slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Lessen van de geschiedenis?

InterCom170420 RHP2017De “Refugee Highway Partnership (RHP) conferentie werd dit jaar begin februari in Boedapest gehouden. Zo’n 200 vertegenwoordigers van (vluchtelingen)organisaties uit heel Europa kwamen hier samen. Onder hen afgevaardigden van een aantal nationale Evangelische Allianties (Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Finland, Hongarije en Turkije. Advocacy Consultant Coralie Diebold bezocht de bijeenkomst namens de European Evangelical Alliance en geeft enkele impressies.

“De spreker tijdens de plenaire sessies, Patrick Johnstone, gaf ons feiten en inzichten die ons hielpen bij onze bediening onder vluchtelingen. Hij benaderde de huidige vluchtelingencrisis ook als een geweldige mogelijkheid om het evangelie te brengen aan mensen met een moslimachtergrond”.


De RHP is zeker geen theoretisch evenement: zoals iedere keer als deze groep bijeenkomt, worden er ook praktische uitstappen voorzien die een beter beeld moeten geven van het werk onder de vluchtelingen.  “De gebedstrip in Boedapest hielp ons de Hongaarse gevoelens en standpunten rond de vluchtelingencrisis beter te begrijpen. We hebben heel wat historische sites bezocht, over de achtergronden geleerd en gebeden. We vroegen God om het Hongaarse volk te helpen om het lijden uit het verleden echt te vergeven. Daarbij dachten we aan de overheersing door de Turken in de 16e en 17e eeuw, de holocaust tijdens de Tweede Wereldoorlog en de bezetting door Sovjet-Unie in de tweede helft van de 20ste eeuw. De tocht eindige bij de Golgotha Kerk, waar de voorganger uitleg gaf over de verschillende projecten van de kerk voor de vluchtelingen: humanitaire hulp, lessen in taal en cultuur, evangelisatie en Bijbelstudies. Tegenwoordig worden de zondagavonddiensten ook vertaald in het Arabisch en in het Farsi”.   

Een aantal deelnemers reisden naar de grens met Servië, waar ze twee vluchtelingenkampen bezochten. Een daarvan was officieel, de andere illegaal, en werd ‘the jungle’ genoemd. Dat laatste kamp kreeg geen enkele ondersteuning van de Servische overheid. De Kroatische Baptisten Hulp is de enige groep die het kamp blijft bezoeken en voorziet in voeding en warme kleding.

Op het programma stond ook een bezoek aan de synagoge van Boedapest. Het is de grootste synagoge in Europa en dateert van 1859. Het gebouw heeft veel weg van een kathedraal en wordt vaak ook de ‘Joodse Kerk’ genoemd. De Joodse gemeenschap – die indertijd een van de grootste in Europa was - wilde daarmee tonen dat ze bereid was zich aan te passen aan de Hongaarse samenleving. Het massagraf in de tuin rond de synagoge herinnert aan de tragische tijd dat de nazi’s aan de macht kwamen in Hongarije. Veel Joden werden toen gedood of gedeporteerd naar de vernietigingskampen in Polen. Velen moesten ook wegvluchten of ondergronds gaan om de dreiging te overleven. Tot op zekere hoogte zijn er parallellen met toen: ook nu moeten mensen hun thuisland ontvluchten en worden ze niet aanvaard in de landen waar ze naar toe vluchten. “Vandaag bewonderen we de moed van mensen overal in Europa die indertijd de Joden geholpen hebben en zich tegen het kwaad verzet hebben. Waarschijnlijk hadden ze ook schrik en verstonden ze de Joodse gewoonten niet. Misschien waren ze ook bang dat de toevloed van zoveel Joden een bedreiging zou vormen voor de Europese manier van leven en de waarden van hun samenleving. Wat ik mij afvraag, is of de maatschappij van vandaag op dezelfde manier zou reageren als toen. Tonen we ons onverschillig of verwerpen we de ander? Wat zullen onze kinderen en kleinkinderen binnen 50 jaar als herinnering hebben aan ons, de christenen van vandaag? Zullen wij de vluchtelingen rechtvaardig behandeld hebben?”

 (bron: EEArefugees.org)

Nieuwsbrief