slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

WEA biedt uitgestoken hand

InterCom170420 WEAhelptEvangelischenAan het einde van zijn speech over de principes van vredestichting, tijdens de conferentie ‘Ethiek in Actie’, vroeg prof. Thomas K. Johnson, WEA-ambassadeur bij het Vaticaan, de aanwezige fotografen om naar voren te komen.Daarna schudde hij in het openbaar de hand van de Iraanse Sjiïtische ayatollah Mostafa Mohaghegh Damad, een prominente internationale woordvoerder van zijn vorm van islam. Toen hem gevraagd werd waarom hij dit deed, legde Johnson uit dat dit een aanbod was van de Wereld Evangelische Alliantie om vertegenwoordigers te sturen die willen bemiddelen tussen eender welke regering of religieuze organisatie die in conflict is met evangelische christenen.


Prof. Dr. Thomas Schirrmacher, directe overste van Johnson legde uit: “Hij is verantwoordelijk voor de inspanningen met betrekking tot alle Rooms-katholieke instellingen, terwijl ikzelf, samen met anderen, zal instaan om alle belangrijke moslimleiders te bezoeken. De WEA duidt nu mensen aan die haar zal vertegenwoordigen bij andere godsdiensten en regeringen, maar zolang die mensen niet aangesteld zijn, zullen prof. Johnson of ikzelf gaan waar het nodig is. Natuurlijk zijn commissaris Christine MacMillan, de WEA-secretaris voor Publieke Verbintenissen en prof. Dr. Johannes Reimer, onze WEA directeur voor Vrede en Verzoening, ook beschikbaar en zij willen hun expertise ter beschikking stellen”.

De conferentie, die gehouden werd in de historische Pontificale Academie in Vaticaanstad, werd bijgewoond door drie Rooms-katholieke kardinalen, verschillende aartsbisschoppen, een voormalige voorzitter van de Europese Commissie, een hoge vertegenwoordiger van de Verenigde Naties, een vertegenwoordiger van het Nobel Vredesprijs Comité, een afgevaardigde van de aartsbisschop van Canterbury, maar ook een heel aantal Rooms-katholieke academici en vertegenwoordigers van de belangrijkste wereldreligies.

In zijn toespraak verklaarde Johnson dat “conflicten vaak toevallig te lijken ontstaan, terwijl verzoening een bewuste actie vraagt”. Met een verwijzing naar Mattheüs 18:15 merkte hij op dat om ‘vrede te brengen, we gerechtigheid en vergeving samen moeten brengen als spelers van hetzelfde team. En vergeving betonen vraagt altijd een persoonlijk initiatief. Iemand met de cirkel van conflict doorbreken door vergeving in de praktijk te brengen. Als christenen geloven we dat dit is wat God doet door Jezus Christus. Hij biedt ons genade aan, leidt ons naar vrede met God, zonder van ons te verwachten dat wij dit verdienen. Datzelfde principe moeten we toepassen op onze menselijke relaties”.

Deze conferentie is deel van een meerjaren-initiatief dat een antwoord is op de perceptie dat religieuze vervolging, religieus geweld, godsdienstig extremisme, eindeloze oorlogen in het Midden-Oosten en de daarbij behorende vluchtelingencrisis niet alleen extremen zijn, maar vooral oorzaken van andere oorlogen. Deze problemen zijn ook gerelateerd aan mensenhandel en corruptie. Dit soort ontmoetingen zullen om de drie maanden gehouden worden, meestal in het Vaticaan. Ze worden onder andere geleid door de pauselijke academie van wetenschappen, de pauselijke academie voor sociale wetenschappen.

Prof. Thomas K. Johnson is de auteur van een boek (Human Rights: A Christian Primer) over het verdedigen van de mensenrechten. De tweede oplage daarvan werd in 2016 gezamenlijk gepubliceerd door de WEA en een denktank van het Vaticaan.

Nieuwsbrief