slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Crisissen: Gods ultieme leerschool

InterCom200523 CoronalessenIgnaceDemaerelGesprekken gaan de laatste tijd voornamelijk over één ding: de Coronacrisis. De ziekte heeft het leven behoorlijk ondersteboven gegooid. We hebben ook veel nieuwe dingen geleerd: we weten nu wat social distancing is, we hebben leren stilstaan bij het belang van hygiëne (en voortdurend onze handen gewassen), enzovoorts. Maar zijn dit de belangrijkste lessen van de huidige crisis? Heeft COVID-19 ons tot dieper nadenken aangezet? Ignace Demaerel schreef al kort na het afkondigen van de lockdown een uitgebreide column over de geestelijke lessen die we kunnen leren. Die staat ook online op de website van de EAV.

In feite gaat het om lessen die we uit eender welke crisis kunnen leren. Om te beginnen moeten we wat afstand nemen van de crisis – niet de letterlijke andrhalve meter – om te zien wat er aan de hand is. Midden in de problemen hebben mensen hoe dan ook de reflex om in paniek te schieten. De vraag mag dan ook gerust gesteld worden of de angst soms niet erger is dan het virus zelf. Zeker nu het aantal besmettingen afneemt, komt er meer aandacht voor alle andere gevolgen van de crisis.

Epidemies hebben altijd bestaan, en hoe goed de medische wetenschap tegenwoordig ook is, we hebben niet de controle over iedere ziekte. In onze samenleving waanden mensen zich onaantastbaar, maar de Coronacrisis is een pijnlijke les in nederigheid. Op deze wereld is alles uiteindelijk wankelbaar, tijdelijk en vergankelijk. Het is geen schande of teken van zwakheid om onze menselijke broosheid toe te geven. Het is eerder een blijk van eerlijkheid en realistische zelfinschatting. Lessen trekken uit de huidige situatie is heel verstandig: Ignace noemt crisissen Gods ultieme leerschool. Maakt een crisis dat we wegvluchten van God, of juist dat we naar Hem toevluchten? Heeft de paniek ook van op ons? Angst is altijd een slechte raadgeefster en komt nooit van God. Ze komt voort uit duisternis en brengt ook duisternis mee. De volmaakte liefde – die van God komt – drijft alle vrees uit. In Gods rust kunnen we Zijn stem horen en de juiste beslissingen nemen.

In zijn tekst somt Ignace Demaerel een hele reeks belangrijke geestelijke lessen op. Als christen kunnen we sterker uit de crisis komen. Wie wil weten hoe, kan er de column op nalezen op de website van de EAV.

Nieuwsbrief