slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

25.500 kg voedsel

InterCom170922 TearfundOegandaHoewel de dramatische toestand lang niet altijd in het nieuws komt, duurt de hongersnood in Oost-Afrika nog altijd voort. Tearfund werkt al jaren samen met de organisaties Creed Africa en New Lease of Life for Uganda, en heeft de afgelopen maanden veel inspanningen gedaan om hulp te verlenen. In Orisai, een armafgelopen dorpje in noordoost Oeganda, slaat de hongecrsis genadeloos toe. Dieren sterven en mensen zijn in staat alles te eten wat ze maar kunnen vinden: wilde balderen, boomstronken, insecten…

 

Tearfund heeft verschillende bedragen geschonken aan dit zwaar getroffen dorp. In eerste instantie kon daarmee 5000 kilo bloem worden aangekocht. Met een gift van 15.000 euro werden er een reeks voedselpakketten gekocht, en uiteindelijk konden meer dan 3000 gezinnen een maand lang overleven. In totaal werd er meer dan 25.500 kg voedsel verdeeld onder de meest kwetsbare gezinnen. 

Uiteraard wordt er getracht om ter plaatse ook voedsel te produceren. Het mooie van de vrouwen in Orisai is dat zij zich blijven inzetten om hun eigen stukje land te bewerken. De <aarde van een vrouw hier in de gemeenschap wordt gemeten aan de hoeveelheid voedsel die ze kan oogsten. Toch is het werk dat de vrouwen verrichten op hun land sterk afhankelijk van de hoeveelheid regen die er valt. In de afgelopen periode viel er regen dus is er hoop op een goede oogst.

Naast het directe voedselhulpprogramma wil Tearfund ook op langere termijn voedselzekerheid blijven garanderen, zodat de dorpelingen op een duurzame manier worden geholpen. Hierdoor zullen ze in staat zijn zich weerbaarder te maken voor de moeilijke omstandigheden waarmee ze vaak te kampen hebben. Omdat de mensen sterk afhankelijk zijn van de hoeveelheid regen die er valt, ondersteunt Tearfund het irrigatieproject van Creed. 

Wie meer wil weten over de hulpverleningsprojecten in Oeganda, kan terecht op de website van Tearfund  www.tearfund.be

 

Nieuwsbrief