slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Millennials kennen hun Bijbel …

InterCom190322 Millennials .. maar evangeliseren liever niet

Alpha USA heeft een rapport besteld bij de organisatie Barna (een organisatie die research verricht om culturele trends te onderkennen op het vlak van waarden, overtuigingen, attitudes en gedrag) om uit te vinden welke ervaringen mensen hebben als ze hun geloof delen en wat hun houding is ten opzichte van evangelisatie. Het onderzoek maakt duidelijk dat vrijwel iedere praktiserende christen van mening is dat ‘getuige zijn’ een deel is van hun ‘christen zijn’ en dat het beste wat een mens kan overkomen, is dat hij Jezus leert kennen.

‘Millennial christenen’, dat zijn gelovigen die tussen 1984 en 1998 geboren zijn, geven aan dat ze over de nodige capaciteiten beschikken om hun geloof met anderen te delen. Ongeveer drie kwart van hen geeft aan dat ze weten hoe te antwoorden op vragen die met hun geloof te maken hebben en ze zijn er van overtuigd dat ze de juiste gaven hebben om over hun geloof te spreken. Ze zijn op dat vlak een stuk meer zelfverzekerd dan christenen van oudere generaties. Echter, millennials evangeliseren blijkbaar niet veel. Een behoorlijk aantal geeft aan dat evangelisatie in zekere mate ‘verkeerd’ is.

Sneller Bijbels vertalen door nieuwe technologie

LogoSILDe Wycliffe Bijbelvertalers hebben een opmerkelijke ontwikkeling aangekondigd waardoor de vertaling van de Bijbel een stuk sneller zal kunnen gaan. Het programma, ‘ParaText Lite’ is speciaal voor smartphones ontworpen en wordt beschouwd als revolutionaire software. Het betreft een gezamenlijk project waarin ook SIL International (Summer Institue of Linguistics) participeert.

Een belangrijk voordeel van de nieuwe software is, volgens Doug Hennum, verantwoordelijke voor innovatie en informatica bij Wycliffe dat er bij het vertaalwerk veel minder behoefte is aan Westerse christenen die naar een verafgelegen zendingsveld vertrekken en dat er veel meer een beroep kan worden gedaan op de plaatselijke bevolking. In een interview met The Christian Post liet hij weten dat het in de afgelopen jaren steeds duidelijker is geworden dat de gelovigen van het land zelf steeds meer verlangden om het vertaalwerk zelf te kunnen doen. In plaats van alleen de Westerse vertalers te ondersteunen, willen ze nu meer en meer leren om het zelf te doen.

Aangenaam kennismaken ...

InterCom190322 HopeForEuropeEen week lang netwerken in Talliinn

370 mensen, uit 37 landen, verdeeld over 17 tracks. Het zijn enkele getallen die weergeven wat de omvang van de Hope for Europe-conferentie in Tallinn was. De bijeenkomst die door de Europese Evangelische Alliantie (EEA) georganiseerd was, had tot doel evangelische christenen die op een aantal terreinen actief waren, samen te brengen om in de eerste plaats van elkaar te leren en zo nieuwe inspiratie op te doen. Er waren ook een aantal deelnemers uit Vlaanderen. Een van hen was Patrick Couchement, voorganger van de Evangelische Kerk van Brugge. Hij maakte een heel geslaagde conferentie mee, al bleef hij hier en daar wel op z’n honger zitten …

Patrick heeft al lang een voorliefde voor Oost-Europa en de voormalige communistische landen. Een bijeenkomst in Tallinn, de hoofdstad van Estland sprak hem dus zeker aan. Hij was overigens aangenaam verrast dat er zoiets als een Europese Evangelische Alliantie bestond – dat was dus een eerste aangename kennismaking.

WEA feliciteert Ethiopische patriarch

InterCom190123 WEAFeliciteertEthiopischePatriarchDr. Thomas Schirrmacher, de Associate Secretary General van de Wereld Evangelische Alliantie (waar hij verantwoordelijk is voor de interkerkelijke relaties) feliciteerde Zijn Heiligheid Abune Mathias, patriarch van de Ethiopische Orthodoxe Kerk met de verzoening en hereniging van de tot dan toe verdeelde kerk, en met zijn volgehouden werk van verzoening in de staat. Hij deed dat ook  vanwege de inzet van de patriarch voor een vredesverdrag tussen Ethiopië en Eritrea. 

Schirrmacher was vergezeld van een delegatie van 6 voormalige moslims uit de buurlanden. Ook bisschop Melake Genet Abba Kidane Miriam, die reeds eerder in Genève een ontmoeting had met Schirrmacher, maakte deel uit van het gezelschap. De delegatie bracht verder

EEA-kantoor in Brussel 25 jaar

EEABrusselsOffice25 13Op 16 januari vierde de de Europese Evangelische Alliantie het 25-jarig jubileum van haar kantoor in Brussel. Dat gebeurde met een ronde tafel ontmoeting rond het thema van de integratie van moslims in Europa. Die conferentie werd gevolgd door een dankdienst in de Kapel voor Europa en een receptie, waar ook verschillende mensen aanwezig waren die in de loop van de tijd een rol hebben gespeeld in het Brussels kantoor.

Het idee om ook in Brussel aanwezig te zijn, ontstond in 1992 op een vergadering van de EEA. Hoewel de EU veel kleiner was dan nu – de naam ‘Europese Unie’ bestond zelfs nog niet, voorzagen een aantal Europese evangelische leiders dat de politieke samenwerking binnen Europa steeds sterker zou worden. In die periode was de evangelische aanwezigheid in de buurt van de Europese instellingen zo goed als onbestaande. De ‘evangelische stem’ was dus nauwelijks hoorbaar. De ideeën leidden tot de opening van een eigen kantoor in de Brusselse Europese wijk, al moet gezegd worden dat het in de eerste jaren eerder een delen was van de faciliteiten van de (weinige) andere evangelische organisaties.

Deze lippen zijn voor één vrouw ...

InterCom190123 HollywoodActeur

Acteur Neal McDonough verklaarde onlangs dat hij gedurende jaren op een zwarte lijst heeft gestaan omdat hij weigerde seksscènes te spelen. De acteur is bekend vanwege zijn rollen in ‘Band of Brothers’, ‘Minority Report’ en ‘Desperate Housewives’. Niet lang geleden kwam McDonough openlijk uit voor zijn christelijke overtuiging, een overtuiging die hem in 2010 zijn job kostte in de ABC-serie ‘Scoundrels’.

Neal McDonough werd ontslagen toen hij weigerde om een seksscène te spelen met co-star Virginia Madsen. “Daarna kon ik nergens meer werk vinden, omdat ik bekend stond als een religieus fanaticus. Ik ben inderdaad heel gelovig en God en gezin gaan bij mij voor alles. Daar heb ik altijd aan vastgehouden, al was dat soms heel moeilijk.

Nieuwsbrief

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database zoekopdrachten