slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Een digitale Uitdaging …

InterCom180404 UitdagingDe Nederlandse Stichting Uitdaging stelt zich ten doel christenen op te bouwen in hun geloof, hen te bemoedigen en te informeren. Zo mogelijk wil men ook niet-christenen iets meegeven van de bijbelse boodschap van verlossing in Jezus Christus. Al verschillende decennia wordt daartoe het blad Uitdaging uitgegeven. Enkele jaren terug kreeg de krant er een website bij, die dagelijks nieuws publiceert. Met Pasen verscheen er ook een volledig digitale versie van het blad. Daarmee wil de uitgever een groter publiek (en vooral ook meer jonge mensen) bereiken. Leo Habets: “We doen dit in de eerste plaats omdat het leven steeds digitaler wordt. Dat betekent ook dat het Evangelie via de nieuwe media aangeboden moet worden. In de tweede plaats is een digitale uitgave veel goedkoper dan een gedrukte krant, terwijl de inhoud gelijk blijft. Dat betekent overigens niet dat we gaan stoppen met de gedrukte krant. Een paar keer per jaar blijven abonnees naast deze digitale krant ook de gedrukte krant ontvangen. In de derde plaats kunnen wij de digitale krant frequenter uitgeven. Ons doel is om Uitdaging weer iedere maand te gaan aanbieden”.

 

“Het zal even wennen zijn, maar we hebben alles zo gemaakt dat u intuïtief heel gemakkelijk uw weg zult vinden in deze krant”, laat Uitdaging weten. In de digitale uitgave zijn de vertrouwde rubrieken van de krant terug te vinden: nieuws, Bijbelstudie, relatie, bemoediging,  recensies en thema. Wat dat laatste betreft vinden we in de nieuwe editie een artikel van uitgever Habets met als titel met ‘mijn worsteling met homoseksualiteit’, waarin hij de seksuele relatie met mensen van hetzelfde geslacht bekijkt vanuit biologisch maar ook vanuit Bijbels standpunt. Hij stelt vast dat de westerse samenleving er nu heel andere normen op nahoudt dan vroeger: “Iedereen die homoseksualiteit niet kan accepteren als een normale samenlevingsvorm wordt om haar of zijn mening gediscrimineerd. En daar ligt mijn probleem. Gebaseerd op mijn persoonlijke instelling, de biologische realiteit en datgene wat de bijbel ons voorhoudt, kan ik homoseksualiteit, ook bij een oprechte liefde tussen mensen van hetzelfde geslacht, niet als een normale samenlevingsvorm zien en accepteren. De vraag is dan: hoe moet ik hiermee omgaan”. Leo Habets heeft het dan over de omgang met mensen uit zijn familie en kennissenkring die openlijk homoseksueel zijn. In een ander artikel wordt ingegaan op het actuele thema van christenen en genderneutraliteit.

InterCom180404 Uitdaging4In de rubriek ‘Bijbelstudie’ stelt Marco van Putten de vraag: wat is eeuwig leven? Peter de Haan schrijft: ‘Big brother komt steeds dichterbij’ en denkt daarbij aan het systeem dat auto’s in staat stelt automatisch de hulpdiensten waarschuwt bij een ongelijk en dat sinds eind maart voor iedere nieuwe auto verplicht is. Nemen robots ons leven over en hoe moeten we dat vanuit Bijbels standpunt bekijken? Wanneer we deze ontwikkelingen volgen, dan komen er vrijwel automatisch associaties naar boven met wat we als de ‘eindtijd’ beschouwen: “Als je leest dat de wereld wordt klaargemaakt voor de heerschappij van de antichrist, dan leidt dat bij sommigen tot angst”. Daartegenover vinden we dan in de rubriek ‘bemoediging’ een artikel met als titel ‘Hij maakt alle dingen nieuw’, waarin Leo Habets openhartig schrijft over het omgaan met de diagnose ‘darmkanker’ die hij vorig jaar te horen kreeg: “Eerlijk gezegd heb ik geen idee waarom mij dit alles overkomt. Wat ik echter wel weet is dat ik geborgen ben in mijn God”.

InterCom180404 UItdaging2Onder de hoofding ‘nieuws’ komen we het verhaal tegen van Rebekka Verheij, die momenteel een opleiding volgt bij MAF (Missionary Aviation Fellowship) om zo de eerste vrouw uit Nederland te worden die ‘bushpilote’ is. Een sportief gesprek is er met Iris Slappendel die twaalf jaar lang profwielrenster was. Haar carrière bracht jaar een aantal successen, maar ze zag ook de misstanden in haar sport. Tenslotte is er ook een interview met Guy Cauwels over zijn bediening in de Brusselse Nortonhuizen als voltijds voorbidder. Uiteindelijk wil Uitdaging een blad voor Nederland en Vlaanderen zijn, vandaar dat ook nieuws uit ons land aan bod komt.

Een abonnement op Uitdaging (digitale versie én krant) is gratis. Meer info op www.uitdaging.nl.

Om het blad voortaan zelf rechtstreeks te ontvangen, kan men hier online inschrijven.

 

 

 

 

 

https://mailchi.mp/45f98bb1a086/uitdaging-digitaal?e=5775dbb3e0

Nieuwsbrief