slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Facebook en Instagram bannen ‘conversietherapie’

InterCom200817 InstagramGenderHet verschijnsel is in Europa relatief onbekend, maar in de Verenigde Staten komt de term veel vaker voor: ‘conversion therapy’ ofwel ‘bekeringstherapie’. Het is een verwijzing naar een scala van behandelingen die tot doel hebben mensen die problemen hebben met hun homoseksuele geaardheid of die vragen hebben rond hun genderidentiteit, terug heteroseksueel te maken. Dat gaat over psychotherapie en ‘wegbidden van homoseksuele gevoelens’, maar ook over extremere vormen van hulpverlening. De wetenschappelijke waarde daarvan wordt sterk betwijfeld en experts beweren dat conversietherapie dikwijls leidt tot blijvende lichamelijke en psychologische schade. Ook in België gaan stemmen op om de verschillende vormen van deze therapie te verbieden.

“We laten geen aanvallen toe op grond van seksuele voorkeur of genderidentiteit’ liet Instagram onlangs weten als uitleg bij de beslissing om berichten die verwijzen naar conversietherapie te verwijderen. Internationale medische en mensenrechtenorganisaties dringen al langer aan op een verbod op conversietherapie. In Amerika wordt die eis onder andere gesteund door de American Medical Association, de American Psychiatric Association, de American Acedemy of Pediatrics. Andere organisaties verdedigen dan weer de behandelingen en bestrijden het verbod van Facebook.

 

Anne Paulk, voorzitster van het Restored Hope Network, stelde vast dat recente posts met betrekking tot hun conferentie werden verwijderd omdat ze ongepast zouden zijn. Het netwerk verenigt verschillende initiatieven ten dienste van mensen die ‘zondige relationele en seksuele zaken in hun leven willen overwinnen’ en die worstelen met homoseksualiteit. Daarbij wordt nauw samengewerkt met veel kerken. “Ik vind het ironisch dat facebook onze stelling dat relationele problemen relationele antwoorden nodig hebben ‘hatespeech’ noemt, terwijl gelijkertijd de American Family Association doodsbedreigingen kreeg, waar facebook geen problemen in zag.”  Paulk beschouwt het promoten van ‘conversietherapie’ als een kwestie van vrijheid van meningsuiting en vindt het verbannen van vermeldingen rond dit soort behandelingen dan ook onaanvaardbaar. Wat haar stoort, is dat er geen overtuigende motivatie gegeven wordt waarom mensen die een dergelijke therapie willen volgen, dat niet zouden mogen. “Ik denk dat er vooral emotionele argumenten zijn en dat er geen logische of rationele respons is op wat er aan de hand is.” In haar ogen lijkt het bijna een geloofsovertuiging te zijn dat geaardheid onveranderbaar is. The Restored Hope Network distancieert zich wel uitdrukkelijk van behandelingen die gedwongen gevolgd moeten worden en ook gebruik maken van geweld. Dergelijke behandelingen horen absoluut niet in kerken thuis.

Volgens schattingen hebben al zo’n 700.000 personen in Amerika een of andere vorm van conversietherapie ondergaan. Hoeveel daarvan gedwongen waren of vrijwillig, is niet geweten. De Verenigde Naties publiceerde in mei een rapport waarin gewaarschuwd werd voor therapieën die tot doel hadden de homoseksuele geaardheid te veranderen naar een heteroseksuele of die iets willen wijzigen aan de genderidentiteit. Het rapport werd geschreven door de Onafhankelijke Expert voor Seksuele Oriëntatie en Genderidentiteit Victor Madrigal-Borloz en richt zich vooral op de praktijk waarbij minderjarigen door hun ouders gedwongen worden een vorm van therapie te volgen. Het document roept alle landen op om een einde te maken aan dit soort ‘onwetenschappelijke praktijken’. De oproep wordt uitdrukkelijk gesteund door de homo- en lesbiennebewegingen.

Het Restored Hope Network baseert zich op de Bijbel en het verlossingswerk van Christus: “Wij beschouwen de Bijbel als Gods geïnspireerde Woord en als de hoogste autoriteit in zaken van geloof en levenspraktijk.”. De principes die het netwerk op het vlak van seksuele ethiek hanteert, zijn onder andere: ‘Jezus Christus heeft een diepe liefde voor zondaars op seksueel vlak en biedt hoop op verandering’, ‘Jezus beschouwde het pricipe van mannelijk/vrouwelijk als het door God gegeven fundament voor seksuele ethiek’, ‘In overeenstemming met dit fundament is de beschrijving door de Bijbel van homoseksualiteit als een ernstige schending van Gods standaard van seksuele reinheid’ en ‘Seksuele reinheid is een kwestie van leven en dood’. Daarbij onderschrijven de leden van het netwerk de overtuiging dat Jezus ware hoop biedt aan mensen die problemen hebben met hun geaardheid. Op grond daarvan geschiedt ook de hulpverlening.

In België kwam NV-A politica Zuhal Demir in 2018 met een wetsvoorstel om conversietherapie te verbieden. In dat zelfde jaar gaf minister Geens (CD&V) een signaal dat er een verbod moest komen. Afgelopen voorjaar kwamen kamerlid Sammy Mahdi en minister van Gelijke Kansen Nathalie Muylle, beiden van de CD&V, met een nieuw wetsvoorstel, gebaseerd op de tekst van Demir.

(bronnen: VRTnws.be, The Christian Post, NBCnews, Restored Hope Network, Holebi-info)

Nieuwsbrief