slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

De Canadese multiculturele kerk

InterCom220816 MulticultureleKerkenCanadaShermanLauIn oktober vorig jaar vierde Canada 50 jaar multiculturalisme. In 1971 werd die benadering de basis van het officiële federale beleid op het gebied van maatschappelijke diversiteit. Eerste minister Justin Trudeau verklaarde bij die viering: “De diversiteit van de Canadezen is een fundamenteel element van ons erfgoed en onze identiteit. Gedurende vele generaties kwamen mensen van allerlei achtergronden, culturen en talen naar Canada, en nu beschouwen meer dan 250 etnische groepen dit land als hun thuis.” Sherman Lau vraagt zich op de website van Lausanne af hoe de Canadese kerken omgaan met het concept van multiculturaliteit en in hoeverre de invalshoek van de regering overeenkomt met de Bijbelse boodschap.

Zwitsers parlement verwerpt verbod op betaalde seks

InterCom220816 ZwitserlandWetgevingProstitutieVolgens onderzoeken zou 80 procent van de vrouwen die in de Zwisterse zogenaamde ‘seksindustrie’ werkzaam zijn, met hun werkzaamheden stoppen als ze de mogelijkheid hadden. Voor de Evangelische Volkspartij (EVP) in het Parlement van Zwisterland een belangrijke reden om op een verbod op betaalde seks aan te dringen. Het wetsvoorstel van Marianna Streif van de EVP werd echter met 172 tegen 11 stemmen verworpen.

Het christelijke parlementslid verklaarde: “Prostitutie is in feite niets anders dan een betaald seksueel geweld. Dit gaat in tegen de menselijke waardigheid en tegen de gelijke rechten voor mannen en vrouwen.  Een maatschappij die gelijkheid serieus neemt, kan niet accepteren dat een mens het lichaam van een ander koopt.” De evangelische partij is ook van mening dat prostitutie altijd een kwestie van dwang is,

Wachten op de Wederkomst …

InterCom220816 WachtenOpDeWederkomstNigeriaanse politie bevrijdt gelovigen uit kerk

De Nigeriaanse politie is begin juli binnengevallen in de Whole Bible Believers Church in de staat Ondo. In die Pinksterkerk troffen ze een groep van 77 kinderen, tieners en volwassenen aan die er aan het wachten waren op de wederkomst van Christus. Alle aanwezigen werden door de politie bevrijd.

Opvallend was dat veel kinderen en jongeren weigerden om met hun ouders naar huis te gaan. Ze wilden het politiebureau niet verlaten voordat de gearresteerde voorgangers zouden worden vrijgelaten. “Wij willen liever de Heer volgen dan onze ouders,” verklaarde een van hen. Michael Olohunyomi, vader van een van de slachtoffers, vertelde dat zijn 21-jarige dochter al een paar dagen weigerde te eten omdat ze ervan overtuigd was dat de beide pastors bevrijd moesten worden. Hij verklaarde dat de gang van zaken dramatisch was veranderd vanaf het moment dat er een nieuwe assistent-voorganger was aangeduid: “Hij heeft een gevaarlijke dwaalleer geïntroduceerd.” De ouders beschuldigden de voorgangers van ‘zwarte magie’ en vroegen dat hun kinderen een uitgebreide psychologisch onderzoek zouden ondergaan.

Roe v Wade – een andere stem

InterCom220816 IgnaceChrisArtikelDe uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof waarmee het arrest ‘Roe v Wade’” ongedaan gemaakt werd, heeft niet alleen in de Verenigde Staten tot reacties geleid, ook in Europa voor heel wat discussies gezorgd – en de storm is nog lang niet gaan liggen. Wat zeker in ons land opvalt, is dat vooral de ‘pro-choice’ stem gehoord wordt, en dat naar de mening van de pro-life beweging nauwelijks gevraagd wordt. Dat inspireerde columnist Ignace Demaerel en dokter Chris Velleman tot het schrijven van een uitgebreid artikel met de vraag: Mag de andere stem nog gehoord worden a.u.b. Het eerste wat ze in het debat betreuren, is de enorme polarisatie en het gebrek aan een gedegen argumentatie.

De verontwaardiging rond de beslissing van het Supreme Court is overweldigend en emotioneel en dat maakt volgens de schrijvers een eerlijk gesprek heel moeilijk: “de pro-lifers afschilderen als ‘intolerant, liefdeloos, conservatief, vrouwenhaters, … maakt het debat kapot: dit is moreel verdacht maken van de tegenpartij, om niet meer over inhoudelijke argumenten te hoeven nadenken.”

Ongelooflijk en bewonderenswaardig

InterCom220816 CanarischeEilandenFelicitaties van VN voor evangelisch werk op Canarische Eilanden

De vertegenwoordigster van de UNHCR (het vluchtelingenagentschap van de Verenigde Naties), Sophie Muller, bracht onlangs een bezoek aan de Modern Christian Mission, een kerk op het eiland Fuerteventura. Bij die gelegenheid sprak ze haar waardering uit voor de inspanningen van deze evangelische kerk: “jullie doen een ongelooflijk en bewonderenswaardig werk”.

Het vluchtelingenagentschap kondigde onlangs te werken aan een sterkere aanwezigheid op de Canarische Eilanden. Zo zal er een gespecialiseerd team komen dat zal beoordelen wie van de vluchtelingen die op de eilanden arriveren, in aanmerking komen voor bescherming of asiel. Sophie Muller is de UNCHR-vertegenwoordigster in Spanje, en ze bezocht de archipel gedurende vier dagen om zo uit de eerste hand informatie te verzamelen over de situatie ter plaatse. Ze had ontmoetingen met verschillende plaatselijke autoriteiten, maar ook met instellingen en NGO’s. De toestroom van asielzoekers – overzee vanuit Afrika – is de laatste maanden sterk gestegen. Daarbij bood Muller haar expertise aan om de vluchtelingenstroom te controleren en stelde voor om samen te werken om de huidige uitdagingen aan te gaan.

Seksisme in de kerk

InterCom220816 MeerDanSekseMissieNederland, de Nederlandse evangelische alliantie, zet zich al een tijd sterk in voor de gelijkwaardigheid van man en vrouw. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de activiteiten van het netwerk ‘Gelijkwaardig Leiderschap’, die geregeld worden belicht in de publicaties van de organisatie. Zo werd Eveline Bakker, voorzitter van het netwerk, onlangs gast-hoofdredacteur  van IDEAZ. De editie kreeg als titel ‘Meer dan sekse’ en handelt onder andere over ‘seksisme in de kerk’ – een gevoelig en doorgaans niet veel besproken onderwerp in christelijke kringen.

Als seksisme veelvuldig voorkomt op de werkvloer, hoe is het dan gesteld met vrouwelijke predikanten? Het was de vraag die centraal stond in het afstudeerproject van Aline Boele. Zij kwam tot de vaststelling dat van de 312 vrouwelijke voorgangers die haar enquête invulden 9 op de 10 aangaven dat ze er mee te maken hebben gehad.