slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Mondiale verblinding


Hoe is het mogelijk dat het afgelopen weekend 151 geciviliseerde landen een resolutie van de VN hebben ondertekend waarin de duizenden jaren oude band tussen Israël en haar hoofdstad Jeruzalem wordt verbroken, en Israël een ‘bezettingsmacht’ wordt genoemd met als consequentie dat besluiten over Jeruzalem ‘illegaal en daarom van nul en generlei waarde zijn’.

Lezen deze representanten van miljarden mensen geen Bijbel?
En hoe kunnen deze landen (waaronder Nederland!!!) de vele archeologische bevestigingen van de aanwezigheid van het Joodse volk in Jeruzalem eenvoudigweg van tafel vegen?
Zelfs een fervente antisemiet kan niet om de feiten heen.
De VN kennelijk wel!
Hoe kunnen bijna al de landen op deze planeet, die allen toegang hebben tot de Bijbel, de waarheid op zo’n afschuwelijke manier geweld aan doen?
Welke belangen steken hier achter?
 
Ik bezocht een keer het huis waar Albert Einstein aan het begin van de vorige eeuw in Bern heeft gewoond.
Het eerste wat mij opviel was dat de trotse Zwitsers, die Einstein graag voor hun public relations gebruiken, nergens vermelden dat Einstein van Joodse origine is. Verder las ik dat Einstein in 1922 Tel Aviv in Palestina heeft bezocht.
Dat is inlegkunde.
Geschiedvervalsing!
Er is nooit een staat of een land Palestina geweest!
Dat betekent dat Palestijnen het recht claimen op een land dat er nooit is geweest en dat zij nooit hebben bezeten.
 
Is de macht en de invloed van de islam zó groot geworden dat de VN, en daarmee zo ongeveer de hele wereld, door de knieën gaat? Vindt men het politiek correct om tolerant te zijn tegenover een godsdienst die streeft naar de beheersing van de wereld? Laat de VN zich voor het karretje spannen van een religie, die als een wolf in schapenvacht, ons allemaal wil verslinden?


Leo Habets

EU in Pakistan vanwege zaak Asia Bibi

Een delegatie van het Europees parlement is deze week in Pakistan. Met name om de situatie van de mensenrechten aldaar te bespreken. En over de zaak van de vanwege godslastering ter dood veroordeelde christin Asia Bibi. Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP) houdt een dagboek bij.

Foto: Europarlementariër Peter van Dalen met echtgenoot en dochters van Asia Bibi in Pakistan

Algemene informatie:
Drie Europarlementariërs van de fractie van Europese Conservatieven en Hervormers (ECR) zijn deze week in Pakistan. Peter van Dalen, delegatieleider en Europarlementariër voor ChristenUnie-SGP, Tomasz Poreba (Rooms-Katholiek uit Polen) en Branislav Skripek ((Rooms-Katholiek uit Slowakije) die tevens voorzitter is van de ECPM (European Christian Political Movement), een samenwerkingsverband van christelijke partijen waarbij onder andere ChristenUnie en SGP zijn aangesloten.

Innovatie & Evangelisatie

InterCom171106 LausanneCreativeEvangelismIn een recente editie van Lausanne’s ‘Global Analysis’ vraagt Paul Dzubinski zich af hoe we meer creatief denken en handelen in de verspreiding van het evangelie kunnen brengen. De aandacht voor innovatie vinden we vooral in de zakenwereld en in de technologie. Maar wat zou het betekenen als we de principes van vernieuwing zouden toepassen bij het uitvoeren van de opdracht om het goede nieuws aan heel de wereld te brengen?

Dzubinski vertrekt vanuit de ‘Kaapstad Verklaring’ over integrale zending. Een dergelijke missie vraagt het onderscheiden en proclameren van de Bijbelse waarheid dat het evangelie het goede nieuws van God is - door de kruisdood en opstanding van Jezus Christus – voor ieder persoonlijk, voor de maatschappij en voor Gods schepping.

VN vragen afschaffing wetten godslastering

InterCom171106 UNBlasphemyAlle staten die een zogenaamde ‘anti-blasfemie’ of ‘godslasteringswet’ hebben, zouden die moeten afschaffen om zo de vrijheid van godsdienst en overtuiging te vergroten. Dat is de mening van Ahmed Shaheed, een expert van de Verenigde Naties op het vlak van mensenrechten. Dergelijke wetten worden vooral in moslimlanden gebruikt om mensen die zich niet aan de islam willen onderwerpen te kunnen berechten (en in een aantal gevallen zelfs tot de doodstraf te veroordelen).

“Wetten tegen godslastering, afvalligheid en bekeringen, die soms ten onrechte worden gepresenteerd als ‘anti-provocatie-regels’, dienen vaak als platforms die religieuze onverdraagzaamheid bevorderen”, aldus Shaheed naar aanleiding van de presentatie van zijn eerste rapport aan de Algemene Vergadering van de VN in New York.

WEA bedankt Kosovo voor aandacht godsdienstvrijheid

InterCom171106 GodsdienstvrijheidKosovoEfraim Tendero, algemeen secretaris van de Wereld Evangelische Alliantie (WEA) was onlangs de hoofdspreker op een aantal evenementen in Kosovo ter gelegenheid van ‘500 jaar Reformatie’. Tijdens zijn verblijf in het land bracht hij ook een bezoek aan Hashim Thaçi, president van de Republiek Kosovo. Hij werd daarbij vergezeld van pastor Driton Krasniqi, president van de Kosovaarse Protestants-Evangelische Kerk (lid van de WEA) en de directeur van het organiserend comité van de Herdenking van de Reformatie, pastor Femi Cakolli.

Nieuwsbrief