slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

‘Bekeerd’ in de gevangenis

Gevangenis01De tijd die gevangenen in de cel doorbrengen is niet alleen bedoeld als straf, maar ook als een mogelijkheid om tot inkeer te komen. In ons rechtssysteem kennen we de ‘correctionele rechtbank’, een term die suggereert dat iemand die een misdrijf gepleegd, nog vatbaar is voor ‘correctie’. Er zijn veel verhalen bekend van mensen die in de gevangenis het goede nieuws van Christus gehoord hebben en hun leven op een ander spoor hebben gezet. Aan de andere kant gebeurt het ook dat gedetineerden juist achter de muren helemaal het verkeerde pad op gaan. Een probleem dat zich in de Belgische gevangenissen de laatste jaren steeds vaker voordoet, is de radicalisering – specifieker gezegd: misdadigers die een fanatieke vorm van islam aan gaan hangen en na hun vrijlating het geweld niet schuwen. De discussie hierover laaide weer op toen eind mei een ex-gevangene in Luik 3 mensen doodschoot en wellicht nog meer slachtoffers had willen maken. Human Rights Without Frontiers bestudeerde het fenomeen en zocht naar oplossingen.

De dader van de aanslagen in Luik heette Benjamin Herman – de naam maakt duidelijk dat het niet iemand van Arabische oorsprong is. Een ‘gewone Belg’, geboren in 1982, zijn ouders waren geen moslims. Tegelijk ook niet ‘gewoon’, want zijn strafblad vermeldde zaken zoals overvallen, geweldplegingen en drugshandel. Hij was veroordeeld tot een gevangenisstraf en met het oog op zijn definitieve vrijlaten was hij al verschillende malen met penitentiair verlof geweest. Dat was altijd goed gegaan tot op de fatale dag, eind mei. Achteraf bleek dat Herman geradicaliseerd te zijn door een zekere Fouad B, die al verschillende keren veroordeeld was voor gewelddadige overvallen. Hij was afkomstig Verviers, de plaats waar nog niet zo lang geleden een extremistische cel ontmanteld werd.

Het is al langer bekend dat er nauwe banden zijn tussen raciale moslims die pro-jihad beweren te zijn en criminelen. Normaal gezien gaat het om twee heel aparte werelden, maar de twee ontmoeten elkaar in de gevangenis. Benjamin Herman kreeg belangstelling voor de islam toen hij in de cel zat. Binnen de kortste keren bad hij vijf maal per dag, en hij hield ook de Ramadan.

Bekeerd tot een dodelijke ideologie
Als gevangenen gerekruteerd worden om een islamistische ideologie aan te hangen, is dat niet om betere burgers, echtgenoten, vaders, of wat dan ook te worden. Integendeel, ze beginnen een gedachtegoed te verspreiden dat draait rond haat, segregatie, uitsluiting en geweld. De islam wordt daarvoor misbruikt en het zijn de zwakheden van de medegevangenen die gebruikt worden om mensen om te keren in tijdbommen en zelfmoordterroristen, die de boodschap van de Islamitische Staat (IS) beginnen te verkondigen zodra ze uit de gevangenis zijn.

Cipiers verklaren dat het profiel van de gevangenispopulatie veranderd is. Vroeger waren het bendeleiders die hun wil probeerden op te leggen aan hun medegevangenen. Hun plaats is nu ingenomen door islamitische criminelen die anderen willen dwingen om zich te houden aan de regels van hun ‘geloof’. In sommige gevangenissen vormen moslims de meerderheid en leggen ze van daaruit hun wil op. De dominantie kan verschillende vormen aannemen, maar het doel is altijd hetzelfde.

Isolatie?
De bewakers in de gevangenissen geven toe dat het heel moeilijk is om signalen van radicalisering waar te nemen. Het gaat altijd om gematigde moslims, of mensen die helemaal geen moslim zijn. Het is van rechtswege verboden om gesprekken tussen gevangenen af te luisteren. Daarbij spreken veel gevangenen Arabisch, of een andere vreemde taal, onder elkaar, zodat op die manier ook moeilijk is om vast te stellen waar ze het over hebben. Als mensen zich plotseling sterk aan de moslimrituelen gaan houden, kan dat de wenkbrauwen doen fronsen, maar op zich wil dat nog niets zeggen.

Sommigen suggereren dat de oplossing ligt in het strikt isoleren van geradicaliseerde gevangenen, zodanig dat ze niet meer met elkaar kunnen communiceren of ‘bekeerlingen’ kunnen maken. Maar als men dat wil doen, dan kan dat duur uitvallen. In de nieuwe gevangenis van Haren kost elke cel 1 miljoen euro. Iedere gevangene kosten de staat 170 euro per dag. De vraag is of de belastingbetalers eigenlijk wel bereid zijn om zoveel geld uit te geven aan gevangenen.

Nieuwe dreigingen
Strijders die terugkeren vanuit Irak of Syrië worden beschouwd als een potentiële bedreiging voor de veiligheid in Europa. Veel minder aandacht is er voor de dreiging die er uitgaat van geradicaliseerde moslims. In Frankrijk bijvoorbeeld zijn ongeveer 450 geradicaliseerde gevangenen volgend jaar aan het einde van hun straftijd. Normaal gezien worden in België dit jaar 28 dergelijke mensen vrijgelaten. Toen Benjamin Herman op penitentiair verlof ging, werd duidelijk waartoe hij staat was. Hoe zit het met de anderen?

Enkele conclusies
De Belgische gevangenissen zijn een plaats geworden van rekrutering en training van toekomstige ‘soldaten’ in dienst van een dodelijke ideologie. Tegelijk zien we dat onze open en democratische samenlevingen op allerlei manieren door dezelfde ideeën geïnfiltreerd kunnen worden. Het probleem van de radicale islam moet bij de bron aangepakt worden. Het lijkt een ziekte die bestreden moet worden, maar waarvoor er momenteel geen medicijnen of vaccins voor zijn.

Wat kunnen we aan die vaststelling toevoegen? De radicalisering roept immers heel wat vragen op. In een maatschappij die zich niet meer kan voorstellen hoe diepgaand de invloed van een ‘religie’ kan zijn, weet men zich nauwelijks raad met het probleem. Een cruciale vraag in dat verband is: hoe kunnen christenen vanuit een levend geloof een alternatief bieden aan de gevangenen? Aalmoezeniers doen grote inspanningen en boeken soms resultaten, maar het blijft een werk van wijsheid, volharding, middelen, en vooral: veel gebed.

Nieuwsbrief