slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

God heeft een rolstoel

InterCom190610 GodHeeftEenRolstoelProbeer me niet te ‘genezen’

In het Nieuwe Testament staat te lezen dat Jezus tijdens zijn verblijf op aarde veel mensen heeft genezen, en ook bij zijn volgelingen uit die tijd was het gebed voor zieken heel belangrijk. Met de Bijbel als uitgangspunt geloven de Christenen van vandaag nog altijd in een God die kan genezen. Voor de een zal dat een stille hoop zijn, voor de andere een expliciete bediening van gebedsgenezing. De aanpak verschilt, de hoop is dezelfde. Er zijn Christenen die het als hun taak zien om voor zoveel mogelijk zieken te bidden, zodat ze door God aangeraakt kunnen worden. In sommige gevallen gaat men dan de straat op en biedt men de voorbijgangers gebed aan. De ene keer wordt dat op prijs gesteld, de andere keer wordt er afwijzend gereageerd. De BBC maakte een documentaire in de radioreeks Heart and Soul.

Damon Rose, reporter bij de BBC, is zelf blind en spreekt dus uit ervaring: “Zoals zoveel gehandicapten, word ik dikwijls benaderd door Christenen die voor me we willen bidden, zodat ik genezen zal worden. Ik veronderstel dat ze goede bedoelingen hebben, maar dit soort ontmoetingen geven me een gevoel van veroordeling, alsof er iets met me mis is en ik gerepareerd moet worden. Vanaf het moment dat ik in mijn tienerjaren blind werd, is dit een regelmatig en vervelend bijproduct van het feit dat ik een onafhankelijke gehandicapte ben, die vrij op straat rondloopt”.

De programmamaker geeft eerlijk toe dat hij zichzelf als een ongelovige beschouwt. Het feit dat christenen constant naar hem toekwamen om met hem te bidden, gaf hem de indruk dat hij ‘hersteld’ moest worden, net zoals Jezus in de evangeliën mensen met een handicap ‘herstelt’. Het leidde er niet toe dat Damon Rose zich bekeerde, hij keerde zich juist sterker van het Christendom af. Bij de samenstelling van het programma had hij ook een gesprek met Zoe Hemming, een dominee van de Anglicaanse kerk, die zelf in een rolstoel zit en chronisch pijn heeft. Zij heeft haar eigen verhalen over volslagen vreemden die op haar afstappen en aanbieden om voor genezing te bidden. Over het algemeen noemt ze die pogingen een kwestie van ‘spiritueel misbruik’. Ze noemt een voorval in de kerk toen ze met iemand anders in gesprek was die ook in een rolstoel zat. Plotseling kwam er een derde persoon bij die vast besloten was voor onze genezing te bidden, maar wij negeerden die – uiteindelijk waren we midden in een conversatie. Maar hij hield niet op en uiteindelijke legde hij ons de handen op en bad voor ons. Ik vond dit bijzonder vervelend en ik was woendend ...”

Damon Rose begrijpt wel waarom sommige christenen zo handelen: “Christenen bieden genezing aan omdat in het evangelie wordt verteld dat Jezus de zieken genas en Hij Zijn volgelingen de opdracht gaf om hetzelfde te doen. Toen ik op school was leerden we over de genezingswonderen van Jezus. Tegen een verlamde zei Hij: ‘neem je bed op en wandel’. Hij genas blinden en nog veel andere mensen. Hij wekte zelfs Zijn goede vriend Lazarus terug op uit de dood”.

In de documentaire komen verschillende visies aan bod. Inderdaad is er iemand die het als zijn goddelijke opdracht om voor de zieken te bidden, of een gebed n u altijd verhoord wordt of niet. Verder is het opvallend dat veel gehandicapten zich niet als zwaar ziek of minderwaardig (denk aan het woord ‘mindervalide’) beschouwen. Hoewel men als gezond persoon geneigd is te denken dat iedere gehandicapte zo snel mogelijk van zijn of haar probleem verlost wil worden, ligt dat in realiteit veel genuanceerder. Niet iedere handicap is een ‘ziekte’. Vaak is er vooral het verlangen om geaccepteerd te worden zoals men is, als volwaardig persoon. Iemand trok zich op aan het feit dat God ook over een troon met wielen beschikt, een hemelse rolstoel, om zo te zeggen (zie Daniël 7: 9).

Genezing of aanvaarding? Het is geen gemakkelijke kwestie. In de zijn programma laat Damon Rose ook het voorval horen waarbij een gebedsgenezer op straat met een vrouw in een rolstoel bidt. Die getuigt daarna dat ze de pijn voelde weggaan en de indruk had om weer op haar benen te kunnen staan (maar niet uit haar rolstoel komt omdat ze geen schoenen aan heeft …). Al met al is dit een reportage die wellicht meer vragen oproept dan antwoorden geeft, en tegelijk oproept om na te denken over onze omgang met gehandicapten. Bidden kan, maar mensen het gevoel geven dat ze welkom zijn en de nodige maatregelen nemen om te zorgen dat het leven toegankelijker wordt voor mensen met een beperking, is ook een belangrijk aspect van het leven.

Wie het programma wil beluisteren (in het Engels), kan dat op de website van de BBC.

Nieuwsbrief