slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Nacht van Gebed

InterCom180521 NachtVanGebedOpen Doors heeft een schat aan informatie over vervolgde christenen. Maar informatie verzamelen is niet voldoende. Wat de christenen die vanwege hun geloof verdrukt worden het hardst nodig hebben, is gebed. Daarom organiseert Open Doors allerlei gebedsactiviteiten, waaronder de jaarlijkse Nacht van Gebed. Dit jaar gaat die door in de nacht van 1 op 2 juni. Het gebed is met opzet ’s nachts, omdat veel vervolgde christenen het juist dan erg moeilijk hebben. 

Duizenden christenen in Nederland en Vlaanderen doen ook dit jaar weer mee aan de Nacht van Gebed. Aan de hand van filmpjes, verhalen en concrete gebedspunten bidden ze voor hun vervolgde geloofsgenoten uit diverse landen. 

Een land dat dit jaar in het bijzonder in de kijker staat is Nigeria. Boko Haram-strijders en Fulani-herders zijn twee grote aanjagers van vervolging voor christenen in het noorden en  midden van het land. De kerk merkt echter ook dat het geweld toeneemt en langzaam doordringt in het zuiden. Christenen met een moslimachtergrond zijn hun leven vaak niet zeker: ze worden sterk onder druk gezet om terug te keren naar de islam. Steeds meer christenen uiten hun geloof niet meer in het openbaar uit angst om vermoord te worden.

In de Centraal-Aziatische landen zijn het de jonge en bloeiende kerken die meer en meer ondergronds gaan. De overheden van deze landen zien deze jonge kerken als een bedreiging voor hun macht. Christenen worden daarom gearresteerd en krijgen soms hoge boetes. De politie doet regelmatig invallen tijdens diensten, waarbij de aanwezigen worden gefilmd. Zij moeten vervolgens uitleggen waarom ze in de dienst waren. De wetten worden steeds strenger: zo mogen er geen Bijbelverhalen meer verteld worden aan kinderen onder de 18 jaar. 

In Eritrea accepteert de traditionele orthodoxe kerk geen andere denominaties. De overheid maakt het voor met name de protestanten lastig om gebruik te maken van de sociale voorzieningen. Door de jaren heen zijn er duizenden christenen gearresteerd en voor kortere of langere tijd gevangen gehouden. Sommigen worden gevangengezet in scheepscontainers. Anderen worden vermoord of moeten dwangarbeid verrichten. Ook in 2017 zijn veel christenen uit het land weggevlucht. Ze kiezen de vaak dodelijke emigratieroutes door Soendan en Libië. Velen van hen zijn onderweg omgekomen of vielen ten prooi aan mensenhandelaars.

Indonesië komt de laatste tijd regelmatig in het nieuws vanwege bloedige bomaanslagen. Gelukkig kan de meerderheid van de christenen in het land ongestoord kerkdiensten vieren. Kerken moeten wel officieel toestemming vragen aan de overheid, al zijn de voorwaarden daarvoor streng en de procedures duren lang. Een kerk kan zomaar door de lokale overheid gesloten worden. Maar vooral christenen met een moslimachtergrond worden sterk vervolgd. 

Landen waar de godsdienstvrijheid steeds meer onder druk staat zijn bijvoorbeeld India en Kameroen. In Vietnam worden christenen bestempeld als verraders. 

Open Doors staat op de bres voor vervolgde christenen. Waar de kerk zwak is door (dreigende) vervolging, wil de organisatie haar versterken. Daarom roept Open Doors de christenen op om deel te nemen aan de Nacht van Gebed. In Vlaanderen gaat de nacht door in onder andere Beveren, Brugge, Geluwe, Genk, Turnhout, Nieuwpoort, Zwevegem, Hoboken en Herentals. Meestal duurt die van 22:00 u. tot 06:00 u., maar plaatselijk kan daar van afgeweken worden. Om de juiste locaties en tijdstippen te weten, kijk op de website van Open Doors  https://www.opendoors.nl/nacht/locaties

 

Nieuwsbrief