slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

EAV in Actie

160303EAVinActie01De humanitaire rampen van de laatste jaren laten niemand onberoerd. De huidige vluchtelingencrisis heeft onze blik op de wereld grondig veranderd. Mensonwaardige omstandigheden van asielzoekers in Griekenland bereiken ons iedere dag, net als de schrijnende beelden van halfondergelopen kampen in Calais en Duinkerken. En vluchtelingen zijn niet de enigen die in de hedendaagse maatschappij met problemen kampen.

Al verschillende decennia heeft de EAV een Werkgroep Ethiek en Maatschappij. In  de zomer van 2014 werd die opgesplitst in twee subgroepen, Ethiek enerzijds en Maatschappij anderzijds. De afdeling ‘ethiek’ ging verder onder de naam EAVie en richt zich sindsdien op een aantal thema’s rondom het leven. Meer specifiek wordt er momenteel gewerkt rond de ethische aspecten van het levenseinde. De andere afdeling, ‘maatschappij’ kreeg de titel ‘EAV in Actie’. Die ‘actie’ kwam weliswaar wat traag op gang, maar onlangs kwam daar verandering in. Op 3 maart kwamen enkele vertegenwoordigers samen van evangelische organisaties die zich met vluchtelingen, voedselbedeling, daklozen, enzovoorts bezighouden. Ze bezonnen zich over vragen als: met welke zaken zijn we bezig en hoe goed lukt dat werk? Op welke manier kunnen we elkaar hebben en op welke manier kan de alliantie een hulp zijn? Hoe kunnen de activiteiten een grotere bekendheid krijgen?

Verontwaardiging over wantoestanden is één ding, er concreet iets aan veranderen is een ander geval. Gelukkig zijn er (blijkbaar) binnen de evangelische wereld verschillende organisaties die praktisch de handen uit de mouwen steken. Ze helpen gemeenten in hun hulpverlenende taak. Toch is het duidelijk dat in veel kerken er relatief weinig gebeurt als het op ‘diaconaat’ aankomt. Niet direct uit onwil: enerzijds heeft het te maken met de beperkte capaciteit van veel (kleine) gemeenten, anderzijds met het niet weten hoe en waar te beginnen. EAV in Actie wil om te beginnen de bestaande initiatieven ondersteunen en stimuleren. Het wil kerken en organisaties met elkaar in contact brengen door de hulpbronnen bekend te maken en waar nodig te verspreiden. Informatie en communicatie zijn belangrijke werkpunten. Enerzijds zal het opzetten van de netwerken de nodige tijd vragen, anderzijds laat de situatie het niet toe om lang te wachten. Wat de communicatie betreft: aan de ene kant zult u regelmatig over de ‘acties’ lezen in InterCom en op de website. Aan de andere kant zal er ook een facebookpagina worden opgezet voor snelle informatie-uitwisseling. Houd de berichtgeving dus goed in de gaten.

Interesse om betrokken te zijn bij EAV in Actie? Neem contact met ons op, en we gaan samen verder op weg. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Nieuwsbrief