slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

UCL schorst professor wegens abortus-uitspraken

InterCom170420 StephaneMercierAbortusDe hele discussie is aan Vlaanderen voorbij gegaan, maar in Wallonië is er een dispuut ontstaan over een lezing van filosofieprofessor Stéphane Mercier. Voor de Université Catholique de Louvain (UCL) waren zijn uitspraken de aanleiding om deze docent te schorsen. De burgerorganisatie CitizenGo lanceerde onmiddellijk een petitie-actie om de vrijheid van meningsuiting te verdedigen.

De hele opschudding is ontstaan toen Mercier in een college van de universiteit de stelling verdedigde dat abortus moord is. In zijn lezing volgde filosofieprofessor de gedachtengang van Peter Kreeft, voormalig professor van het Boston College en King’s College, New York, en verdedigde hij het recht op leven voor ieder wezen en dat vanaf het moment van de bevruchting. Tegelijk verwierp hij het ‘recht op abortus’ zoals dat tegenwoordig vaak verdedigd wordt. Mercier profileert zich uitdrukkelijk als ‘pro-life’ en ziet geen enkele omstandigheid waarbij abortus gerechtvaardigd zou zijn.

Op zoek naar 12 discipelen

LogoOMF2015(en wordt er zelf 1 van ...)

OMF start met een ‘Mentored Cross Cultural Training’ op de Filippijnen. Een MCCT is een intensieve training van 11 maanden, bedoeld voor mensen die belangstelling hebben voor cross-culturele zending en deze cursus als een eerste stap in die richting zien. De deelnemers verblijven die periode (die eventueel tot maximaal 3 jaar verlengd kan worden) op het zendingsveld, leren de plaatselijke taal, wonen samen met lokale mensen, krijgen 1 week per maand training in zending, dienen de kerk ter plaatse en nemen deel aan outreaches onder niet-christenen. Het is de bedoeling dat de opgedane ervaring en toerusting ten goede komt aan de verdere bediening van de deelnemers, ongeacht waar die zal zijn.

Goede Vrijdag!

 

Uw onbaatzuchtig, door liefde gedreven opofferen van Uw leven voor ons, ook voor mij! Ik moet U eerlijk zeggen, Heer, dat ik Uw discipelen goed begrijp, dat ze eerst niet doorhadden waar U het over had; dat ze niet doorhadden waarvoor dat nu nodig zou zijn, of dat ze zelfs (Petrus) zich er eerst heftig tegen verzetten. Ik herken dat onbegrip en dat verzet in mijn eigen leven. Dank U wel dat U dat veranderd hebt, Here Jezus. Wat U gedaan hebt op Golgotha, Uw plaatsvervangend lijden en sterven als het Lam van God, geslacht in mijn plaats..., U hebt het in Uw genade door Uw Geest het rustpunt van mijn ziel gemaakt...., het fundament van Uw in mij wonende vrede.

De schaduwzijde van leiderschap: Verborgen onzekerheid bij voorgangers


10-04-2017 door Samuel D. Rima en Wim Hoddenbagh
Leiderschap is een riskante onderneming. Je kunt jaren bezig zijn met het opbouwen van je gemeente of bedrijf en dan plotseling, door een morele misstap, alles kwijtraken. Iedere leider heeft een schaduwzijde in zich, die soms pas zichtbaar wordt als er al veel schade is aangericht. De grote vraag is: hoe voorkom je zoiets? Hierover gaat het nieuwe boek 'Overwin je schaduwzijde'. Onderstaand fragment is afkomstig van Sam Rima, één van de auteurs.

"Zwijgen is het ergste dat je rouwdragenden kunt aandoen"


10-04-2017 door Jeffrey Schipper
Christelijke Hogeschool Ede
“Wie een geliefde verliest heeft maar één ding nodig: Iemand om tegen aan te praten. Zwijgen over het verdriet is het ergste dat je een rouwdragende kunt aandoen,” vertelt Nico van der Voet. Achterblijvers na een overlijden gaan hun weg door een donkere tunnel. Hoe kun je met iemand in die tunnel meegaan?

Nieuwsbrief