slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Alweer Noord-Korea …

InterCom170801 OpenDoorsRanglijstOok in 2017 prijkt Noord-Korea bovenaan de lijst van de lijst met landen waar christenen (het meest) vervolgd worden. Niet verwonderlijk, afgaande op de vele berichten die ons uit dat land bereiken. Het lijden van de christenen die verdrukt worden, valt moeilijk in statistieken vast te leggen, maar toch legt Open Doors ieder jaar een rangorde vast. Het opstellen van die lijst is geen ‘natte-vinger-werk’: de organisatie weet vanuit een jarenlange ervaring heel goed hoe de situatie in de meeste landen is.

Open Doors is actief in een zestigtal landen waar de godsdienstvrijheid in min of meerdere mate beperkt is. De organisatie wil de christenen daar geestelijk en materieel helpen – een werk dat meestal in het geheim moet gebeuren. Daarvoor wordt voor een groot deel beroep gedaan op mensen ter plaatse. Dat heeft tevens als voordeel dat het veel gemakkelijker is om de situatie in die landen goed in te schatten: de informatie komt ook uit de eerste hand en daardoor kan er ook beter ingespeeld worden op de concrete noden.

Schreeuw om leven …

InterCom170801 Leefmagazine1707Het zomernummer van ‘Leef’, tijdschrift van de Stichting Schreeuw om Leven is een speciaal themanummer waarin een vijftiental verhalen zijn opgenomen van vrouwen die op een of andere manier iets met abortus te maken hebben gehad. Allemaal ingrijpende verhalen die de problematiek van de vervroegde beëindiging van een zwangerschap belichten.

De Stichting Schreeuw op Leven is een Nederlandse organisatie die op grond van de Bijbel voor het ongeboren leven opkomt door te strijden tegen abortus en euthanasie. Ze helpt vrouwen bij ongewenste zwangerschap en na een abortus.

Voltooid leven?

InterCom170801 MetamorfoseThemanummerLevenseinde

Themanummer Metamorfose

De afgelopen decennia is de maatschappelijke kijk op leven en dood grondig veranderd. Als we kijken naar het levenseinde, dan zien we dat mensen steeds ouder worden. Een van de redenen daarvoor is dat de medische wetenschap sprongen voorwaarts heeft gemaakt, en ziekten die vroeger dodelijk waren, nu min of meer overwonnen kunnen worden. Op die manier kan het leven worden verlengd. Tegelijkertijd wil niet iedereen graag lang blijven leven: de vaak onvermijdelijke aftakeling is voor veel mensen een doembeeld. Wie kijkt er uit naar een lange doodstrijd? Wie ondraaglijk lijdt, heeft tegenwoordig wettelijk de mogelijkheid om euthanasie aan te vragen.

DNA mag niet te zinvol zijn, want anders zou er wel eens een schepper kunnen zijn ...

Let in het volgend artikel eens op hoe vaak het wordt geloven voorkomt.
De schepping mag niet waar zijn, dus moet er een andere oplossing gevonden worden voor ons DNA

Volgens nieuwe berekening zitten we toch tjokvol junk-DNA

 

We zeulen elke dag een hoop ballast met ons mee. Nieuw onderzoek wijst uit dat meer dan 80 procent van ons DNA geen evolutionair betekenisvolle functie heeft. Dat gaat in tegen recente claims over het zogeheten junk-DNA.

Zwaartekracht en anti-zwaartekracht, het wordt ons te zwaar ...

Het is wat met die zwaartekracht. Stellen deeltjesfysici een prachtig standaardmodel op, blijkt zwaartekracht er niet in te passen.


Vervolgens ontdekten sterrenkundigen in de kosmos naast een overschot aan zwaartekracht ook nog een mysterieuze antizwaartekracht die het heelal als een soort fietspomp opblaast.

‘Dus sinds de 19e eeuw is de astronomie erin geslaagd om van 95 procent van het heelal eigenlijk niks te begrijpen?’, vraagt de Franse ingenieur Léon Foucault zich terecht af in Echt Zwaar. Ja, zo zit het.

 

Gedeeltelijk overgenomen uit New Scientist.

Nieuw Tearfund-project in Burundi

intercom170706 TearfundBurundiMinister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo keurde onlangs het vijfjarenprogramma voor Burundi, ingediend door Tearfund goed. De NGO uit Vilvoorde zal zich samen met verschillende partners inzetten om de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor kinderen onder de vijf jaar te bevorderen. Daarbij is de belangrijkste doelstelling het terugdringen van de kindersterfte. In het algemeen gaat het ook over preventieve maatregelen en praktijken die de weerbaarheid van de lokale bevolking verhogen.

In Burundi zijn de vier belangrijkste ziektebedreigingen voor kinderen malaria, longontsteking, diarree en ondervoeding. Malaria is de belangrijkste doodsoorzaak, met 48 procent van de sterftegevallen bij kinderen jonger dan vijf jaar. Nog geen 20 procent van de kinderen slaapt onder een behandeld muskietennet en is op die manier heel kwetsbaar.

Nieuwsbrief