slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

WEA vijf jaar actief in VN-Mensenrechtenraad

GeneveVerenigdeNaties01De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties vergaderde bijna de hele maand maart op het hoofdkantoor in Genève over een reeks uiteenlopende vragen. Aangezien het met de mensenrechten in de wereld niet echt goed gaat, was dit zeker geen ‘standaardvergadering’. Bijzonder actueel was de verandering in beleid van landen als het Verenigd Koninkrijk en de Vernigde Staten, zoals de Britse Eerste Minister Theresa May in januari verklaarde: “de dagen dat Groot-Brittannië en Amerika zich mengden in soevereine staten, in een poging de wereld te veranderen naar ons eigen beeld, zijn voorbij”.

 

De bijeenkomst in maart begon zoals gewoonlijk met een aantal toespraken van hoge officials. Daarbij was het vooral uitkijken naar wat de Verenigde Staten te vertellen hadden in het licht van president Trump’s mantra ‘Amerika Eerst’ en zijn kritiek op de multilaterale aanpak. De VS stuurde ditmaal alleen een assistent naar de meeting, maar de boodschap was verrassend helder en constructief: “Als de Raad goed functioneert, zal Amerika herinnerd worden aan haar verplichtingen”. De vertegenwoordiger van de Verenigde Staten wees op de vooringenomenheid van de VN ten opzichte van Israël, maar vermeldde ook enige successen. Daarbij werd specifiek naar de situatie in Sri Lanka verwezen. 

In een steeds onzekerder klimaat in deze wereld, is het voor de World Evangelical Alliance (WEA) belangrijk om intussen al weer vijf jaar sterk vertegenwoordigd te zijn op het vlak van de mensenrechten. In iedere bijeenkomst levert de WEA een specifieke bijdrage aan het debat over de behandeling van de mensenrechten: deze kwestie is voor de organisatie een lakmoestest voor de vrede en de stabiliteit in een land. Daarbij wordt ook gewezen op de rol van de nationale allianties. Waar het Sri Lanka betrof, liet de WEA weten dankbaar te zijn voor de rol die de Nationale Christelijke Evangelische Alliantie in dat land heeft gespeeld door de regering te wijzen op de verwaarlozing van de religieuze minderheden. 

Tijdens de afgelopen vergadering in Genève werd in het bijzonder stilgestaan bij de verkiezingen in Indonesië. Het land reageerde op de opmerkingen van de WEA omtrent bedreigingen aan het adres van een christelijke kandidaat-gouverneur van Jakarta door te zeggen dat dit een zaak was waarop gereageerd moest worden.

Nadat er de afgelopen jaren veel druk was uitgeoefend, besloot de Mensenrechtenraad uiteindelijk om een onderzoek in te stellen naar de vervolging van minderheden in Myanmar. Er werd een onderzoekscommissie aangeduid, zoals verschillende religieuze organisaties al jarenlang vroegen. In het land zijn zowel moslims als evangelische christenen slachtoffer van geweld. 

De WEA werkte samen met Micha Global omtrent de situatie in de Democratische Republiek Congo tijdens een interactieve dialoog over de ontwikkelingen in dat land, met de bedoeling de slachtoffers van de vijandelijkheden een stem te geven. Aangaande de Centraal Afrikaanse Republiek vroeg de VN expliciet advies aan de evangelischen. De onafhankelijke expert die de ontwikkelingen in dat land volgt voerde uitgebreid overleg met de WEA en de Caritas International om zodoende de succesvolle inspanningen van de religieuze leiders van de CAR te coördineren. 

Een van de conclusies van de bijeenkomst van de VN-mensenrechtenraad is dat de inbreng van de evangelische christenen bij het oplossen van een aantal conflicten duidelijk op prijs wordt gesteld.

(bron: WEA)

 

 

Nieuwsbrief