slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Abortus in de opleiding …

LogoFederationWallonieBruxellesDe regering van de Franse gemeenschap – officieel de Federatie Wallonië-Brussel – heeft onder andere onderwijs onder haar bevoegdheid, en vermeldt in haar regeerverklaring een opvallende passage met betrekking tot abortus. Deze regering is weliswaar niet bevoegd voor de wettelijke regeling rond dit thema – dat is nog altijd een federale materie – maar wel voor de opleiding van de artsen. Niet onbelangrijk, want het zijn uiteindelijk de dokters die de ingreep moeten uitvoeren. In de verklaring die de nieuwe regering vorig jaar afsloot, staat te lezen: ‘De regering wil de studenten sensibiliseren over het belang van het beheersen van de medische praktijk van de vrijwillige zwangerschapsonderbreking en de technieken (…) inschrijven in de opleiding aan de medische faculteit, en in de hogescholen en universiteiten een voortdurende en interdisciplinaire vorming creëren met betrekking tot het affectieve, relationele en seksuele leven’.  Momenteel worden de abortustechnieken, zoals abortuspil, curetage, dilatatie, enz., niet systematisch onderwezen aan studenten geneeskunde en zijn er steeds minder artsen beschikbaar om een abortus uit te voeren.

 

De ‘Fédération laïque des centres de planning familial’ (FLCPF) – de vrijzinnige centra voor gezinsplanning – tellen er 79, waarvan 20 meer dan 55 jaar oud. Caroline Watillon, verantwoordelijk voor dit thema binnen de FLCPF, deed in dit kader een verhelderende uitspraak: “Vrijwillige zwangerschapsonderbreking, evenals euthanasie, gaat in tegen de principes van de geneeskunde. Een gynaecoloog wil leven geven en geen zwangerschap afbreken.” Volgens het Europees Instituut voor Bioethiek is dat een duidelijk bevestiging van de tegenspraak die er is tussen de therapeutische roeping van de medische wetenschap en de handelingen die de dood van een menselijk wezen veroorzaken, ook al worden ze door sommige dokters uitgevoerd.

In de denkwijze die achter de stelling in het regeerakkoord zit, wordt het afbreken van een zwangerschap bekeken als een zuivere medische handeling, en dus een ingreep die iedere medicus zou moeten beheersen binnen het kader van zijn of haar beroep. Sylvie Lausberg, voorzitster van de Franstalige Vrouwenraad in België zegt over deze intentie: “Men is bezig om de perceptie van zwangerschapsafbreking te wijzigen van een strafbaar feit naar een handeling van de publieke gezondheid.”

Het Instituut voor de Bioethiek vraagt zich overigens af of voor toekomstige artsen de uitleg over hoe een abortus in zijn werk gaat, het een stimulans gaat zijn om de ingreep ook effectief uit te voeren. Immers, als ze zich realiseren wat een abortus in de praktijk inhoudt, met alle wreedheid die er bij komt kijken, zou dat eerder afschrikken dan stimuleren – al blijft er bezorgdheid. “Hoe zou dat in de opleiding in zijn werk gaan? Artsen kunnen zich beroepen op hun geweten en studenten zijn nog altijd niet verplicht om hetgeen ze leren in praktijk te brengen, door een abortus effectief uit te voeren. Of zal dat op een bepaald moment ook in vraag gesteld worden?”

(bronnen: Fédération Wallonie-Bruxelles, Institut Européen de Bioéthique)

Nieuwsbrief