slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Geld maakt niet gelukkig zolang je er niet teveel van hebt

Of te weinig. Dat concluderen Amerikaanse wetenschappers.

(De bijbel geeft die wijsheid ons al enkele duizenden jaren: 1 Tim 6: 7-10
7  Wij hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen.
Wij hebben voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee zijn.
9  Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan.
10  Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven, zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed berokkend.
H.S. redactie)

De onderzoekers – verbonden aan Purdue University – zochten uit welk inkomen mensen wereldwijd gelukkig maakt. Ze bogen zich daartoe over gegevens van de Gallup World Poll: een enquête uitgevoerd onder meer dan 1,7 miljoen mensen, woonachtig in 164 landen. Deze mensen werd onder meer gevraagd naar hun inkomen, welzijn en de mate waarin ze tevreden waren met hun leven.

 

Over de genoemde bedragen
De bedragen zijn per persoon. “Dus voor een familie liggen ze nog hoger,” aldus Jebb. Daarnaast zijn de genoemde bedragen een wereldwijd gemiddelde. Zoom je in op specifieke regio’s dan zie je dat het ultieme inkomen van plek tot plek verschilt: in rijkere gebieden lag het ultieme inkomen voor levensevaluatie bijvoorbeeld hoger.

75.000 dollar
Op basis van de uitgebreide dataset moeten de onderzoekers concluderen dat geld tot op zekere hoogte gelukkig maakt. “Er is veel discussie over de vraag op welk moment geld niet langer van invloed is op je welzijn,” vertelt onderzoeker Andrew Jebb. “Wij ontdekten dat het ideale inkomen 95.000 dollar (ongeveer 75.000 euro, red.) is voor levensevaluatie en 60.000 tot 70.000 dollar (48.000 tot 56.000 euro, red.) voor emotioneel welbevinden.” Bij emotioneel welbevinden moet je denken aan je emoties van dag tot dag, terwijl levensevaluatie meer gaat over de mate waarin je tevreden bent met je leven tot dan toe. Wat dat laatste betreft, stellen we onszelf vaak hogere doelen en zijn we sterker geneigd onze eigen situatie met die van anderen te vergelijken, vandaar dat het ultieme inkomen dat daarbij hoort ook wat hoger ligt.

Hoger inkomen?
Maar hoe zit het dan wanneer je meer verdient dan het ultieme inkomen? Ook daar hebben de onderzoekers natuurlijk naar gekeken en ze ontdekten dat een hoger inkomen samenhangt met een lager welbevinden. Ook zijn mensen die meer verdienen doorgaans minder tevreden met hun leven. De onderzoekers denken dat wel te kunnen verklaren. Ze stellen dat geld tot op zekere hoogte belangrijk is, bijvoorbeeld voor basale behoeftes (zoals het kopen van voedsel en kleding), het verkrijgen van comfort en misschien zelfs het aflossen van leningen. Maar als je met je inkomen in al die behoeftes kunt voorzien en dan nog geld overhoudt, kan er ruimte ontstaan voor andere verlangens – zoals het kopen van nog duurdere spullen of het verlangen om – net als andere mensen die je kent – nog meer te verdienen. En die verlangens tasten het welbevinden aan. “Op dat punt vragen mensen zich af: ‘Hoe doe ik het over het algemeen?’ en ‘Hoe doe ik het in vergelijking met anderen?’. Die kleine afname in welbevinden brengt het welbevinden van deze mensen dichter bij dat van mensen die net iets minder verdienen, misschien ook wel door de kosten die hogere inkomens met zich meebrengen.”

Het onderzoek is interessant. “De resultaten handelen over een veel groter vraagstuk dat draait om geld en geluk in verschillende culturen. Geld is slechts een onderdeel van wat ons echt gelukkig maakt en wij leren steeds meer over de beperkingen ervan.”

Nieuwsbrief