slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Leer evenwicht te vinden in je werk in dienst van God

 
24-03-2017 door Henk Herbold
In de ruim 40 jaar dat we nu in de bediening zijn, hebben we behoorlijk wat ervaring opgedaan, waarmee we nu anderen kunnen helpen. In de pastorale gesprekken die we hebben gehad met geestelijk leiders, hoorden we soms dat men moeite had om de balans te vinden tussen de tijd die men besteedt aan het werk van God en de aandacht die nodig is voor huwelijk en gezin. Op termijn was het gevolg vaak stress en in een enkel geval was er zelfs sprake van een burn-out.

Overzicht van geboortegroeicijfers in Europa

 

Om te kunnen blijven bestaan heeft een volk een gemiddelde groei door geboorte nodig van 2,1 kinderen per vrouw. Is die groei over langere tijd minder dan zal een volk, en de daarmee verbonden cultuur, afnemen en uiteindelijk uitsterven.

NBG presenteert: ‘Bijbellezen met kinderen’

 
Welke bijbelverhalen lees je wel en niet met kinderen? Hoe houd je rekening met de verschillen tussen het ene
en het andere kind? Over dit soort vragen gaat de presentatie ‘Bijbellezen met kinderen’ die het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) vanaf deze week aanbiedt aan ouders en kinderwerkers.

Let op hoe de titels van een artikel een halve waarheid kunnen maken!

Cannabis beschermt brein

Kan THC, de werkzame stof in cannabis, hersenschade voorkomen? In zeer kleine hoeveelheden wel, concluderen Israëlische wetenschappers. Mensen die door een aandoening vaak hersenschade oplopen hebben daarom wellicht baat bij een regelmatige dosis THC.

Een blad van de Cannabis-plant (Cannabis Sativa) Bron: Wikimedia CommonsEen blad van de cannabis-plant (Cannabis sativa)
Bron: Wikimedia Commons

Voor het onderzoek behandelden de wetenschappers muizen met koolstofmonoxide, MDMA of een narcosemiddel. Elk van deze stoffen richt op een andere manier hersenschade aan. Een deel van de behandelde muizen kreeg ook een injectie met een zeer lage dosis THC. In geheugentests presteerden die muizen beter dan soortgenoten die enkel een hersenbeschadiger kregen. Zelfs als de muizen hun THC-injectie een week voor of drie dagen na de hersenbeschadigende behandeling kregen, was het positieve effect merkbaar. De onderzoekers concludeerden daaruit dat een zeer lage dosis THC langdurig beschermt tegen verschillende soorten hersenschade.

Paradoxaal genoeg beschermt THC waarschijnlijk door juist lichte hersenschade aan te richten. Daardoor treden nog onbekende beschermingsmechanismen van het brein in werking die zwaardere pogingen tot beschadiging opvangen. Mensen die een verhoogd risico op hersenschade lopen, zoals hartpatiënten en epileptici, kunnen die schade volgens de onderzoekers beperken met een regelmatige dosis THC. Die dosis moet wel zeer laag blijven. De muizen in de experimenten kregen 0,002 mg THC per kilo lichaamsgewicht binnen, duizend tot tienduizend keer minder dan de gemiddelde portie cannabis voor recreatief gebruik bevat. Een hogere dosis richt waarschijnlijk meer schade aan dan het kan voorkomen.

Hoewel de meeste landen cannabisgebruik verbieden, laat THC zich wel vaker van een goede kant zien. In 2001 bleek al dat de stof bescherming biedt tegen schade in een diermodel voor herseninfarcten. Mario van der Stelt, universitair hoofddocent Medicinale Chemie aan de Universiteit Leiden, toonde dat aan tijdens zijn promotieonderzoek. ‘Nadat wij over het beschermende effect van THC bij ratten tijdens een infarct hadden gepubliceerd, zijn veel andere studies verschenen die een beschermend effect aantoonden.’ Dat THC ook beschermt in kleine hoeveelheden, kan volgens Van der Stelt de acceptatie van THC voor medisch gebruik vergemakkelijken. ‘Therapeutische toepassingen van THC liggen heel gevoelig. Veel regeringen vrezen dat het misbruik van de stof als drug in de hand werkt. Het zou mooi zijn als een behandeling met een lage dosis effectieve bescherming biedt zonder geestbeïnvloedende of verslavende bijeffecten.’ Of de lage dosis werkelijk geen verslaving of beïnvloeding van de geest veroorzaakt, is nog niet bekend.

Cocaïne veroorzaakt gevaarlijke ijzerophoping in het brein

Cocaïne heeft een opmerkelijk bijeffect. Langdurig gebruik van de harddrug zorgt voor een ophoping van ijzer in sommige delen van het brein. Slecht voor de gezondheid van cocaïneverslaafden, maar de ontdekking kan gelukkig ook leiden tot nieuwe therapieën.

cocaïneCocaïnegebruik kan onverwachte gevolgen voor de hersenen hebben. Beeld: Sinclair Terrasidius/Flickr.

Haast bij toeval ontdekten neurologen van de universiteit van Cambridge een ongewoon grote hoeveelheid ijzer in het hersendeel globus pallidus. Eigenlijk waren ze op zoek naar ijzer in een ander deel van de hersenen, het zogenaamde putamen.

Het was al bekend dat mensen die langdurig cocaïne gebruiken een vergroot putamen hebben. Daarnaast hebben cocaïnegebruikers vaak te kampen met een verminderd immuunsysteem. De Britse onderzoekers dachten dat een verstoring van de ijzerhuishouding in het putamen hier weleens de oorzaak van kon zijn. Dat niet het putamen, maar de globus pallidus een hoop ijzer bevatte, kwam dus als een grote verrassing .

Volgens de onderzoekers is het vrij zeker dat de ijzerophoping is veroorzaakt door cocaïnegebruik. Bij de 44 proefpersonen was een duidelijk verband tussen de hoeveelheid ijzer en de duur van de cocaïneverslaving. Bij de controlegroep was helemaal geen ophoping te zien.

Voor cocaïnegebruikers is dit geen goed nieuws. Ophopingen van zware metalen als ijzer in het brein kunnen aandoeningen als parkinson of dementie als gevolg hebben.

Oorzaak of gevolg

Hoewel het een onverwachte ontdekking was, vindt hoofdonderzoeker Karen Ersche het niet geheel toevallig dat ijzer juist hier ophoopt. De globus pallidus speelt volgens haar een kritieke rol bij het onderdrukken van gedrag en het afleren van negatief gedrag. Twee zaken die bij mensen met een verslaving vaak verstoord zijn.

 

Nieuwe aanwijzing dat het universum een hologram is

Het bizarre idee dat het universum een geavanceerde illusie is, blijkt verrassend goed in overeenstemming met astronomische waarnemingen. 

Of het universum een hologram is, is nog onzeker. Maar in deze afbeelding is Mars het zeker wel. Beeld: Kevin Gill
Of het universum een hologram is, is nog onzeker. Maar in deze afbeelding is Mars het zeker wel. Beeld: Kevin Gill

Is het universum niets anders dan een uit de kluiten gewassen versie van The Matrix? Het holografisch principe stelt dat alles dat wij om ons heen zien niets meer is dan een geavanceerde illusie. Als dat idee klopt, ontstaat het complete heelal uit een complexe dans van informatie op een ver weg gelegen, tweedimensionale schil om de kosmos.

Niemand zal ontkennen dat het holografisch principe een bizar idee is, maar vergis je niet: het is serieuze wetenschap.

Nieuwsbrief