slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Gevlucht, maar niet veilig

InterCom170511 EEARefugeesIn maart kwamen 25 specialisten (waaronder 7 vertegenwoordigers van nationale Europese allianties) samen op het ‘European Religious Liberty Forum. De gesprekken tijdens deze bijeenkomst gingen over de vraag hoe vluchtelingen en asielzoekers geholpen kunnen worden als ze geconfronteerd worden met problemen op het vlak van godsdienstvrijheid. 

Dat de dreiging reëel is, bleek ook uit een bericht dat door Human Rights Without Frontiers verspreid werd en waarin melding werd gemaakt van de moord op een Afghaanse vrouw in Duitsland. Het ging om 38-jarige moeder van vier kinderen die al sinds 2011 in Duitsland woonde. Ze was tot bekering gekomen en hielp, samen met verschillende leden van kerk, andere vluchtelingen.

 

Niemand van haar omgeving had kunnen vermoeden dat deze vrouw – voor de ogen van haar kinderen – in elkaar geslagen zou worden door een 29-jarige Afghaan die ook als vluchteling in Duitsland was toegekomen. Het politierapport beschreef de dader aanvankelijk als ‘mentaal onstabiel’, maar verder onderzoek maakte duidelijk dat de bekering van de vrouw een rol kon spelen bij het voorval. De dader werd ook als ‘zeer religieus’ omschreven.

De laatste twee jaar is er in Duitsland een toename in het aantal gevallen warbij christenen in vluchtelingenkampen verbaal of fysiek worden aangevallen. Reeds in 2015 schreef de krant ‘Die Welt’ over bedreigingen aan het adres van moslims die tot het Christendom waren overgegaan. Verschillende vluchtelingen komen tot de vaststelling dat hun problemen pas echt begonnen toen ze in Duitsland aankwamen. Pastor Gottfried Martens van de Lutherse Drieëenheidskerk in Berlijn probeert zoveel mogelijk te doen om de vluchtelingen te helpen. Tot zijn gemeente behoren ongeveer 600 Afghanen en  Iraniërs – de meeste van hen heeft hij zelf gedoopt. Hij stelt vast dat de meeste in hun opvangcentrum in de problemen komen. “Strenggelovige moslims maken vaak de dienst uit en leven de sharia na. Wie niet vijfmaal per dag in de richting van Mekka bidt, wordt aangepakt. Mensen die vanuit de islam tot het Christendom zijn overgegaan, hebben het meest te leiden en ze vragen zich af welke toekomst ze in Duitsland hebben”.

Op het European Relgious Liberty Forum werden een aantal aanbevelingen gedaan om de situatie te verbeteren:

- als er incidenten zijn waarbij mensen worden lastig gevallen, of aangevallen, dan moeten die aangegeven worden, zodat er aan pleitbezorging kan worden gedaan op plaatselijk, nationaal of Europees vlak.

- Het functioneren van centra die vluchtelingen opvangen moet verbeterd worden, zodat er een gemeenschap wordt gevormd waar de verschillende godsdiensten welkom zijn.

- Er moet op aangedrongen worden dat immigratiebeambten een bekering van een asielzoeker eerlijk onderzoeken.

- Kerken kunnen asielzoekers behulpzaam zijn bij de voorbereiding van een interview, zonder dat ze daarbij moeten tussenkomen in de wettelijke procedures.

- Kerken kunnen christenen die teruggestuurd worden naar landen waar de kans groot is dat ze met ernstige vervolging te maken krijgen, waar mogelijk ondersteunen.

De verschillende experts moesten jammer genoeg vaststellen dat het, als gevolg van toenemende druk op nationaal niveau, voor veel christelijke asielzoekers enorm moeilijk is om een eerlijke beoordeling van hun aanvraag te krijgen. Honderden, zo niet duizenden zijn reeds teruggestuurd naar gevaarlijke plaatsen. Als die tendens wordt voortgezet, zal het binnenkort over tienduizenden gaan. Veel asielzoekers zijn afkomstig uit landen die hoog op de lijst van landen met christenvervolging (van Open Doors) staan. 

(bronnen: EEA, Human Rights Without Frontiers, Die Welt)

 

Nieuwsbrief