slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Brazilië verscherpt abortuswetgeving

InterCom201125 AbortusBrazilieEen felle discussie in de media over een tienjarig meisje dat een abortus kreeg na verkrachting heeft uiteindelijk geresulteerd in de verstrenging van de Braziliaanse wetgeving. De zaak kreeg afgelopen zomer veel aandacht en leidde tot verhitte debatten tussen voor- en tegenstanders. Een overgrote meerderheid van de Braziliaanse bevolking is voorstander van een verbod op zwangerschapsafbreking, velen van hen vragen op een totaalverbod. De huidige wetgeving voorziet uitzonderingen in geval van verkrachting of bij gevaar voor het leven van de moeder.

Een Braziliaans meisje werd 4 jaar lang seksueel misbruikt door een oom. Uiteindelijk werd ze zwanger toen ze 10 jaar was. In een dergelijk geval laat de Braziliaanse wet een abortus toe, maar lokale autoriteiten verboden de ingreep.

Geef op tijd de fakkel door

FotBirchRichGemeentegroeiexpert pleit voor de nieuwe generatie

“Er wacht de kerken een behoorlijke leiderschapscrisis” stelde Rich Birch onlangs op de Future Forward 2020 conferentie. De expert op het vlak van gemeentegroei stelde in zijn toespraak de vraag: hoe overhandigen we onze bediening aan de volgende generatie? Hij stelt vast dat veel leiders naar hun pensioen toegaan, terwijl er maar een beperkte toestroom is van jonge leiders.

Een Amerikaanse denominatie becijferde onlangs dat er in de komende 10 jaar bij hen 1500 voorgangers op pensioen zullen gaan, terwijl hun opleidingsinstituut maar 10 afgestudeerden per jaar aflevert. “Zoiets heeft gevolgen voor uw en mijn bediening”, benadrukte Birch. “We zullen ons serieus bezig moeten houden met de vraag: wat doen we om onze bediening te overhandigen aan de volgende generatie?

Europarlementsleden vragen nieuwe FoRB-afgezant

EuropeesParlement07LQ48 Europarlementsleden hebben een brief opgesteld waarin ze vragen dat er opnieuw een speciale gezant voor de vrijheid van godsdienst en overtuiging (FoRB – Freedom of Religion and Belief) wordt aangesteld. Tot voor enkele jaren was er zo’n afgezant, de Slovaak Jan Figel. “De aanstelling van Speciale Afgezant met een permanent mandaat dat gericht is op de vrijheid van godsdienst en overtuiging, voor een meerjarige termijn, een voltijdse staf en met verhoogde financiële middelen zou een signaal geven dat de EU zich inzet voor de bescherming, overal, van de slachtoffers van geweld en vervolging vanwege hun godsdienst of overtuiging”, staat er in de brief te lezen.

De positie van Speciale Afgezant is al meer dan een jaar vacant nadat de termijn van Figel verstreken was en er geen actie werd ondernomen door de Europese Commissie. Nochtans was er, als gevolg van eerder aandringen, een aankondiging van de Commissie geweest dat het mandaat hernieuwd zou worden, zij het zonder verdere details. 

Duitsland laat de kerken open …

InterCom201125 CoronaDuitslandDe Coronacrisis heeft ons niet alleen te pakken op het vlak van de gezondheid, ook veel van onze vrijheden werden getroffen. Een jaar geleden hadden we ons op geen enkele manier kunnen indenken, dat we ons zo massaal zouden laten ‘opsluiten’. Natuurlijk, er waren landen waar de individuele vrijheid van de burgers nog sterker werden beperkt, maar een lockdown zoals we die nu ervaren, hadden we nooit voor mogelijk gehouden. Daarmee laaide ook de discussie op of onze grondwettelijke rechten zomaar mochten sneuvelen. Daarrond werden ook verschillende rechtzaken aangespannen. Een speciaal geval is de godsdienstvrijheid. Waar het ene land zo snel mogelijk de gebedshuizen sloot, lieten andere de kerkdeuren open. De balans tussen geloof en gezondheid is niet gemakkelijk te vinden.

Veilige kerk

InterCom201125 VeiligeKerkMeldpunten in Nederland bundelen hun krachten

Niet alleen ons land werd in de afgelopen jaren opgeschrikt door klachten over misbruik in de kerk, ook in andere landen kwamen verborgen verhalen naar boven. Vaak ging het over seksuele kwesties van enkele decennia geleden. De indruk kon daarmee gewekt worden dat het vooral ging over wantoestanden uit het verleden. In de praktijk blijkt echter dat er zich ook binnen kerken nog altijd dergelijke gevallen voordoen. Ze gebeuren niet massaal, maar elk incident is er een te veel. In Nederland zijn de meeste kerken aangesloten bij een van de nationale meldpunten. Drie van hen hebben onlangs besloten om de krachten te bundelen in een nieuw project: Veilige Kerk.

WEA benoemt Thomas Schirrmacher tot Algemeen Secretaris


EEABrusselsOffice25 07aSchirmacherDe Wereld Evangelische Alliantie (WEA) heeft Dr. Thomas Schirrmacher aangeduid als nieuwe Algemeen Secretaris. Hij zal in maart 2021 Efraim Tendero opvolgen die aan het einde van zijn termijn gekomen is. Ver heeft de Internationale Raad van de Wereldalliantie niet moeten zoeken, want Schirrmacher bekleedt al meer dan 20 jaar verschillende functies binnen de organisatie. Hij was lid van de Commissie Godsdienstvrijheid, zette het Instituut voor Godsdienstvrijheid op en verzette veel werk op het vlak van de relaties met andere religies. Momenteel is hij secretaris van de theologische commissie.

Nieuwsbrief