slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Een kwartier voor Europa

InterCom180228 CanopyOfPrayerEuropa bepaalt steeds meer de wetten van ons land en de regels voor ons dagelijkse leven. Dat heeft z’n voor en z’n nadelen. Soms doet dat ons de wenkbrauwen fronsen, maar de Europese eenmaking heeft ook als gevolg dat christenen over de landsgrenzen heen steeds meer gaan samenwerken en de krachten bundelen. Als Paulus de gelovigen opdraagt om voor de overheden te bidden (1 Tim. 2:1-2), houdt dit ook het Europese niveau in. De beleidsmakers van de Europese Unie hebben zonder twijfel gebed nodig, gezien de vele crisissen en de stuurloosheid waarin ons continent zich bevindt. De EU heeft als 'machtsblok' (510 miljoen inwoners!) veel invloed op de rest van de wereld. Je kunt het een geestelijke roeping noemen! In haar identiteit zit veel christelijk erfgoed, vermengd met humanistische waarden. Maar deze roeping kan alleen vastgehouden worden door Gods genade, en door het geloof, het gebed en de moed van christenen, als het Lichaam van Christus in Europa.

 

Op de bres

Daarom is het essentieel dat wij onze plaats innemen en mee op de bres staan voor de koers die ons continent zal varen. Maar hoe bid je dan voor Europa? Een Europees netwerk, de 'European Union of Prayer' (www.euofprayer.eu), houdt zich hier al jaren mee bezig en heeft heel wat expertise opgebouwd. Elk half jaar houden ze, sinds 2006, een gebedsconferentie in het land dat het voorzitterschap van de EU uitoefent. Ortwin Schweitzer uit Duitsland is al jaren de drijvende en bekwame kracht hierachter, maar het team bestaat uit gebedsleiders uit 15 landen. Recent is de organisatie gestart met een 'canopy of prayer': een 'koepel' of een 'baldakijn' van gebed over Europa. De visie is om een 24/7 gebedsbedekking op te richten van onophoudelijke voorbede voor Europa. Concreet wordt aan bidders gevraagd een kwartier per week voor de opgegeven onderwerpen te bidden. Mensen uit alle Europese landen, uit alle kerken, gemeenten en bedieningen, van alle leeftijden, mannen en vrouwen, slaan de handen in elkaar voor dit initiatief.

Hiervoor zijn mensen vereist die bereid zijn standvastig en trouw te zijn in gebed voor deze zaak. Dus: als Europa u na aan het hart ligt, en u bereid bent elke week een kwartier voor Europa te bidden, geleid door de gebedsbrief, meld u dan aan en laat u inschakelen bij deze groeiende gebedsbeweging. 

De website is in volle ontwikkeling, en de bedoeling is om ze actief te hebben in alle Europese talen (dit is al gedeeltelijk het geval).

Op de website kan je je

(1) opgeven om de e-mailnieuwsbrief te ontvangen met regelmatige updates, en kan je je

(2) opgeven voor een specifieke tijd (15 minuten) om te bidden voor Europa.

Verandering

Wanneer christenen gaan bidden, verandert er altijd iets. Eén van de achtergronden van dit initiatief is dan ook het geloof in "Verandering in Europa". Maar de diepste beweegreden is de visie dat Europa aan Christus toebehoort. "Europa zal gered worden," zo geloven velen, omdat dat Gods wil is.

Ignace Demaerel, Gebedsnetwerk.be 

 

Nieuwsbrief