slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Algemene Vergadering EAV

LogoEAV2021Eind september vond de Algemene Vergadering van de Evangelische Alliantie Vlaanderen plaats. Een uitgestelde vergadering – de bijeenkomst had al in het voorde zomer moeten doorgaan, maar daarom niet minder belangrijk. Integendeel: na verschillende jaren van voorbereiding stonden er nu ingrijpende structurele veranderingen op de agenda. Met name was het de bedoeling om een einde te maken aan de opdeling in een feitelijke vereniging en een vereniging zonder winstoogmerk, omdat die constructie als te ingewikkeld werd ervaren. Tegelijk werden enkele andere pijnpunten aangepakt.

Sinds jaar en dag was de alliantie opgedeeld in een feitelijke vereniging, die zich bezighield met de inhoudelijke gang van zaken, en een vzw die speciaal opgericht was voor het behartigen van de financiële en wettelijke aspecten.

Zie! Wat Ik deed en doe

InterCom210921 WeekVanDeZendingWeek van de zending

Het zendingsplatform van de EAV – een samenwerking van verschillende organisaties die zich in Vlaanderen met zending bezig houden – biedt van 27 september tot en met 3 oktober een Zendingsweek aan. Dit is geen centrale week: alle activiteiten gaan door in de plaatselijke gemeenten en groepen, of bij mensen thuis. Het platform zorgt wel voor alle nodige materialen om in die week te gebruiken.

Dit jaar ligt de focus op hoe God aan het werk is. Er beweegt wat op het vlak van zending en God is door de geschiedenis heen aan het werk. Soms is het eens goed om terug te kijken en ons te laten bemoedigen door het verleden en van hieruit met nieuwe moed en geleid door Gods Geest terug Zijn zendingsopdracht op te nemen.

Algemene Vergadering EAV

EAV 100 150 rgbHet Coronavirus zorgde er dit jaar twee keer voor dat de Algemene Vergadering werd uitgesteld. In maart, toen de lockdown twee weken voor de geplande datum het samenkomen onmogelijk maakte, en in september, toen bleek dat een fysieke vergadering niet tot de mogelijkheden zou behoren. Veel andere mogelijkheden dan een ZOOM-vergadering bleven er dus niet over, en die ging door op 22/10. De plannen om nieuwe stappen te zetten bij de reorganisatie moesten dus een half jaar worden uitgesteld – en ook op de vergadering zelf werd eerder een pas op de plaats gezet.

In 2019 werd de nadruk vooral gelegd op het starten van enkele nieuwe platforms, of het activeren van enkele bestaande werkingen. Duidelijk voorbeeld hiervan is het Gebedsplatform Vlaanderen. Deze ‘werkgroep gebed’ van de alliantie bestaat al het langst – niet verwonderlijk aangezien gezamenlijk bidden ook internationaal gezien de eerste prioriteit was.

Oktober Gebedsmaand EAV

Gebedsmaand2019CoverOktober is Gebedsmaand bij de EAV. Dit jaar nemen de verschillende partners van het Gebedsplatform Vlaanderen (de ‘werkgroep gebed’ van de Evangelische Alliantie Vlaanderen) elk een aspect van het thema – Kinderen van de Vader – voor hun rekening. Voor iedere week van oktober is er een bijdrage met een vast regelmaat: belijden, danken en bidden. Ook worden er suggesties gegeven voor het zingen van liederen – in de persoonlijke gebedstijd of tijdens een gezamenlijke gebedsactiviteit.

Tegelijk vindt u in het midden van deze ‘gebedsbrief’ ook een maandplanner met 1 kort gebed voor elke dag.
U kunt dus, meer dan ooit, zelf kiezen hoe u deze gebedsbrief gebruikt. We wensen u heel veel contact met God deze maand.

De brochure van deze Gebedsmaand kan als PDF-bestand worden gedownload door op de afbeelding te klikken. De gedrukte versie kan per mail worden besteld. De materialen worden eind september geleverd.

Meer informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Herman Spaargaren legt voorzittershamer neer

InterCom180622 AfscheidVoorzitter01aEen terugblik

Op de Algemene Vergadering van de Evangelische Alliantie Vlaanderen, eind april in Zaventem,  nam Herman Spaargaren afscheid als voorzitter. Hij keek daarbij terug op de jaren dat hij aan het roer van de alliantie stond. Hieronder zijn impressies van die periode.

Toen ik mijn foto’s bekeek over mijn periode als voorzitter van de EAV, kwam ik erachter dat ik al in 2007 door Agnes Jonckheere (-Knockaert) in contact met het Bestuur van de EAV werd gebracht. Men zocht iemand die namens de EAV de Bijbeldag op 1 mei mee wilde organiseren. Omdat ik in die tijd bekend stond als organisator van de 1 novemberdag, het muziekkamp en diverse muziekprojecten, dacht Agnes dat ik een positieve bijdrage aan de organisatie van de Bijbeldag kon geven. In die tijd ontstond er een nauwe samenwerking tussen het Bijbeldagcomité en het bestuur van de EAV. Alliantie-voorzitter Kris Vleugels was in 2007 de spreker op een van de dagen, en ook bestuurslid Koen Celis stond een keer (in 2009) op het podium. Het was in die periode vooral een hele uitdaging om een geschikte locatie te vinden, want door het sluiten van de zaal ‘Alpheüsdal’ was de vaste stek plotseling verdwenen.

EAV-congres - impressies vanuit Zaventem

InterCom160620 Congres11Een groep van iets meer dan 40 mensen maakte het eerste EAV-congres mee op de laatste zaterdag van mei. Dat congres was een van de ideeën die op de Algemene Vergadering van vorig jaar gelanceerd waren, met de bedoeling de leden dichter bij de werking van de Evangelische Alliantie te betrekken. Liever dan de gebruikelijke technische en vaak lange vergaderingen van de EAV werd nu geopteerd om samen na te denken over de toekomst van evangelisch Vlaanderen – en de rol van de alliantie daarin.

In zijn openingstoespraak stond Herman Spaargaren stil bij de mission statement en de EAV-voorzitter noemde ook een aantal recente verwezenlijkingen.