slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

In Memoriam: Theo Lejeune

FotLejeuneTheo2Op 20 maart 2016 overleed Theo Lejeune. Zijn rol in het werk van de EAV kan moeilijk overschat worden. Halfweg de jaren ’80, terwijl hij druk bezig was met de start van de christengemeente in Boom, raakte hij betrokken bij het werk van de toen nog prille alliantie. Dankzij het feit dat hij al vroeg op prepensioen kon gaan, had hij daarvoor wat tijd beschikbaar. Maar zijn jaren bij de EAV zouden hem veel meer tijd kosten dan hij wellicht vermoed had, vooral als je bedenkt dat hij ook nog een gezin met 8 opgroeiende kinderen had …

De belangstelling van Theo voor de alliantie kwam voornamelijk door de situatie in het Protestants Godsdienstonderwijs van die tijd. Al jarenlang was het aandeel van evangelische leerlingen daarin sterk toegenomen en waren er ook leerkrachten uit evangelische middens. Tegelijk was dit onderwijs de exclusieve bevoegdheid van de Verenigde Protestantse Kerk in België en was er van buiten die kerk geen invloed op – bijvoorbeeld – de leerplannen. Dat veroorzaakte regelmatig spanningen en de alliantie wilde er iets aan doen. Het was een dossier dat Theo helemaal op het lijf geschreven was.

 

Samen met de toenmalige EAV-voorzitter Theo Kunst besteedde hij ontelbare uren aan de ‘strijd om meer inspraak’. Hoewel het oorspronkelijk helemaal zijn specialiteit niet was, werkte hij zich in de materie in en maakte hij deel uit van de delegatie die onderhandelde met de VPKB. Het bracht hem op een weg die een uitgebreide correspondentie met verschillende ministers inhield en die hem in kringen van het Arbitragehof (tegenwoordig het Grondwettelijk Hof) en de Raad van State bracht. Jarenlang waren er schijnbaar oneindig lange onderhandelingen, die hem vele avonden van huis hielden. Maar Theo was vastbesloten om het doel te bereiken – zijn doortastendheid en volharding werden hem door zijn opponenten lang niet altijd in dank afgenomen.

Uiteindelijk bleek de vastberadenheid te lonen en ging het resultaat veel verder dan oorspronkelijk gedacht en gehoopt werd: niet alleen werden de bevoegdheden rond het Protestants Godsdienstonderwijs verdeeld over de Protestantse én de evangelische stroming, ook werd er een deur geopend naar de erkenning van de evangelische kerken als deel van een officiële eredienst. Op die manier slaagde de evangelische wereld er in om te ontsnappen aan het predikaat van ‘sekte’, zoals die indertijd nog vaak beschouwd werd. Bijna ‘en passant’ raakte Theo ook betrokken bij de mogelijkheid om evangelische programma’s op de nationale radio- en televisie uit te zenden. Na een aanvankelijke afwijzing (zo ging het vaak) kwam er een toelating voor de Evangelische Radio- en Televisie Stichting om programma’s te verzorgen – een mogelijkheid waar zo’n twintig jaar lang dankbaar gebruik van werd gemaakt. Op die manier werden velen met het evangelie bereikt, en veranderde ook de perceptie van de evangelische wereld in de samenleving, in positieve zin. Het valt moeilijk in te denken hoe dit allemaal gerealiseerd zou zijn zonder zijn niet-aflatende inspanningen. We zijn er God, maar uiteraard ook Theo, enorm dankbaar voor.

Na zo’n 15 intensieve jaren bij de alliantie besloot Theo dat het voor hem – wat EAV en ERTS betreft – tijd werd om ‘echt’ op pensioen te gaan. Dat wil niet zeggen dat hij op alle vlakken stil viel, maar bij de alliantie verdween hij langzamerhand uit beeld. Gelukkig bleef het hartelijke persoonlijke contact bestaan.

Uiteraard betekent dit overlijden een groot verlies voor Theo’s familie. We wensen hen dan ook veel sterkte en Gods zegen toe in deze moeilijke tijd.
 

Nieuwsbrief