slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Steeds meer christenjongeren in Iran

InterCom170830 ChristenjongerenIranOndanks veel pogingen van de islamitische Iraanse regering om het te doen stoppen, lijkt de groei van het aantal christenen – zeker onder de jongeren – niet te stoppen. De tendens is duidelijk en zelfs islamitische leiders geven toe dat meer en meer jonge mensen ervoor kiezen om Christus te volgen. Volgens Mohabat News – dat regelmatig bericht over de stand van zaken wat betreft de Iraanse christenen, is de sterke groei al enkele decennia aan de gang. Er bestaan betrouwbare rapporten die er op wijzen dat veel jongeren in Qom christen geworden zijn en huiskerken bezoeken. Het fenomeen verontrust de moslimleiders. Ayatollah Makarem Shirazi luidde de alarmbel en klaagde erover dat de overheid de zaak negeert en geen stappen onderneemt om de groei van het aantal christenen te stoppen.

 

Mohabat News wijst er op dat de opmerkelijke groei er komt ondanks de alomvattende islamitische indoctrinatie van de Iraanse jongeren, zowel in hun gezinnen als in het onderwijs. “De islamitische regering trekt enorme budgetten uit om moslimorganisaties te steunen die de islam in binnen- en buitenland promoten. De inspanningen om de Iraanse jeugd te bereiken zijn vooral merkbaar in typische moslimsteden als Mashdad en Qom. Maar ondanks al die inspanningen keert de Iraanse jeugd zich steeds verder af van de islam”.

De Iraanse overheid gaf al miljoenen dollars uit om de islam vooruit te helpen, maar de strategie heeft weinig effect. Er wordt verondersteld dat er in 1979 slechts zo’n 500 christenen in Iran waren, terwijl hun aantal door de zendingsorganisatie Elam Ministries momenteel op 360.000 geschat wordt. Christenleiders veronderstellen dat daar een veelvoud aan toegevoegd kan worden, gezien de geestelijke honger in Iran. Ook zijn veel mensen gedesillusioneerd door het moslimregime. “Als wij trouw blijven aan onze roeping, dan zijn we er van overtuigd dat het land volledig getransformeerd kan worden in de komende decennia. Gezien de strategische rol van Iran, zal dat ook gevolgen hebben in andere moslimlanden”.

Als reactie op de groeiende populariteit van het christendom, probeert de overheid de nieuwe bekeerlingen te intimideren door ze te arresteren en gevangenisstraf te geven. Het Centrum voor Mensenrechten in Iran meldt dat de afgelopen maanden minstens 11 nieuwe christenen tot lange gevangenisstraffen werden veroordeeld. Ook de voormalige leider van de Assyrische Pinksterkerk in Iran werd veroordeeld door het Revolutionaire Hof in Teheran: “Christenen zijn in Iran erkend als religieuze minderheid, maar desondanks worden ze vervolgd – zeker als het over bekeerlingen gaat”, stelt de directeur van het Centrum, Hadi Ghaemi, vast. “De staat zou de eigen grondwet moeten respecteren en de christenen – en aanhangers van andere godsdiensten – volledige vrijheid van godsdienst moeten verlenen”.

Door de enorme druk op de christenen, zijn er ook gelovigen die Iran ontvluchten, op zoek naar asiel in de Westerse wereld. Helaas blijkt niet iedereen welkom te zijn; Een Iraanse actrice die na haar bekering naar Zweden vluchtte, loopt grote kans teruggestuurd te worden naar haar land. “Het is niet ons probleem dat je besloten hebt om christen te worden”, was de reactie van de Zweedse autoriteiten. Mocht de asielaanvraag effectief geweigerd worden, dan wacht haar waarschijnlijk marteling, verkrachting en eventueel de dood. Het maakt de ambtenaren weinig uit: “Haar zaak werd behandeld door het Immigratie-agentschap en daarna door het Zweedse gerecht; beide instanties waren van oordeel dat ze niet in aanmerking komt voor asiel”, zei Ulrika Langels van de Zweedse migratieraad aan CBN (Christian Broadcasting Network). Gelukkig heeft Zweden wel asiel verleend aan sommige andere uit Iran gevluchte christenen. Tegelijk overweegt het land om mensen die als moslimstrijder naar IS trokken bij hun terugkeer financiële steun te geven, zodat ze zich sneller zullen herintegreren …

In de ‘top 50 van landen met de meeste vervolging’ die door Open Doors wordt gepubliceerd, staat Iran op de achtste plaats. De Iraanse overheid verzet zich tegen het christendom omdat het Westers geïnspireerd is en een bedreiging zou vormen voor de identiteit van het land. Kerken worden regelmatig lastig gevallen – en soms gesloten. Hun leiders worden gevangen gezet en gemarteld. De regering handelt volgens de sharia, die de doodstraf voorziet voor ‘afvalligen’, dat wil zeggen moslims die voor een andere godsdienst kiezen.

Hoewel Iran de Rechten van de Mens ondertekend heeft, worden de rechten van zowel etnische minderheden, politieke dissidenten, journalisten, burgeractivisten en godsdienstige minderheden voortdurend geschonden. Mohabat News stelt vast dat de situatie in het afgelopen jaar behoorlijk verslechterd is. Vorig jaar werden tientallen huiskerken gesloten en hun leden ondervraagd. Verschillenden van hen raakten hun job kwijt. 

Iran blijft een land met verschillende gezichten: enerzijds groeit het aantal christenen, anderzijds neemt de vervolging toe. De twee hebben onmiskenbaar met elkaar te maken. Toch lijkt het duidelijk dat de regering er niet in slaagt om de bekeringen te stoppen en zoeken jongeren een weg uit de islam naar een overtuiging die meer hoop biedt. Dat ze daarvoor soms weinig alternatieven hebben dan hun land te verlaten, en hun heil in het Westen te zoeken valt niet te ontkennen en er valt niet aan te ontkomen. Het is dan aan de Europese landen om daar op een gepaste manier mee om te gaan. 

(bronnen: The Christian Post, Mohabat News)

 

 

Nieuwsbrief