slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Wat na IS?

InterCom170830 BrusselVerklaringNineveAfgaande op de vele aanslagen die door IS worden opgeëist, kan men concluderen dat de strijders van de Islamitische Staat de terreur nog niet opgegeven hebben – ondanks de zware verliezen in bijvoorbeeld Mosul. Het ziet er wel naar uit dat de rol van IS in de vlakte van Ninevé is uitgespeeld. Daarom wordt er weer gesproken over de toekomst van de regio. Vertegenwoordigers van Chaldeese, Syrische en Assyrische bevolkingsgroepen en hun politieke partijen kwamen eind juni bijeen in Brussel en stelden een verklaring op. We geven de belangrijkste passages weer:

Door de geschiedenis heen hebben onze volken geleden onder zware vervolging waardoor in ons vaderland de grenzen van onze mogelijkheid om te overleven zwaar getest werden. Alleen al sinds de invasie van 2003 hebben we het bevolkingsaantal zien dalen van 1,5 miljoen naar minder dan 250.000.

 

Toen ISIS in 2014 begon met de genocide tegen ons volk, moesten we er ernstig rekening mee houden dat onze eeuwenlange aanwezigheid in de regio tot een einde zou komen? Vandaag, bijna 3 jaar nadat ISIS de vlakte van Ninevé binnenviel, zijn we als politieke partijen en als Chaldeese en Assyrische christenen in Irak, samen met de kerkleiders en vertegenwoordigers van verschillende ngo’s, bijeen in Brussel om een consensus te vinden wat betreft het beleid om de legitieme vraag om in ons land te mogen blijven, kracht bij te zetten.

Na lange en soms moeilijke onderhandelingen zijn we het eens geworden over een aantal principes en beleidslijnen omtrent de veiligheid en de autonomie van de Chaldeeërs, Syriërs en Assyriërs.

Toen we aan Lars Adaktusson vroegen om gastheer te zijn van een internationale conferentie, deden we dat omdat we een einde wilden maken aan jarenlange onenigheden en politieke meningsverschillen. De verdeeldheid heeft immers tot nu toe iedere vooruitgang belemmerd, hoewel we het over de basisprincipes duidelijk eens waren. De consensus over het te volgen beleid maakt een einde aan alle verwarring omtrent de wensen van de Chaldeeërs, Syriërs en Assyriërs in de Ninevé-vlakte. 

In januari 2014  heeft de Iraanse ministerraad  een motie aanvaard waarin er sprake was van de creatie van drie nieuwe provincies, waarvan een in de Ninevé-vlakte. We willen duidelijk maken dat dit besluit ook uitgevoerd wordt, met het eventuele bedoeling om van deze provincie een regio te maken, zoals beschreven in de grondwet van Irak. De vertegenwoordiger van de regering van Irak heeft zijn steun aan onze ambities gegeven. E zijn ook blij met de duidelijke steun van de vertegenwoordiger van de Koerdische Regionale Regering voor ons verlangen naar autonomie. 

We zijn Lars Adaktusson enorm dankbaar omdat hij in onze zaak geloofde, ook al probeerden sommigen uit onze eigen kringen dat proces tegen te werken. We waren blij dat we in Brussel de kans kregen om ons eensgezind beleid voor te stellen aan het Europese Parlement, het Ministerie van Buitenlandse zaken van de Verenigde Staten, de Commissie Internationale Godsdienstvrijheid van de VS en andere wereldleiders.

Nu is het zaak om de beleidslijnen in realiteit om te zetten. Dit historische moment betekent zeker niet het einde van onze samenwerking. Wij zullen onze consensus laten zien aan alle wereldleiders, van Washington tot in Brussel, van de Verenigde Naties naar andere organisaties. Verder zullen we ons niet tevreden stellen met het absolute recht om de toekomst van onszelf, van onze kinderen en van onze kleinkinderen vorm te geven.

(bron: Human Rights Without Frontiers) 

 

Nieuwsbrief