slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Maximum 120

VerkeersbordMax120Waarom mensen niet ouder worden

Sinds jaar en dag is 120 per uur het maximum op onze snelwegen. Tot verdriet van sommigen, maar laten we eerlijk zijn: door de verkeersdrukte is het op verschillende plaatsen niet eens mogelijk om aan de 120 te geraken. Het fileleed maakt het niet echt zinvol om de maximumsnelheid te verhogen. En is het daarbij ook noodzakelijk om altijd ‘tegen 120 per uur te leven’? 120 is ook in een ander opzicht het maximum en dat is de leeftijd die een mens kan bereiken. Ook de wetenschap loopt tegen die grens aan, een grens die blijkbaar al heel lang schijnt vast te liggen ...

Als we de eerste hoofdstukken van Genesis lezen, komen we onvoorstelbaar hoge leeftijden tegen. Na de zondvloed ging de maximumleeftijd drastisch omlaag. Dat was ook al voorspeld in dat Bijbelboek; in hoofdstuk 6:3 zegt God over de mens ‘zijn dagen zullen honderdtwintig jaar zijn’. In het grootste deel van de geschiedenis zien we dat die leeftijd lang niet meer gehaald werd.

 

Ook in onze huidige maatschappij is het bereiken van de honderdjarige leeftijd een uitzondering, en wie de mijlpaal haalt, geraakt doorgaans niet veel jaar verder. Een enkele keer wordt er wel eens melding gemaakt van 110 jaar. In de officiële lijsten van ‘oudste mensen ter wereld’ geraakt men zo ongeveer tot 116 of 117. Van Jeanne Calment werd beweerd dat ze 122 jaar haalde, hoewel anderen het in haar geval op 112 houden. Hoe dan ook, de grens van 120 lijkt zo ongeveer wel vast te staan.

Ook al duiken er regelmatig fantasieën op over een drastische verhoging van de maximumleeftijd, de wetenschap ziet niet in hoe dat zou gebeuren. In de ‘Universiteit van Vlaanderen’ van Knack https://www.knack.be/nieuws/wetenschap/waarom-zal-niemand-ouder-dan-122-jaar-worden-video/video-normal-1551487.html legde prof. dr. Liesbet Temmerman, specialiste veroudering, uit waarom het zo moeilijk is om de grens te overschrijden. De gemiddelde leeftijd van de mensheid gaat wel omhoog. Dat heeft te maken met betere leefomstandigheden en betere gezondheidszorg. In die zin wordt er ook terecht gesproken over de vergrijzing van de bevolking; de statistieken liegen er niet om. Maar terwijl de gemiddelde leeftijd stijgt – mensen sterven later – verandert er aan de maximumleeftijd niets. Temmerman stelt vast dat de top van de leeftijdspiramide op ongeveer 120 jaar blijft steken. Het verouderen gebeurt volgens bepaalde biologische wetmatigheden en daardoor wordt het plafond bepaald. In het lichaam van iemand die ouder wordt loopt helaas steeds meer mis en daardoor nemen bij de meeste mensen het aantal ziektes toe naarmate ze steeds ouder worden. Uitzonderingen zijn er natuurlijk altijd, maar de algemene tendens is er. De wetenschap zoekt voortdurend naar oplossingen die de veroudering kunnen stopzetten, maar slaagt daar uiteindelijk toch niet in. Waar wel hard aan gewerkt wordt, is er voor te zorgen dat de jaren die een mens op aarde doorbrengt zo gezond mogelijk verlopen. Dat maakt het leven aangenamer, maar wijzigt nog altijd niets aan de maximumleeftijd.

Als uiteindelijke conclusie van het verhaal, lijkt het niet onlogisch om te stellen dat de woorden uit Genesis inderdaad waar zijn en dat mensen niet ouder dan 120 zullen worden. Op aarde dan, want een christen gaat uit van het ‘leven na dit leven’. Met het oog daarop is het dus ook belangrijk om niet alleen de jaren op aarde gezond en zinvol door te brengen, maar ook stil te staan bij de vraag waar we de eeuwigheid zullen doorbrengen ...(bronnen: Knack, Weet Magazine, bruzz.be)

Nieuwsbrief