slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Christenen reageren sterk maar geweldloos op rassengeweld

InterCom200615 BlackLivesPrayerMovementOpgekropte woede leidt vroeger of tot later tot een uitbarsting. Ongenoegen over een onrechtvaardige situatie zoekt op een bepaald moment een uitweg. De huidige heropleving van de ‘Black Lives Matter’-beweging (oorspronkelijk ontstaan in 2013) was in die zin een kwestie van tijd. Dat, als het ware, de bliksem insloeg na de uit de hand gelopen arrestatie van George Floyd op 25 mei 2020, moet niemand bevreemden. Het besef dat onredelijk politiegeweld onaanvaardbaar is, lijkt vrij algemeen. Maar hoe op een gepaste manier gereageerd moet worden op de dood van Floyd, is een vraag die niet eenvoudig te beantwoorden is.

Enkele jaren geleden werd de (blanke) professor archeologie Mark McCoy opgepakt op verdenking van het uitgeven van een vals briefje van 20 dollar. Eind mei van dit jaar gebeurde hetzelfde met Georg Floyd. McCoy verwees naar de overeenkomst in een recente tweet: “Voor George Floyd, een man van mijn leeftijd, met twee kinderen, betekende het een doodvonnis. Voor mij is het niet meer dan een verhaal dat ik wel eens op feestjes vertel. Dat, mijn vrienden, is blank privilge’.

Meerderheid evangelische christenen in El Salvador

InterCom200615 EvangelischeChristenenElSalvadorVoor het eerst in de geschiedenis vormen de evangelische christenen de grootste geloofsgemeenschap in El Salvador. Momenteel beschouwt 44 procent van de bevolking zich ‘evangelisch’, terwijl 38 procent zich Rooms-katholiek noemt. Dat houdt in de de RK-kerk in één generatie 17 procent van haar aanhang verloren heeft.

Het onderzoeksbureau CID Gallup kwam tot bovenstaande vaststellingen in een recent uitgebreid onderzoek. Een van de vragen die werden gesteld: ‘in welke religie werd u geboren’, aangevuld met ‘wat is uw huidige geloof’? 55 procent gaf aan in een katholiek gezin geboren te zijn. Evangelischen in El Salvador daarentegen gaven in slechts 35 procent van de gevallen aan in een christelijk gezin geboren te zijn, wat impliceert dat de leden van deze kerken voor een groot deel nieuwe ‘bekeerlingen’ zijn en in de evangelische kerken De Redder gevonden hebben.

(bron: Evangelical Focus)

Naar een nieuwe relatie met de natuur.

InterCom200615 WEAsustainabilityHet World Evangelical Evangelical Alliance Sustainability Center (WEASC) – het duurzaamheidscentrum van de Wereld Evangelische Alliantie – roept de evangelische christenen op om de relatie met de natuur te heroverwegen. Als onderdeel van de wereldwijde christelijke ‘Hernieuw onze wereld’-campagne heeft de WEASC een verklaring gepubliceerd waarin, onder andere, wordt aangedrongen op een strengere regelgeving rond de wereldhandel in producten die met wilde dieren te maken hebben.

Matthias K. Boehning, directeur van het Centrum, stelt dat de huidige COVID-19 pandemie ‘onze ogen en onze harten kan openen’. Hij vraagt om de ‘tekenen van de tijd’ op te merken en tot actie over te gaan. In zijn verklaring wijst Boehning op de vernietiging en fragmentatie van natuurlijke leefgebieden en het niet-duurzame, niet-gereguleerde en meestal illegale gebruik van wilde dieren en daarmee verbonden producten. Op die manier worden ook ecosystemen vernietigd. “Het feit dat dit het ook waarschijnlijker maakt dat ziekteverwekkers worden overgedragen van wilde dieren naar mensen is een belangrijke boodschap die gehoord moet worden in deze tijd van een wereldwijde crisis.”

Vrede en waarheid in Kolen en Staal

InterCom200615 VredeENWaarheid“Vrede is onmogelijk zonder waarheid omdat waarheid een onmisbaar deel van vrede is. Daarom is het zo belangrijk dat we verstaan wat waarheid werkelijk is met betrekking tot vrede.” Op de website van de Europese Evangelische Alliantie schrijft Thomas Bucher – Algemeen Secretaris van de EEA – over de relatie tussen vrede en waarheid. Hij benadrukt dat er altijd iemand een prijs voor de vrede moet betalen. Hij verwijst daarbij naar de oprichting van de Europese Unie (of Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, zoals de organisatie oorspronkelijk heette). “De meeste mensen zijn zich niet langer bewust dat de EU begon als een vredesproject. De stichters wilden nooit meer zo’n vreselijke oorlog als WO II. Dus gaven ze een aantal van hun eigen rechten op om zodoende een nieuwe oorlog te voorkomen. Die prijs betaalden ze graag.”

Vluchtelingen als pionnen

InterCom200523 HRWF VluchtelingenGriekenlandTurkijeMensenlevens ‘op het spel’ aan Turks-Griekse grens

Buiten de aandacht van de internationale media speelt zich aan de grens van de Europese Unie nog altijd een humanitaire ramp af. De EU heeft een deal met Turkije waarbij dit land geld krijgt om vluchtelingen niet door te laten naar Europa. Op die manier wordt voorkomen dat Griekenland overspoeld wordt met asielzoekers. Of de deal eerlijk is, is iets waar over gediscussieerd kan worden, maar wat wel duidelijk is, is dat de afspraak lang niet altijd wordt nagekomen. De grote slachtoffers zijn uiteraard de mensen die op de vlucht zijn en nergens onderdak vinden.

Eind februari liet de Turkse president Erdogan weten niet langer vluchtelingen tegen te zullen houden aan de grens met Griekenland. De vele vluchtelingen die ervan droomden om naar Europa te gaan, dromden zo snel mogelijk naar de grenspost – om te ontdekken dat ze Turkije weliswaar konden verlaten, maar dat ze met geen mogelijkheid Griekenland in konden geraken.

Duitsland verbiedt ‘homogenezingstherapie’

INterCom200523 DuitslandHomogenezingHet Duitse parlement heeft een wet goedgekeurd die de zogenaamde ‘homogenezingstherapie’ verbiedt voor personen onder de 18 jaar. Volgens deze wet zal het voor minderjarigen verboden zijn om deel te nemen aan enige vorm van therapie die tot doel heeft hun seksuele geaardheid te onderdrukken of te veranderen. Het is eveneens verboden om tussen de leeftijd van 18 en 26 jaar aan dergelijke therapieën onderworpen te worden als ze gebruik maken van  dwang, dreigementen of misleiding.

Wie deze ‘genezingstherapieën’ aanbiedt kan een boete tot 30.000 euro krijgen en tot maximaal 1 jaar gevangenisstraf veroordeeld worden. Ouders of voogden die hun kinderen dwingen om de therapie te ondergaan, kunnen eveneens aangeklaagd worden. De Duitse minister van Volksgezondheid, Jens Spahn, wijst er op dat jonge mensen gedwongen kunnen worden om een genezingstherapie te ondergaan en is van mening dat jongeren zo snel mogelijk op de hoogte moeten worden gebracht van deze wet.

Nieuwsbrief