slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Meer kwaad dan goed?

InterCom180622 MeerKwaadDanGoedOnderzoeksbureau IPSOS heeft een wereldwijde bevraging gedaan naar de houding van mensen ten opzichte van religie. 17.401 volwassenen uit een twintigtal landen kregen zes stellingen voorgelegd: 

- Religie doet meer kwaad dan goed in de wereld

- Mijn religie definieert mij als persoon

- Ik voel mij helemaal op mijn gemak in het gezelschap van mensen met een andere religieuze overtuiging dan ikzelf

- Ik verlies het respect voor mensen wanneer ik ontdek dat ze niet-religieus zijn

- Religieuze mensen zijn betere burgers

- Religieuze praktijken zijn een belangrijk onderdeel voor het morele leven van burgers in mijn land.

De uitslagen van het onderzoek zijn nog al uiteenlopend en lijken niet altijd consequent, maar er zijn op z’n minst een aantal duidelijke tendensen te bespeuren. België was een van de landen waar het onderzoek doorging en ons land onderscheidt zich op een aantal vlakken. 

 

Een derde van de Belgen ziet religie als een belangrijke component voor het morele leven van de landgenoten. Achttien procent is van mening dat religieuze mensen betere burgers zijn. In vergelijking met andere landen zijn die cijfers eerder laag: in landen als India en Zuid-Afrika lopen die op tot in de zeventig procent. De Ipsos-studie die de naam ‘Global views on Religion’ meekreeg, toont aan dat een meerderheid van de Belgen vindt dat moraliteit en het vormen van waarden en normen niet samenhangen met religieuze overtuigingen. Anders gezegd: veel mensen zien geen verband tussen godsdienst en de overtuiging wat goed of slecht is.

Als we de houding van de ondervraagde personen wereldwijd bekijken, dan valt het op dat de meerderheid religie respecteert en openstaat voor diverse overtuigingen. Dat vertaalt zich niet altijd in een tolerante houding bij godsdienstige en maatschappelijke overheden, maar het is wel een aanwijzing dat er over het geheel genomen toch een behoorlijke verdraagzaamheid is. India is bij deze stelling een duidelijke uitzondering.

Op een van de stellingen laat België een duidelijke uitschieter zien: geconfronteerd met de uitspraak ‘religie doet meer kwaad dan goed’, antwoordt 68 procent het daar mee eens te zijn. Daarmee is ons land een duidelijke koploper: wereldwijd is het percentage 49 procent, en Japan toont het andere uiterste met 26 procent. In België wordt de houding wellicht geïnspireerd door de schandalen die de laatste jaren de Rooms-Katholieke kerk hebben geteisterd, en ook de aanslag van 2016 in Brussel zullen een rol gespeeld hebben. 

Aangezien het onderzoek in een beperkt aantal landen werd uitgevoerd, is het onvoldoende representatief. Zo was er geen enkel Arabisch land betrokken bij het invullen van de vragenlijst. De kans is groot dat het beeld daardoor vertekend wordt.  Maar de enquête bevestigt wel de perceptie dat België een sterk geseculariseerd land is, waar religie steeds verder naar achter wordt gedrongen. Men kan natuurlijk discussiëren over de vraag wat nu precies met ‘religie’ bedoeld wordt – ook in christelijke kringen heeft het begrip soms een kwalijke klank. Toch is het duidelijk dat alles wat met geloof te maken heeft, geen grote prioriteit meer heeft. Wat dat betreft bevestigt dit onderzoek dat België een duidelijk ‘zendingsveld’ is, als het aankomt op de verspreiding van het evangelie. 

(bronnen: IPSOS, The Huffington Post, DeMens.nu)

 

Nieuwsbrief