slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Vrienden zijn goed voor de gezondheid …

InterCom210622 VriendschapDunbarBescherming nodig tegen stress? Een middel om beter te slapen? Een beter immuunsysteem? Niets beter dan vriendschap. Niet zomaar een slogan van een gezondheidsgoeroe, maar een ontdekking van de wetenschap. Het effect blijkt zo groot, dat de onderzoekers stomverbaasd waren toen ze de ontdekking deden. Nochtans staat reeds in de Bijbel beschreven welke heilzame werking de aanwezigheid van vrienden kan hebben.

Sinds het uitbreken van de COVID-10-crisis hebben we kennis gemaakt met een aantal onbekende fenomenen. We gingen in lockdown, moesten voldoende afstand van iedereen houden en werden verondersteld om zo min mogelijk mensen te ontmoeten. Dat beschermde ons deels tegen besmetting, maar had een uitermate negatieve invloed op onze mentale en fysieke gezondheid. Antropoloog Robin Dunbar stelt dat vriendschap de belangrijkste factor is die ons welzijn en onze gezondheid bepaalt. In een uitgebreid rapport stelt hij dat sociale isolatie tot een eenzaamheidsgevoel leidt en eenzaamheid kan dodelijk zijn …

 

Dat laatste is geen loze bewering. In 2019 stelde ook de Wereld Gezondheidsorganisatie dat eenzaamheid wereldwijd een belangrijke bedreiging voor de gezondheid vormt. Als we bedenken dat in veel wereldsteden meer dan 50 procent van de bewoners alleenstaand is, dan kunnen we ons een idee vormen van de problematiek. Natuurlijk is niet iedere alleenstaande ook eenzaam, maar vaak is er een verband.

Het rapport van Dunbar is duidelijk: “Het bewijs stapelt zich op dat vriendschappen een basisvoorwaarde zijn voor een goede gezondheid. Hoe sterker iemand deel uitmaakt van een netwerk van vrienden, hoe minder kans hij heeft om ziek te worden. Hoe groter iemands sociaal kapitaal is, hoe sneller die geneest van een zieke, hoe vlotter die herstelt van een chirurgische ingreep en hoe langer die zal leven.” Afgaande op bijna 150 epidemiologische studies (waarbij meer dan 300.000 mensen onderzocht werden), blijken bij hartziekten drie factoren een belangrijke rol te spelen: hoe vaak men maatschappelijke ondersteuning van anderen krijgt, hoe sterk iemand geïntegreerd is in een sociaal netwerk en of een patiënt al dan niet rookt. Andere factoren, waar doktoren doorgaans meer aandacht aan besteden, blijken van minder belang te zijn. Opvallend genoeg horen daarbij: gewicht, alcoholgebruik, voedingsgewoontes, medicijngebruik of luchtvervuiling …

Vriendschappen versterken het immuunsysteem
Onderzoeken laten ook zien dat vriendschappen een positieve invloed hebben op het immuunsysteem en op de vaccinatie. Het zou niet correct zijn om te stellen dat vaccins veel minder werken bij mensen zonder vrienden, of dat veel vriendschappelijk contact alle gezondheidsproblemen voorkomt, maar toch zijn er opvallende verbanden. “Dat is relevant in het licht van de vaccinatiecampagne”, zegt ook professor arbeidsgeneeskunde Lode Godderis van de KULeuven. “Warme contacten met vrienden kunnen een vaccin misschien iets werkzamer maken. Dat is een goede reden om je vrienden niet te verwaarlozen, zeker als je binnenkort zelf geprikt wordt.”

Contact met vrienden stimuleert de aanmaak van de natuurlijke ‘killercellen’. Die komen in actie wanneer iemand besmet is me een bacterie of een virus. Aan de andere kant ondermijnt eenzaamheid het immuunsysteem. Dat geldt niet alleen voor het coronavirus. Onderzoek bij ouderen heeft aangetoond dat mensen die in het jaar voor de vaccinatie hun partner verloren, minder antilichamen maakten naar een griepvaccinatie. Ouderen met een goed huwelijk hadden een sterkere immuunrespons na vaccinatie.
Marlies Maes, onderzoekster aan de KULeuven bevestigt het belang van goede vriendschappen: “Als er een stresserende situatie is, dan zorgen vrienden dat je daar beter mee om kunt gaan.” Wetenschappers spreken in dat verband over de ‘stress-buffering’ hypothese. Vrienden zijn net zoals een dijk die je beschermt tegen hoog water. Als het stormt, ben je daar veilig.

Café- en kerkbezoek
Een goed sociaal netwerk kan depressies voorkomen. Verder komen onderzoeken naar cafébezoek, het samen dineren of het regelmatig bezoeken van godsdienstige samenkomsten tot de volgende conclusies: mensen die een of meerdere van die activiteiten bijwonen, hebben meer vrienden, zijn gelukkiger en vinden meer voldoening in het leven. Relaties zijn dus belangrijk: ze kunnen ervoor zorgen dat je meer antilichamen aanmaakt als je gevaccineerd bent.

Het wegvallen van veel sociale contacten – door de strenge maatregelen mochten we maar mondjesmaat anderen ontvangen – heeft er ook toe geleid dat er meer slaapproblemen onder de bevolking waren; experts spreken zelfs van ‘coronasomnia’. Dit kan verschillende oorzaken hebben, maar ook wetenschappers beseffen dat vriendschapsrelaties helpen om beter te slapen. Neuroloog en slaapexpert Inge Declerq legt uit: “Mensen met veel vriendschappelijke sociale contacten zijn overdag meer alert en ‘s nachts slapen ze langer en ook hun slaapkwaliteit is beter.” De reden daarvoor zou zijn dat we in gezelschap van vrienden het hormoon oxytocine aanmaken, dat angst- en stressverlagend werkt. Het vermindert de hoeveelheid cortisol, één van de belangrijkste stresshormonen.

Beter dan pilletjes ...
Het besef dat vriendschappen ook kunnen bijdragen aan een langer leven, wordt bevestigd door Marlies Maes: “Mensen die zich eenzaam voelen, hebben inderdaad een hoger risico om vroegtijdig te sterven. Het gezondheidsrisico is zelfs vergelijkbaar met dat van het roken van 15 sigaretten per dag”. In sommige landen – vooral in Ierland en in het Verenigd Koninkrijk – gaan dokters zover dat ze eerder sociaal contact voorschrijven dan pilletjes. Dat wil niet zeggen dat medicatie altijd overbodig is en ook niet dat andere factoren  zoals gezond eten en voldoende beweging niet meer nodig zijn. Wat we van het bovenstaande wel kunnen onthouden, is dat we – nu het weer wat meer mag – tijd moeten nemen om vrienden te ontmoeten en relaties te onderhouden. Niet alleen aangenaam, maar ook nuttig om te overleven.

Oude waarheid
De wetenschap heeft het belang van vriendschap ontdekt, maar de Bijbel verkondigt die waarheid al langer. Daarom tot besluit van dit artikel enkele citaten over vriendschap uit de Bijbel:

Spreuken 27:9,10
“Olie en reukwerk verblijden het hart, zo is de genegenheid van iemands vriend (…) Een vriend in de buurt is beter dan een broer ver weg.”
“Wanneer twee vrienden samen zijn en een van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind, maar wie alleen is en ten val komt is beklagenswaardig, want hij heeft niemand die hem op de been helpt.”
Prediker 4:10

Wie zich bekommert om een vriend in nood
toont zijn eerbied voor de Ontzagwekkende.
Job 6:14