetgeving of van mentaliteit?

“We lossen dat niet alleen met wetgeving op. Soms zal een bepaalde wetgeving nodig zijn, bijvoorbeeld bij de bestrijding van ‘hate-speech’, maar meestal gaat het vooral om het bewust worden omdat ik er zeer van overtuigd ben, dat 80 procent – zo niet meer – van de Europeanen geen racisme wil, geen discriminatie wil en juist een groot voorstander is van tolerantie”.

Waarom kan het racisme dan toch blijven groeien?

“Het racisme kan blijven groeien als mensen de andere kant uitkijken en als mensen vrezen voor hun toekomst, hun identiteit en dat is toch wel erg aanwezig in de Europese samenleving. We hebben behoefte aan wat meer zelfvertrouwen, wat meer actieve tolerantie, dus niet wegkijken, maar betrokken zijn, dat is wat we nodig hebben”.

Het verschilt wel van land tot land?

Timmermans: “Ja, er zijn landen die meer problemen op dit vlak hebben, er zijn landen die totaal nog geen ervaring hebben, er zijn andere landen die wel veel ervaring hebben, soms goed, soms slecht; De verschillen zijn groot, maar ik blijf optimistisch, maar ook militant. Dit gaat niet vanzelf, hier zullen we voor moeten vechten”.

 

 

 

Nieuwsbrief